NATIONALE BENCHMARK

Het belang van BIM voor het reduceren van faalkosten in de bouw

De faalkosten in de bouwsector bedragen miljarden euro’s per jaar volgens een recent onderzoek door ABN AMRO. Dit zijn alle kosten voor het herstellen van zaken die niet volgens de specificaties geproduceerd zijn of die niet aan de verwachtingen voldoen. Dat dit een groot pijnpunt is, blijkt ook uit de Nationale Benchmark ‘Digitalisering in de Bouw’, waarbij 85% van de deelnemers aangeeft dat digitalisering van groot belang is voor de reductie van faalkosten. De essentiële rol van digitalisering en BIM wordt graag uit de doeken gedaan door Menno de Jonge, Director Digital Construction van Royal BAM Group.

Download het onderzoeksrapport

Museum of the Future, Dubai

Menno de Jonge: “Een goed voorbeeld van de impact van BIM is het Museum of the Future. Dit is door de extravagante architectuur een complex project. De grootste uitdaging is om alle disciplines, zoals staal, constructie, installatie en gevel, op elkaar aan te laten sluiten. Zonder 3D-informatie kan je dit nooit realiseren. Afwijkingen kunnen direct hersteld worden, waardoor veel hogere kosten in een latere fase worden voorkomen.”

Museum of the Future, Dubai

Samenwerking is cruciaal

Zoals bij ieder bouwproject zijn er veel partijen betrokken bij het Museum of the Future. De zes hoofdpartijen zijn de klant, de ontwikkelaar, de architect, de lead consultant, hoofdaannemer BAM met een regisserende rol, en tot slot een onderaannemer voor alle installaties. Hieronder vallen nog tientallen andere partijen. Coördinatie en onderlinge afstemming zijn daarom vitaal om samen de deadline van medio 2020 te halen, wanneer het gebouw opent tijdens de EXPO 2020 in Dubai.

Data als beheermiddel

“We zijn constant bezig met kwaliteitscontroles: waar leidingen liggen, hoe staalconstructies verankerd zitten, indeling en afwerking, enzovoorts. Daardoor genereren we enorm veel data die met allerlei partijen gedeeld moet worden. Het is daarnaast ook een hele logistieke operatie, omdat het gebouw midden in Dubai ligt. Doordat er weinig opslagplek is, moet je optimaliseren in planning en ruimte op de site. Verrijkt met planning wordt het 3D-model dan een 4D-model, of zelfs een 5D-model als er ook materiaalstromen zijn opgenomen. Zonder digitale middelen kan dit eenvoudig niet”, aldus Menno.

Canon Production Printing hoofdkantoor, Venlo

Menno de Jonge: “Bij het nieuwe hoofdkantoor van Canon Production Printing (voormalig Océ) wordt volop digitalisering en BIM toegepast. Bij dit project hebben we op grote schaal modulair: allerlei delen worden elders geproduceerd, gemonteerd, en als klare modules verscheept naar de bouwplaats. Ook hier geldt dat de voorwaarde accurate data en informatie is.”

Het nieuwe Canon Production Printing Netherlands B.V. hoofdkantoor

Digital is the new normal

Wat BAM betreft, is digitaal bouwen de basis om succesvol te zijn: “Voor 2020 willen wij zo’n 80 à 90% van alle projecten volledig digitaal aansturen. Het motto van BAM is dan ook: ‘Digital is the new normal’. Tijdsdruk, krappe beschikbaarheid van materieel, mensen, middelen en materiaal maken dat optimaliseren de enige manier is om projecten binnen planning én budget te realiseren. Zo effectief mogelijk faalkosten terugdringen hoort bij het proces. Zonder digitalisering en gestroomlijnd informatiebeheer is dat niet te doen!”;

Innovatie voor faalkostenreductie

Geen enkele sector heeft zulke hoge faalkosten als de bouw. Hoewel er veel factoren spelen, blijkt uit meerdere onderzoeken dat veel terug te voeren valt naar slechte voorbereiding en gebrek aan communicatie. Van idee naar ontwerp, bouwvoorbereiding, bouwen, oplevering en exploitatie moeten verschillende partijen het van elkaar overnemen. En daar ontstaan de meeste faalkosten, met name onder de toegenomen tijdsdruk. Innovatieve middelen om in een vroeg stadium fouten te herkennen, zoals 3D-scans of de Nureva interactieve wand waarmee teams op afzonderlijke locaties live kunnen samenwerken, bieden nieuwe mogelijkheden om faalkosten daadwerkelijk te reduceren.

Canon onderzocht met de nationale benchmark 'Digitalisering in de Bouw' waar de bouwwereld staat als het gaat om de digitalisering en verbetering van hun bouwprocessen. Lees het onderzoeksrapport voor alle resultaten.

Ontdek meer

Beter bouwen is het eindresultaat waar wij als Canon met onze expertise, innovatieve producten en slimme technologieën een steentje aan bijdragen.
-->