CASE STUDY

Continue innovatie voor Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam

Optimaal aanbod van print-, repro-, post- en logistieke dienstverlening.

DOWNLOAD DE CASE STUDY (PDF)

Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam


Canon is zowel uitvoerend dienstverlener als strategische partner in documentlogistiek. De intensieve samenwerking leidt steeds weer tot innovaties en nieuwe concepten.

Robin Vermeulen Contractmanager Facility Services UvA & HvA

Partner in facilitaire dienstverlening

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) werkt al ruim 20 jaar met Canon als leverancier en dienstverlener. In die tijd is de onderwijsinstelling uitgegroeid tot een dynamische organisatie waar, met de Universiteit van Amsterdam (UvA), ruim 77.000 studenten onderwijs volgen. Doelstelling van de UvA & HvA is het realiseren van klanttevredenheid bij studenten, docenten en staf met een optimaal aanbod van print-, repro-, post- en logistieke dienstverlening. Inclusief de repro’s bedraagt het totale printvolume 50 miljoen prints per jaar.

Canon: partner in facilitaire dienstverlening

Herinrichting postdienstverlening

Door de verschuiving van post naar pakketten en de duurzaamheidsdoelstellingen van de UvA & HvA was een nieuwe opzet nodig. Het doel was een systeem te ontwikkelen dat tot lagere kosten per poststuk, minder vervoersbewegingen in de stad en nieuwe mogelijkheden voor pakketten zou leiden.

De inzet van een logistieke hub voor duurzame stadlogistiek, gecombineerd met uitleveringen van zendingen in post en pakketlockers , leidde tot een forse verduurzaming. De transportbewegingen zijn hierdoor enerzijds tot een minimum teruggebracht en vinden anderzijds alleen met elektrisch vervoer plaats. Daarbovenop komt een kostenbesparing voor UvA & HvA door minder manuren voor ontvangst en verwerking van post en pakketten.

Eén van de 20 lockerlocaties in Amsterdam

Digitalisering en automatisering

Canon maakt niet alleen hybride onderwijsmiddelen mogelijk, waarbij papier, digitaal en online informatie in lesmateriaal verwerkt wordt, maar ondersteunt UvA & HvA ook met de productie en logistiek van tentamens. Tentamens zijn belangrijke toetsmomenten voor docenten en studenten. De productie en logistiek vereist dan ook een grote nauwkeurigheid en een waarborg voor vertrouwelijkheid. Een faculteit die een tentamen wil afnemen, meldt dit aan door middel van een upload in een beveiligde digitale omgeving. Canon print het tentamen en stuurt dit geseald naar de locatie waar voor ontvangst getekend moet worden. Na de afname van het tentamen gaat het materiaal weer geseald per koerier naar de afdeling die het nakijkt. Canon verzorgt dit gehele beveiligde logistieke proces. Het automatiseren van het nakijken van multiple choice tentamens is de volgende stap.

Robin Vermeulen Contractmanager Facility Services UvA-HvA


Met het nieuwe postsysteem besparen we jaarlijks tienduizenden transportkilometers van bestelbusjes. Het transport gaat via een speciale vervoerder die volledig elektrisch rijdt.

Robin Vermeulen Contractmanager Facility Services UvA & HvA

Gerelateerde oplossingen


Ontdek meer

Benieuwd of wij met onze oplossingen ook u kunnen helpen?
-->