NATIONALE BENCHMARK

De twee grootste succesfactoren voor BIM in de praktijk

Het benutten van BIM blijkt voor veel bedrijven in de bouw lastiger dan gehoopt. Uit de Nationale Benchmark ‘Digitalisering in de Bouw’ blijkt dat het grootste deel van de bedrijven (53%) na vijf jaar blijft steken op het laagste niveau: 3D-modelling. Alexander Hoos, Informatie Manager bij Kuijpers, legt uit waarom dit zo is en hoe het anders kan.

Download het benchmarkrapport

Speerpunten voor de bouw

De bouw is een van de meest gevoelige sectoren voor marktgroei of -krimp, technologische ontwikkelingen en veranderende regelgeving. Om wendbaar te zijn en winstgevend te blijven, zijn digitalisering en BIM absolute speerpunten bij bouwbedrijven, zo blijkt uit de benchmark.

Download het benchmarkrapport

Praktijk als vertrekpunt

Met ruim 1.200 medewerkers en veertien vestigingen in Nederland ondersteunt Kuijpers klanten van ontwerp tot en met bouw en onderhoud van technische installaties in gebouwen en de industrie. Om in deze organisatie BIM te implementeren, was aansluiting op de praktijk de eerste stap. Alexander Hoos: “Het begint nu echt goed te rollen, maar wat mij betreft zijn wij nog maar net begonnen met het optimaal benutten van BIM. Wij zijn sinds 2009 bezig met BIM. Dat lijkt heel lang, maar het kost gewoon jaren. Het gaat namelijk niet om techniek maar om verandering, het loslaten van vertrouwde werkwijzen en het centraal organiseren hiervan. Het eerste wat wij deden was het schrijven van een strategieplan en organiseren van een centraal kennisplatform BIM met key-users. Zij vormen de ogen en oren de organisatie en zijn de specialisten met BIM-kennis en ervaring. Dat is echt nodig om een vertaalslag te maken van theorie naar praktijk.”

Randvoorwaarden realiseren

“Als je een nieuwe werkmethodiek zoals BIM introduceert, dan doen de digitale gereedschappen het wel, maar zijn de randvoorwaarden om er gebruik van te maken er nog niet. Om het goed schaalbaar te maken - dus dat iedereen er de beschikking over heeft en er op de juiste manier mee werkt – is uniformering en standaardisering nodig. Je moet opleidingen verzorgen, werkwijzen moeten verkend en vastgelegd worden, controlemechanismen en verbeterslagen moeten opgezet worden, enzovoorts. Ook het informatielandschap moet ingericht zijn op BIM. Doe je dat niet vanuit een structurele centrale aanpak, dan blijf je steken. De inrichting van de randvoorwaarden en organisatorische aspecten is waarom het jaren duurt voor je een niveau hoger komt. Hoe gerichter je daarmee aan de slag gaat, hoe sneller het gaat”, aldus Alexander.

Verschillende bouwfasen, verschillend BIM-niveau

“Wij zijn integraal op BIM georganiseerd, van inzage in het project tot calculatie, ontwerp en uitvoering tot meerjarig onderhouden. Het aantal dimensies is echter niet opeenvolgend. Virtueel ontwerpen gebeurt in 3D, waarbij er ook gebruikgemaakt wordt van VR en cloud-oplossingen. Maar projectmanagement en calculatie gebeurt weer in 2D. Dat laatste omdat er gewoon geen volledig en compleet 3D-detailontwerp is in de fase dat je al moet calculeren. Tegelijkertijd zijn wij ook bezig een blauwdruk te ontwikkelen voor BIM en exploitatie met onderhoud en beheer, wat 7D is. Daar is allerlei informatie bij nodig: hoe hou je het model actueel, hoe regel je mutaties, enzovoorts. Maar je hebt ook templates nodig, werkwijzen en cursussen. Zeker 80% moet generiek inzetbaar zijn omdat anders een wildgroei aan eigen oplossingen ontstaat.”

Alexander Hoos, Informatie Manager bij Kuijpers

Innovatiestructuur is noodzakelijk

Zoals ook in het benchmarkonderzoek naar voren komt, is de waan van de dag een struikelblok voor de implementatie van BIM. Alexander legt uit hoe dit komt, maar ook wat nodig is om het anders te doen: “Als installatiebedrijf zijn wij een grotendeels projectgestuurde organisatie. Teams of soms hele delen van de organisatie werken voor een project samen en gaan daarna weer uit elkaar. Alles draait natuurlijk om het behalen van overeengekomen doelstellingen per project, een vooral logische en ook noodzakelijke insteek als het gaat om standaard dienstverlening en jaarlijks omzetresultaat. Voor innovatie is gewoon geen plek in het primaire proces. Innovatie is vooral organisatieontwikkeling. Het inbedden in de organisatie van innovatiestructuur en –middelen is noodzakelijk. Doe je het ‘erbij’ dan doe je het eigenlijk niet.”

Digitalisering en de nieuwe generatie

De interesse voor digitalisering en innovatie is bij Kuijpers net zo groot onder de oudere medewerkers als de jongere generaties. Er is wel een verschil in de manier waarop mensen zich opstellen ten opzichte van de organisatie. “De jongere generatie is opgegroeid met veranderende technologie. Dat maakt onder andere ook dat zij sneller verandering willen zien. Een half jaar is al maximaal, anders worden ze ongedurig. Zij communiceren ook veel dynamischer: in groepen, online en interactief. De manier van werken en de bedrijfscultuur moeten daar aan beantwoorden, anders zijn ze echt moeilijk te houden.”

Organisatie en cultuur

Ook uit het benchmarkonderzoek blijkt dat een moderne, niet-hiërarchische manier van leidinggeven en een platte organisatie essentieel zijn. Daarbij maken innovatieve hardware en slimme collaboration tools zoals Smart Boards of interactieve wanden de nieuwe manier van samenwerken mogelijk. De twee grootste succesfactoren wat Alexander de Hoos betreft zijn echter niet de techniek, maar de organisatie-inrichting en de cultuur: “En ja, precies deze vergen veruit het meeste tijd en geduld… Het is daarom ook lastig maar noodzakelijk!”

Canon onderzocht met de nationale benchmark 'Digitalisering in de Bouw' waar de bouwwereld staat als het gaat om de digitalisering en verbetering van hun bouwprocessen. Lees het onderzoeksrapport voor alle resultaten

Ontdek meer

Beter bouwen is het eindresultaat waar wij als Canon met onze expertise, innovatieve producten en slimme technologieën een steentje aan bijdragen.
-->