ARTIKEL

Is 'as-a-service' de oplossing voor hybride IT-uitdagingen?

Office professional researching whether ‘as-a-service’ is the solution to hybrid working IT challenges

Nieuwe werkpatronen = nieuwe prioriteiten

De manier waarop we werken verandert, en daarmee ook de rol van het IT-team. Werken op afstand en hybride werken zijn zeker geen nieuwe concepten, maar de afgelopen paar jaar zijn ze aanzienlijk belangrijker geworden. Volgens ons recente onderzoek gaf 50% van de respondenten zelfs aan dat hun organisatie op weg is naar een soort hybride werkopzet en dat slechts 33% volledig op kantoor zal werken. In korte tijd is het beleid met betrekking tot hybride werken verschoven van relatief ongebruikelijk naar de nieuwe status quo.

Voor IT-teams betekent dit een ingrijpende verschuiving in de manier waarop zij technologiestrategie en -investeringen benaderen. Organisaties zijn zich al lange tijd bewust van de voordelen die een verschuiving van hun organisatie weg van traditionele eigen on-premises technologie oplevert. Maar doordat een aanzienlijk deel van het personeelsbestand op afstand werkt, is er een nieuwe behoefte ontstaan aan flexibele technologieën. De pandemie heeft ertoe geleid dat CIO's versneld interesse kregen in de cloud.

Gartner concludeert ook dat de eisen die aan de ondersteuning van een hybride personeelsbestand worden gesteld, zorgen voor een enorme stijging van de investeringen voor infrastructuur-as-a-service en desktop-as-a-service, die in 2021 respectievelijk met 38,5% en 67,7% zijn toegenomen. Deze snelle stijging weerspiegelt hoe op de cloud gebaseerde as-a-service-modellen als effectieve remedie worden gezien tegen de voortdurende onzekerheid en de uitdagingen van extern beheer voor IT-teams.

Voorzien in de behoeften van belanghebbenden

Het creëren van een omgeving waar een groot aantal medewerkers op afstand werkt heeft ertoe geleid dat organisaties snel nieuwe mogelijkheden moesten implementeren. Van bureaustandaarden tot samenwerkingstools, IT-teams hebben hun handen vol gehad aan het ondersteunen van werknemers die niet op kantoor werken. Om over nieuwe mogelijkheden te kunnen beschikken, moesten organisaties echter vaak dure apparatuur aanschaffen, wat meestal ook resulteerde in veel on-premises technologie omwille van het beheer.

Hier biedt as-a-service een efficiënt alternatief. Met dit model verschaffen organisaties zich toegang tot de mogelijkheden, zonder de verantwoordelijkheid voor de technologie zelf te dragen. Dit levert een win-winsituatie op voor IT-teams, doordat ze voorzien in de interne behoefte aan innovatie, terwijl de afhankelijkheid van on-premises voorzieningen wordt beperkt.

Zo kunnen IT-teams voorzien in de vraag van belanghebbenden naar meer flexibiliteit. Als een organisatie al haar bedrijfstechnologie op deze manier zou gebruiken, zou zij in theorie volledig op afstand kunnen gaan werken, zonder dat er een permanente locatie nodig is om gecentraliseerde IT-middelen onder te brengen, en zouden werknemers, ook IT-mensen, vanaf elke locatie kunnen werken.

Eenvoudiger beheer op afstand

Het as-a-service-model biedt bovendien het voor de hand liggende voordeel dat het leven een stuk eenvoudiger wordt voor IT-teams. Het beheer van on-premises hardware en software is tijdrovend, maar wordt een nog grotere uitdaging wanneer werknemers zich op een locatie buiten het kantoor bevinden. Het op afstand onderhouden van technologie of oplossen van problemen wordt dan lastiger.

Met device-as-a-service is de leverancier verantwoordelijk voor de prestaties van het apparaat, ongeacht of het de juiste hoeveelheid toner betreft of het up-to-date houden van de beveiligingspatches. Dit betekent dat IT-teams dit niet zelf te hoeven te doen en daarom een betere service kunnen bieden aan de werknemer, waardoor uitvaltijd en frustraties worden vermeden.

Bovendien bieden leveranciers standaard aantrekkelijke opties, zoals slimme rapportage en resourcemanagement. Dit bespaart IT-teams tijd bij het zelf meten en optimaliseren van de prestaties, maar geeft organisaties ook een veel beter inzicht in de manier waarop de technologie wordt gebruikt.

Remote worker researching flexible responses to fluctuating needs

Flexibel inspelen op wisselende behoeften

Deze zichtbaarheid is vooral waardevol omdat veel organisaties verwachten dat hun hybride werkmodel zich ontwikkelt en organisaties (en hun medewerkers) de tijd nemen om de juiste hybride werkmix te vinden die voor hen werkt. Dankzij toegang tot regelmatige, of zelfs realtime gebruikstrends, kunnen organisaties nagaan of hun huidige service levert wat ze nodig hebben.

Het zou echter nog steeds een probleem zijn als blijkt dat de overeengekomen service niet werkte, maar er geen oplossing voorhanden was. Gelukkig is dit meestal niet het geval, omdat as-a-service als bijkomend voordeel heeft dat organisaties meestal de voorwaarden van hun contract kunnen aanpassen om aan de vraag te voldoen. Zo kunnen IT-teams inspelen op de behoeften van een voortdurend veranderende omgeving, doorgaans zonder het risico te lopen vast te zitten aan een langlopend, inflexibel contract.

De rol van IT versterken

As-a-service maakt het IT-teams niet alleen gemakkelijker, maar kan ook hun rol in de organisatie verbeteren. In een traditioneel on-premises model bestaat een groot deel van de verantwoordelijkheid van het IT-team uit dagelijks onderhoud. Door zwaardere taken, zoals het plannen van software-updates, het controleren van het gebruik van apparatuur en andere vergelijkbare activiteiten aan een leverancier over te dragen, kunnen IT-teams zich concentreren op de meer strategische elementen van hun rol.

Dit kan dan weer de veranderende perceptie van IT ondersteunen. IT werd van oudsher vaak beschouwd als een geïsoleerde ondersteunende functie voor de organisatie, maar tegenwoordig is er meer inzicht in het belang van technologie bij het definiëren en stimuleren van een bredere bedrijfsstrategie. 85% van de CIO's geeft zelfs aan dat hun rol voor de organisatie belangrijker is geworden. Doordat de dagelijkse werkzaamheden minder tijd in beslag nemen, zijn IT-teams beter in staat om invulling te geven aan deze rol op een hoger niveau.

As-a-service is al lange tijd bezig een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop organisaties software kopen. Maar recente, snelle veranderingen in de manier waarop we werken hebben geleid tot groei in andere as-a-service-gebieden voor de IT van organisaties, waaronder infrastructuur en apparatuur. Nu steeds meer organisaties hybride gaan werken, zijn IT-managers in toenemende mate op zoek naar inkoopmodellen die meer flexibiliteit bieden en de afhankelijkheid van on-premises IT verminderen. As-a-service biedt deze voordelen, naast de mogelijkheid voor IT-teams om het dagelijkse beheer van eigen IT aanzienlijk te verminderen. Daardoor kunnen IT-managers op hun beurt de kans benutten om een meer strategische leidersrol op te pakken.

fietsende man

Hebt u meer vragen over hybride werken?

Ontdek ons nieuwe e-book ‘Hybride organisaties van nu: navigeer door de nieuwe werkwereld’ dat is ontworpen om u te helpen bij het plannen van een succesvolle hybride omgeving.

Ontdek meer

Gerelateerde oplossingen

Benieuwd of wij met onze oplossingen ook u kunnen helpen?