Warranty_Page_Image

Service- en reparatievoorwaarden voor Canon Professional Servicecentrum

Als u uw Canon-product naar ons moet opsturen voor service of reparatie, zijn de volgende voorwaarden van toepassing

ALGEMENE SERVICE- EN REPARATIEVOORWAARDEN

Deze Algemene service- en reparatievoorwaarden bepalen de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de verrichte service of reparaties voor producten van Canon (de ' Producten ') door het Centrum voor professionele diensten (PSC) van Canon Deustchland GmbH. Lees deze voorwaarden aandachtig voordat u een service of reparatie aanvraagt bij het Centrum voor professionele diensten van Canon. Door uw aanvraag aanvaardt u deze Algemene service- en reparatievoorwaarden.


1. DE GEGEVENS VAN CANON

Het Centrum voor professionele diensten van Canon Deustchland GmbH (' Canon ', 'wij ', 'ons/onze ') is geregistreerd in Frankrijk, onder bedrijfsnummer HRB 5511 Amtsgericht Krefeld. Het adres van de statutaire zetel is : Europark Fichtenhain A 10, 47807 Krefeld. Het NIF (fiscaal identificatienummer) is : DE120678391.


2. SERVICE- EN REPARATIEAANVRAAG BIJ CANON

2.1 De volgende stappen zijn vereist om een Service of Reparatie bij Canon aan te vragen en een overeenkomst tussen u en Canon aan te gaan:

 1. Meld u aan bij uw zakelijke account of uw Canon-account (zoals van toepassing) en ga naar het gedeelte Support waar u uw service- of reparatieaanvragen kunt indienen.
 2. Als u een Consument bent (zonder Canon-account), volgt u de stappen voor ‘Een reparatie regelen’ of ‘Een service regelen’ via onze Support-website
 3. Voor een Service- of reparatieaanvraag gebruikt u het aanvraagformulier door aan het einde van het aanvraagproces op de knop 'Indienen' te klikken. Een serie eenvoudige instructies op de website leidt u door het proces voor het plaatsen van een bestelling. Houd er rekening mee dat er door uw aanvraag voor Service of Reparatie nog geen overeenkomst tussen u en Canon wordt aangegaan, totdat de order is verwerkt en door Canon is aanvaard. Noteer het nummer en de datum van uw order voor het geval u deze in de toekomst nodig hebt.
 4. Bij aankomst van uw Product(en) in ons Professioneel servicecentrum ontvangt u een bevestiging dat Canon deze heeft ontvangen.
 5. Zodra uw order is verwerkt en uw Product(en) zijn beoordeeld, voert Canon de Service of Reparatie uit (conform de Service- en reparatievoorwaarden van Canon) of, indien van toepassing, wordt er contact met u opgenomen om uw goedkeuring te vragen voor Service of Reparatie (d.w.z. in het geval van een Offerte voor tijd en kosten).
 6. De orderacceptatie en voltooiing van het contract voor de aankoop van de service en reparatie vindt plaats wanneer Canon de verzochte service of reparaties start, tenzij Canon u heeft meegedeeld dat uw order niet kan worden geaccepteerd. De Voorwaarden van uw overeenkomst worden door Canon bewaard en u ontvangt een kopie bij uw orderbevestiging.

2.2 Canon kan aanvragen om de volgende redenen weigeren :

 1. Het Product of de Producten waarvoor u service of reparatie hebt aangevraagd, wordt/worden niet meer ondersteund (dat betekent dat er geen vervangende onderdelen meer beschikbaar zijn).
 2. Er is niet voldaan aan een van de Algemene service- en reparatievoorwaarden van Canon of een toepasselijk beding daarvan.
 3. U hebt achterstallige betalingen.

2.3 Als Canon een aanvraag voor service en/of reparatie ontvangt zonder nauwkeurige en volledige gegevens en Canon geen contact met u kan opnemen, als u zelf geen contact opneemt of uw Product(en) niet ophaalt, kan Canon dat Product of die Producten niet retourneren en behoudt Canon zich het recht voor om het/ze te vernietigen of te recyclen volgens de geldende milieuwetgeving, vanaf drie (3) maanden na de laatste contactpoging zonder antwoord, met een maximum van drie (3) pogingen.


3. BESCHIKBAARHEID, BESCHRIJVINGEN EN TARIEVEN VAN SERVICE EN REPARATIE

3.1 Na ontvangst van een aanvraag informeert Canon u zo snel mogelijk als de gevraagde service of reparatie om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is of aanzienlijke vertraging oploopt.

3.2 De service of reparatie kan worden vertraagd als deze buiten het oorspronkelijke land van aankoop moeten worden verricht door een mogelijk beperkte beschikbaarheid van vervangende onderdelen of door plaatselijke technische verschillen tussen de modellen.

3.3. Canon kan de Producten herstellen of vervangen met nieuwe of opgeknapte onderdelen of producten, met gelijkwaardige prestaties en betrouwbaarheid als nieuwe onderdelen of producten. Canon kan Producten eveneens vervangen door gelijkwaardige modellen, als het oorspronkelijke model niet meer wordt verkocht. Opgeknapte onderdelen of producten worden uitsluitend gebruikt als dat is toegestaan volgens de wetgeving van het land waar de reparatie wordt verricht.

3.4 Tenzij anderszins aangegeven zijn alle prijzen vermeld in de lokale munteenheid van het Centrum voor professionele diensten van Canon, inclusief btw en leveringskosten. De prijs van services of reparaties kan veranderen, maar deze wijzigingen zijn niet van toepassing op reeds aanvaarde services of reparaties.

3.5 Als er een verschil bestaat tussen de prijs op de website van Canon en het toegepaste tarief, brengt Canon het werkelijke, lagere bedrag dan dat op de website in rekening.

3.6 Voor zover mogelijk onder de geldende wetgeving is Canon niet verplicht om u een service of reparatie te verrichten waarvan de vermelde prijs duidelijk onjuist is (een grove fout die u kon opmerken).


4. REPARATIES ONDER DE COMMERCIËLE CANON-GARANTIE

4.1 Canon biedt voor vele producten een Canon-garantie (commerciële fabrieksgarantie) bovenop de wettelijke garantie die voor consumenten geldt. Op die garantie zijn deze Algemene service- en reparatievoorwaarden van toepassing. In voorkomend geval wordt de informatie over de garantie bij uw Product geleverd of is deze beschikbaar bij het Garantiecentrum van Canon.

4.2 Reparaties onder de garantie worden uitsluitend verricht op vertoning van een geldig aankoopbewijs, zoals aangegeven in de bijzondere voorwaarden voor de commerciële Canon-garantie die op uw Product van toepassing is.

4.3 Als Canon een aanvraag ontvangt voor een reparatie onder de garantie maar de garantie is niet van toepassing, dan informeert Canon u daarover met vermelding van de aard van het defect, met foto's indien van toepassing, en indien mogelijk doet Canon een prijsopgave voor de reparatie en/of geeft Canon aan hoelang deze duurt en tegen welke prijs. Als u niet reageert op die prijsopgave of de raming worden er geen afwijzingskosten in rekening gebracht.

4.4 Als Canon een aanvraag ontvangt voor een reparatie onder de garantie maar de garantie is niet van toepassing door duidelijke schade of verkeerd gebruik, en u aanvaardt de raming niet, dan brengt Canon geen afwijzingskosten in rekening. Wel kan Canon kosten in rekening brengen voor de retourzending.

4.5 Als Canon een aanvraag ontvangt voor een reparatie onder de garantie maar bij de technische diagnose wordt geen defect gevonden, wordt of worden uw Product(en) in dezelfde staat teruggezonden. Canon kan echter kosten in rekening brengen voor de retourzending.

4.6 In geval van reparaties onder de garantie verplicht Canon zich ertoe om het Product of de Producten overeenkomstig de normen van de fabrikant te repareren.


5. WETTELIJK VOORGESCHREVEN RECHTEN EN GARANTIES VOOR CONSUMENTEN

Als u consument bent en u hebt een of meer Producten aangeschaft, beschikt u ook over de rechten op basis van de nationale en/of EU-wetgeving voor de verkoop van producten die een defect hebben of niet overeenkomen met de specificaties. Deze rechten, onder andere het recht op reparatie of vervanging, afhankelijk van de omstandigheden, gelden voor alle consumenten. Hoelang u over deze rechten beschikt, verschilt echter per land van aankoop. Deze rechten hebben betrekking op alle goederen die u koopt bij de verkopers van de producten. U kunt deze rechten uitoefenen ten aanzien van de verkoper, ongeacht of de goederen zijn gedekt door de commerciële Canon-garantie of een andere commerciële garantie. Uw rechten worden in geen geval beïnvloed door enige bepaling van deze Algemene service- en reparatievoorwaarden of op enige andere wijze. Als u een beroep wilt doen op uw wettelijke rechten, neem dan contact op met uw verkoper.


6. VASTE SERVICEKOSTEN EN BETAALDE REPARATIES

6.1 Voor veel Canon-producten bied t Canon vaste servicekosten en betaalde reparatie (tegen vaste kosten, maximumkosten of kosten op basis van raming). Op deze aanbiedingen zijn specifieke, aanvullende voorwaarden van toepassing, te vinden in onderstaande artikelen 7 tot en met 10.

6.2 Naar aanleiding van uw service- of reparatieaanvraag worden vaste servicekosten, vaste reparatiekosten of maximale reparatiekosten berekend zodra de technische diagnose is afgerond en op voorwaarde dat er geen reden is om ervan af te zien. Voor ramingen geldt dat de reparatie pas wordt uitgevoerd nadat u de door Canon verstrekte raming hebt geaccepteerd.

6.3 Alle vaste servicekosten waarvoor de raming wordt opgesteld omvatten de arbeidskosten, standaard levering en btw. De kosten van vervangende onderdelen zijn niet in de vaste servicekosten inbegrepen (tenzij in de omschrijving van de service anderszins is aangegeven).

6.4 Alle betaalde reparaties (vast bedrag, maximumbedrag of raming) omvatten de vervangende onderdelen, arbeidskosten, standaard levering en btw.

6.5 Bij de uitvoering van betaalde reparaties (vaste kosten, maximumkosten of raming) probeert Canon de reparatie uit te voeren zoals aangegeven. Canon behoudt zich echter het recht voor de overeenkomst ongedaan te maken, met name als Canon naderhand vaststelt dat de reparatie om enige reden niet kan worden uitgevoerd (dat wil zeggen als de vervangende onderdelen niet meer beschikbaar zijn). Als dat nodig blijkt te zijn, neemt Canon contact met u op om andere opties te bespreken (in voorkomend geval).

6.6 Als Canon een aanvraag ontvangt voor een betaalde reparatie (vaste kosten, maximumkosten of raming) maar uit de technische diagnose blijkt geen defect, wordt/worden uw Product(en) in dezelfde staat geretourneerd. Canon kan echter kosten in rekening brengen voor de retourzending.

6.7 Bij de uitvoering van betaalde reparaties verplicht Canon zich ertoe om het Product of de Producten volgens de normen van de fabrikant te repareren.

6.8 De arbeid en de vervangende onderdelen die Canon voor de betaalde reparaties (vaste kosten, maximale kosten of raming) inzet, blijven gegarandeerd zonder gebreken, in normale gebruiksomstandigheden, gedurende zes (6) maanden na de reparatiedatum. De verplichting van Canon onder deze garantie blijft beperkt tot de reparatie van oorspronkelijke gebreken voor de reparatie met maximumkosten of raming. Bij reparaties tegen vaste kosten vallen alle elektrische of mechanische defecten onder deze garantie.

6.9 De reparatiegarantie vervalt als de reparatie wordt uitgevoerd door onbevoegde reparatiecentra, of in geval van verkeerd gebruik, nalatigheid, schade of een defect door een lekkende accu of door vloeistoffen.


7. VASTE SERVICEKOSTEN

7.1 Voor vele Canon-producten biedt Canon uiteenlopende onderhoudsservices. Voor elk van deze aanbiedingen van onderhoudsservice vindt u een gedetailleerde beschrijving (met de belangrijke informatie) op de website voor onderhoudsservice van Canon. Als u een onderhoudsservice aanvraagt, geeft u Canon toestemming om de onderhoudsservice uit te voeren. Er wordt geen raming opgesteld. Als tijdens de door u gekozen onderhoudsservice een defect van uw Product(en) wordt vastgesteld, neemt Canon contact op met het verzoek om een kopie van uw aankoopbewijs, om daarmee uw commerciële garantie van Canon te valideren (als u die nog niet hebt verstrekt). Als uw Product(en) niet langer door de commerciële Canon-garantie is/zijn gedekt, geeft Canon u de opties voor betaalde reparatie (vaste kosten, maximale kosten of raming).

7.2 Voor vele Canon-producten biedt Canon uiteenlopende updateservices. Voor elk van deze aanbiedingen voor updateservices vindt u een gedetailleerde beschrijving (waaronder belangrijke informatie) op de website voor updateservices van Canon. Als u een updateservice aanvraagt, geeft u Canon toestemming om de verbeteringsservice uit te voeren. Er wordt geen raming opgesteld. Als tijdens de door u gekozen updateservice een defect van uw Product(en) wordt vastgesteld, neemt Canon contact op met het verzoek om een kopie van uw aankoopbewijs, om daarmee uw commerciële garantie van Canon te valideren (als u die nog niet hebt verstrekt). Als uw Product(en) niet langer door de commerciële Canon-garantie is/zijn gedekt, geeft Canon u de opties voor betaalde reparatie (vaste kosten, maximale kosten of raming).

7.3 Voor bepaalde Canon-producten biedt Canon uiteenlopende Express-services. Voor elk van deze aanbiedingen voor Expres-services vindt u een gedetailleerde beschrijving (waaronder belangrijke informatie) op de website voor Express-services van Canon. Als u een Express-service aanvraagt, geeft u Canon toestemming om de Express-service uit te voeren. Er wordt geen raming opgesteld. Als Canon niet in staat is om de termijn te respecteren volgens de beschrijving van de service brengt Canon de aanvullende kosten van de Express-service niet in rekening.


8. VASTE REPARATIEKOSTEN

8.1 Voor vele Canon-producten biedt Canon vaste reparatiekosten die van toepassing zijn op defecten vanwege normale slijtage of door verkeerd gebruik van het product door de klant.


8.2 Nadat u de reparatiekosten hebt bevestigd, wordt een technische diagnose gesteld. Er kan worden afgezien van de vaste kosten of ze kunnen door een raming worden vervangen indien de schade of defecten zouden zijn veroorzaakt door een andere omstandigheid, met name:

 1. ongepast gebruik of gebruik in strijd met de voorschriften, schade of defecten door opslag onder verkeerde omstandigheden, stoot/schok/schade door overmatige vloeistof of schade door vreemde voorwerpen ;
 2. schade door een verkeerde netspanning;
 3. een verkeerde of ontoereikende verpakking van het Product bij retournering aan een Centrum voor professionele diensten, en/of
 4. reparaties of wijzigingen door reparateurs die niet door Canon zijn goedgekeurd.

8.3 Als Canon ervoor kiest de reparatie tegen vaste kosten niet uit te voeren, informeert Canon u daarover met vermelding van de aard van het defect, met foto’s indien van toepassing. Als reparatie mogelijk is, geeft Canon vervolgens een raming. Als u de raming afwijst, worden voor die afwijzing geen kosten in rekening gebracht. Wel kan Canon kosten in rekening brengen voor de retourzending.

8.4 Als Canon een reparatie tegen vaste kosten voorstelt maar u wijst die kosten af (of als er binnen dertig (30) dagen geen antwoord is ontvangen), wordt of worden uw Product of Producten in ongerepareerde staat geretourneerd en kan Canon verzendkosten in rekening brengen.


9. MAXIMALE REPARATIEKOSTEN

9.1 Voor veel Canon-producten biedt Canon u de mogelijkheid om maximale reparatiekosten in te stellen in plaats van een kostenraming te vragen. Er geldt wel een minimumwaarde van €200 inclusief belastingen.

9.2 Wanneer Canon een aanvraag ontvangt met aangegeven maximale reparatiekosten vormt dat de toestemming op grond waarvan Canon de reparatie kan uitvoeren. Er wordt geen raming opgesteld. Als de reparatie tegen lagere kosten dan de aangegeven maximale kosten kan worden uitgevoerd, worden slechts de werkelijk gemaakte reparatiekosten in rekening gebracht.

9.3 Wanneer Canon een aanvraag ontvangt met aangegeven maximale reparatiekosten en Canon stelt bij de technische diagnose vast dat de reparatie duurder uitvalt dan uw maximale kosten, stuurt Canon u een raming en wacht Canon op uw toestemming om verder te gaan. Als u de raming afwijst, worden er geen afwijzingskosten in rekening gebracht. Wel kan Canon kosten in rekening brengen voor de retourzending.


10. RAMING

10.1 Voor vele Canon-producten kan Canon een raming opstellen met opgave van reparatieduur en -kosten. Op uw aanvraag wordt er een technische diagnose gesteld en Canon zendt u dan een raming met de verwachte kosten voor de reparatie van uw Product of Producten. Canon behoudt zich het recht voor om de raming indien nodig te herzien (als er andere, niet eerder vastgestelde schade of defecten worden ontdekt).

10.2 De raming met reparatieduur en -kosten wordt u toegezonden met een marge van tien (10) procent (%) voor de berekening van de definitieve reparatiekosten. Als de definitieve reparatiekosten die marge overschrijden, neemt Canon contact met u op om te overleggen en/of een bijgewerkte raming met reparatieduur en -kosten te zenden, waarna Canon bij uw instemming verdergaat.

10.3 Als Canon een raming opstelt is het aanbod dertig (30) dagen na de afgiftedatum van de raming geldig.

10.4 Als Canon een bevestiging van een reparatieraming ontvangt, zijn er geen vaste kosten van toepassing.

10.5 Als Canon een raming met reparatieduur en -kosten zendt maar u wijst het aanbod af, zijn er afwijzingskosten van €35.70 inclusief belastingen van toepassing ter dekking van de gemaakte kosten (onderzoek en hermontage van uw Product(en)). Canon zet zich in om uw Product(en) in de staat van ontvangst te retourneren, maar Canon is niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of enige schade doordat het retourneren mislukt. De in rekening gebrachte afwijzingskosten worden als volgt vastgesteld:

 1. Als de reparatieraming geldt voor meerdere Producten (bijvoorbeeld een fototoestel en een lens) en u wijst de volledige raming af, brengt Canon uitsluitend de afwijzingskosten van één raming in rekening (met het hierboven aangegeven bedrag).
 2. Als de reparatieraming geldt voor meerdere Producten (bijvoorbeeld een fototoestel en een lens) en u wijst de raming gedeeltelijk af (u wijst de raming af voor één (1) van de Producten), brengt Canon geen afwijzingskosten in rekening.

10.6 Als Canon een reparatieraming opstelt maar u wijst het aanbod af (of Canon heeft na dertig (30) dagen geen antwoord ontvangen), dan wordt/worden uw Product(en) ongerepareerd geretourneerd. Canon brengt afwijzingskosten van de raming in rekening en kan verzendkosten voor de retournering in rekening brengen.

10.7 Als Canon een reparatieraming voorstelt maar u wijst het aanbod af en vraagt Canon het Product of de Producten namens u te vernietigen, worden deze overeenkomstig de geldende milieuregels gerecycled en brengt Canon geen afwijzings- of retourneringskosten in rekening.


11. BETALING

11.1 Wanneer de service of reparatie is afgerond, informeert Canon u dat betaling is vereist voordat uw Product(en) wordt/worden geretourneerd of opgehaald (in voorkomend geval), tenzij u een rekening bij Canon hebt en Canon schriftelijk andere betalingsvoorwaarden is overeengekomen.

11.2 Canon accepteert betalingen via het online portal voor service en reparatie van Canon, via bankoverschrijving naar Deutsche Bank AG of via bankcheque aan Canon Deustchland GmbH. In geval van afhalen bij het Centrum voor professionele diensten van Canon van Canon accepteert Canon betaling met bankpas (Visa of Mastercard) of cheque (tonen van een identiteitsbewijs is verplicht).

11.3 Klanten met een rekening dienen deze te voldoen binnen de schriftelijk overeengekomen periode, namelijk dertig (30) dagen na de factuurdatum. Bij achterstallige betaling kan Canon vertragingsrente en/of incassokosten in rekening brengen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften of de overeenkomst tussen u en Canon. Daarnaast behoudt Canon zich het recht voor, onverminderd de geldende wettelijke bepalingen, om in geval van te late of niet-betaling schadevergoeding te eisen.

11.4 Na de kennisgeving van Canon dat betaling is vereist en als er niet betaald is binnen drie (3) maanden na die kennisgeving, behoudt Canon zich het recht voor om het Product of de Producten waarop de betaling betrekking heeft, te verkopen als compensatie voor de kosten die Canon namens u heeft gemaakt, volgens de wettelijke voorwaarden.


12. RECHT OP RETENTIE, COMPENSATIE EN CESSIE

12.1 Het retentierecht kan niet worden uitgeoefend op grond van onze rechtsverhouding zonder dat van dezelfde contractuele verhouding met Canon sprake is.

12.2 Compensatie met enige vordering van uw kant als contractpartner is uitgesloten als die reconventionele vorderingen niet wettelijk erkend zijn of als er niet in rechte tegen opgekomen kan worden.

12.3 Uw vorderingen kunnen niet zonder schriftelijke instemming van Canon worden overgedragen aan derden.


13. UW GEGEVENS

13.1 Canon behandelt uw gegevens overeenkomstig het Privacybeleid ten aanzien van consumenten of het Privacybeleid ten aanzien van beroepsbeoefenaars van Canon.

13.2 Canon spant zich in om uw aanvraag- en (in voorkomend geval) betalingsgegevens te beschermen. Canon kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies als een derde die geen partner van Canon is op ongeoorloofde wijze toegang verkrijgt tot de gegevens die u verstrekt als u de website bezoekt of service dan wel reparatie aanvraagt, indien dat niet door een fout van Canon gebeurt.


14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Canon spant zich in om de veiligheid van uw Product of Producten te waarborgen zolang het/ze in Canon beheer is/zijn. Hoewel Canon alles in het werk stelt om uw Product of Producten en alle gegevensdragers of -accessoires te retourneren, kan Canon niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van enige gegevensdrager of aansprakelijk worden gehouden tot enige compensatie.

14.2 Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of enig verlies aan uw Producten die u Canon hebt toegezonden in het kader van een service- of reparatieaanvraag of wanneer Canon u een retourzending toestuurt na uitvoering van de service- of reparatieaanvraag, tenzij is aangetoond dat Canon nalatig is geweest. Canon kan op uw verzoek en op uw kosten het Product of de Producten verzekeren tegen schade of verlies tijdens vervoer. In geval van schade of verlies tijdens het vervoer is het aan de vervoerder om een onderzoek daarnaar in te stellen. Canon is in dat geval niet aansprakelijk.

14.3 Bij de ontvangst van uw Product(en) na service of reparatie moet u controleren of alle artikelen en/of Producten zijn geretourneerd en nagaan of het/zij in goede staat is/zijn. Als Canon niet onmiddellijk wordt geïnformeerd over problemen wanneer u het Product/de Producten of de artikelen controleert, gaat Canon ervan uit dat dit/deze in goede staat is/zijn ontvangen.

14.4 De aansprakelijkheid van Canon op grond van deze Algemene service- en reparatievoorwaarden blijft beperkt tot de vervangingswaarde van het Product dat de vervoerder van Canon heeft vervoerd (bij schade of verlies) en de prijs die u Canon hebt betaald voor de service en de reparatie (in voorkomend geval) als het verlies of de schade die u lijdt daarmee verband houdt.

14.5 In geen geval beperkt Canon haar aansprakelijkheid noch sluiten deze uit bij (a) overlijden of letsel door haar schuld; (b) fraude, frauduleus handelen of grove schuld; (c) onrechtmatige handelingen. Evenmin sluit Canon haar aansprakelijkheid uit of beperken deze in hogere mate dan door de geldende wetgeving wordt voorgeschreven.

Uw wettelijke rechten worden niet door enige bepaling in dit artikel of deze Algemene service- en reparatievoorwaarden beperkt of uitgesloten.


15. GEBEURTENISSEN BUITEN DE INVLOED CANON

Canon kan niet aansprakelijk worden gesteld als Canon niet of niet tijdig in staat is om aan haar verplichtingen op grond van deze Algemene service- en reparatievoorwaarden te voldoen in geval van, onder andere, gebeurtenissen buiten de invloed van Canon zoals natuurrampen, brand, overstroming, slechte weersomstandigheden, explosies, al of niet verklaarde oorlog, terrorisme, sociale conflicten (al of niet met de werknemers van Canon) of besluiten van de plaatselijke of nationale overheid of van enige andere bevoegde autoriteit, of andere situaties die op grond van de geldende wetgeving als overmacht worden beschouwd.


16. GESCHILLENBESLECHTING

16.1 Alle klachten, om welke reden dan ook, waaronder inzake een door Canon afgesloten overeenkomst, moeten ten laatste drie (3) maanden na de datum van de service of reparatie, of weigering daarvan, schriftelijk worden gezonden aan Canon France PSC, per e-mail aan adminpsc@cf.canon.fr en schriftelijk aan: Canon Deustchland GmbH, Professional Service Center, Siemensring 90-92, 47877 Willich, Deutschland.

16.2 Als Canon met u een geschil heeft in verband met de overeenkomst met Canon, probeert Canon ook om rechtstreeks met u contact op te nemen om het probleem op te lossen. Canon gebruikt daarvoor uw gegevens van de aanvraag of van een account dat u bij Canon hebt.

16.3 Als uw klacht niet aan Canon France kan worden gezonden of als een antwoord twee (2) maanden na de ontvangstdatum van de schriftelijke klacht is uitgebleven, kunt u als consument gratis een beroep doen op de ombudsman AME CONSO via: AME Conso, 11 place Dauphine 75001 Paris, of via het webformulier op https://www.mediationconso-ame.com. De ombudsman zal op onafhankelijke en onpartijdige wijze proberen de partijen tot elkaar te brengen om een minnelijke oplossing te vinden, overeenkomstig het Frans Consumentenwetboek (Code de la consommation). U kunt de tussenkomst van de ombudsman vrijelijk initiëren, aanvaarden of weigeren. Als er van de diensten van de ombudsman gebruik wordt gemaakt zijn de partijen vrij om de door hem voorgestelde oplossing al of niet te aanvaarden.


17. BIJWERKEN EN WIJZIGEN VAN DEZE ALGEMENE SERVICE- EN REPARATIEVOORWAARDEN

17.1 Canon behoudt zich het recht voor om deze Algemene service- en reparatievoorwaarden op specifieke onderwerpen te wijzigen of bij te werken.

17.2 De actuele versie van de Algemene service- en reparatievoorwaarden die beschikbaar is op de website van Canon op het moment dat u een service- of reparatieaanvraag indient, geldt als de toepasselijke versie op de overeenkomst tussen u en Canon.


18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

18.1 Op deze Algemene Service- en Reparatievoorwaarden is Duits recht van toepassing.De op de Canon-website gesloten service- of reparatieovereenkomst en elk geschil of elke klacht die voortvloeit uit of verband houdt met die overeenkomst en uw verzoek worden daarom beheerst door Duits recht.. Als u een consument bent dan heeft het recht van het land waar u woont voorrang.

18.2 Als er geen minnelijke of bemiddelingsoplossing wordt gevonden of geprobeerd, zal een geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Duitse rechtbank.


19. OVERIGE VOORWAARDEN

19.1 Deze Algemene service- en reparatievoorwaarden bepalen de schriftelijke contractvoorwaarden waaraan Canon voor service of reparaties is gebonden. Als een lid of enig onderdeel van deze Algemene service- en reparatievoorwaarden onrechtmatig, niet-ontvankelijk of onuitvoerbaar blijkt te zijn, worden de andere bepalingen van deze Algemene service- en reparatievoorwaarden daar niet door aangetast; zij blijven onverminderd van kracht en van toepassing op de overeenkomst.

19.2 Een overeenkomst tussen u en Canon bindt slechts u en Canon. Derden hebben niet het recht om zich op deze voorwaarden te beroepen.

19.3 Canon kan haar rechten en plichten op grond van de overeenkomst aan een derde uitbesteden of overdragen. In dat geval informeert Canon u daarover als dat wettelijk verplicht is. Uw rechten en plichten op grond van de overeenkomst veranderen daardoor echter niet.


20. CONTACT

Voor vragen over service of reparaties kunt u mailen naar: reparaturinfo@canon.de of de klantenservice van Canon bellen via +49 (0)2151 345 222.


DATUM BIJWERKING ALGEMENE VOORWAARDEN : 18 oktober 2021

Dit is wellicht ook iets voor jou...