NATIONALE BENCHMARK

Papieren tekening is nog niet weg te denken in de bouw

Vrijwel alle bouwbedrijven gebruiken op dit moment papier in de verschillende fasen van het bouwproces. Om de bouw vooruit te helpen zal er steeds meer gedigitaliseerd worden. De vraag is wat dan de toekomst van de papieren bouwtekening is. Uit de Nationale Benchmark ‘Digitalisering in de Bouw’ blijkt dat de traditionele papieren bouwtekening voorlopig niet uit de bouw verdwijnt. Veel informatie kan op digitale wijze gedeeld en geraadpleegd worden, maar vaak wordt door papier de stap van de virtuele omgeving naar de fysieke bouwplaats overbrugd. Dit komt door een aantal eigenschappen die niet te digitaliseren zijn, zoals overzicht, handzaamheid en bestendigheid.


Download het onderzoeksrapport

Behoefte aan een praatplaat

Vooral bij de werkvoorbereiding en in de realisatiefase wordt gebruik gemaakt van de papieren bouwtekening. In het onderzoek geeft 75% aan altijd, meestal of regelmatig vanaf papier te werken. In de ontwerpfase is dit percentage 58%, terwijl dit in de beheerfase 49% is. De belangrijkste redenen zijn de werkbaarheid, leesbaarheid en het grote overzicht op papier. “Af en toe heb je gewoon een complete praatplaat nodig”, zo stelt een van de respondenten. Elektronische apparatuur is ook niet bestand tegen vocht en vuil op de bouwplaats en vaklieden hebben geen handen vrij om voor kwetsbare apparatuur zorg te dragen. Een grote groep bedrijven verwacht daarom ook in de toekomst met papieren bouwtekeningen te blijven werken.

Behoefte aan een praatplaat

Bouwen vanaf een bouwtekening meest werkbaar op de bouwplaats

BIM, 3D-design en remote samenwerken

Digitalisering wordt echter wel gezien als een van de belangrijkste oplossingen om de uitdagingen van de bouw het hoofd te bieden. Een groot deel van de deelnemers aan het benchmarkonderzoek vindt dat het tempo waarin dit gebeurt, echt een tandje hoger moet. Maar liefst 83% is ontevreden over de snelheid waarmee de ontwerp- en bouwprocessen gedigitaliseerd worden. De belangrijkste drijfveren zijn efficiency, faalkosten terugdringen en bouwkosten besparen. Van de deelnemende bedrijven is 71% bezig met BIM, gevolgd door 3D-modelleren (68%) en samenwerken op afstand (65%). Indien bouwbedrijven nog niet met BIM bezig zijn, staat dit wel bovenaan in de plannen voor de komende 12 maanden. Informatie delen en samenwerken zijn duidelijk bepalend voor het succes in de bouw.

Van 3D naar waterbestendig grootformaat

Bij Van Campen Bouwgroep begeleidt bedrijfsleider Richard te Vaarwerk de overstap op BIM. De voorbereidingen zijn een jaar geleden begonnen en in januari 2020 wil het bedrijf BIM-ready zijn. “Van Campen is een ontwikkelende aannemer. Wij ontwikkelen, bouwen, renoveren en onderhouden. Om de werkmethodieken en processen te optimaliseren zijn wij met BIM bezig. Het doel is om faalkosten te verlagen en de bouwkosten te reduceren. Bij bouwprojecten heb je namelijk met heel veel partijen te maken waarmee je moet samenwerken; van opdrachtgever, consument en architect tot onderaannemers en leveranciers. Dat komt allemaal samen in die ene woning waarin alles moet kloppen.”

“De overstap op BIM hield in dat wij in 3D zijn gaan tekenen. Daarom wilden wij ook grootformaat afdrukken in kleur hebben. Voorheen werkten wij in 2D met AutoCad en een zwart-wit printer, maar in 3D zit zoveel informatie dat je echt kleur nodig hebt om het ontwerp inzichtelijk te houden. Zo kan een calculator bijvoorbeeld, al in de ontwerpfase beoordelen wat nodig is.”

“Op de bouwplaats kan je mensen echt niet met een iPad of laptop laten werken. Een betonvlechter bijvoorbeeld, staat in een bouwput vol gruis en stof ruw werk te doen en dan is een opvouwbare bouwtekening de enige werkbare oplossing. Die tekening moet dan wel tegen de omstandigheden bestand zijn. Dat is waarom wij gekozen hebben voor de Océ ColorWave. Die biedt niet alleen scherpe kwaliteit en full colour, maar ook watervaste tekeningen die niet vlekken. Je moet je voorstellen dat de tekeningen in een plastic zak worden gestopt, waar door de buitenlucht vaak condens in ontstaat. Als de details dan onleesbaar worden, zorgt dat voor enorm veel problemen. Met de ColorWave kunnen we ook printen op scheurvast en waterbestendig materiaal, dan is een plastic zak zelfs niet meer nodig. Zo helpt een waterbestendige bouwtekening direct om de faalkosten te reduceren. Ik zie niet hoe dit anders kan dan met grootformaat prints. Bouwtekeningen zullen altijd het meest overzichtelijk en werkbaar zijn”, aldus Richard te Vaarwerk.

Canon onderzocht met de nationale benchmark 'Digitalisering in de Bouw' waar de bouwwereld staat als het gaat om de digitalisering en verbetering van hun bouwprocessen. Lees het onderzoeksrapport voor alle resultaten

Ontdek meer

Beter bouwen is het eindresultaat waar wij als Canon met onze expertise, innovatieve producten en slimme technologieën een steentje aan bijdragen.
-->