Canon EXPO 2023: de toekomst stevig in handen

8 min
Een luchtfoto van de Canon EXPO in het expocenter Pacifico Yokohama North. Bezoekers bij technologiestands omringen een centrale, helder verlichte 'boom', die bestaat uit groene cartoonachtige bellen bovenop een bronzen stam.

We gaan nu veel verder dan camera's en printers..."

In 1967 was de wereld heel anders. De wereld was in de ban van Beatlemania en er vonden enerverende technologische ontwikkelingen plaats: de Concorde maakte zijn eerste vlucht, de allereerste harttransplantatie vond plaats en de basis van computerwetenschap werd gelegd. Het was ook het jaar dat Canon 30 jaar bestond en een jaar waarin een radicale verschuiving plaatsvond voor een organisatie die bekend stond om zijn hoogwaardige camera's en optische producten. Het merk maakte een 'wedergeboorte' door met de slogan "Cameras in the Right Hand, Business Machines in the Left" (Camera's in de rechterhand, bedrijfsmachines in de linker). Vijftig jaar geleden vertegenwoordigden deze twee divisies de allermodernste mogelijkheden wereldwijd, zowel recreatief als bedrijfsmatig.

En zo staat Canon sindsdien het meest bekend. Daarom zijn de producten in elke hand in de daarop volgende vijftig jaar verfijnd, doorontwikkeld en geïnnoveerd, om ze de beste van de beste te maken. De naam Canon staat synoniem voor uitmuntendheid.

Maar de wereld, in al zijn pracht, blijft niet hetzelfde. En Canon ook niet.

In de loop van de decennia groeide de organisatie van Canon in omvang en complexiteit. Uitdagingen van een nieuwe wereld vereisen oplossingen voor een nieuwe wereld. Deze omvatten vaak meerdere bedrijfstakken. Het ontrafelen van het venndiagram van de technologieën die Canon creëert en de markten die Canon bedient, werd daardoor een grote opgave. Uiteindelijk was de enige manier om echt inzicht te krijgen in de volledige omvang van de capaciteiten van Canon, zowel horizontaal als verticaal, om deze te zien. Zo kwam de eerste Canon EXPO tot stand.

Om de vijf jaar geeft Canon EXPO ons de kans om de wereld te laten zien hoe ons merk er echt uitziet. En voor degenen die een bedrijf voornamelijk kennen van zijn camera's en printers, kan het verrassend zijn om een ruimte te betreden die is gevuld met...ja, camera's en printers, maar ook een wereld van technologieën die reiken van de kern van een cel naar een gedetailleerd beeld van de Aarde vanuit de ruimte. En dat in één ruimte (al is die wel 6300 m2 groot).

EXPO 2023 was vooral bijzonder doordat we bovenop de standaard vijf jaar nog drie jaar langer hebben moeten wachten om het evenement te houden, vanwege de pandemie. Maar zoals dhr. Mitarai, onze wereldwijde voorzitter en CEO, in zijn toespraak verklaarde: "De wereld is de afgelopen drie jaar drastisch veranderd" en dit brengt de echte prioriteiten voor Canon en voor alle wereldwijde organisaties scherp in beeld.

Zijn publiek van 4000 personen vulde de kamer volledig, omdat het wilde horen van de man onder wiens leiding Canon niet alleen wereldwijd toonaangevend is geworden, maar ook op zelf veel invloed en respect geniet. Dhr. Mitarai heeft duidelijk de nadruk gelegd op het goede dat organisaties kunnen doen in de wereld en hoe bedrijven nieuwe waarde moeten toevoegen aan de samenleving, door winst te genereren door het oplossen van sociale kwesties. Zijn woorden "We gaan nu veel verder dan camera's en printers..." laten in deze context zien waar Canon momenteel staat in de wereld en waar Canon in de toekomst wil staan. Printen speelt natuurlijk een grote rol in onze toekomst, maar daarnaast zijn er de bedrijfsgroepen beeldvorming, medisch en industrieel, die meerdere krachtige technologische innovaties doen binnen een solide bedrijfsstructuur die net zo gefocust is op de toekomst als de R&D van Canon.

Vier Japanse mannen in pak met rode corsages staan achter een rood balkon met hun armen omhoog gehouden in een wave.

De inspirerende toespraak van dhr. Mitarai erkende wereldwijde uitdagingen, maar schilderde een enerverend beeld van de toekomst van Canon.

Dit bericht was van essentieel belang voor de technologieën die werden tentoongesteld in het Pacifico Yokohama North, het grootste multifunctionele congrescentrum in zijn soort in Japan. In de loop van drie dagen ontdekten ongeveer 30.000 bezoekers van over de hele wereld hoe de nieuwe vorm van Canon er echt uitziet en hoe innovatie bij Canon ervoor zorgt dat het bedrijf tegenwoordig meer maakt dan alleen camera's en printers, waardoor het zijn plaats als technologiebedrijf voor de AI-generatie veiligstelt. De ervaring was ingedeeld in vier gebieden, maar deze waren conceptueel in plaats van per bedrijfsgroep, zodat bezoekers duidelijk het bredere aanbod van Canon konden zien in de context waarin de producten kunnen worden gebruikt. Het zorgde voor een duidelijker beeld van de plaats van Canon in het dagelijks leven van mensen, bedrijven en de samenleving. Ook konden bezoekers zien waar ze zich bevonden in de geschiedenis van Canon, en een kijkje nemen in de ontwikkelomgeving en naar de technologieën waaraan momenteel wordt gewerkt.

Op deze manier kon Canon aantonen hoe zijn nieuwste innovaties samen kunnen worden aangetroffen, bijvoorbeeld in klinische en medische omgevingen. Een van de getoonde zaken in het bijzonder verblufte bezoekers die niet eerder wisten dat Canon betrokken is bij biowetenschappen. Canon draagt bij aan de ontwikkeling van een celproductietechnologie voor het maken van autologe iPS-cellen: een soort stamcel die wordt gemaakt van de eigen cellen van een patiënt en kan worden gebruikt om beschadigde cellen te vervangen of zelfs het risico op orgaanafstoting bij transplantaties te verminderen. Het is een technologie die al een tijdje bestaat, maar Canon beschikt over bestaande en bedrijfseigen expertise die kan helpen bij het maken van iPS-cellen die consistent zijn qua kwaliteit en tegen een prijs die geen belemmering vormt voor het gebruik ervan.

De toepassing van beeldanalyse met kunstmatige intelligentie in medische omgevingen wierp ook hoge ogen. Hierbij werd bezoekers het gebruik getoond bij zowel hoogeffectieve als nauwkeurige kankerdetectie als bij de dagelijkse patiëntenzorg. Deze diagnostische hulpmiddelen maken deel uit van de bestaande portfolio van MRI-, CT- en echografieapparatuur van Canon. Terwijl de bedrijven Milestone en AXIS uit de groep hun respectieve camera's en software toepassen om patiënten in de gaten te houden en de werkdruk van verpleegkundigen te verlichten. Samen schetsen ze het grotere beeld van een bedrijf dat enorm is gericht op gezondheid en welzijn.

Het gaat niet alleen om het bezitten van spullen en het hebben van geld...ook welzijn is belangrijk."

Daarnaast waren er veel intelligente manieren te zien om een veiligere wereld te creëren en zelfs de grappige kleine 'cobots' die door de tentoonstellingsruimte bewogen, hadden een serieuze kant, aangezien ze mogelijkheden demonstreerden zoals gedragsdetectie. Het klopt dat deze kleine kubusvormige maatjes koffie kunnen brengen, maar ze scannen ook de lichaamstemperatuur en waarschuwen de hulpdiensten als er sprake lijkt van een gevaarlijke situatie. Hun even kleine maar perfect gevormde industriële tegenhangers konden taken uitvoeren zoals het in 3D in kaart brengen van ruimtes, het identificeren, sorteren en bouwen met componenten van zeer uiteenlopende vormen en maten. Het indrukwekkendst was de robotarm die zelfs zo nauwkeurig is dat deze zes op elkaar gestapelde golfballen in balans kan houden. Zonder lijm, maar met alleen perfecte berekeningen en een vaste hand die mensen die zelfs met veel oefening nooit consequent zullen kunnen evenaren. De huidige productietoepassingen voor dergelijke technieken liggen voor de hand, maar nog belangrijker is dat deze technologie de weg vrij maakt voor het ontwikkelen van producten die zo complex zijn dat ze tot nu toe niet kunnen worden gerealiseerd.

Als we van de veiligheid van individuen overgaan op de veiligheid van een groot deel van de bevolking, is daar de service "Inspection EYE for Infrastructure" van Canon. die al beschikbaar is op de snelwegen in Japan. Bij deze service leggen Canon EOS-camera's met hoge resolutie op panoramische steunen frequent meerdere inspectiebeelden vast van de betonconstructies in bruggen en tunnels. Vervolgens worden deze beelden geanalyseerd door een type deep-learningalgoritme dat defecten detecteert op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van zeer deskundige inspectie-ingenieurs. Wanneer je weet dat dagelijks 4,41 miljoen voertuigen gebruikmaken van deze snelwegen, wordt duidelijk hoe belangrijk dit werk is voor de dagelijkse veiligheid van burgers.

Een robotarm bouwt een klein huis van Lego.
Drie jonge mensen staan op een podium voor een camera, onder een rij van vijf schermen waarop verschillende delen van het podium worden getoond.
Een vrouw met lang donker haar kijkt door een hand-AR-bril.

Natuurlijk zou het geen Canon EXPO zijn zonder een satelliet (of twee!), en de CE-SAT-microsatellieten van Canon werden getoond naast hun onderdelen de sterrenvolger, geomagnetische sensor en zonnesensor. Sinds hun ontwikkeling, meer dan tien jaar geleden, hebben deze satellieten aanzienlijke technologische upgrades ondergaan, zowel wat betreft het vastleggen van beelden met ultrahoge gevoeligheid als qua sensoren. Tegenwoordig kunnen ze uitzonderlijke beelden produceren vanuit de ruimte, zelfs in duisternis, en dit, samen met innovaties op het gebied van AI voor het interpreteren van de gegevens, heeft enkele belangrijke toepassingen op het gebied van de veiligheid van mensen. Zoals evacuatie vóór natuurrampen, veilige scheepvaartroutes en het in real time bijhouden van kusterosie.

Op het gebied van bewaking en het gebruik van AI toonde EXPO ook een weinig bekende, maar zeer belangrijke toepassing voor Canon-beeldvormingstechnologie, met name in het licht van klimaatverandering en een toenemend tekort aan arbeidskrachten in de landbouw. Bezoekers werden meegenomen door de betrokkenheid van Canon bij slimme landbouw, met name het 'groeibewakingssysteem' genaamd GM-1. Dit systeem maakt gebruik van een combinatie van camera's en AI-gestuurde software en is al in gebruik op zestig rijstboerderijen in Japan.

Het automatiseert in wezen de bewaking van belangrijke groei-indicatoren zonder enig contact met of risico voor de gewassen. Vervolgens wordt een groot aantal beelden naar de bijbehorende software gestuurd, die de kleur van de bladeren, het aantal stengels en de hoogte van de plant meet, en deze gegevens onmiddellijk vergelijkt met de ideale kenmerken en eerdere gegevens, terwijl er continu informatie wordt verzameld over elke mogelijke variant en conditie. Er wordt verwacht dat GM-1 kan worden gebruikt voor wijdverbreid gewasbeheer, het ontwikkelen van nieuwe variëteiten en het voorbereiden op de risico's die veranderende weerpatronen met zich meebrengen.

Het pareltje van Canon bij deze EXPO, dat is terug te vinden in de recent door Time Magazine opgestelde lijst van beste uitvindingen van 2023, vinden we echter in de rechterhand: de MS-500-camera. Dit is de eerste ultragevoelige camera ter wereld die is uitgerust met een SPAD-sensor (Single Photon Avalanche Diode-sensor). Hij is ontworpen voor bewaking op lange afstand in extreme duisternis en kan zelfs licht fotograferen dat niet zichtbaar is voor het blote oog. De compatibiliteit ervan met broadcast- en telelenzen laat ook zien hoe ver Canon is gekomen in zijn nieuwe generatie producten voor contentproductie, waarin we naast de SPAD-sensortechnologie ook het EOS Virtual Reality-systeem, volumetrische video en AI-tools voor mediaprofessionals vinden die opnames met meerdere camera's op afstand kunnen maken en perfecte stilstaande beelden uit videocontent kunnen halen.

Dit alles is echter slechts een druppel in de oceaan in een tentoongesteld programma met meer dan veertig innovatiecategorieën op Canon EXPO 2023 en mogelijkheden om letterlijk honderden technologieën te verkennen, van bekende tot relatief onbekende, en van gevestigde tot gloednieuwe rechtstreeks uit het R&D-lab. De geest van Canon uit 1967 was afgelopen oktober nog steeds merkbaar aanwezig in Pacifico Yokohama North, met de focus op innovatie, maar dhr. Mitarai gaf zijn publiek een duidelijke richting te kennen waarin Canon zich beweegt, met de woorden: "We zijn een camera- en printerbedrijf, maar als reactie op het digitale tijdperk hebben we nieuwe bedrijven overgenomen en onze portfolio aanzienlijk ontwikkeld in aanloop naar de versnelde vooruitgang van AI." De EXPO 2023 die daarop volgde, heeft dit bericht vele malen onderstreept. In rode Canon-inkt.

Verwant