Algemene voorwaarden voor Canon Cinema-Lens-actie Cashbackactie

1.DE ORGANISATOR

De actie-organisator is Canon Europa N.V., geregistreerd op het adres Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland.


2. ACTIEPRODUCTEN, ACTIEPERIODE EN DEELNEMERS


2.1. Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en inwoner van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk (EER) (‘Deelnemer’).


2.2. Alle deelnemers worden geacht te hebben ingestemd met deze algemene voorwaarden.


2.3. Deze actie is uitsluitend bestemd voor Deelnemers:


a. Die al een product bezitten uit de categorie Canon Professional Equipment ("Product dat in aanmerking komt") - een volledige lijst van alle producten die in aanmerking komen, staat aan het einde van deze algemene voorwaarden in Tabel 1: In aanmerking komende producten die deelnemers dienen te bezitten; en


b. Die een of meer van de actieproducten die worden weergegeven aan het einde van deze algemene voowaarden in Tabel 2: (de "Actieproducten") koopt bij een retailer binnen het gebied (zoals gedefinieerd in 2.4) van 1 juli 2021 tot en met 31.12.2021 (de "Actieperiode").


2.4. Alle Actieproducten moeten zijn gekocht bij retailers die in de volgende landen zijn gevestigd: Andorra, Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Finland, Italië, Noorwegen, Portugal, Republiek Ierland, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein, Luxemburg en Monaco, of bij een webshop met een domein of een geregistreerd adres in een van de bovenstaande landen (het "Gebied”). Ook moeten alle Actieproducten zijn geleverd en gedistribueerd aan retailers door bedrijven van Canon of de Canon Group, gevestigd in de EER, in Liechtenstein, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. Ga bij je retailer na of dit het geval is om teleurstelling te voorkomen. Webshops moeten een geregistreerd adres/postadres weergeven in het Gebied.


2.5. Alle Actieproducten moeten nieuwe en originele Canon-producten zijn. De aankoop van tweedehands-, gereviseerde of herstelde producten of producten die imitatieproducten zijn of inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van de Canon Group van bedrijven (dit geldt bijvoorbeeld voor, maar is niet beperkt tot, parallelle of 'grijze' producten) voldoen niet aan de voorwaarden van deze actie. Raadpleeg voor meer informatie over parallelle producten https://store.canon.nl/shopping-safely-online/ .

De Producten die in aanmerking komen en die al in bezit zijn van de Deelnemers, hoeven niet nieuw te zijn, maar moeten wel een origineel Canon-product zijn en geleverd en gedistribueerd te zijn door bedrijven van Canon of de Canon Group, gevestigd in de EER, Lichtenstein, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk.


3. DEELNEMEN


3.1. Om deel te nemen aan de actie moet de Deelnemer voldoen aan de criteria die hiervoor in sectie 2 zijn beschreven, EN online een geldige aanvraag indienen in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31.01.2022.


3.2. Een aanvraag doe je als volgt:


a. Vul het online aanvraagformulier volledig en correct in (met inbegrip van een geldig serienummer van het product (EER) voor zowel Producten die in aanmerking komen als voor Actieproducten). Het aanvraagformulier vind je op [https://canon-cinema-lens.sales-promotions.com/nl/?country_promotion=20000080]. Voor hulp met het vinden van je serienummer klik je hier.


b. Deelnemers dienen de kassabon of een orderbevestiging voor internetaankoop van de Actieproducten (inclusief btw) te scannen en deze bij het online aanvraagformulier te uploaden. Deelnemers ontvangen vervolgens een e-mail ter bevestiging dat de aanvraag is ontvangen. Indien je binnen 24 uur na het indienen van je aanvraag geen e-mailbevestiging ontvangt of geen toegang tot een computer hebt, kun je een e-mail sturen naar cashback@claim-lookup.com.


3.3. De Actieproducten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden indien retailers tijdens de Actieperiode niet in staat zijn tegemoet te komen aan de vraag naar Actieproducten.


3.4. Canon verwerkt geen aanvragen die worden ontvangen na de sluitingsdatum van 31.01.2022 voor de ontvangst van aanvragen. Incomplete en ongeldige aanvragen worden niet door Canon in behandeling genomen. Canon zal niet verantwoordelijk zijn voor aanvragen die zijn vertraagd of die niet met succes zijn ontvangen.


3.5. Als Deelnemers meer dan een Actieproduct kopen, kan er slechts één aanvraag per aangeschaft Actieproduct per keer worden ingediend.


3.6. Aanvragen van bedrijven of individuen die bulkaankopen doen (meer dan tien Actieproducten gedurende de Actieperiode, anders dan wanneer de relevante producten in pakketten of bundels zijn opgenomen, zoals beschreven in clausule 1.1) komen niet in aanmerking voor deze Actie.


3.7. Deze actie kan niet met aanvullende lokale cashbackactie voor lenzen worden gecombineerd. We wijzen er vriendelijk op dat als Deelnemers de gratis ZSG-C10 bij de aankoop van een Canon Compact Cine Servo-lens hebben geclaimd, er geen aanvraag kan worden ingediend in het kader van deze Actie.


4. CASHBACK


4.1. Deelnemers ontvangen cashback van de bedragen die zijn getoond voor de aankoop van Actieproducten.


4.2. Na ontvangst en controle van de aanvraag maakt Canon het betreffende bedrag via een directe bankoverschrijving (BACS) over op de bankrekening van de Deelnemer. Nr worden geen alternatieve regelingen getroffen en er wordt geen contant geld of cheque verstrekt.


4.3. Canon zal er alles aan doen om de betaling binnen 28 dagen na ontvangst van een volledige en geldige aanvraag via een directe bankoverschrijving (BACS) uit te voeren.


4.4. Als een Deelnemer nalaat een van de beschikbare valuta op het aanvraagformulier te selecteren, kan er, uitsluitend naar Canon's oordeel, een valuta worden toegewezen.


4.5. Er wordt slechts één betaling via een directe bankoverschrijving (BACS) uitgevoerd per geldige aanvraag.


4.6. Als je een btw-nummer hebt en een cashbackbedrag ontvangt, kan dit de belastbare waarde van je aankoop verlagen en dien je mogelijk je voorbelasting dienovereenkomstig te verlagen.


5. DISCLAIMERS


5.1. Voor zover rechtens toegestaan, zal Canon niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade of letsel van enige aard op welke manier dan ook veroorzaakt, geleden door Deelnemers onder deze promotie. Niets in deze regels zal echter als effect hebben dat de aansprakelijkheid van Canon voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van de bewezen nalatigheid van medewerkers of agenten van Canonwordt uitgesloten of beperkt..


5.2. In uitzonderlijke gevallen kan Canon de actie ongeldig maken en/of andere voorwaarden van de actie wijzigen, mits dergelijke wijzigingen noodzakelijk zijn en kunnen worden gerechtvaardigd door objectieve redenen.


5.3. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen te controleren om naleving van deze voorwaarden te verzekeren en om te verzoeken om aanvullende informatie en ondersteunende documenten. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen en/of Deelnemers uit te sluiten als zij vermoedt dat op enigerlei wijze misbruik wordt gemaakt van de aanbieding. Canon’s beslissingen met betrekking tot de actie zijn definitief en er wordt geen correspondentie over gevoerd.


5.4. Indien enig deel van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt dit deel geacht niet langer opgenomen te zijn in deze voorwaarden, die onverkort geldig blijven voor zover wettelijk toegestaan.


6. GEGEVENSPRIVACY


6.1 Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland is de Gegevensbeheerder van alle door de Deelnemers verstrekte persoonlijke gegevens. De verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard en kunnen worden overgedragen naar een beveiligde server buiten de EER en het Verenigd Koninkrijk. De verzamelde persoonlijke gegevens van Deelnemers zijn onderworpen aan het Privacybeleid van Canon inzake consumentengegevens.


6.2 Ten behoeve van het beheer van deze actie, is Benamic Unlimited Company (voorheen bekend als Interpay Sales Promotions), met de hoofdvestiging in IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland, Gegevensverwerker van alle door de Deelnemers aan Canon verstrekte persoonlijke gegevens.


De cashbackbetaling wordt gedaan door externe leveranciers van Benamic:

a) Transfermate (betalingen in GBP, CHF, CZK, DKK, NOK, PLN)

b) Hyperwallet (betalingen in HUF, SEK)


7. WETGEVING EN BEVOEGDHEID


Als deelnemende consument zijn de wetten van het land waar je je verblijfplaats hebt van toepassing op deze Actie en is het mogelijk dat je een gerechtelijke procedure kunt aanspannen in je eigen taal bij je eigen lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn je te informeren over je rechten. Deze voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn.


Tabel 1: IN AANMERKING KOMENDE PRODUCTEN DIE DEELNEMERS DIENEN TE BEZITTEN:


Cinemacamera's Cinemalens DILC-camera's RF-lens EF-lens
EOS C100 CN-E14MM T3.1 FP X  EOS M10 RF 35mm F1.8 MACRO IS STM  EF 16-35MM F2.8L III USM
EOS C100 MK II CN-E20MM T1.5 FP X  EOS M10 M15-45 S  RF 50mm F1.2L USM  EF 24-105MM F4L IS II USM
EOS C200 CN-E24MM T1.5 FP X  EOS M10 WH  RF 50mm F1.8 STM  EF 70-300 mm F4-5.6 IS II USM
EOS C300 CN-E35MM T1.5 FP X  EOS M10 WH M15-45 S  RF 85mm F1.2L USM  EF100-300MM F4.5-5.6 USM
EOS C300 MK II CN-E50MM T1.3 FP X   EOS M100 RF 85mm F1.2L USM DS  EF100-400MM F4.5-5.6 L IS II USM
EOS C300 MK III CN-E85MM T1.3 FP X   EOS M100 M15-45 S  RF 85mm F2 MACRO IS STM  EF100-400MM F4.5-5.6L IS USM
EOS C500 CN-E135MM T2.2 FP X   EOS M100 M15-45 S+M22  RF 100mm F2.8L Macro IS USM  EF100MM F2 USM
EOS C500 MK II CN-E14mm T3.1 L F  EOS M100 M15-45 S+M55-200S  RF 400mm F2.8L IS USM  EF100MM F2.8 USM MACRO
EOS C700 CN-E20mm T1.5 L F  EOS M100 GY  RF 600mm F4L IS USM  EF100MM F2.8L IS USM MACRO
EOS C700 FF CN-E24mm T1.5 L F  EOS M100 GY M15-45 S  RF 600mm F11 IS STM  EF11-24/4L USM 
EOS C70 CN-E35mm T1.5 L F  EOS M100 GY M15-45 S+M22  RF 800mm F11 IS STM  EF11-24MM F/4L USM 
  CN-E50mm T1.3 L F  EOS M100 GY M15-45 S+M55-200S  RF 15-35mm F2.8L IS USM  EF135MM F2.8
  CN-E85mm T1.3 L F  EOS M100 WH  RF 24-70mm F2.8L IS USM  EF135MM F2L USM
  CN-E135mm T2.2 L F  EOS M100 WH M15-45 S  RF 24-105mm F4L IS USM  EF14MM F2.8L II USM
  CN-E 14.5-60mm L SP   EOS M100 WH M15-45 S+M22  RF 24-105mm F4-7.1 IS STM  EF14MM F2.8L USM
  CN-E 14.5mm-60mm L S   EOS M100 WH M15-45 S+M55-200S  RF 24-240mm F4-6.3 IS USM  EF15MM F2.8 SHEYE
  CN-30-300mm L SP   EOS M200 M15-45 S  RF 28-70mm F2L USM  EF16-35MM F2.8L II USM
  CN-30-300mm L S  EOS M200 M15-45 S+55-200  RF 70-200mm F2.8L IS USM  EF16-35MM F2.8L USM
  CN-E 15.5-47mm T2.8 L SP   EOS M200 WH M15-45 S  RF 70-200mm F4L IS USM  EF16-35MM F4L IS USM
  CN-E 15.5-47mm T2.8 L S   EOS M3  RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM  EF17-40MM F4L USM
  CN-E 30-105mm T2.8 L SP   EOS M3 M15-45 S    EF180MM F3.5L USM MACRO
  CN-E 30-105mm T2.8 L S   EOS M3 M18-55 S    EF200-400MM F4L IS USM + EXT1.4X
  CN-E18-80MM T4.4 L IS KAS S  EOS M5 15-45 S     EF200MM F2.8L II USM
  CN-E70-200MM T4.4 L IS KAS S  EOS M5     EF200MM F2L IS USM
     EOS M5 M18-150 S     EF20-35MM F3.5-4.5 USM
     EOS M50    EF20MM F2.8 USM
     EOS M50 M15-45 S     EF24-105MM F3.5-5.6 IS STM
     EOS M50 M15-45 S+M22     EF24-105MM F4L IS USM
     EOS M50 M15-45S+M55-200     EF24-70MM F2.8L II USM
     EOS M50 M18-150     EF24-70MM F2.8L USM
     EOS M50 II M15-45S+M55-200     EF24-70MM F4L IS USM
     EOS M50 MARK II    EF24-85MM F3.5-4.5 USM
     EOS M50 MARK II M15-45 S     EF24MM F1.4L II USM
     EOS M50 MARK II M18-150     EF24MM F1.4L USM
     EOS M50 MARK II WH M15-45 S     EF24MM F2.8
     EOS M50 WH     EF24MM F2.8 IS USM
     EOS M50 WH M15-45 S     EF28-105MM F3.5-4.5 II USM
     EOS M50 WH M18-150     EF28-105MM F3.5-4.5 USM
     EOS M6    EF28-105MM F4-5.6 
     EOS M6 M15-45 S +M55-200 S     EF28-105MM F4-5.6 USM
     EOS M6 M15-45 S     EF28-135MM F3.5-5.6 IS USM
     EOS M6 M18-150 S     EF28-200MM F3.5-5.6
     EOS M6 MARK II     EF28-200MM F3.5-5.6 USM
     EOS M6 MARK II M15-45 S +EVF     EF28-300MM F3.5-5.6L IS USM
     EOS M6 SL     EF28-70MM F2.8L USM
     EOS M6 SL M15-45 S +M55-200 S     EF28-80MM F3.5-5.6 DC II
     EOS M6 SL M15-45 S     EF28-80MM F3.5-5.6 V USM
     EOS M6 SL M18-150 S     EF28-90MM F4-5.6 II
     EOS R     EF28-90MM F4-5.6 II USM
     EOS R +MT ADP     EF28-90MM F4-5.6 III
     EOS R MP EVENT    EF28-90MM F4-5.6 USM
     EOS R RF24-105 L     EF28MM F1.8 USM
     EOS R+RF24-105 S     EF28MM F2.8
     EOS R5 V2.4    EF28MM F2.8 IS USM
     EOS R5 V5    EF300MM F2.8L IS II USM
     EOS R6     EF300MM F2.8L IS USM
     EOS R6 RF24-105 F4-7.1 S     EF300MM F4L IS USM
     EOS RA     EF35-80MM F4-5.6 III
     EOS RP 24-240 USM     EF35MM F1.4L II USM
     EOS RP +MT ADP     EF35MM F1.4L USM
     EOS RP     EF35MM F2
     EOS RP RF24-105 L     EF35MM F2 IS USM
     EOS RP+RF24-105 S     EF400MM F/2.8L IS III USM
     EOS 1000D BLK + EFS 18-55MM IS TW    EF400MM F2.8L II USM
     EOS 1000D BLK + EFS 18-55MM IS TW    EF400MM F2.8L IS II USM
     EOS 1000D BLK + EFS 18-55MM IS TW    EF400MM F2.8L IS USM
     EOS 1000D     EF400MM F4 DO IS II USM
     EOS 1000D     EF400MM F4 DO IS USM
     EOS 1000D(B)W18-55     EF400MM F5.6L USM
     EOS 1000D(B)W18-55     EF40MM F2.8 STM 
     EOS 100D     EF500MM F4L IS II USM
     EOS 100D 18-135 IS STM     EF500MM F4L IS USM
     EOS 100D 18-55DCIII     EF50MM F1.2L USM
     EOS 100D 18-55IS STM     EF50MM F1.4 USM
     EOS 100D WH 18-55 S WH    EF50MM F1.8 II
     EOS 1100D 18-55DCIII    EF50MM F1.8 STM
     EOS 1100D 18-55ISII BLACK    EF50MM F2.5 COMPACT MACRO
     EOS 1100D 18-55ISII GRAY    EF55-200MM F4.5-5.6 II USM
     EOS 1100D 18-55ISII RED    EF600MM F/4L IS III USM 
     EOS 1100D     EF600MM F4L II USM
     EOS 1100D18-55ISII BROWN    EF600MM F4L IS II USM
     EOS 1200D 18-55    EF600MM F4L IS USM
     EOS 1200D 18-55 IS    EF70-200mm f/2.8L IS III USM
     EOS 1200D     EF70-200mm f/4L IS II USM
     EOS 1200D GY 18-55    EF70-200MM F2.8L IS II USM
     EOS 1200D GY 18-55 IS    EF70-200MM F2.8L IS USM
     EOS 1300D (W) 18-55    EF70-200MM F2.8L USM
     EOS 1300D (W) 18-55 IS    EF70-200MM F4L IS USM
     EOS 1300D (W)    EF70-200MM F4L USM
     EOS 1300D GY 18-55     EF70-300MM F4.5-5.6 DO IS USM (OTH)
     EOS 1300D SL 18-55 IS     EF70-300MM F4-5.6 IS USM
     EOS 1D    EF70-300MM F4-5.6L IS USM
     EOS 1D MARK II     EF75-300MM F4-5.6 III
     EOS 1D MARK II N     EF75-300MM F4-5.6 III USM
     EOS 1D MK III     EF75-300MM F4-5.6 IS USM
     EOS 1D MK IV    EF800MM F5.6L IS USM
     EOS 1D X MARK II (G)    EF80-200MM F4.5-5.6 II
     EOS 1DS    EF8-15MM F4L USM SHEYE
     EOS 1V    EF85MM F1.2L II USM
     EOS 2000D 18-55 IS     EF85MM F1.2L USM
     EOS 2000D 18-55     EF85MM F1.4L IS USM 
     EOS 2000D     EF85MM F1.8 USM
     EOS 200D 18-55     EF90-300MM F4.5-5.6
     EOS 200D 18-55 S CP     EF90-300MM F4.5-5.6 (OTH)
     EOS 200D    EF90-300MM F4.5-5.6 USM (OTH)
     EOS 200D SL 18-55 S CP SL     EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 
     EOS 200D WH 18-55 S CP SL     EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM SL
     EOS 20D     EF-M 18-150 F3.5-6.3 IS STM 
     EOS 20D W/18-55     EF-M 18-150 F3.5-6.3 IS STM SL 
     EOS 20D/18-55    EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM SL
     EOS 20DA     EF-M11-22MM F4-5.6IS STM
     EOS 250D 18-55     EF-M18-55MM S STM
     EOS 250D 18-55 S CP     EF-M22MM F2 STM
     EOS 250D     EF-M32MM F/1.4 STM 
     EOS 250D SL 18-55 S CP     EF-M55-200MM F4.5-6.3 IS STM
     EOS 250D WH 18-55 S CP     EF-S 24MM F2.8 STM
     EOS 3    EF-S10-18MM F4.5-5.6 IS STM
     EOS 30     EF-S10-22MM F3.5-4.5 USM
     EOS 300 28-90 II     EF-S15-85MM F3.5-5.6 IS USM
     EOS 300     EF-S17-55MM F2.8 IS USM
     EOS 3000N    EF-S17-85MM F4-5.6 IS USM
     EOS 3000N 28-80    EF-S18-135MM F3.5-5.6 IS
     EOS 3000V (Q) 28-90III    EF-S18-135MM F3.5-5.6 IS STM
     EOS 3000V     EF-S18-135MM F3.5-5.6 IS USM
     EOS 3000V EF 28-90III    EF-S18-200MM F3.5-5.6 IS
     EOS 3000V     EF-S18-55MM F3.5-5.6 (OTH)
     EOS 300D     EF-S18-55MM F3.5-5.6 IS
     EOS 300D W/EF18-55     EF-S18-55MM F3.5-5.6 IS II TW
     EOS 300D W/EF18-55    EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM
     EOS 300D(B)L    EF-S18-55MM S STM
     EOS 300V    EF-S35MM F/2.8 IS STM MACRO
     EOS 300V 28-90 II    EF-S55-250MM F4-5.6 IS
     EOS 300V 28-90 SIL     EF-S55-250MM F4-5.6 IS II
     EOS 300V     EF-S55-250MM F4-5.6 IS STM
     EOS 300X 28-90    EF-S60MM F2.8 USM MACRO
     EOS 300X     TUSSENRING EF12II
     EOS 30D     TUSSENRING EF25II
     EOS 30D W/17-85    LIVE SIZE CONVERTER EF
     EOS 30V     MACRO EF-M 28MM F/3.5 IS STM 
     EOS 33    MP-E65MM F2.8 MACRO
     EOS 33V     RF100-500MM F4.5-7.1 L IS USM
     EOS 350D 18-55USM SIL     RF100MM F2.8 L MACRO IS USM 
     EOS 350D BLK 18-55     RF15-35mm F2.8 L IS USM
     EOS 350D BLK     RF24-105MM F4 L IS USM
     EOS 350D SIL     RF24-105MM F4-7.1 IS STM 
     EOS 350D SIL 18-55     RF24-240MM F4-6.3 IS USM 
     EOS 4000D 18-55     RF24-70mm F2.8 L IS USM
     EOS 4000D 18-55 IS     RF28-70MM F2 L USM 
     EOS 4000D     RF35MM F1.8 MACRO IS STM
     EOS 400D 18-55     RF400MM F2.8 L IS USM 
     EOS 400D 18-55 SIL     RF50MM F1.2 L USM 
     EOS 400D     RF50MM F1.8 STM
     EOS 40D 17-85IS    RF600MM F11 IS STM
     EOS 40D 17-85IS    RF600MM F4 L IS USM 
     EOS 40D     RF70-200MM F2.8 L IS USM
     EOS 450D 18-200IS    RF70-200MM F4 L IS USM
     EOS 450D 18-55IS     RF800MM F11 IS STM
     EOS 450D     RF85MM F1.2 L USM DS
     EOS 5    RF85mm F1.2 L USM 
     EOS 500D 18-135 IS     RF85MM F2 MACRO IS STM
     EOS 500D 18-200IS    TS-E135MM F4L MACRO 
     EOS 500D 18-55IS CP800 BLK -     TS-E17MM F4L
     EOS 500D 18-55IS CP800 BLK 4CE    TS-E24MM F3.5L
     EOS 500D 18-55IS CP800 BLK /    TS-E24MM F3.5L II
     EOS 500D 18-55IS TW    TS-E45MM F2.8
     EOS 500D 18-55IS TW    TS-E50MM F2.8L MACRO 
     EOS 500D     TS-E90MM F2.8
     EOS 500D W18-55DC     TS-E90MM F2.8L MACRO 
     EOS 500N SIL     
     EOS 50D 17-85     
     EOS 50D 18-200IS    
     EOS 550D 18-55 DCIII     
     EOS 550D 18-55 IS II     
     EOS 550D     
     EOS 550D EF-S18-135MM IS     
     EOS 5D     
     EOS 5D EF50 1.4 220EX     
     EOS 5D MARK IV (WG)     
     EOS 5D MARK IV (WG) EF 24-70 F4L    
     EOS 5D MARK IV (WG) EF24-105 LIS    
     EOS 5D MK III 24-105L    
     EOS 5D MK III     
     EOS 5D MKII 24-105    
     EOS 5D MKII     
     EOS 5D MKIII 24-70 4L    
     EOS 5D MKIII 24-70 4L    
     EOS 5D W/24-105    
     EOS 5DS     
     EOS 5DS R     
     EOS 600D 18-135IS     
     EOS 600D 18-55DCIII     
     EOS 600D 18-55ISII     
     EOS 600D 18-55ISII+55-250ISII     
     EOS 600D     
     EOS 60D 17-85    
     EOS 60D 18-55ISII     
     EOS 60D     
     EOS 60D W18-135    
     EOS 60DA    
     EOS 650D 18-135STM     
     EOS 650D 18-135STM     
     EOS 650D 18-55II IS     
     EOS 650D 18-55III     
     EOS 650D     
     EOS 6D (WG) 24-105L    
     EOS 6D (WG) 24-70L    
     EOS 6D (WG)     
     EOS 6D Mark II 24-105     
     EOS 6D Mark II 24-70 4L     
     EOS 6D Mark II     
     EOS 6D(N) 24-105     
     EOS 6D(N) 24-70     
     EOS 6D(N)     
     EOS 6D(WG)+24-105 3.5-5.6 ISSTM     
     EOS 700D 18-135 IS    
     EOS 700D 18-55 DC III    
     EOS 700D     
     EOS 700D EF-S 18-55 IS STM     
     EOS 70D (N) 18-135 IS STM    
     EOS 70D (N) 18-55 IS STM    
     EOS 70D (N)     
     EOS 70D (W) 18-135 IS STM    
     EOS 70D (W) 18-55 IS STM    
     EOS 70D (W)     
     EOS 750D (W) 18-135 S    
     EOS 750D (W) 18-55 S    
     EOS 750D (W)     
     EOS 750D(W) 18-55 III     
     EOS 760D (W) 18-135 S    
     EOS 760D (W)     
     EOS 77D 18-135 U     
     EOS 77D 18-55 S CP     
     EOS 77D    
     EOS 7D 15-85IS    
     EOS 7D     
     EOS 7D MARK II 18-135 U + W-E1    
     EOS 7D MARK II + W-E1    
     EOS 7D MKII (G) + 18-135 IS STM    
     EOS 7D MKII (G)    
     EOS 7D W18-135 IS    
     EOS 800D 18-135 S     
     EOS 800D 18-55 S CP     
     EOS 800D    
     EOS 80D (W) 18-135 U    
     EOS 80D (W) 18-55 S    
     EOS 850D 18-55 S CP     
     EOS 850D     
     EOS 90D 18-135 IS U     
     EOS 90D 18-55 S     
     EOS 90D     
     EOS D2000     
     EOS IX7     
     EOS M () 18-55 IS STM /90EX     
     EOS M () 22/90EX     
     EOS M () 22mm/ADP/90EX     
     EOS M (RE) 18-55 IS STM/90EX     
     EOS M (SL) 18-55 IS STM /90EX     
     EOS M (WH) 18-55 IS STM/90EX     
     EOS M (WH) 22/90EX     
     EOS M (WH) 22mm/ADP/90EX     
     EOS M() 18-55/22mm/90EX     
     EOS M()     
     EOS M(RE)    
     EOS M(SL)    
     EOS M(WH)    
     EOS-1 V    
     EOS-10D     
     EOS-1D C     
     EOS-1D X    
     EOS-1DS MK II     
     EOS-1DX MARK III     


Tabel 2: ACTIEPRODUCTEN:


Cine Primes  Sumire Primes  Geavanceerde Cine-zooms  Compacte Cine-zooms  Compact Cine Servo 
CN-E14mm_T3.1 L F  CN-E14MM T3.1 FP X CN-E14.5-60mm T2.6 L SP  CN-E 15.5-47mm T2.8 L SP  CN-E18-80MM T4.4 L IS KAS S 
CN-E20mm T1.5 L F  CN-E20MM T1.5 FP X CN-E14.5-60mm T2.6 L S  CN-E 15.5-47mm T2.8 L S CN-E70-200MM T4.4 L IS KAS S 
CN-E24mm T1.5 L F  CN-E24MM T1.5 FP X CN-E30-300mm T2.95-3.7 L SP  CN-E 30-105mm T2.8 L SP  
CN-E35mm T1.5 L F  CN-E35MM T1.5 FP X  CN-E30-300mm T2.95-3.7 L S  CN-E 30-105mm T2.8 L S  
CN-E50mm T1.3 L F  CN-E50MM T1.3 FP X      
CN-E85mm T1.3 L F  CN-E85MM T1.3 FP X      
CN-E135mm T2.2 L F  CN-E135MM T2.2 FP X