NATIONALE BENCHMARK

Basisvoorwaarden

voor BIM-succes

Tien jaar geleden wisten nog maar weinig bedrijven wat BIM was. Vijf jaar geleden kenden ze het begrip al, maar moesten ze nog wel overtuigd worden om ermee te gaan werken. En tegenwoordig stellen de meeste opdrachtgevers BIM zelfs als harde eis om in te schrijven voor een project. Iedereen ziet inmiddels dus het nut en de noodzaak van BIM, maar de daadwerkelijke implementatie ervan blijkt lastig. Enerzijds omdat partijen in de keten op een heel andere manier moeten samenwerken, anderzijds omdat de aandacht vaak beperkt blijft tot de technologie. “En dat terwijl de organisatie en processen rond BIM zeker zo belangrijk zijn”, aldus Jeroen Mackaij, Manager Bouwwerk Informatie Management (BIM) van Strukton Worksphere. 


DOWNLOAD HET ONDERZOEKSRAPPORT

Integraal grip op samenwerking tussen partijen

Bij bouwprojecten zijn veel partijen betrokken. Denk aan de gebruikersorganisatie, de architect en de installatieadviseur, constructeurs, aannemers, installateurs, fabrikanten en leveranciers. “Om de toepassing van BIM in goede banen te leiden, is een integrale lifecycle opdrachtnemer nodig”, geeft Mackaij aan. “Strukton Worksphere vervult die rol, ook door BIM in de contractvorm te borgen en een (BIM-) protocol te schrijven wanneer dit niet (volledig) door de opdrachtgever wordt verzorgd. Dit gebruiken we voor het latere (BIM-)uitvoeringsplan, waarbij we de partijen stimuleren om mee te werken conform de BIM-eisen. Verder specificeren we de informatielevering door vast te leggen wanneer welke geometrie, data en eventuele documenten moeten worden geleverd en welke tussentijdse toetsingsrapportages verwacht worden. Desgewenst helpen we ook bij de overstap van 2D naar 3D of laten we in teamverband met de diverse partijen BIM-aspecten uitvoeren door onze experts.”

Jeroen_Mackaij_960x960px

Digitaliseren is concurreren in de bouwsector van morgen

“De bouwsector werkt nu nog (te) veel met papier, maar in de komende jaren zullen allerlei nieuwe technieken doorbreken. Denk aan de opkomst van het Robotic Total Station concept dat in de bouw met lasers de plaats en maatvoering van elementen als ramen, deuren en beugels rechtstreeks vanuit het 3D model aangeeft (zonder de noodzaak voor een 2D-tekening). Of neem de inzet van SMARTBoard technologie en projectie voor digitale integrale afstemming zonder tussenkomst van geprinte documenten en bestanden (visueel samenwerken).”Minstens zo belangrijk, of zelfs randvoorwaardelijk voor de digitalisering van de bouwsector, is dat over een jaar of vijf het gros van de bedrijven volledig is overgestapt naar BIM. Niet alleen omdat opdrachtgevers dat eisen, ook omdat de technologie zich snel ontwikkelt, waardoor het werken met BIM nog veel sneller, gemakkelijker en vooral veel leuker wordt. Daarbij beperkt het gebruik zich niet meer tot het ontwerp en de uitvoering. Ook in het beheer zijn grote voordelen te behalen. “In plaats van te werken met een traditioneel dossier, kun je een Digital Twin ontwikkelen. Het gaat hier om een 3D-model van de werkelijkheid, een eisendata model, en een documentensysteem gekoppeld aan ‘real time’ data vanuit sensoren of gebouwbeheer systemen (bijvoorbeeld Strukton PULSE)”, vertelt Mackaij. “Zo’n Digital Twin geeft je direct inzicht in onderhoudszaken, zoals de hoeveelheid schilderwerk. En door de koppeling aan sensoren kun je eventuele storingen direct signaleren en analyseren of vaak zelfs voorkomen. Kortom, het werkgebied van digitalisering met BIM zal zich verbreden.”

Lees het volledige interview met Jeroen Mackaij, Manager Bouwwerk Informatie Management (BIM) van Strukton Worksphere. Hij deelt zijn stappenplan voor een professionele aanpak van BIM in het benchmarkrapport ‘Digitalisering in de bouw’

Ontdek meer

Beter bouwen is het eindresultaat waar wij als Canon met onze expertise, innovatieve producten en slimme technologieën een steentje aan bijdragen.
-->