SERVICE

PROCESANALYSE
DOCUMENT SERVICES

Laat uw huidige documentproces gedetailleerd in kaart brengen en doe uw voordeel met de conclusies en onze aanbevelingen.

Meer weten? Download de brochure

Procesanalyse Document Services

De werksituatie verandert, meer thuiswerken vraagt om andere (ondersteunende) processen en een nieuwe manier van werken. Dit is nodig om nu en in de toekomst snel, efficiënt en plaats- en tijd onafhankelijk te kunnen blijven werken. Maar wat moet er precies veranderen en hoe vul je dit in? Een procesanalyse helpt dit inzicht te geven en geeft advies over ontwikkelscenario’s.

Canon’s procesanalyse heeft tot doel om het huidige documentproces gedetailleerd in kaart te brengen en de optimalisatiekansen en ontwikkelmogelijkheden uiteen te zetten op het gebied van document services, in de breedste zin van het woord. Het gaat daarbij om mogelijkheden om de dienstverlening rondom documenten en informatie verder te optimaliseren en te professionaliseren Scenario’s als verregaande digitalisering en uitbesteding maken daar onderdeel van uit.

Meer weten? Download de brochure

Procesanalyse Document Services

Onze aanpak

Een procesanalyse ziet er als volgt uit:
 • 1. Beschrijving van de huidige situatie:
  • A. Analyse van huidige activiteiten, mensen en middelen;
  • B. Inventarisatie van wensen en eisen van de interne klanten en het management;
 • 2. Opstellen van verbeterpunten;
 • 3. Scenario-ontwikkeling;
 • 4. Inventarisatie huidige kosten en berekening besparingspotentieel;
 • 5. Opleveren onderzoeksrapport.
Canon kan voor u een procesanalyse uitvoeren gericht op één of meerdere domeinen:

Domeinen - Procesanalyse Document Services

Gouden Driehoek

Conclusies die voortkomen uit de analyse van de huidige situatie worden gecategoriseerd naar People, Process, Technology, ook wel de ‘Gouden Driehoek’ genoemd. Dit zijn de 3 sleutels naar succesvolle projectimplementaties en organisatieveranderingen, en de ’back-to- basics’-aanpak bij het oplossen van complexe business problemen. Deze 3 sleutels staan centraal bij het overzicht van verbeterpunten, de scenario-ontwikkeling en beschrijving van het besparingspotentieel.

Gouden Driehoek - Procesanalyse Document Services

Onderzoeksrapport

In het onderzoeksrapport zijn de resultaten opgenomen van:
 • De huidige situatie;
 • Wensen en eisen vanuit de organisatie;
 • De huidige kostenstructuur en een mogelijk besparingspotentieel;
 • De mogelijke ontwikkelscenario’s;
 • Conclusies op basis van bovengenoemde punten.

Meer weten over de te nemen stappen bij een procesanalyse?

Gerelateerde oplossingen

Ontdek meer

Benieuwd of wij met onze oplossingen ook u kunnen helpen?