THE REDLINE CHALLENGE

Canon Redline Challenge
algemene voorwaarden

1. ORGANISATOR EN DEELNEMERS

1.1. De organisator van de actie is Canon Europa N.V., geregistreerd op het adres Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen ('Canon'). Alle ondernemingen, dochtermaatschappijen of andere entiteiten die van tijd tot tijd onder (gemeenschappelijk) zeggenschap van Canon staan, worden aangeduid als 'Canon-partner' en Canon en de Canon-partners worden samen aangeduid als de 'Canon-groep'.

1.2. Alle inzenders ('Deelnemers') moeten beginnende fotografen zijn, die inwoners zijn van Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, België, Luxemburg, Estland, Letland, Litouwen, IJsland, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije, Zuid-Afrika, Bahrein, Iran, Irak, Jordanië, Koeweit, Libanon, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, Syrië, Verenigde Arabische Emiraten, Jemen, Algerije, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kameroen, Kaapverdië, Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Comoren, Congo (Kinshasa), Djibouti, Egypte, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Ethiopië, Gabon, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Kenia, Liberia, Libië, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Congo (Brazzaville), Rwanda, Sao Tomé en Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalië, Zuid-Sudan, Sudan, Tanzania, Gambia, Togo, Tunesië, Uganda, Westelijke Sahara, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Griekenland, Malta, Roemenië, Slovenië, Servië, Noord-Macedonië, Oekraïne, Bosnië en Herzegovina, Israël, Oezbekistan, Azerbeidzjan, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mayotte, Mozambique, Namibië, Réunion, Sint-Helena, Seychellen, Swaziland, Zambia, Georgië, Moldavië, Kazachstan of Zimbabwe en ouder zijn dan 18 jaar.

1.3. Professionele fotografen of personen die meer dan 20% van hun jaarinkomen verdienen met fotografie en werknemers van de Canon-groep, hun gezinnen, agenten en andere partijen die direct betrokken zijn bij deze wedstrijd en de sponsoring, zijn uitgesloten van deelname.

1.4. Door deelname aan deze wedstrijd worden alle deelnemers geacht akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is meegedeeld.

2. DE WEDSTRIJD

2.1. Actieperiode: meedoen aan de wedstrijd kan van 00:01 uur GMT op 19 augustus 2023 tot en met 23:59 uur op 16 september 2023.

2.2. Ga naar https://www.canon.nl/get-involved/redline-challenge/om uw gegevens (naam, e-mailadres, land) op te geven en de vragenlijst in te vullen. Upload vervolgens een foto die voldoet aan de criteria die zijn omschreven in artikel 3 hieronder om aan de wedstrijd mee te doen.

2.3. Er is geen aankoop vereist. Deelname aan deze wedstrijd is gratis en de foto’s hoeven niet met een Canon-toestel te zijn genomen.

2.4. Internettoegang en een geldig e-mailadres zijn vereist om mee te doen.

2.5. Tijdens de actieperiode is maximaal één (1) inzending per persoon toegestaan.

2.6. Onvolledige, ongeldige of ongepaste inzendingen, of inzendingen die na de sluitingsdatum van 23:59 uur GMT op 16 september 2023 worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor publicatie of een prijs.

2.7. Iedere deelnemer verleent aan de Canon-groep een onherroepelijke, wereldwijde, royalty-vrije en gratis sublicentieerbare licentie om zijn/haar foto te publiceren, opnieuw te publiceren, te tonen en te gebruiken voor alle doeleinden die verband houden met deze wedstrijd, met inbegrip van maar niet beperkt tot vertoning op websites van de Canon-groep, socialmedia-accounts en/of -kanalen van de Canon-groep, alle andere websites van de Canon-groep en Canon’s agenten/contractanten en in marketingmateriaal (met inbegrip van tentoonstellingen) met betrekking tot deze wedstrijd, voor de duur van één jaar na afloop van de wedstrijd. Iedere deelnemer verleent de Canon-groep en de agenten/contractanten van Canon ook het recht om foto's te modereren, aan te passen of te verwijderen indien deze geheel of gedeeltelijk ongeschikt worden bevonden voor weergave op de wedstrijdwebsite of in ander materiaal met betrekking tot de wedstrijd. Deelnemers aan de wedstrijd stemmen er ook mee in dat zij worden geïdentificeerd en/of genoemd als de fotograaf of maker van de ingezonden foto.

3. CRITERIA VOOR FOTO’S

3.1. De ingezonden foto moet aan de volgende criteria voldoen:


a) Betrekking hebben op de uitdaging 'Room to Breathe'. We dagen u uit alle overbodige franje te schrappen en het onderwerp en de compositie te benaderen volgens het principe 'minder is meer', met als resultaat een opname die getuigt van een oog voor minimalisme

b) Creativiteit:is uw inzending eigenzinnig en origineel?

c) Impact: welke emoties of reacties worden opgeroepen bij de inzending. Is de inzending grappig, emotioneel of uitdagend?

d) Technische bekwaamheid: is de foto gemaakt op een manier die getuigt van inzicht in de mogelijkheden van de camera en het onderwerp?


3.2. Het beeldformaat moet 150 DPI, 2000 px aan de langste zijde zijn. Deelnemers mogen geen foto's uploaden die eerder een onderscheiding of prijs hebben gewonnen via een actie van de organisator of een andere entiteit.

3.3 De ingezonden foto mag niet ingrijpend zijn bewerkt of gemanipuleerd. Zo mogen er bijvoorbeeld geen objecten zijn toegevoegd aan of verwijderd uit de foto, geen foto's zijn samengevoegd en geen watermerken zijn toegevoegd. (Raadpleeg voor meer informatie Clausule 4.2 vi.) Opmerking: deze lijst met voorbeelden is niet volledig.

3.4 Deze wedstrijd test de creativiteit en vaardigheden van fotografen. Elk gebruik van kunstmatige intelligentie is in strijd met de geest van deze wedstrijd en absoluut verboden (met uitzondering van standaardfuncties op ongewijzigde productiecamera's). Zie 4.3 en 4.4 voor meer informatie.

4. WEDSTRIJDVOORWAARDEN

4.1. De foto moet origineel zijn en door de deelnemer zelf zijn gemaakt.

4.2. De foto die door de deelnemer wordt ingediend, mag het volgende niet bevatten:


i) herkenbare personen, tenzij deelnemers kunnen aantonen dat die personen schriftelijk toestemming hebben gegeven voor de inzending, het gebruik en de publicatie van de foto door de Canon-groep volgens artikel 2.7 van deze algemene voorwaarden (het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat de relevante toestemming is aangevraagd en dat de quitclaims naar tevredenheid zijn ingevuld); of

ii) kunstwerken, tenzij de deelnemer kan aantonen dat hij of zij toestemming heeft om deze kunstwerken te gebruiken en te laten publiceren door de Canon-groep volgens artikel 2.7 van deze algemene voorwaarden; of

iii) logo's en merknamen tenzij de deelnemer kan aantonen dat de deelnemer toestemming heeft om deze logo's of merknamen te gebruiken en te laten publiceren door de Canon-groep volgens artikel 2.7 van deze algemene voorwaarden; of

iv) scènes die beledigend, obsceen, seksueel, denigrerend, smadelijk, gewelddadig, beledigend, intimiderend, bedreigend of aanstootgevend zijn met betrekking tot ras, religie, afkomst of geslacht, of die een negatieve invloed kunnen hebben op de naam, reputatie of goodwill van de Canon-groep of een merkpartner, of die anderszins ongeschikt zijn voor publicatie; of

v) alles wat inbreuk kan maken op de rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, morele rechten of privacyrechten of wat verwijst naar merken, namen, logo's en/of handelsmerken van derden; of

vi) een watermerk, copyrightaanduiding of andere informatie waarmee de deelnemer kan worden geïdentificeerd. (Opmerking: een copyrightaanduiding in de metadata van de foto is toegestaan.) Om het beoordelingsproces zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, mag de jury de namen van de deelnemers niet zien tijdens het beoordelen. Elke ingezonden foto die de naam van een deelnemer, een watermerk, copyrightaanduiding of andere informatie bevat waarmee de deelnemer kan worden geïdentificeerd, wordt gediskwalificeerd en niet voorgelegd aan de jury.


4.3. Het beeld dat door de Deelnemer wordt ingestuurd, mag niet worden gemaakt, gegenereerd, bewerkt, samengesteld of gemanipuleerd met software, tools of technologie die enige vorm van kunstmatige intelligentie bevatten. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) het gebruik van generatieve kunstmatige intelligentie, waaronder generatieve vulfuncties. Het gebruik van functies die deel uitmaken van de productiespecificatie van camera's (bijv. autofocus en beeldverwerking) zal echter niet leiden tot automatische diskwalificatie, zolang niet wordt vermoed dat de camera op de een of andere manier is gewijzigd.

4.4. Alle finalisten op de shortlist zullen worden benaderd en gevraagd om het RAW-bestand van hun ingediende afbeelding te verstrekken. Dit bestand wordt gecontroleerd op gebruik van kunstmatige-intelligentietechnologie en kan naar goeddunken van de jury ook worden gebruikt voor de beoordeling van andere wedstrijdcriteria (bijvoorbeeld: compositie en overmatige bewerking). Als u het RAW-bestand niet vóór de opgegeven deadline opstuurt, wordt u gediskwalificeerd.

4.5. U gaat er daarnaast mee akkoord dat Canon contact met u opneemt ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd of in het geval dat de Canon-groep andersoortig gebruik wil bespreken van de foto's die voor de wedstrijd zijn ingezonden.

5. GARANTIES

Door de inzending in te dienen, garandeert de deelnemer dat:

5.1. De deelnemer de enige auteur van de foto is;

5.2. De deelnemer de eigenaar is van de eigendomsrechten van de foto;

5.3. De foto en alle daarin voorkomende elementen geen inbreuk maken op de rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten, morele rechten en privacyrechten) van derden;

5.4. In het geval dat er een persoon of een beeld van een persoon in de foto voorkomt, heeft de deelnemer van die persoon/personen schriftelijke toestemming verkregen om de Canon-groep zijn/haar foto(s) te laten gebruiken zoals beschreven in deze algemene voorwaarden; en

5.5. In het geval dat de foto in een ander land dan de woonplaats van de deelnemer is gemaakt, heeft de deelnemer zich gehouden aan het recht dat op dat land van toepassing is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele wettelijke vereisten inzake intellectueel eigendom, morele vereisten, privacyvereisten en eigendomsrechten.

Canon garandeert dat:

5.6. Zij handelt binnen het kader van de rechten die krachtens deze algemene voorwaarden worden verleend.

6. DE PRIJS

6.1 De eindwinnaar ontvangt Canon-producten ter waarde van ruim € 5000 ('de prijs'), waaronder:


a) Canon EOS R5

B) Canon RF 24-105MM F4L IS USM


6.2. Canon zal de winnaar binnen 5 werkdagen na de selectie van de winnaar op de hoogte brengen via het e-mailadres dat bij de inschrijving is opgegeven. De winnaar moet binnen 14 kalenderdagen na het eerste contact reageren om te bevestigen dat hij of zij in aanmerking komt voor de prijs en de prijs accepteert. Als de winnaar niet binnen 14 kalenderdagen na het eerste contact reageert, behoudt Canon zich het recht voor de winnaar te diskwalificeren. Als de winnaar wordt gediskwalificeerd, behoudt Canon zich het recht voor om de prijs toe te kennen aan iemand anders die op dezelfde wijze is geselecteerd. Reservewinnaars hebben wellicht minder tijd om te reageren.

6.3. Canon behoudt zich het recht voor om de naam en het land van de winnaar bekend te maken of presentaties van de prijsuitreiking te publiceren na de datum van de wedstrijd. Als de winnaar niet wil dat dergelijke gegevens worden gepubliceerd, moet hij/zij Canon daarvan direct op de hoogte stellen.

6.4. De prijs is niet-overdraagbaar en kan niet worden geruild tegen contant geld of andere middelen. In het geval dat de aangeboden prijs door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is, behoudt Canon zich het recht voor om een alternatieve prijs aan te bieden van dezelfde of grotere waarde. .

6.5. De prijs wordt binnen 30 dagen na de bekendmaking van de winnaar naar de winnaar verzonden. In het onwaarschijnlijke geval dat een prijs niet binnen 30 kalenderdagen na de bekendmaking van de winnaar arriveert, heeft de winnaar nog 28 kalenderdagen de tijd om Canon hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Reshma.chauhan@canon-europe.com. Als de winnaar Canon niet binnen deze termijn informeert, behoudt Canon zich het recht voor om de prijs niet opnieuw uit te reiken of de waarde ervan naar eigen goeddunken te beperken.

6.6. Elke afgewezen of niet geclaimde prijs kan worden toegekend aan andere deelnemers volledig naar eigen goeddunken van Canon.

6.7. Als de wedstrijd niet kan worden uitgevoerd zoals gepland vanwege, maar niet beperkt tot, manipulatie, ongeoorloofde tussenkomst, fraude, oneerlijkheid, technische defecten of andere oorzaken waarop Canon geen invloed heeft die de uitvoering, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het correcte verloop van deze wedstrijd verstoren of beïnvloeden, behoudt Canon zich het recht voor om iedere persoon te diskwalificeren die het deelnameproces manipuleert of zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden. Ook behoudt Canon zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren, te wijzigen of op te schorten of alle betrokken inzendingen ongeldig te verklaren..

6.8. Er kan geen verantwoordelijkheid worden genomen voor inzendingen die verloren, vertraagd, beschadigd, verkeerd geadresseerd of onvolledig zijn of die vanwege technische redenen, leveringsproblemen of andere redenen niet kunnen worden afgeleverd. Een verzendbewijs wordt niet geaccepteerd als ontvangstbewijs. De Canon-groep garandeert geen continue of veilige toegang tot de aanmeldingspagina.

7. SELECTIE VAN DE WINNAAR

7.1 Alle geldige inzendingen die tijdens de actieperiode zijn ontvangen (onder voorbehoud van moderatie), worden onafhankelijk beoordeeld door een jury. Er zijn in totaal drie (3) beoordelingsrondes om tien (10) finalisten te selecteren op basis van de criteria voor foto’s zoals beschreven in artikel 3. Uit de tien (10) finalisten selecteert de jury één (1) winnaar.

7.2 De winnaar wordt tussen 9 en 16 oktober 2023 geselecteerd.

8. PERSOONLIJKE GEGEVENS

8.1. Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland is de Gegevensbeheerder van alle door de Deelnemers verstrekte persoonlijke gegevens. De verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard en kunnen worden overgedragen naar een beveiligde server buiten de domicilie van de persoon in kwestie. De persoonsgegevens die Canon over deelnemers verzamelt, zijn onderhavig aan het privacybeleid van Canon inzake consumentengegevens Privacy Policy.

8.2. Alle persoonlijke gegevens die in het kader van deze wedstrijd worden verstrekt, worden uitsluitend voor deze wedstrijd gebruikt en, indien van toepassing, voor marketingdoeleinden door de Canon-groep en/of door agenten die door de Canon-groep zijn aangesteld om namens de organisator te helpen bij het organiseren van de wedstrijd en zullen niet voor andere doeleinden aan derden worden doorgegeven, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

9. DISCLAIMER

9.1. Canon behoudt zich het recht voor om een inzending te weigeren of om de volledige waarde van de prijs terug te vorderen als blijkt dat er sprake is geweest van misbruik of een schending van de algemene voorwaarden van deze wedstrijd.

9.2. Canon en alle gerelateerde agentschappen en bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enig verlies (inclusief, maar niet beperkt tot indirect, speciaal of bijkomend verlies of winstderving), kosten of schade die wordt geleden of opgelopen (al dan niet als gevolg van nalatigheid van een persoon) in verband met deze wedstrijd of het aanvaarden of gebruiken van de prijs, met uitzondering van enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten. Niets zal de aansprakelijkheid van de Canon-groep voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid uitsluiten.

9.3. In het geval van een geschil over de interpretatie of de uitvoering van de regels met betrekking tot de wedstrijd, zal het besluit van het bestuur van Canon bindend zijn en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

9.4. Indien enig deel van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt dit deel geacht niet langer opgenomen te zijn in deze voorwaarden, die onverkort geldig blijven voor zover wettelijk toegestaan.

9.5. Inzendingen moeten rechtstreeks worden gedaan door de persoon die aan de wedstrijd deelneemt. Bulkinzendingen van handelsgroepen, consumentengroepen of derden worden niet geaccepteerd. Onvolledige of onleesbare inzendingen, inzendingen die zijn ingediend door macro's of andere geautomatiseerde middelen en inzendingen die niet volledig voldoen aan de vereisten van deze algemene voorwaarden, worden gediskwalificeerd en worden niet meegeteld. Als blijkt dat een deelnemer een computer of meerdere computers gebruikt om deze voorwaarde te omzeilen, bijvoorbeeld door het gebruik van een 'script', het maskeren van zijn of haar identiteit door het manipuleren van IP-adressen, het gebruik van andere identiteiten dan de zijne/hare of enig ander geautomatiseerd middel om het aantal inzendingen van die deelnemer aan de wedstrijd te verhogen op een manier die niet in overeenstemming is met de regels van de wedstrijd, worden de inzendingen van die deelnemer gediskwalificeerd en is elke toegekende prijs ongeldig. Deelnemers mogen niet deelnemen via anonieme e-maildiensten zoals, maar niet beperkt tot, GuerillaMail, Dispostable of Mailinator.

9.6. Bij een discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de details in promotiemateriaal, prevaleren de details in de algemene voorwaarden.

10. RECHTSGEBIED

Als deelnemende consument zijn de wetten van het land waar u uw verblijfplaats heeft van toepassing op deze wedstrijd en is het mogelijk dat u een gerechtelijke procedure kunt aanspannen in uw eigen taal bij uw eigen lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn u te informeren over uw rechten. Deze voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn.