Warranty_Page_Image

Service- en reparatievoorwaarden voor Canon Professional Service Center

Als u uw Canon-product naar ons moet opsturen voor service of reparatie, zijn de volgende voorwaarden van toepassing

Service- en reparatievoorwaarden voor PSC Nederland  

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van PSC Nederland in het Nederlands en Engels. 

Service- en reparatievoorwaarden voor PSC Nederland  - Nederlands

ALGEMENE SERVICE- EN REPARATIEVOORWAARDEN

Deze Algemene service- en reparatievoorwaarden bepalen de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de verrichte service of reparaties voor producten van Canon (de ' Producten ') door het Centrum voor professionele diensten (PSC) van Canon Deustchland GmbH. Lees deze voorwaarden aandachtig voordat u een service of reparatie aanvraagt bij het Centrum voor professionele diensten van Canon. Door uw aanvraag aanvaardt u deze Algemene service- en reparatievoorwaarden.


1. DE GEGEVENS VAN CANON

Het Professional Service Centre (PSC) of Canon Europa N.V. (“Canon”, “wij”, “ons/onze”) is geregistreerd in The Netherlands under company number 33166721. Het adres van de statutaire zetel is: Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands. Het NIF (fiscaal identificatienummer) is NL005916343B01.


2. SERVICE- EN REPARATIEAANVRAAG BIJ CANON

2.1 De volgende stappen zijn vereist om een Service of Reparatie bij Canon aan te vragen en een overeenkomst tussen u en Canon aan te gaan:

 1. Meld u aan bij uw zakelijke account of uw Canon-account (zoals van toepassing) en ga naar het gedeelte Support waar u uw service- of reparatieaanvragen kunt indienen.
 2. Als u een Consument bent (zonder Canon-account), volgt u de stappen voor ‘Een reparatie regelen’ of ‘Een service regelen’ via onze Support-website
 3. Voor een Service- of reparatieaanvraag gebruikt u het aanvraagformulier door aan het einde van het aanvraagproces op de knop 'Indienen' te klikken. Een serie eenvoudige instructies op de website leidt u door het proces voor het plaatsen van een bestelling. Houd er rekening mee dat er door uw aanvraag voor Service of Reparatie nog geen overeenkomst tussen u en Canon wordt aangegaan, totdat de order is verwerkt en door Canon is aanvaard. Noteer het nummer en de datum van uw order voor het geval u deze in de toekomst nodig hebt.
 4. Bij aankomst van uw Product(en) in ons Professioneel servicecentrum ontvangt u een bevestiging dat Canon deze heeft ontvangen.
 5. Zodra uw order is verwerkt en uw Product(en) zijn beoordeeld, voert Canon de Service of Reparatie uit (conform de Service- en reparatievoorwaarden van Canon) of, indien van toepassing, wordt er contact met u opgenomen om uw goedkeuring te vragen voor Service of Reparatie (d.w.z. in het geval van een Offerte voor tijd en kosten).
 6. De orderacceptatie en voltooiing van het contract voor de aankoop van de service en reparatie vindt plaats wanneer Canon de verzochte service of reparaties start, tenzij Canon u heeft meegedeeld dat uw order niet kan worden geaccepteerd. De Voorwaarden van uw overeenkomst worden door Canon bewaard en u ontvangt een kopie bij uw orderbevestiging.

2.2 Canon kan aanvragen om de volgende redenen weigeren :

 1. Het Product of de Producten waarvoor u service of reparatie hebt aangevraagd, wordt/worden niet meer ondersteund (dat betekent dat er geen vervangende onderdelen meer beschikbaar zijn).
 2. Er is niet voldaan aan een van de Algemene service- en reparatievoorwaarden van Canon of een toepasselijk beding daarvan.
 3. U hebt achterstallige betalingen.

2.3 Als Canon een aanvraag voor service en/of reparatie ontvangt zonder nauwkeurige en volledige gegevens en Canon geen contact met u kan opnemen, als u zelf geen contact opneemt of uw Product(en) niet ophaalt, kan Canon dat Product of die Producten niet retourneren en behoudt Canon zich het recht voor om het/ze te vernietigen of te recyclen volgens de geldende milieuwetgeving, vanaf drie (3) maanden na de laatste contactpoging zonder antwoord, met een maximum van drie (3) pogingen.


3. BESCHIKBAARHEID, BESCHRIJVINGEN EN TARIEVEN VAN SERVICE EN REPARATIE

3.1 Na ontvangst van een aanvraag informeert Canon u zo snel mogelijk als de gevraagde service of reparatie om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is of aanzienlijke vertraging oploopt.

3.2 De service of reparatie kan worden vertraagd als deze buiten het oorspronkelijke land van aankoop moeten worden verricht door een mogelijk beperkte beschikbaarheid van vervangende onderdelen of door plaatselijke technische verschillen tussen de modellen.

3.3. Canon kan de Producten herstellen of vervangen met nieuwe of opgeknapte onderdelen of producten, met gelijkwaardige prestaties en betrouwbaarheid als nieuwe onderdelen of producten. Canon kan Producten eveneens vervangen door gelijkwaardige modellen, als het oorspronkelijke model niet meer wordt verkocht. Opgeknapte onderdelen of producten worden uitsluitend gebruikt als dat is toegestaan volgens de wetgeving van het land waar de reparatie wordt verricht.

3.4 Tenzij anderszins aangegeven zijn alle prijzen vermeld in de lokale munteenheid van het Centrum voor professionele diensten van Canon, inclusief btw en leveringskosten. De prijs van services of reparaties kan veranderen, maar deze wijzigingen zijn niet van toepassing op reeds aanvaarde services of reparaties.

3.5 Als er een verschil bestaat tussen de prijs op de website van Canon en het toegepaste tarief, brengt Canon het werkelijke, lagere bedrag dan dat op de website in rekening.

3.6 Voor zover mogelijk onder de geldende wetgeving is Canon niet verplicht om u een service of reparatie te verrichten waarvan de vermelde prijs duidelijk onjuist is (een grove fout die u kon opmerken).


4. REPARATIES ONDER DE COMMERCIËLE CANON-GARANTIE

4.1 Canon biedt voor vele producten een Canon-garantie (commerciële fabrieksgarantie) bovenop de wettelijke garantie die voor consumenten geldt. Op die garantie zijn deze Algemene service- en reparatievoorwaarden van toepassing. In voorkomend geval wordt de informatie over de garantie bij uw Product geleverd of is deze beschikbaar bij het Garantiecentrum van Canon.

4.2 Reparaties onder de garantie worden uitsluitend verricht op vertoning van een geldig aankoopbewijs, zoals aangegeven in de bijzondere voorwaarden voor de commerciële Canon-garantie die op uw Product van toepassing is.

4.3 Als Canon een aanvraag ontvangt voor een reparatie onder de garantie maar de garantie is niet van toepassing, dan informeert Canon u daarover met vermelding van de aard van het defect, met foto's indien van toepassing, en indien mogelijk doet Canon een prijsopgave voor de reparatie en/of geeft Canon aan hoelang deze duurt en tegen welke prijs. Als u niet reageert op die prijsopgave of de raming worden er geen afwijzingskosten in rekening gebracht.

4.4 Als Canon een aanvraag ontvangt voor een reparatie onder de garantie maar de garantie is niet van toepassing door duidelijke schade of verkeerd gebruik, en u aanvaardt de raming niet, dan brengt Canon geen afwijzingskosten in rekening. Wel kan Canon kosten in rekening brengen voor de retourzending.

4.5 Als Canon een aanvraag ontvangt voor een reparatie onder de garantie maar bij de technische diagnose wordt geen defect gevonden, wordt of worden uw Product(en) in dezelfde staat teruggezonden. Canon kan echter kosten in rekening brengen voor de retourzending.

4.6 In geval van reparaties onder de garantie verplicht Canon zich ertoe om het Product of de Producten overeenkomstig de normen van de fabrikant te repareren.


5. WETTELIJK VOORGESCHREVEN RECHTEN EN GARANTIES VOOR CONSUMENTEN

Als u consument bent en u hebt een of meer Producten aangeschaft, beschikt u ook over de rechten op basis van de nationale en/of EU-wetgeving voor de verkoop van producten die een defect hebben of niet overeenkomen met de specificaties. Deze rechten, onder andere het recht op reparatie of vervanging, afhankelijk van de omstandigheden, gelden voor alle consumenten. Hoelang u over deze rechten beschikt, verschilt echter per land van aankoop. Deze rechten hebben betrekking op alle goederen die u koopt bij de verkopers van de producten. U kunt deze rechten uitoefenen ten aanzien van de verkoper, ongeacht of de goederen zijn gedekt door de commerciële Canon-garantie of een andere commerciële garantie. Uw rechten worden in geen geval beïnvloed door enige bepaling van deze Algemene service- en reparatievoorwaarden of op enige andere wijze. Als u een beroep wilt doen op uw wettelijke rechten, neem dan contact op met uw verkoper.


6. VASTE SERVICEKOSTEN EN BETAALDE REPARATIES

6.1 Voor veel Canon-producten bied t Canon vaste servicekosten en betaalde reparatie (tegen vaste kosten, maximumkosten of kosten op basis van raming). Op deze aanbiedingen zijn specifieke, aanvullende voorwaarden van toepassing, te vinden in onderstaande artikelen 7 tot en met 10.

6.2 Naar aanleiding van uw service- of reparatieaanvraag worden vaste servicekosten, vaste reparatiekosten of maximale reparatiekosten berekend zodra de technische diagnose is afgerond en op voorwaarde dat er geen reden is om ervan af te zien. Voor ramingen geldt dat de reparatie pas wordt uitgevoerd nadat u de door Canon verstrekte raming hebt geaccepteerd.

6.3 Alle vaste servicekosten waarvoor de raming wordt opgesteld omvatten de arbeidskosten, standaard levering en btw. De kosten van vervangende onderdelen zijn niet in de vaste servicekosten inbegrepen (tenzij in de omschrijving van de service anderszins is aangegeven).

6.4 Alle betaalde reparaties (vast bedrag, maximumbedrag of raming) omvatten de vervangende onderdelen, arbeidskosten, standaard levering en btw.

6.5 Bij de uitvoering van betaalde reparaties (vaste kosten, maximumkosten of raming) probeert Canon de reparatie uit te voeren zoals aangegeven. Canon behoudt zich echter het recht voor de overeenkomst ongedaan te maken, met name als Canon naderhand vaststelt dat de reparatie om enige reden niet kan worden uitgevoerd (dat wil zeggen als de vervangende onderdelen niet meer beschikbaar zijn). Als dat nodig blijkt te zijn, neemt Canon contact met u op om andere opties te bespreken (in voorkomend geval).

6.6 Als Canon een aanvraag ontvangt voor een betaalde reparatie (vaste kosten, maximumkosten of raming) maar uit de technische diagnose blijkt geen defect, wordt/worden uw Product(en) in dezelfde staat geretourneerd. Canon kan echter kosten in rekening brengen voor de retourzending.

6.7 Bij de uitvoering van betaalde reparaties verplicht Canon zich ertoe om het Product of de Producten volgens de normen van de fabrikant te repareren.

6.8 De arbeid en de vervangende onderdelen die Canon voor de betaalde reparaties (vaste kosten, maximale kosten of raming) inzet, blijven gegarandeerd zonder gebreken, in normale gebruiksomstandigheden, gedurende zes (6) maanden na de reparatiedatum. De verplichting van Canon onder deze garantie blijft beperkt tot de reparatie van oorspronkelijke gebreken voor de reparatie met maximumkosten of raming. Bij reparaties tegen vaste kosten vallen alle elektrische of mechanische defecten onder deze garantie.

6.9 De reparatiegarantie vervalt als de reparatie wordt uitgevoerd door onbevoegde reparatiecentra, of in geval van verkeerd gebruik, nalatigheid, schade of een defect door een lekkende accu of door vloeistoffen.


7. VASTE SERVICEKOSTEN

7.1 Voor vele Canon-producten biedt Canon uiteenlopende onderhoudsservices. Voor elk van deze aanbiedingen van onderhoudsservice vindt u een gedetailleerde beschrijving (met de belangrijke informatie) op de website voor onderhoudsservice van Canon. Als u een onderhoudsservice aanvraagt, geeft u Canon toestemming om de onderhoudsservice uit te voeren. Er wordt geen raming opgesteld. Als tijdens de door u gekozen onderhoudsservice een defect van uw Product(en) wordt vastgesteld, neemt Canon contact op met het verzoek om een kopie van uw aankoopbewijs, om daarmee uw commerciële garantie van Canon te valideren (als u die nog niet hebt verstrekt). Als uw Product(en) niet langer door de commerciële Canon-garantie is/zijn gedekt, geeft Canon u de opties voor betaalde reparatie (vaste kosten, maximale kosten of raming).

7.2 Voor vele Canon-producten biedt Canon uiteenlopende updateservices. Voor elk van deze aanbiedingen voor updateservices vindt u een gedetailleerde beschrijving (waaronder belangrijke informatie) op de website voor updateservices van Canon. Als u een updateservice aanvraagt, geeft u Canon toestemming om de verbeteringsservice uit te voeren. Er wordt geen raming opgesteld. Als tijdens de door u gekozen updateservice een defect van uw Product(en) wordt vastgesteld, neemt Canon contact op met het verzoek om een kopie van uw aankoopbewijs, om daarmee uw commerciële garantie van Canon te valideren (als u die nog niet hebt verstrekt). Als uw Product(en) niet langer door de commerciële Canon-garantie is/zijn gedekt, geeft Canon u de opties voor betaalde reparatie (vaste kosten, maximale kosten of raming).

7.3 Voor bepaalde Canon-producten biedt Canon uiteenlopende Express-services. Voor elk van deze aanbiedingen voor Expres-services vindt u een gedetailleerde beschrijving (waaronder belangrijke informatie) op de website voor Express-services van Canon. Als u een Express-service aanvraagt, geeft u Canon toestemming om de Express-service uit te voeren. Er wordt geen raming opgesteld. Als Canon niet in staat is om de termijn te respecteren volgens de beschrijving van de service brengt Canon de aanvullende kosten van de Express-service niet in rekening.


8. VASTE REPARATIEKOSTEN

8.1 Voor vele Canon-producten biedt Canon vaste reparatiekosten die van toepassing zijn op defecten vanwege normale slijtage of door verkeerd gebruik van het product door de klant.


8.2 Nadat u de reparatiekosten hebt bevestigd, wordt een technische diagnose gesteld. Er kan worden afgezien van de vaste kosten of ze kunnen door een raming worden vervangen indien de schade of defecten zouden zijn veroorzaakt door een andere omstandigheid, met name:

 1. ongepast gebruik of gebruik in strijd met de voorschriften, schade of defecten door opslag onder verkeerde omstandigheden, stoot/schok/schade door overmatige vloeistof of schade door vreemde voorwerpen ;
 2. schade door een verkeerde netspanning;
 3. een verkeerde of ontoereikende verpakking van het Product bij retournering aan een Centrum voor professionele diensten, en/of
 4. reparaties of wijzigingen door reparateurs die niet door Canon zijn goedgekeurd.

8.3 Als Canon ervoor kiest de reparatie tegen vaste kosten niet uit te voeren, informeert Canon u daarover met vermelding van de aard van het defect, met foto’s indien van toepassing. Als reparatie mogelijk is, geeft Canon vervolgens een raming. Als u de raming afwijst, worden voor die afwijzing geen kosten in rekening gebracht. Wel kan Canon kosten in rekening brengen voor de retourzending.

8.4 Als Canon een reparatie tegen vaste kosten voorstelt maar u wijst die kosten af (of als er binnen dertig (30) dagen geen antwoord is ontvangen), wordt of worden uw Product of Producten in ongerepareerde staat geretourneerd en kan Canon verzendkosten in rekening brengen.


9. MAXIMALE REPARATIEKOSTEN

9.1 Voor veel Canon-producten biedt Canon u de mogelijkheid om maximale reparatiekosten in te stellen in plaats van een kostenraming te vragen. Er geldt wel een minimumwaarde van €200 inclusief belastingen.

9.2 Wanneer Canon een aanvraag ontvangt met aangegeven maximale reparatiekosten vormt dat de toestemming op grond waarvan Canon de reparatie kan uitvoeren. Er wordt geen raming opgesteld. Als de reparatie tegen lagere kosten dan de aangegeven maximale kosten kan worden uitgevoerd, worden slechts de werkelijk gemaakte reparatiekosten in rekening gebracht.

9.3 Wanneer Canon een aanvraag ontvangt met aangegeven maximale reparatiekosten en Canon stelt bij de technische diagnose vast dat de reparatie duurder uitvalt dan uw maximale kosten, stuurt Canon u een raming en wacht Canon op uw toestemming om verder te gaan. Als u de raming afwijst, worden er geen afwijzingskosten in rekening gebracht. Wel kan Canon kosten in rekening brengen voor de retourzending.


10. RAMING

10.1 Voor vele Canon-producten kan Canon een raming opstellen met opgave van reparatieduur en -kosten. Op uw aanvraag wordt er een technische diagnose gesteld en Canon zendt u dan een raming met de verwachte kosten voor de reparatie van uw Product of Producten. Canon behoudt zich het recht voor om de raming indien nodig te herzien (als er andere, niet eerder vastgestelde schade of defecten worden ontdekt).

10.2 De raming met reparatieduur en -kosten wordt u toegezonden met een marge van tien (10) procent (%) voor de berekening van de definitieve reparatiekosten. Als de definitieve reparatiekosten die marge overschrijden, neemt Canon contact met u op om te overleggen en/of een bijgewerkte raming met reparatieduur en -kosten te zenden, waarna Canon bij uw instemming verdergaat.

10.3 Als Canon een raming opstelt is het aanbod dertig (30) dagen na de afgiftedatum van de raming geldig.

10.4 Als Canon een bevestiging van een reparatieraming ontvangt, zijn er geen vaste kosten van toepassing.

10.5 Als Canon een raming met reparatieduur en -kosten zendt maar u wijst het aanbod af, zijn er afwijzingskosten van €36.30 inclusief belastingen van toepassing ter dekking van de gemaakte kosten (onderzoek en hermontage van uw Product(en)). Canon zet zich in om uw Product(en) in de staat van ontvangst te retourneren, maar Canon is niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of enige schade doordat het retourneren mislukt. De in rekening gebrachte afwijzingskosten worden als volgt vastgesteld:

 1. Als de reparatieraming geldt voor meerdere Producten (bijvoorbeeld een fototoestel en een lens) en u wijst de volledige raming af, brengt Canon uitsluitend de afwijzingskosten van één raming in rekening (met het hierboven aangegeven bedrag).
 2. Als de reparatieraming geldt voor meerdere Producten (bijvoorbeeld een fototoestel en een lens) en u wijst de raming gedeeltelijk af (u wijst de raming af voor één (1) van de Producten), brengt Canon geen afwijzingskosten in rekening.

10.6 Als Canon een reparatieraming opstelt maar u wijst het aanbod af (of Canon heeft na dertig (30) dagen geen antwoord ontvangen), dan wordt/worden uw Product(en) ongerepareerd geretourneerd. Canon brengt afwijzingskosten van de raming in rekening en kan verzendkosten voor de retournering in rekening brengen.

10.7 Als Canon een reparatieraming voorstelt maar u wijst het aanbod af en vraagt Canon het Product of de Producten namens u te vernietigen, worden deze overeenkomstig de geldende milieuregels gerecycled en brengt Canon geen afwijzings- of retourneringskosten in rekening.


11. BETALING

11.1 Wanneer de service of reparatie is afgerond, informeert Canon u dat betaling is vereist voordat uw Product(en) wordt/worden geretourneerd of opgehaald (in voorkomend geval), tenzij u een rekening bij Canon hebt en Canon schriftelijk andere betalingsvoorwaarden is overeengekomen.

11.2 Wij accepteren betalingen via uw Zakelijke Account, Canon-account. Als u een consument bent (zonder Canon-rekening), kunt u hier uw betalingsverzoek inzien, of via een bankoverschrijving naar Deutsche Bank AG.

11.3 Klanten met een rekening dienen deze te voldoen binnen de schriftelijk overeengekomen periode, namelijk dertig (30) dagen na de factuurdatum. Bij achterstallige betaling kan Canon vertragingsrente en/of incassokosten in rekening brengen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften of de overeenkomst tussen u en Canon. Daarnaast behoudt Canon zich het recht voor, onverminderd de geldende wettelijke bepalingen, om in geval van te late of niet-betaling schadevergoeding te eisen.

11.4 Na de kennisgeving van Canon dat betaling is vereist en als er niet betaald is binnen drie (3) maanden na die kennisgeving, behoudt Canon zich het recht voor om het Product of de Producten waarop de betaling betrekking heeft, te verkopen als compensatie voor de kosten die Canon namens u heeft gemaakt, volgens de wettelijke voorwaarden.


12. RECHT OP RETENTIE, COMPENSATIE EN CESSIE

12.1 Het retentierecht kan niet worden uitgeoefend op grond van onze rechtsverhouding zonder dat van dezelfde contractuele verhouding met Canon sprake is.

12.2 Compensatie met enige vordering van uw kant als contractpartner is uitgesloten als die reconventionele vorderingen niet wettelijk erkend zijn of als er niet in rechte tegen opgekomen kan worden.

12.3 Uw vorderingen kunnen niet zonder schriftelijke instemming van Canon worden overgedragen aan derden.


13. UW GEGEVENS

13.1 Canon behandelt uw gegevens overeenkomstig het Privacybeleid ten aanzien van consumenten of het Privacybeleid ten aanzien van beroepsbeoefenaars van Canon.

13.2 Canon spant zich in om uw aanvraag- en (in voorkomend geval) betalingsgegevens te beschermen. Canon kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies als een derde die geen partner van Canon is op ongeoorloofde wijze toegang verkrijgt tot de gegevens die u verstrekt als u de website bezoekt of service dan wel reparatie aanvraagt, indien dat niet door een fout van Canon gebeurt.


14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Canon spant zich in om de veiligheid van uw Product of Producten te waarborgen zolang het/ze in Canon beheer is/zijn. Hoewel Canon alles in het werk stelt om uw Product of Producten en alle gegevensdragers of -accessoires te retourneren, kan Canon niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van enige gegevensdrager of aansprakelijk worden gehouden tot enige compensatie.

14.2 Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of enig verlies aan uw Producten die u Canon hebt toegezonden in het kader van een service- of reparatieaanvraag of wanneer Canon u een retourzending toestuurt na uitvoering van de service- of reparatieaanvraag, tenzij is aangetoond dat Canon nalatig is geweest. In geval van schade of verlies tijdens het vervoer is het aan de vervoerder om een onderzoek daarnaar in te stellen. Canon is in dat geval niet aansprakelijk.

14.3 Bij de ontvangst van uw Product(en) na service of reparatie moet u controleren of alle artikelen en/of Producten zijn geretourneerd en nagaan of het/zij in goede staat is/zijn. Als Canon niet onmiddellijk wordt geïnformeerd over problemen wanneer u het Product/de Producten of de artikelen controleert, gaat Canon ervan uit dat dit/deze in goede staat is/zijn ontvangen.

14.4 De aansprakelijkheid van Canon op grond van deze Algemene service- en reparatievoorwaarden blijft beperkt tot de vervangingswaarde van het Product dat de vervoerder van Canon heeft vervoerd (bij schade of verlies) en de prijs die u Canon hebt betaald voor de service en de reparatie (in voorkomend geval) als het verlies of de schade die u lijdt daarmee verband houdt.

14.5 In geen geval beperkt Canon haar aansprakelijkheid noch sluiten deze uit bij (a) overlijden of letsel door haar schuld; (b) fraude, frauduleus handelen of grove schuld; (c) onrechtmatige handelingen. Evenmin sluit Canon haar aansprakelijkheid uit of beperken deze in hogere mate dan door de geldende wetgeving wordt voorgeschreven.

Uw wettelijke rechten worden niet door enige bepaling in dit artikel of deze Algemene service- en reparatievoorwaarden beperkt of uitgesloten.


15. GEBEURTENISSEN BUITEN DE INVLOED CANON

Canon kan niet aansprakelijk worden gesteld als Canon niet of niet tijdig in staat is om aan haar verplichtingen op grond van deze Algemene service- en reparatievoorwaarden te voldoen in geval van, onder andere, gebeurtenissen buiten de invloed van Canon zoals natuurrampen, brand, overstroming, slechte weersomstandigheden, explosies, al of niet verklaarde oorlog, terrorisme, sociale conflicten (al of niet met de werknemers van Canon) of besluiten van de plaatselijke of nationale overheid of van enige andere bevoegde autoriteit, of andere situaties die op grond van de geldende wetgeving als overmacht worden beschouwd.


16. GESCHILLENBESLECHTING

16.1 Alle klachten, om welke reden dan ook, waaronder inzake een door Canon afgesloten overeenkomst, moeten ten laatste drie (3) maanden na de datum van de service of reparatie, of weigering daarvan, schriftelijk worden gezonden aan Canon Nederland PSC, per e-mail aan psc-netherlands@canon-europe.com en schriftelijk aan: Canon Europa N.V., Professional Service Centre, Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands.

16.2 Als Canon met u een geschil heeft in verband met de overeenkomst met Canon, probeert Canon ook om rechtstreeks met u contact op te nemen om het probleem op te lossen. Canon gebruikt daarvoor uw gegevens van de aanvraag of van een account dat u bij Canon hebt.

16.3 Mocht het onverhoopt niet lukken een geschil op te lossen, dan bespreken wij met u een effectieve manier om het geschil zelfstandig op te lossen. Dit heeft geen invloed op uw rechten om een ​​geschil op enigerlei wijze voor te leggen aan de relevante lokale instantie voor consumentenbescherming en/en de bevoegde rechtbank..


17. BIJWERKEN EN WIJZIGEN VAN DEZE ALGEMENE SERVICE- EN REPARATIEVOORWAARDEN

17.1 Canon behoudt zich het recht voor om deze Algemene service- en reparatievoorwaarden op specifieke onderwerpen te wijzigen of bij te werken.

17.2 De actuele versie van de Algemene service- en reparatievoorwaarden die beschikbaar is op de website van Canon op het moment dat u een service- of reparatieaanvraag indient, geldt als de toepasselijke versie op de overeenkomst tussen u en Canon.


18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

18.1 Op deze Algemene Service- en Reparatievoorwaarden is Engels recht van toepassing.De op de Canon-website gesloten service- of reparatieovereenkomst en elk geschil of elke klacht die voortvloeit uit of verband houdt met die overeenkomst en uw verzoek worden daarom beheerst door Engels recht.. Als u een consument bent dan heeft het recht van het land waar u woont voorrang.

18.2 Als er geen minnelijke of bemiddelingsoplossing wordt gevonden of geprobeerd, zal een geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Engeland en Wales rechtbank.


19. OVERIGE VOORWAARDEN

19.1 Deze Algemene service- en reparatievoorwaarden bepalen de schriftelijke contractvoorwaarden waaraan Canon voor service of reparaties is gebonden. Als een lid of enig onderdeel van deze Algemene service- en reparatievoorwaarden onrechtmatig, niet-ontvankelijk of onuitvoerbaar blijkt te zijn, worden de andere bepalingen van deze Algemene service- en reparatievoorwaarden daar niet door aangetast; zij blijven onverminderd van kracht en van toepassing op de overeenkomst.

19.2 Een overeenkomst tussen u en Canon bindt slechts u en Canon. Derden hebben niet het recht om zich op deze voorwaarden te beroepen.

19.3 Canon kan haar rechten en plichten op grond van de overeenkomst aan een derde uitbesteden of overdragen. In dat geval informeert Canon u daarover als dat wettelijk verplicht is. Uw rechten en plichten op grond van de overeenkomst veranderen daardoor echter niet.


20. CONTACT

Voor vragen over service of reparaties kunt u mailen naar: psc-netherlands@canon-europe.com of de klantenservice van Canon bellen via + 31 (0) 20 545 8884.


DATUM BIJWERKING ALGEMENE VOORWAARDEN : 1st March 2024


PSC Netherlands Terms & Conditions - English

TERMS OF SERVICE & REPAIR

These Terms of Service & Repair set out the specific terms and conditions applicable to the supply of any Services or Repairs for Canon products (“Products”) by the Canon Professional Service Centre (PSC) of Canon Europa N.V. to You. Please read these carefully before submitting any Service or Repair order to the PSC. By submitting an order, you are agreeing to these Terms of Service & Repair.


1. INFORMATION ABOUT US

Our Professional Service Centre (PSC) of Canon Europa N.V. (“Canon”, “we”, “our”, “us”) is registered in The Netherlands under company number 33166721. Our registered office is at Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands. Our VAT number is NL005916343B01.


2. REQUESTING SERVICES & REPAIRS FROM CANON

2.1 The following steps are required to order a Service or Repair from Canon and create a contract between You and Us:

 1. Follow steps to ‘Arrange a Repair’ or ‘Arrange a Service’ via our Support website
 2. You place the order for your Service or Repair on the Canon Online Service & Repair form by clicking the “Submit” button at the end of the request process. You will be guided through the process of placing an order by a series of simple instructions on the website. Please note that your order for Service or Repair will not constitute a contract until it is handled and accepted by us. Please, note your Order number and date for future reference
 3. Upon arrival at our Professional Service Centre, you will receive confirmation that we have received your Product(s)
 4. Once your order has been processed and your Product(s) has been assessed, we will either immediately proceed with your request (subject to the clauses defined below) or where applicable contact you to request your approval to proceed (i.e. in the case of Time & Cost Quotations)
 5. Order acceptance and the completion of the contract for the purchase of the Service & Repair takes place when we initiate the requested Service or Repairs unless we have notified you that we do not accept your order. The Terms of your contract will be stored by us and you will receive a copy in your order acknowledgement.


2.2 We may not accept orders for any of the following reasons:

 1. The product(s) you requested Service or Repair for are no longer supported (i.e. Spare Parts no longer available).
 2. Where there has been a breach of any of our Terms of Service & Repair or other applicable terms.
 3. Where there is outstanding debt on your Account (if applicable).


2.3 In the event that Canon receives an order for Service & Repair without adequate (or partial) information and Canon is unable to contact you, where subsequently no contact is made by you and you do not collect your Product(s), Canon will be unable to return the Product(s) to you and reserves the right to dispose of them three (3) months after receipt.


3. SERVICE & REPAIR AVAILABILITY, DESCRIPTIONS & PRICING

3.1 We will inform you as soon as possible after receiving an order if, for any reason, the Service or Repair you have ordered is not available or are subject to any undue delay.

3.2 Orders for Service or Repair may be delayed when performed outside of the original country of purchase due to potential restricted availability of Spare Parts or local technical variation between models.

3.3 Canon may repair or replace Products with new or reconditioned parts or products of equivalent to new performance and reliability. Canon may also replace Products with equivalent models where the original has been discontinued. Reconditioned parts or Products will only be used if it is permissible to do so under the statutory law of a country where the repair is performed.

3.4 All prices are displayed in the local currency of our Professional Service Centre, inclusive of VAT and inclusive of any delivery charges unless expressly indicated otherwise. The price of any Services or Repairs may change from time to time, but changes will not affect any order we have already accepted.

3.5 We will normally verify the prices of our Services and Repairs listed on our site as part of our order-handling procedure so that, where a Service or Repair’s correct price is less than our stated price, we will charge the lower amount when requesting payment from you.

3.6 To the extent permitted by applicable law, we are under no obligation to provide the Service or Repair to you at the incorrect (lower) price, if the pricing error is obvious and unmistakable and could have reasonably been recognised by you as an error in pricing.


4. CANON COMMERCIAL WARRANTY REPAIRS

4.1 For many Canon products, we offer voluntary Canon manufacturer’s Commercial Warranties, in addition to the statutory legal rights applicable to consumers. These Warranties are subject to full terms and conditions. Where applicable, the relevant Warranty information is provided with your Product or can be found via our Warranty Hub.

4.2 Warranty repairs will only be undertaken upon receipt of the applicable documentation required to validate warranty status, as outlined within the specific Canon Commercial Warranty terms and conditions which apply to your Product.

4.3 Where we receive an order for warranty repair, but the warranty is deemed to be void, we will notify you, indicating the nature of the defect, providing photographic evidence (where applicable) and (where a repair is possible) will offer either a Fixed Price Repair offer and/or a Time & Cost Quotation. Should you subsequently reject the Fixed Price Repair offer or Time & Cost Quotation, a rejection fee will not be charged.

4.4 Where we receive an order for warranty repair, but the warranty is deemed to be void due to obvious impact damage or misuse, should you subsequently reject the Time & Cost Quotation, a rejection fee will not be charged, however we may apply a return shipping fee.

4.5 Where we receive an order for warranty repair, but following technical diagnosis no fault is found, your Product(s) will be returned unrepaired, however, we may apply a return shipping fee.

4.6 When performing warranty repairs, we shall repair the Product(s) to the manufacturer’s specification.


5. CONSUMER STATUTORY RIGHTS AND WARRANTIES

Where you have purchased Product(s) as a consumer you also benefit from statutory legal rights under European Union (EU) and/or your national law covering the sale of goods that are defective or do not conform to specifications. These rights (including the right to repair, replacement or refund of the price in certain situations) apply to all consumers, however, the duration varies depending on your country of purchase. These rights apply to all goods you purchase from the seller of the products, and you may enforce these rights against them, irrespective of whether or not your goods are covered by any of our Canon commercial warranties. Your legal rights are not affected by anything in these terms or in any other way. If you wish to invoke your legal rights, please contact your seller.

For more information on consumer rights, please contact a local consumer advisory service.


6. FIXED PRICE SERVICES & CHARGEABLE REPAIRS

6.1 For many Canon products, we offer a range of Fixed Price Services & Chargeable Repairs (either Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation). These offerings are subject to additional specific terms & conditions set out in Clauses 7, 8, 9 & 10.

6.2 Following your order, Fixed Price Services and Chargeable Repairs (Fixed Price Repairs & Repair Limit only) will be undertaken once technical diagnosis has been performed and no exemption has been identified. In the case of Time & Cost Quotations, repairs will only be undertaken following your acceptance of the quotation we issue to you.

6.3 All Fixed Price Services quoted to you are inclusive of labour, standard delivery and VAT. Fixed Price Services do not include the cost of Spare Parts (except where specified in the Scope of the Service).

6.4 All Chargeable Repairs (either Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation) quoted to you are inclusive of spare parts, labour, standard delivery, and VAT.

6.5 When performing Chargeable Repairs (either Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation), we will endeavour to complete the repair as specified. However, we reserve the right to void the agreement, if subsequently we identify that the repair cannot be completed for any reason (i.e. spare parts are no longer available) and in the event this is necessary we will contact you and provide you with alternative options (where applicable).

6.6 Where we receive an order for Chargeable Repairs (either Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation), but following technical diagnosis no fault is found, your Product(s) will be returned unrepaired, however, we may apply a return shipping fee.

6.7 When performing Chargeable Repairs, Canon shall repair the Product(s) to the manufacturer’s specification.

6.8 Workmanship and materials used by Canon in Chargeable Repairs (either Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation) are guaranteed for six (6) months, from date of repair to be free from defects under normal use. Our obligation under such repair guarantee is limited to repairing the original defects for Repair Limit or Time & Cost Quotation, however, in the case of Fixed Price Repairs we extend this to cover any Electro/Mechanical failures.

6.9 The repair guarantee is void if any repairs are undertaken by unauthorised Service Centres, or if the equipment is misused, neglected, damaged or if any defect arises from battery leakage and liquid damage.


7. FIXED PRICE SERVICES

7.1 For many Canon products, we offer a range of Maintenance Services. For each of the Maintenance Service offerings, the Scope of Service (including Important Information) can be found on our Maintenance Services page and by submitting an order for a Maintenance Service, this acts as your authorisation for us to proceed with the Maintenance Service and no quotation will be provided. If a fault is identified with your product(s) during your requested Maintenance Service, we will contact you to either request a copy of your proof of purchase to validate your Canon Commercial warranty (if not already provided) or, if your product(s) is no longer covered by its Canon Commercial Warranty to discuss Chargeable repair options (i.e. Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation).

7.2 For many Canon products, we offer a range of Upgrade Services. For each of the unique Upgrade Service offerings, the Scope of Service (including Important Information) can be found on our Upgrade Services page and by submitting an order for an Upgrade Service, this acts as your authorisation for us to proceed with the Upgrade Service and no quotation will be provided. If a fault is identified with your product(s) during your requested Upgrade Service, we will contact you to either request a copy of your proof of purchase to validate your Canon Commercial warranty (if not already provided) or, if your product(s) is no longer covered by its Canon Commercial Warranty to discuss Chargeable repair options (i.e. Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation).

7.3 For selected Canon products, we offer a range of Express Services. For each of the unique Express Service offerings, the Scope of Service (including Important Information) can be found on our Express Services page and by submitting an order for an Express Service, this acts as your authorisation for us to proceed with the Express Service. As defined by the Scope of Service, if we are unable to meet the defined timeframe, the surcharges for these services will not be applied to your order.


8. FIXED PRICE REPAIR

8.1 For many Canon products, we offer Fixed Price Repairs (FPR) which applies to defects arising from either:

 1. Normal wear and tear
 2. Failure of components under normal operating conditions


8.2 Following your order, a Fixed Price Repair will be undertaken once technical diagnosis has been performed and no exemption has been identified. In the case of Fixed Price Repairs, we will void the offer if the defect is found to have been caused by any other circumstance, including for example (but not limited to):

 1. Improper use, damage or defects caused by incorrect storage, excessive impact/shock/liquid damage or damage by foreign substances;
 2. Excessive damage caused by incorrect voltage input;
 3. Inadequate packaging of the product when returning it to an PSC;
 4. Repairs, modifications, tampering carried out by repairers who are not authorised by Canon


8.3 Where we receive an order for Fixed Price Repair, but the FPR offer is deemed to be void, we will notify you, indicating the nature of the defect, providing photographic evidence and (where a repair is possible) will offer a Time & Cost Quotation. Should you subsequently reject the Time & Cost Quotation, a rejection fee will not be charged, however we may apply a return shipping fee.

8.4 Where we offer a Fixed Price Repair, but the FPR offer is rejected by you (or where no response is received after thirty (30) days), your product(s) will be returned unrepaired and we may apply a return shipping fee.


9. REPAIR LIMIT

9.1 For many Canon products, we offer you the ability to set a Repair Limit (i.e. maximum repair fee) rather than requesting a Time & Cost Quotation, however a minimum value applies (i.e. at least €200.00 inclusive of VAT.)

9.2 Where we receive an order with a specified Repair Limit, this acts as your authorisation for us to proceed with the repair and no quotation will be provided. If the repair can be completed for a fee lower than the specified Repair Limit, you will only be charged the lower amount.

9.3 Where we receive an order with a specified Repair Limit, if following technical diagnosis, we identify that the repair will exceed your limit we will provide you with a Time & Cost Quotation and await your approval to proceed. Should you subsequently reject the Time & Cost Quotation, a rejection fee will not be charged, however we may apply a return shipping fee.


10. TIME & COST QUOTATION

10.1 For many Canon products, we offer Time & Cost Quotation. Following your order, a technical diagnosis will be performed, and we will provide you with a quotation detailing the anticipated costs to repair your Product(s). We reserve the right to revise the quotation provided where necessary (i.e. where further damage/fault not reported is identified).

10.2 The Time & Cost Quotation provided to you is subject to a tolerance limit of ten (10) per cent (%) when the final repair cost is calculated. Should the final repair cost exceed the tolerance limit, we will contact you to discuss and/or provide an updated Time & Cost Quotation and will await your approval to proceed.

10.3 Where we offer a Time & Cost Quotation, the offer is valid for thirty (30) days) after the date the quotation is issued.

10.4 Where we receive an order for Time & Cost Quotation, following receipt of the quotation you cannot revert to the Fixed Price Repair offer (should one be available at a lower cost.)

10.5 Where we offer a Time & Cost Quotation, but the offer is rejected by you, a rejection fee of €36.30 inclusive of VAT will be applied to cover our incurred costs (i.e. examination and reassembly of your Product(s). We shall endeavour to reassemble your product(s) to the condition in which they were received but shall not be liable to you for any loss or damage whatsoever resulting from failure to do so. The rejection fee charged will be determined as follows:

 1. (i) If the Time & Cost Quotation covers multiple products (i.e. a Camera and a Lens) and the total quotation is rejected by you, we will charge you only a single quotation rejection fee (as per amount stipulated in Clause 10.5)
 2. (ii) if the Time & Cost Quotation covers multiple products (i.e. a Camera and a Lens) and the quotation is partially rejected by you (i.e. you reject the quotation for one (1) of the products) , we will not charge you a quotation rejection fee.


10.6 Where we offer a Time & Cost Quotation, but the offer is rejected by you (or where no response is received after thirty (30) days), your product(s) will be returned unrepaired, you will be charged the rejection fee (if applicable) and we may apply a return shipping fee.

10.7 Where we offer a Time & Cost Quotation, but the offer is rejected by you and you request us to scrap the product(s) on your behalf, your product(s) will be scrapped by us and we will not charge you a rejection fee or a return shipping fee.


11. PAYMENT

11.1 Following completion of your Service or Repair order, we will notify you that payment is required prior to dispatch of your Product(s) or upon collection (if applicable), unless you have an account with us and we have agreed alternative payment terms in writing.

11.2 We accept payment via your Business Account, Canon Account or if you are a consumer (without a Canon Account) you can access your request to pay here , or by Bank Transfer to Deutsche Bank AG.

11.3 For Account customers, payment must be made within the defined period (i.e. within thirty (30) days of Invoice Date) we have agreed in writing with you. In case of late payment, we have the right to impose an interest charge and/or a fixed compensation fee for recovery costs as per our agreement with you. In addition, we reserve the right to claim damages as a result of late or non-payment.

11.4 Following notification from us to you that payment is required, in the event of your refusal to pay within three (3) months of notification, a readmission right shall apply to us that gives us the right to sell the Product(s) to offset the costs we have incurred on your behalf.


12. RIGHT OF RETENTION, OFFSETTING & ASSIGNMENT

12.1 The assertion of a right of retention, which results from the same Legal relationship, but not the same contractual relationship with us is excluded.

12.2 Offsetting against any counterclaims by you (our contractual partner) is excluded if these counterclaims have not been legally established or are undisputed.

12.3 Your claims cannot be transferred to third parties without the written consent of Canon


13. YOUR INFORMATION

13.1 We process information about you in accordance with our Consumer Privacy Policy or Business Privacy Policy.

13.2 We will take all reasonable care to keep the details of your request and payment (if applicable) secure. Please note, however, that we cannot be held liable for any loss you may suffer if a third party not engaged by us procures unauthorised access to any data you provide when accessing or requesting Service & Repairs from the website, in the absence of negligence on our part.


14. OUR LIABILITY TO YOU

14.1 We will endeavour to ensure the safety of your Product(s) whilst in our possession. However, whilst every effort will be made to return your Product(s) and any recordable media or accessories, we cannot accept any liability, nor pay any compensation, for loss of any recordable media.

14.2 We cannot be held responsible for any damage or loss caused to your product(s) being shipped to us for a Service or Repair request, or where we are shipping back to you following completion of the Service or Repair request, other than that caused by our proven negligence. In the event of transport damage or loss, the delivery courier shall be required to investigate the damage or loss. We exclude any liability for any indirect or consequential loss, damage or expense.

14.3 Upon receipt of your product(s) following Service or Repair, you must verify all items have been returned and confirm conditions of the product(s). We consider the failure to notify us immediately of any problems that you have verified the product(s) or item(s) to have all been received and in good condition.

14.4 The maximum loss or damage we will be responsible for under these Terms of Service & Repair is limited to the replacement value of the product being transported by our delivery courier (in the case of damage or loss) and the price you have paid us for the Service & Repair (if applicable) to which the loss or damage you suffer relates.

14.5 We do not in any way exclude or limit our liability for: (a) death or personal injury caused by our negligence; (b) fraud or fraudulent misrepresentation and gross negligence; (c) any breach of any terms implied by statute and we do not in any way exclude or limit our liability further than permitted by applicable law.

Nothing contained in this clause or elsewhere in these Terms of Service & Repair limits or negatively affects your statutory rights. For information on consumer rights, you can contact a local consumer advisory service.


15. EVENTS OUTSIDE OUR CONTROL

We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of our obligations under these Terms of Service & Repair which cannot be attributed to us under these Terms of Service & Repair, other applicable terms and conditions or applicable law, including but not limited to events outside our reasonable control including acts of god, fire, flood, severe weather, explosions, war (whether declared or not), acts of terrorism, industrial disputes (whether or not involving our employees), or acts of local or central Government or of any other competent authorities, as well as other force majeure events pursuant to applicable law.


16. DISPUTE RESOLUTION

16.1 If you have a dispute with us relating to our contract with you, in the first instance please contact us by email at psc-netherlands@canon-europe.com and attempt to resolve the dispute with us. You can also write to us at: Canon Europa N.V., Professional Service Centre, Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands.

16.2 If we have a dispute with you relating to our contract, we will also seek to contact you directly in order to resolve the matter. We will use contact details you have provided in the relevant order or in any associated account you have registered with us.

16.3 In the unlikely event we are not able to resolve a dispute, we will discuss with you an effective way of independently resolving the dispute. This does not affect your rights to bring any dispute to the relevant local consumer protection body or/and the appropriate court in any way.


17. UPDATES & AMENDS TO THESE TERMS OF SERVICE & REPAIR

17.1 We may modify or update these terms and conditions from time.

17.2 The current version of the terms and conditions of service and repair displayed and available on our site at the time the Service and Repair request is submitted will be the version that apply to the contract between us.


18. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

18.1 These Terms of Service & Repair are governed by English law. This means that a Contract for the purchase of Services or Repairs made with us and any dispute or claim arising out of or in connection with it will be governed by English law. If you are contracting as a consumer, the law of your country of residence will govern the above.

18.2 You and we both agree that the courts of England and Wales will have non-exclusive jurisdiction. If you are contracting as a consumer, you are entitled to bring proceedings before the courts of your domicile, in your country of residence, as applicable.


19. OTHER TERMS

19.1 These Terms of Service & Repair set out the written terms of your contract with us for the purchase of Services or Repairs. If any paragraph or part of these Terms of Service & Repair is found to be unlawful, invalid or is unenforceable, it shall not affect any other part of the Terms of Service & Repair which will shall remain in full force and shall still apply to our contract.

19.2 Any contract made between you and us is only made between you and us. No third party will have any rights to enforce any of its terms.

19.3 We may subcontract or transfer our rights and obligations under our contract with you to another organisation. We will notify you if this happens if required by applicable law, but this will not affect your rights or our obligations under the contract.


20. CONTACT US

If you have any questions or queries about the Canon Online Service & Repair portal, or your purchase of Services or Repairs, please send us an email at psc-netherlands@canon-europe.com or call our Customer Service team on + 31 (0) 20 545 8884. Our Customer Service is here to help.


TERMS UPDATED: 1st March 2024


PSC Germany Algemene voorwaarden

PSC Germany Algemene voorwaarden - Nederlands

ALGEMENE SERVICE- EN REPARATIEVOORWAARDEN

Deze Algemene service- en reparatievoorwaarden bepalen de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de verrichte service of reparaties voor producten van Canon (de ' Producten ') door het Canon Professional Service Centre (PSC) van Canon Deutschland GmbH. Lees deze voorwaarden aandachtig voordat u een service of reparatie aanvraagt bij het Canon Professional Service Centre. Door uw aanvraag aanvaardt u deze Algemene service- en reparatievoorwaarden.


1. DE GEGEVENS VAN CANON

Het Centrum voor Canon Deutschland GmbH (' Canon ', 'wij ', 'ons/onze ') is geregistreerd in Frankrijk, onder bedrijfsnummer HRB 5511 Amtsgericht Krefeld. Het adres van de statutaire zetel is : Europark Fichtenhain A 10, 47807 Krefeld. Het NIF (fiscaal identificatienummer) is : DE120678391.


2. SERVICE- EN REPARATIEAANVRAAG BIJ CANON

2.1 De volgende stappen zijn vereist om een Service of Reparatie bij Canon aan te vragen en een overeenkomst tussen u en Canon aan te gaan:

 1. Meld u aan bij uw zakelijke account of uw Canon-account (zoals van toepassing) en ga naar het gedeelte Support waar u uw service- of reparatieaanvragen kunt indienen.
 2. Als u een Consument bent (zonder Canon-account), volgt u de stappen voor ‘Een reparatie regelen’ of ‘Een service regelen’ via onze Support-website
 3. Voor een Service- of reparatieaanvraag gebruikt u het aanvraagformulier door aan het einde van het aanvraagproces op de knop 'Indienen' te klikken. Een serie eenvoudige instructies op de website leidt u door het proces voor het plaatsen van een bestelling. Houd er rekening mee dat er door uw aanvraag voor Service of Reparatie nog geen overeenkomst tussen u en Canon wordt aangegaan, totdat de order is verwerkt en door Canon is aanvaard. Noteer het nummer en de datum van uw order voor het geval u deze in de toekomst nodig hebt.
 4. Bij aankomst van uw Product(en) in ons Professioneel servicecentrum ontvangt u een bevestiging dat Canon deze heeft ontvangen.
 5. Zodra uw order is verwerkt en uw Product(en) zijn beoordeeld, voert Canon de Service of Reparatie uit (conform de Service- en reparatievoorwaarden van Canon) of, indien van toepassing, wordt er contact met u opgenomen om uw goedkeuring te vragen voor Service of Reparatie (d.w.z. in het geval van een Offerte voor tijd en kosten).
 6. De orderacceptatie en voltooiing van het contract voor de aankoop van de service en reparatie vindt plaats wanneer Canon de verzochte service of reparaties start, tenzij Canon u heeft meegedeeld dat uw order niet kan worden geaccepteerd. De Voorwaarden van uw overeenkomst worden door Canon bewaard en u ontvangt een kopie bij uw orderbevestiging.


2.2 Canon kan aanvragen om de volgende redenen weigeren :

 1. Het Product of de Producten waarvoor u service of reparatie hebt aangevraagd, wordt/worden niet meer ondersteund (dat betekent dat er geen vervangende onderdelen meer beschikbaar zijn).
 2. Er is niet voldaan aan een van de Algemene service- en reparatievoorwaarden van Canon of een toepasselijk beding daarvan.
 3. U hebt achterstallige betalingen.


2.3 Als Canon een aanvraag voor service en/of reparatie ontvangt zonder nauwkeurige en volledige gegevens en Canon geen contact met u kan opnemen, als u zelf geen contact opneemt of uw Product(en) niet ophaalt, kan Canon dat Product of die Producten niet retourneren en behoudt Canon zich het recht voor om het/ze te vernietigen of te recyclen volgens de geldende milieuwetgeving, vanaf drie (3) maanden na de laatste contactpoging zonder antwoord, met een maximum van drie (3) pogingen.


3. BESCHIKBAARHEID, BESCHRIJVINGEN EN TARIEVEN VAN SERVICE EN REPARATIE

3.1 Na ontvangst van een aanvraag informeert Canon u zo snel mogelijk als de gevraagde service of reparatie om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is of aanzienlijke vertraging oploopt.

3.2 De service of reparatie kan worden vertraagd als deze buiten het oorspronkelijke land van aankoop moeten worden verricht door een mogelijk beperkte beschikbaarheid van vervangende onderdelen of door plaatselijke technische verschillen tussen de modellen.

3.3. Canon kan de Producten herstellen of vervangen met nieuwe of opgeknapte onderdelen of producten, met gelijkwaardige prestaties en betrouwbaarheid als nieuwe onderdelen of producten. Canon kan Producten eveneens vervangen door gelijkwaardige modellen, als het oorspronkelijke model niet meer wordt verkocht. Opgeknapte onderdelen of producten worden uitsluitend gebruikt als dat is toegestaan volgens de wetgeving van het land waar de reparatie wordt verricht.

3.4 Tenzij anderszins aangegeven zijn alle prijzen vermeld in de lokale munteenheid van het Canon Professional Service Centre, inclusief btw en leveringskosten. De prijs van services of reparaties kan veranderen, maar deze wijzigingen zijn niet van toepassing op reeds aanvaarde services of reparaties.

3.5 Als er een verschil bestaat tussen de prijs op de website van Canon en het toegepaste tarief, brengt Canon het werkelijke, lagere bedrag dan dat op de website in rekening.

3.6 Voor zover mogelijk onder de geldende wetgeving is Canon niet verplicht om u een service of reparatie te verrichten waarvan de vermelde prijs duidelijk onjuist is (een grove fout die u kon opmerken).


4. REPARATIES ONDER DE COMMERCIËLE CANON-GARANTIE

4.1 Canon biedt voor vele producten een Canon-garantie (commerciële fabrieksgarantie) bovenop de wettelijke garantie die voor consumenten geldt. Op die garantie zijn deze Algemene service- en reparatievoorwaarden van toepassing. In voorkomend geval wordt de informatie over de garantie bij uw Product geleverd of is deze beschikbaar bij het Garantiecentrum van Canon.

4.2 Reparaties onder de garantie worden uitsluitend verricht op vertoning van een geldig aankoopbewijs, zoals aangegeven in de bijzondere voorwaarden voor de commerciële Canon-garantie die op uw Product van toepassing is.

4.3 Als Canon een aanvraag ontvangt voor een reparatie onder de garantie maar de garantie is niet van toepassing, dan informeert Canon u daarover met vermelding van de aard van het defect, met foto's indien van toepassing, en indien mogelijk doet Canon een prijsopgave voor de reparatie en/of geeft Canon aan hoelang deze duurt en tegen welke prijs. Als u niet reageert op die prijsopgave of de raming worden er geen afwijzingskosten in rekening gebracht.

4.4 Als Canon een aanvraag ontvangt voor een reparatie onder de garantie maar de garantie is niet van toepassing door duidelijke schade of verkeerd gebruik, en u aanvaardt de raming niet, dan brengt Canon geen afwijzingskosten in rekening. Wel kan Canon kosten in rekening brengen voor de retourzending.

4.5 Als Canon een aanvraag ontvangt voor een reparatie onder de garantie maar bij de technische diagnose wordt geen defect gevonden, wordt of worden uw Product(en) in dezelfde staat teruggezonden. Canon kan echter kosten in rekening brengen voor de retourzending.

4.6 In geval van reparaties onder de garantie verplicht Canon zich ertoe om het Product of de Producten overeenkomstig de normen van de fabrikant te repareren.


5. WETTELIJK VOORGESCHREVEN RECHTEN EN GARANTIES VOOR CONSUMENTEN

Als u consument bent en u hebt een of meer Producten aangeschaft, beschikt u ook over de rechten op basis van de nationale en/of EU-wetgeving voor de verkoop van producten die een defect hebben of niet overeenkomen met de specificaties. Deze rechten, onder andere het recht op reparatie of vervanging, afhankelijk van de omstandigheden, gelden voor alle consumenten. Hoelang u over deze rechten beschikt, verschilt echter per land van aankoop. Deze rechten hebben betrekking op alle goederen die u koopt bij de verkopers van de producten. U kunt deze rechten uitoefenen ten aanzien van de verkoper, ongeacht of de goederen zijn gedekt door de commerciële Canon-garantie of een andere commerciële garantie. Uw rechten worden in geen geval beïnvloed door enige bepaling van deze Algemene service- en reparatievoorwaarden of op enige andere wijze. Als u een beroep wilt doen op uw wettelijke rechten, neem dan contact op met uw verkoper.


6. VASTE SERVICEKOSTEN EN BETAALDE REPARATIES

6.1 Voor veel Canon-producten bied t Canon vaste servicekosten en betaalde reparatie (tegen vaste kosten, maximumkosten of kosten op basis van raming). Op deze aanbiedingen zijn specifieke, aanvullende voorwaarden van toepassing, te vinden in onderstaande artikelen 7 tot en met 10.

6.2 Naar aanleiding van uw service- of reparatieaanvraag worden vaste servicekosten, vaste reparatiekosten of maximale reparatiekosten berekend zodra de technische diagnose is afgerond en op voorwaarde dat er geen reden is om ervan af te zien. Voor ramingen geldt dat de reparatie pas wordt uitgevoerd nadat u de door Canon verstrekte raming hebt geaccepteerd.

6.3 Alle vaste servicekosten waarvoor de raming wordt opgesteld omvatten de arbeidskosten, standaard levering en btw. De kosten van vervangende onderdelen zijn niet in de vaste servicekosten inbegrepen (tenzij in de omschrijving van de service anderszins is aangegeven).

6.4 Alle betaalde reparaties (vast bedrag, maximumbedrag of raming) omvatten de vervangende onderdelen, arbeidskosten, standaard levering en btw.

6.5 Bij de uitvoering van betaalde reparaties (vaste kosten, maximumkosten of raming) probeert Canon de reparatie uit te voeren zoals aangegeven. Canon behoudt zich echter het recht voor de overeenkomst ongedaan te maken, met name als Canon naderhand vaststelt dat de reparatie om enige reden niet kan worden uitgevoerd (dat wil zeggen als de vervangende onderdelen niet meer beschikbaar zijn). Als dat nodig blijkt te zijn, neemt Canon contact met u op om andere opties te bespreken (in voorkomend geval).

6.6 Als Canon een aanvraag ontvangt voor een betaalde reparatie (vaste kosten, maximumkosten of raming) maar uit de technische diagnose blijkt geen defect, wordt/worden uw Product(en) in dezelfde staat geretourneerd. Canon kan echter kosten in rekening brengen voor de retourzending.

6.7 Bij de uitvoering van betaalde reparaties verplicht Canon zich ertoe om het Product of de Producten volgens de normen van de fabrikant te repareren.

6.8 De arbeid en de vervangende onderdelen die Canon voor de betaalde reparaties (vaste kosten, maximale kosten of raming) inzet, blijven gegarandeerd zonder gebreken, in normale gebruiksomstandigheden, gedurende zes (6) maanden na de reparatiedatum. De verplichting van Canon onder deze garantie blijft beperkt tot de reparatie van oorspronkelijke gebreken voor de reparatie met maximumkosten of raming. Bij reparaties tegen vaste kosten vallen alle elektrische of mechanische defecten onder deze garantie.

6.9 De reparatiegarantie vervalt als de reparatie wordt uitgevoerd door onbevoegde reparatiecentra, of in geval van verkeerd gebruik, nalatigheid, schade of een defect door een lekkende accu of door vloeistoffen.


7. VASTE SERVICEKOSTEN

7.1 Voor vele Canon-producten biedt Canon uiteenlopende onderhoudsservices. Voor elk van deze aanbiedingen van onderhoudsservice vindt u een gedetailleerde beschrijving (met de belangrijke informatie) op de website voor onderhoudsservice van Canon. Als u een onderhoudsservice aanvraagt, geeft u Canon toestemming om de onderhoudsservice uit te voeren. Er wordt geen raming opgesteld. Als tijdens de door u gekozen onderhoudsservice een defect van uw Product(en) wordt vastgesteld, neemt Canon contact op met het verzoek om een kopie van uw aankoopbewijs, om daarmee uw commerciële garantie van Canon te valideren (als u die nog niet hebt verstrekt). Als uw Product(en) niet langer door de commerciële Canon-garantie is/zijn gedekt, geeft Canon u de opties voor betaalde reparatie (vaste kosten, maximale kosten of raming).

7.2 Voor vele Canon-producten biedt Canon uiteenlopende updateservices. Voor elk van deze aanbiedingen voor updateservices vindt u een gedetailleerde beschrijving (waaronder belangrijke informatie) op de website voor updateservices van Canon. Als u een updateservice aanvraagt, geeft u Canon toestemming om de verbeteringsservice uit te voeren. Er wordt geen raming opgesteld. Als tijdens de door u gekozen updateservice een defect van uw Product(en) wordt vastgesteld, neemt Canon contact op met het verzoek om een kopie van uw aankoopbewijs, om daarmee uw commerciële garantie van Canon te valideren (als u die nog niet hebt verstrekt). Als uw Product(en) niet langer door de commerciële Canon-garantie is/zijn gedekt, geeft Canon u de opties voor betaalde reparatie (vaste kosten, maximale kosten of raming).

7.3 Voor bepaalde Canon-producten biedt Canon uiteenlopende Express-services. Voor elk van deze aanbiedingen voor Expres-services vindt u een gedetailleerde beschrijving (waaronder belangrijke informatie) op de website voor Express-services van Canon. Als u een Express-service aanvraagt, geeft u Canon toestemming om de Express-service uit te voeren. Er wordt geen raming opgesteld. Als Canon niet in staat is om de termijn te respecteren volgens de beschrijving van de service brengt Canon de aanvullende kosten van de Express-service niet in rekening.


8. VASTE REPARATIEKOSTEN

8.1 Voor vele Canon-producten biedt Canon vaste reparatiekosten die van toepassing zijn op defecten vanwege normale slijtage of door verkeerd gebruik van het product door de klant.


8.2 Nadat u de reparatiekosten hebt bevestigd, wordt een technische diagnose gesteld. Er kan worden afgezien van de vaste kosten of ze kunnen door een raming worden vervangen indien de schade of defecten zouden zijn veroorzaakt door een andere omstandigheid, met name:

 1. ongepast gebruik of gebruik in strijd met de voorschriften, schade of defecten door opslag onder verkeerde omstandigheden, stoot/schok/schade door overmatige vloeistof of schade door vreemde voorwerpen ;
 2. schade door een verkeerde netspanning;
 3. een verkeerde of ontoereikende verpakking van het Product bij retournering aan een Centrum voor professionele diensten, en/of
 4. reparaties of wijzigingen door reparateurs die niet door Canon zijn goedgekeurd.


8.3 Als Canon ervoor kiest de reparatie tegen vaste kosten niet uit te voeren, informeert Canon u daarover met vermelding van de aard van het defect, met foto’s indien van toepassing. Als reparatie mogelijk is, geeft Canon vervolgens een raming. Als u de raming afwijst, worden voor die afwijzing geen kosten in rekening gebracht. Wel kan Canon kosten in rekening brengen voor de retourzending.

8.4 Als Canon een reparatie tegen vaste kosten voorstelt maar u wijst die kosten af (of als er binnen dertig (30) dagen geen antwoord is ontvangen), wordt of worden uw Product of Producten in ongerepareerde staat geretourneerd en kan Canon verzendkosten in rekening brengen.


9. MAXIMALE REPARATIEKOSTEN

9.1 Voor veel Canon-producten biedt Canon u de mogelijkheid om maximale reparatiekosten in te stellen in plaats van een kostenraming te vragen. Er geldt wel een minimumwaarde van €200 inclusief belastingen.

9.2 Wanneer Canon een aanvraag ontvangt met aangegeven maximale reparatiekosten vormt dat de toestemming op grond waarvan Canon de reparatie kan uitvoeren. Er wordt geen raming opgesteld. Als de reparatie tegen lagere kosten dan de aangegeven maximale kosten kan worden uitgevoerd, worden slechts de werkelijk gemaakte reparatiekosten in rekening gebracht.

9.3 Wanneer Canon een aanvraag ontvangt met aangegeven maximale reparatiekosten en Canon stelt bij de technische diagnose vast dat de reparatie duurder uitvalt dan uw maximale kosten, stuurt Canon u een raming en wacht Canon op uw toestemming om verder te gaan. Als u de raming afwijst, worden er geen afwijzingskosten in rekening gebracht. Wel kan Canon kosten in rekening brengen voor de retourzending.


10. RAMING

10.1 Voor vele Canon-producten kan Canon een raming opstellen met opgave van reparatieduur en -kosten. Op uw aanvraag wordt er een technische diagnose gesteld en Canon zendt u dan een raming met de verwachte kosten voor de reparatie van uw Product of Producten. Canon behoudt zich het recht voor om de raming indien nodig te herzien (als er andere, niet eerder vastgestelde schade of defecten worden ontdekt).

10.2 De raming met reparatieduur en -kosten wordt u toegezonden met een marge van tien (10) procent (%) voor de berekening van de definitieve reparatiekosten. Als de definitieve reparatiekosten die marge overschrijden, neemt Canon contact met u op om te overleggen en/of een bijgewerkte raming met reparatieduur en -kosten te zenden, waarna Canon bij uw instemming verdergaat.

10.3 Als Canon een raming opstelt is het aanbod dertig (30) dagen na de afgiftedatum van de raming geldig.

10.4 Als Canon een bevestiging van een reparatieraming ontvangt, zijn er geen vaste kosten van toepassing.

10.5 Als Canon een raming met reparatieduur en -kosten zendt maar u wijst het aanbod af, zijn er afwijzingskosten van €35.70 inclusief belastingen van toepassing ter dekking van de gemaakte kosten (onderzoek en hermontage van uw Product(en)). Canon zet zich in om uw Product(en) in de staat van ontvangst te retourneren, maar Canon is niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of enige schade doordat het retourneren mislukt. De in rekening gebrachte afwijzingskosten worden als volgt vastgesteld:

 1. Als de reparatieraming geldt voor meerdere Producten (bijvoorbeeld een fototoestel en een lens) en u wijst de volledige raming af, brengt Canon uitsluitend de afwijzingskosten van één raming in rekening (met het hierboven aangegeven bedrag).
 2. Als de reparatieraming geldt voor meerdere Producten (bijvoorbeeld een fototoestel en een lens) en u wijst de raming gedeeltelijk af (u wijst de raming af voor één (1) van de Producten), brengt Canon geen afwijzingskosten in rekening.


10.6 Als Canon een reparatieraming opstelt maar u wijst het aanbod af (of Canon heeft na dertig (30) dagen geen antwoord ontvangen), dan wordt/worden uw Product(en) ongerepareerd geretourneerd. Canon brengt afwijzingskosten van de raming in rekening en kan verzendkosten voor de retournering in rekening brengen.

10.7 Als Canon een reparatieraming voorstelt maar u wijst het aanbod af en vraagt Canon het Product of de Producten namens u te vernietigen, worden deze overeenkomstig de geldende milieuregels gerecycled en brengt Canon geen afwijzings- of retourneringskosten in rekening.


11. BETALING

11.1 Wanneer de service of reparatie is afgerond, informeert Canon u dat betaling is vereist voordat uw Product(en) wordt/worden geretourneerd of opgehaald (in voorkomend geval), tenzij u een rekening bij Canon hebt en Canon schriftelijk andere betalingsvoorwaarden is overeengekomen.

11.2 Canon accepteert betalingen via het online portal voor service en reparatie van Canon, via bankoverschrijving naar Deutsche Bank AG of via bankcheque aan Canon Deutschland GmbH. In geval van afhalen bij het Canon Professional Service Centre van Canon accepteert Canon betaling met bankpas (Visa of Mastercard) of cheque (tonen van een identiteitsbewijs is verplicht).

11.3 Klanten met een rekening dienen deze te voldoen binnen de schriftelijk overeengekomen periode, namelijk dertig (30) dagen na de factuurdatum. Bij achterstallige betaling kan Canon vertragingsrente en/of incassokosten in rekening brengen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften of de overeenkomst tussen u en Canon. Daarnaast behoudt Canon zich het recht voor, onverminderd de geldende wettelijke bepalingen, om in geval van te late of niet-betaling schadevergoeding te eisen.

11.4 Na de kennisgeving van Canon dat betaling is vereist en als er niet betaald is binnen drie (3) maanden na die kennisgeving, behoudt Canon zich het recht voor om het Product of de Producten waarop de betaling betrekking heeft, te verkopen als compensatie voor de kosten die Canon namens u heeft gemaakt, volgens de wettelijke voorwaarden.


12. RECHT OP RETENTIE, COMPENSATIE EN CESSIE

12.1 Het retentierecht kan niet worden uitgeoefend op grond van onze rechtsverhouding zonder dat van dezelfde contractuele verhouding met Canon sprake is.

12.2 Compensatie met enige vordering van uw kant als contractpartner is uitgesloten als die reconventionele vorderingen niet wettelijk erkend zijn of als er niet in rechte tegen opgekomen kan worden.

12.3 Uw vorderingen kunnen niet zonder schriftelijke instemming van Canon worden overgedragen aan derden.


13. UW GEGEVENS

13.1 Canon behandelt uw gegevens overeenkomstig het Privacybeleid ten aanzien van consumenten of het Privacybeleid ten aanzien van beroepsbeoefenaars van Canon.

13.2 Canon spant zich in om uw aanvraag- en (in voorkomend geval) betalingsgegevens te beschermen. Canon kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies als een derde die geen partner van Canon is op ongeoorloofde wijze toegang verkrijgt tot de gegevens die u verstrekt als u de website bezoekt of service dan wel reparatie aanvraagt, indien dat niet door een fout van Canon gebeurt.


14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Canon spant zich in om de veiligheid van uw Product of Producten te waarborgen zolang het/ze in Canon beheer is/zijn. Hoewel Canon alles in het werk stelt om uw Product of Producten en alle gegevensdragers of -accessoires te retourneren, kan Canon niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van enige gegevensdrager of aansprakelijk worden gehouden tot enige compensatie.

14.2 Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of enig verlies aan uw Producten die u Canon hebt toegezonden in het kader van een service- of reparatieaanvraag of wanneer Canon u een retourzending toestuurt na uitvoering van de service- of reparatieaanvraag, tenzij is aangetoond dat Canon nalatig is geweest. Canon kan op uw verzoek en op uw kosten het Product of de Producten verzekeren tegen schade of verlies tijdens vervoer. In geval van schade of verlies tijdens het vervoer is het aan de vervoerder om een onderzoek daarnaar in te stellen. Canon is in dat geval niet aansprakelijk.

14.3 Bij de ontvangst van uw Product(en) na service of reparatie moet u controleren of alle artikelen en/of Producten zijn geretourneerd en nagaan of het/zij in goede staat is/zijn. Als Canon niet onmiddellijk wordt geïnformeerd over problemen wanneer u het Product/de Producten of de artikelen controleert, gaat Canon ervan uit dat dit/deze in goede staat is/zijn ontvangen.

14.4 De aansprakelijkheid van Canon op grond van deze Algemene service- en reparatievoorwaarden blijft beperkt tot de vervangingswaarde van het Product dat de vervoerder van Canon heeft vervoerd (bij schade of verlies) en de prijs die u Canon hebt betaald voor de service en de reparatie (in voorkomend geval) als het verlies of de schade die u lijdt daarmee verband houdt.

14.5 In geen geval beperkt Canon haar aansprakelijkheid noch sluiten deze uit bij (a) overlijden of letsel door haar schuld; (b) fraude, frauduleus handelen of grove schuld; (c) onrechtmatige handelingen. Evenmin sluit Canon haar aansprakelijkheid uit of beperken deze in hogere mate dan door de geldende wetgeving wordt voorgeschreven.

Uw wettelijke rechten worden niet door enige bepaling in dit artikel of deze Algemene service- en reparatievoorwaarden beperkt of uitgesloten.


15. GEBEURTENISSEN BUITEN DE INVLOED CANON

Canon kan niet aansprakelijk worden gesteld als Canon niet of niet tijdig in staat is om aan haar verplichtingen op grond van deze Algemene service- en reparatievoorwaarden te voldoen in geval van, onder andere, gebeurtenissen buiten de invloed van Canon zoals natuurrampen, brand, overstroming, slechte weersomstandigheden, explosies, al of niet verklaarde oorlog, terrorisme, sociale conflicten (al of niet met de werknemers van Canon) of besluiten van de plaatselijke of nationale overheid of van enige andere bevoegde autoriteit, of andere situaties die op grond van de geldende wetgeving als overmacht worden beschouwd.


16. GESCHILLENBESLECHTING

16.1 Alle klachten, om welke reden dan ook, waaronder inzake een door Canon afgesloten overeenkomst, moeten ten laatste drie (3) maanden na de datum van de service of reparatie, of weigering daarvan, schriftelijk worden gezonden aan Canon Germany PSC, per e-mail aan reparaturinfo@canon.de en schriftelijk aan: Canon Deutschland GmbH, Professional Service Center, Siemensring 90-92, 47877 Willich, Deutschland.

16.2 Als Canon met u een geschil heeft in verband met de overeenkomst met Canon, probeert Canon ook om rechtstreeks met u contact op te nemen om het probleem op te lossen. Canon gebruikt daarvoor uw gegevens van de aanvraag of van een account dat u bij Canon hebt.

16.3 Mocht het onverhoopt niet lukken een geschil op te lossen, dan bespreken wij met u een effectieve manier om het geschil zelfstandig op te lossen. Dit heeft geen invloed op uw recht om eventuele geschillen voor te leggen aan de relevante lokale consumentenbeschermingsautoriteit of rechtbank.


17. BIJWERKEN EN WIJZIGEN VAN DEZE ALGEMENE SERVICE- EN REPARATIEVOORWAARDEN

17.1 Canon behoudt zich het recht voor om deze Algemene service- en reparatievoorwaarden op specifieke onderwerpen te wijzigen of bij te werken.

17.2 De actuele versie van de Algemene service- en reparatievoorwaarden die beschikbaar is op de website van Canon op het moment dat u een service- of reparatieaanvraag indient, geldt als de toepasselijke versie op de overeenkomst tussen u en Canon.


18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

18.1 Op deze Algemene Service- en Reparatievoorwaarden is Duits recht van toepassing.De op de Canon-website gesloten service- of reparatieovereenkomst en elk geschil of elke klacht die voortvloeit uit of verband houdt met die overeenkomst en uw verzoek worden daarom beheerst door Duits recht.. Als u een consument bent dan heeft het recht van het land waar u woont voorrang.

18.2 Als er geen minnelijke of bemiddelingsoplossing wordt gevonden of geprobeerd, zal een geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Duitse rechtbank.


19. OVERIGE VOORWAARDEN

19.1 Deze Algemene service- en reparatievoorwaarden bepalen de schriftelijke contractvoorwaarden waaraan Canon voor service of reparaties is gebonden. Als een lid of enig onderdeel van deze Algemene service- en reparatievoorwaarden onrechtmatig, niet-ontvankelijk of onuitvoerbaar blijkt te zijn, worden de andere bepalingen van deze Algemene service- en reparatievoorwaarden daar niet door aangetast; zij blijven onverminderd van kracht en van toepassing op de overeenkomst.

19.2 Een overeenkomst tussen u en Canon bindt slechts u en Canon. Derden hebben niet het recht om zich op deze voorwaarden te beroepen.

19.3 Canon kan haar rechten en plichten op grond van de overeenkomst aan een derde uitbesteden of overdragen. In dat geval informeert Canon u daarover als dat wettelijk verplicht is. Uw rechten en plichten op grond van de overeenkomst veranderen daardoor echter niet.


20. CONTACT

Voor vragen over service of reparaties kunt u mailen naar: reparaturinfo@canon.de of de klantenservice van Canon bellen via +49 (0)2151 345 222.


DATUM BIJWERKING ALGEMENE VOORWAARDEN : 18 oktober 2021


Dit is wellicht ook iets voor jou...