'Dingen maken' op de Canon-manier

7 min
Een Japanse man in een gestreept blauw overhemd met een metalen stuk gereedschap in zijn hand leunt over een grote metalen schijf. Hij lijkt in een fabriek te zijn.

De westerse wereld wordt als een soort magneet naar Japan toe getrokken. Dit komt door het ontzag voor de indrukwekkende schoonheid en rijke culturele tradities, maar ook door de fascinatie voor hoe deze in het alledaagse leven zichtbaar worden. In Japan wordt, in het bijzonder in het zakenleven, de nadruk gelegd op harmonie en respect, en deskundig personeel en toewijding worden hoog in het vaandel gedragen. Daarom bloeiden aan het eind van de 20e eeuw deze Japanse werkwijzen overal ter wereld op.

Vooral in fabrieken werden deze Japanse principes met open armen ontvangen. Eén specifiek concept veroverde de productiewereld in de jaren 90: de werkwijze van Monozukuri. De aanvaarding van deze werkwijze in de westerse wereld stond symbool voor het streven naar uitmuntendheid op het gebied van zowel productkwaliteit als productiviteit.

Het woord op zich is al veel ouder en stamt uit een tijd waarin individuele ambachtslieden en vakmensen al het werk verrichtten. Het kan letterlijk worden vertaald als 'dingen maken' of 'dingen knutselen' ('mono' betekent 'ding' en 'zukuri' verwijst naar het maken), maar het betekent zoveel meer dan dat. Conceptueel en cultureel weerspiegelt − en respecteert − het de ziel en kunst van de maker. Het erkent het streven van een individu naar perfectie en zijn/haar levenslange inzet om te leren. Het is een eerbetoon aan de wens om iets te verbeteren en te verfijnen, om iets te creëren dat plezier oplevert.

Sommigen noemen het een filosofie, anderen noemen het een mindset. Voor ons is het beide (en nog veel meer) en vormt het de basis van de kwaliteits- en prestatienormen van onze producten. Tegenwoordig hebben we Monozukuri echter ons eigen gemaakt. We hebben menselijke ervaringen, vaardigheden en vindingrijkheid gecombineerd met geavanceerde technologieën. Het mooie van Monozukuri voor ons is dat het volledig compatibel is met onze eigen bedrijfsfilosofie van Kyosei: samen leven en werken voor het algemeen belang.

Een fabrieksmedewerker in een blauwe overall met een hoed op en handschoenen aan houdt een lensvormig voorwerp vast en inspecteert dit.

Canon-collega's in onze fabrieken over de hele wereld opperen nieuwe ideeën voor de verbetering van onze producten en de productieprocessen.

Monozukuri zou ongetwijfeld aanslaan bij Canon. We produceren tenslotte een groot assortiment producten (en hun onderdelen) volgens de hoogst mogelijke normen. Wij zijn koploper in de evolutie van een schat aan technologieën en nieuwe manieren om deze tot leven te brengen, zoals automatisering en kunstmatige intelligentie (AI). Voor een organisatie die op onze schaal werkt, voelt het misschien alsof de werkwijzen in strijd zijn met zo'n zachtmoedige filosofie. Maar als we de manier onderzoeken waarop we Monozukuri binnen Canon kunnen toepassen, wordt het allemaal duidelijk.

Wij kijken naar de lange termijn

Alles wat we doen wordt grondig overwogen en nooit gedaan voor kortetermijnwinst. Dit geldt ook voor de manier waarop we ons onderzoek en onze ontwikkeling of de strategische visie voor het bedrijf in het algemeen benaderen. Innovatie is de levensader van Canon en het streven naar uitmuntendheid door continue verbetering, zowel in onze bestaande als nieuwe technologieën, is het kloppende hart van Monozukuri.

Maar hoe ziet continue innovatie er echt uit? In een woord: investering. Elk jaar is ongeveer 8% van onze wereldwijde verkoop afkomstig van R&D-activiteiten. Om een idee te krijgen van de schaal waarop onze R&D-afdeling actief is: we hebben tien locaties in Japan en nog eens negen locaties in Europa, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. Al deze locaties richten zich op de toekomst van Canon-technologieën. De technologieën waar we om bekend staan, zoals fotografie en printen, maar ook andere gebieden van innovatie, zoals halfgeleiderlithografie, OLED-schermen, medische beeldvorming, videoanalyse en AI.

Een belangrijk doel voor de teams die nieuwe producten bij Canon ontwerpen is natuurlijk om ervoor te zorgen dat elk element eenvoudig te produceren is, en binnen dit doel ontwikkelen we ook onze eigen methoden voor materiaalverwerking en productieapparatuur. Monozukuri helpt ons bij het stroomlijnen van onze activiteiten en het streven naar maximale effectiviteit en efficiëntie in alles wat we doen. Maar we houden ook rekening met elke levenscyclus. Een deel van de Monozukuri-mindset betekent dat er rekening wordt gehouden met de milieueffecten van onze producten en productieprocessen.

Iedereen die voor Canon werkt draagt bij aan de ontwikkeling van onze producten en dit is het best zichtbaar op de werkvloer.

De klant is altijd koning

In de traditionele Monozukuri wordt de klant zelden expliciet genoemd. In plaats daarvan legt de filosofie de nadruk op de bijdrage van de ambachtslieden aan de samenleving. Wij zijn echter van mening dat continue verbetering niet kan worden bereikt zonder diepgaand inzicht in de behoeften en wensen van onze klanten. En we streven er altijd naar om feedback van klanten te verwerken in onze nieuwe producten, zodat eventuele verfijningen hun verwachtingen overtreffen. Vanuit een breder perspectief betekent dit ook dat we voldoen aan de vereisten op het gebied van bruikbaarheid en functionaliteit, en voldoen aan marktspecifieke eisen.

We beginnen het ontwikkelings- en ontwerpproces door met onze klanten te praten en te observeren hoe ze daadwerkelijk met onze producten omgaan en deze gebruiken. Dat is heel eenvoudig, maar fundamenteel voor de Monozukuri van continu leren en verbeteren, omdat we uit de eerste hand zien wat wel en niet werkt. Vanaf hier kunnen we mogelijke verbeteringen voor de gebruikerservaring identificeren.

Wij hebben een scherp oog voor detail

De resulterende ideeën en concepten kunnen vervolgens uitgebreid worden getest en verder worden verfijnd om het ideale ontwerp te produceren. Op deze manier creëren onze technologieën, in combinatie met expertise in de hele organisatie, een soort 'Monozukuri plus'-effect. We grijpen elke kans om onze producten en mogelijkheden te onderzoeken en verbeteren, en gebruiken alle beschikbare middelen om dit te doen. Een goed voorbeeld hiervan is onze Virtual Prototyping Technology. We hebben eigen Computer Aided Engineering- en Computer Aided Design-tools (CAE en CAD) ontwikkeld waarmee we de prestaties van producten in ontwikkeling kunnen simuleren voordat ze fysieke prototyping ingaan.

Dit type virtuele impacttests kan helpen bij het beoordelen van de robuustheid en duurzaamheid en de reactie op vallen of stoten die kunnen optreden tijdens de verwerking, verzending of het dagelijks gebruik. Op deze manier kunnen we bepaalde aspecten testen en verbeteren, en mogelijke resultaten vaststellen die een verschil kunnen maken voor de lengte en kosten van de ontwikkelingsfase.

Voor ons geldt echter dat innovatie niet eindigt wanneer het product de productiefase bereikt. In feite vindt hier een groot deel plaats. We hebben een netwerk van faciliteiten over de hele wereld die alles produceren, van de kleinste lenzen tot productieapparatuur op industriële schaal. Voor elk afzonderlijk product dat we produceren zijn deskundig, nauwkeurig werk en uitmuntendheid in elk aspect vereist. Deze expertise tijdens de productie is essentieel voor onze stijl van Monozukuri. Iedereen die voor Canon werkt draagt bij aan de ontwikkeling van onze producten en dit is het best zichtbaar op de werkvloer. Onze medewerkers geven prioriteit aan kwaliteit en opperen nieuwe ideeën die niet alleen onze producten verbeteren, maar ook de processen waarmee we ze produceren.

Een persoon in een witte overall met een masker op en blauwe handschoenen aan knielt voor een Canon-microsatelliet. De persoon houdt een arm omhoog, houdt een zaklamp vast en inspecteert de chassis van de constructie.

De Monozukuri-filosofie van Canon is van toepassing op alles wat we produceren, waaronder onze microsatellieten.

We begrijpen potentieel en proberen vaardigheden te ontwikkelen

We eren onze productieleiders in Monozukuri met de titels 'Takumi' en 'Meister'. Een 'Takumi' (wat ruwweg vertaald 'ambachtslied' of 'meestervakman' betekent) heeft specifieke vaardigheden en ervaring en voert bepaalde taken uit op een uitzonderlijk hoog niveau. Veel van onze Takumi zullen op nationaal niveau worden gecertificeerd als uitmuntend in hun technische vaardigheden en toewijding. Dit betekent dat ze in zeer hoog aanzien staan bij Canon en een voorbeeld zijn voor hun collega's door hun betrokkenheid bij het leren en verbeteren van hun vaardigheden gedurende hun hele carrière. Daarnaast geven ze hun uitstekende vaardigheden door op het gebied van bijvoorbeeld het polijsten van lenzen, precisiebewerking van componenten en de productie van metalen vormen.

Waar Takumi specialisten zijn op één gebied, zijn onze 'Meisters' specialisten met een breed scala aan kennis over meerdere processen. Dit betekent dat ze experts zijn in het ontwerpen van nieuwe en geoptimaliseerde processen, het identificeren van storingen, het ontwikkelen van preventieve oplossingen en het voorstellen van innovatieve manieren om taken en procedures te vereenvoudigen. Dit zijn de gerespecteerde en belangrijke personen die zorgen voor continue feedback en verbetering in de manier waarop we produceren.

De status van Meister is prestigieus en iedereen streeft ernaar de felbegeerde 'Class S Group Meister'-prijs te krijgen, die slechts aan een of twee personen per jaar wordt uitgereikt. Er is bijvoorbeeld een Meister op de afdeling Productmontage die elk van de meer dan 3000 onderdelen kent die in een kantoorprinter zitten en het eindproduct zonder hulp kan monteren.

Wij beschouwen deze personen als het equivalent van ambachtslieden in hun eigen vakgebied binnen de productiesector. Daarom investeren we aanzienlijk in hun ontwikkeling en vaardigheidstrainingen, en vervolgens geven onze Takumi en Meisters hun vaardigheden en kennis door aan anderen via onze speciale mentorprogramma's. Samen bepalen zij, en hun uitstekende vakmanschap en technische vaardigheden, de toekomstige richting van Monozukuri bij Canon.

Een vooruitstrevende, verantwoordelijke manier van zakendoen

Als Monozukuri een persoon was, had deze het hart van een kunstenaar, de handen van een vakman en de geest van een wetenschapper. Op deze manier is het duidelijk dat Monozukuri niet alleen de bedrijfsgerichte belichaming van ons culturele erfgoed is, maar ook deel uitmaakt van de ziel van Canon. Het is een diepgaande en gerespecteerde manier om verantwoord, efficiënt en met een echt besef van onze impact te werken, terwijl we tegelijkertijd onze uitmuntende productieprestaties in stand houden.

Verwant