Warranty_Page_Image

Canon European Remote PTZ-cameragarantie

Dit is een commerciële eindklantgarantie aangeboden door Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland ('Canon') aan de eindgebruikers, die Canon Remote PTZ-camera's aanschaffen voor eigen gebruik, maar niet als consument handelen onder de lokale wetgeving van het land waar de Remote PTZ-camera's worden aangeschaft. Als u een consument bent, hebt u geen recht op deze garantie, maar uw wettelijke rechten als consument krachtens de heersende toepasselijke nationale wetgeving zijn wel op u van toepassing. Deze Algemene voorwaarden en het aanbod hierin worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

De service-aanbieding is als volgt:

 

Return to Base-garantie

 

De Canon Remote PTZ-camera's die bestemd zijn voor verkoop en aangeschaft zijn binnen de Europese Economische Ruimte ('EER’, te weten de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk - 'Regio', vallen onder de Canon European Remote PTZ-cameragarantie. Canon garandeert dat indien de Remote PTZ-camera gebreken vertoont binnen de geldige garantieperiode het defect kosteloos wordt verholpen (algemene voorwaarden zijn van toepassing - zie hieronder). 

 

Voor elk product dat buiten de van toepassing zijnde garantievoorwaarden of -periode valt en voor schade of reparaties die niet worden gedekt door de garantie, is een betaalde reparatieservice beschikbaar. U kunt daarvan gebruikmaken door de Remote PTZ-camera te retourneren naar een door Canon erkend servicecentrum.
Deze garantie is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid en noch Canon noch haar dochtermaatschappijen of andere deelnemers aan de European Remote PTZ-cameragarantie kunnen aansprakelijk worden gehouden voor enige incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de schending van welke expliciete of impliciete garantie dan ook van dit product.

 

ActievoorwaardenReturn to Base-garantie

Canon garandeert dat de hardware van de Remote PTZ camera of controller gedurende de garantieperiode goed werkt. In het geval dat de hardware binnen de garantieperiode defect blijkt te zijn, wordt de hardware op een of meer door Canon erkende servicecentra met de Return to Base-service in de deelnemende landen kosteloos gerepareerd.
Deze Return to Base-garantie geldt voor Canon-producten die bestemd zijn voor en aangeschaft binnen de Europese Economische Ruimte ('EER'), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
Deze kosteloze service kan alleen worden verkregen op vertoon van de originele factuur/aankoopbon aan de eindklant verstrekt door de verkoper.
Canon behoudt zich verder het recht voor om in plaats van de defecte Remote PTZ camera of controller te repareren, deze te vervangen door een andere, gelijkwaardige Remote PTZ camera of controller van dezelfde of een hogere kwaliteit als/dan het defecte product.

1. Garantieperiode
De garantie geldt voor 3 jaar voor PTZ camera's en 1 jaar voor controllers (RC-IP100 en RC-IP1000) vanaf de aankoopdatum, zoals blijkt uit het aankoopbewijs.

2. Garantieservice verkrijgen
Garantieservice is alleen beschikbaar in de door Canon erkende servicecentra.
Eventuele kosten voor veilig transport van de Remote PTZ camera of controller van en naar een door Canon erkend servicecentrum komen voor rekening van de eindklant. Als de Remote PTZ camera of controller wordt overgebracht naar een land dat niet deelneemt aan de Canon European Remote PTZ System Warranty, moet de Remote PTZ camera of controller voor reparatie worden teruggestuurd naar het land waar deze is aangekocht om aanspraak te kunnen maken op deze garantie.

3. Leden van de Canon European Remote PTZ System Warranty
De landen waar gebruik kan worden gemaakt van de Return to Base-garantieservice, zijn deelnemers van de Canon European Remote PTZ System Warranty.
Neem contact op met het desbetreffende deelnemende land aan de Remote PTZ System Warranty als u meer informatie over deze garantie wenst.

4. Beperkingen

Onder deze garantie valt niet het volgende:

 • Consumables (accu); 
 • Gerelateerde software; 
 • Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage en accessoires (bijv. accu's, afstandsbediening, beugels, enz.) die bij dit product worden gebruikt.
 • Defecten veroorzaakt door wijzigingen die zijn aanbracht zonder toestemming van Canon of reparaties/wijzigingen/reiniging die zijn uitgevoerd in een niet door Canon erkend servicecentrum; 
 • Kosten die door Canon erkende servicecentra maken voor aanbrengen van aanpassingen aan of wijzigingen van een Remote PTZ camera of controller om te voldoen aan landspecifieke technische normen of specificaties of veiligheidsnormen of -specificaties, of andere kosten om de Remote PTZ camera of controller aan te passen als gevolg van sinds de levering van het product gewijzigde specificaties; 
 • Schade als gevolg van het feit dat een Remote PTZ camera of controller niet voldoet aan landspecifieke normen of specificaties in een ander land dan het land van aankoop.
Reparatieservice krachtens de garantie wordt uitgesloten als de schade of het defect is veroorzaakt door:
 • Onjuist gebruik, d.w.z. het product niet in overeenstemming met de gebruikershandleiding of de bedieningshandleiding hanteren, overmatig gebruik (raadpleeg de bedieningshandleiding van de gebruiker voor meer informatie), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door onjuiste opslag, het laten vallen van de camera, excessieve schokken, corrosie, vuil, water of zand; 
 • Schade veroorzaakt door het gebruik van reserveonderdelen, software of consumables die niet compatibel zijn met het product. Compatibiliteit met uw specifieke Canon Remote PTZ camera of controller moet zijn vermeld op de verpakking, maar is verzekerd bij gebruik van officiële reserveonderdelen, software of consumables van Canon aangezien deze allemaal zijn getest. U wordt geadviseerd om compatibiliteit voorafgaand aan het gebruik te controleren; 
 • Het aansluiten van de Remote PTZ camera of controller op apparatuur die niet door Canon voor aansluiting is goedgekeurd; 
 • Gebrekkige verpakking van de Remote PTZ camera of controller bij retournering naar het door Canon erkende servicecentrum; 
 • Ongevallen, calamiteiten of andere oorzaken waarop Canon geen invloed heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bliksem, overstroming, brand, verstoringen van de openbare orde en ondeugdelijke ventilatie.

Garantiereparaties onder deze garantie omvatten geen periodieke controles of andere standaardonderhoudsservices van de Remote PTZ camera of controller.

5. Overig

De reparatieservice kan vertraagd raken wanneer deze wordt uitgevoerd buiten het oorspronkelijke land van aankoop doordat het product nog niet in dat land wordt verkocht of doordat er in dat land een landspecifiek model van wordt verkocht. Bijgevolg zijn bepaalde reserveonderdelen voor de Remote PTZ camera of controller mogelijk niet op voorraad in het land van de reparatie.
Canon neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor claims, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims van verlies van opnamemedia, verlies van gegevens enz. die niet specifiek in deze garantie zijn vastgelegd.
Als u de Remote PTZ camera of controller voor garantieservice retourneert, dient u het apparaat heel zorgvuldig te verpakken, het te verzekeren en de aankoopbon en een beschrijving van het defect bij te voegen.


Voorwaarden bijgewerkt: 1 maart 2024

 

Veelgestelde vragenV: Welke garantie is van toepassing op Canon Remote PTZ-camera's die binnen Europa zijn aangeschaft?

A: De European Remote PTZ System Warranty van Canon is van toepassing op producten die zijn aangeschaft in: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Bekijk de volledige voorwaarden en bepalingen van deze garantie.

V: Welke informatie met betrekking tot de garantie wordt meegeleverd in de verpakking als ik een Canon-product aanschaf? 

A: Voor de Remote PTZ System Warranty in toepasselijke Europese landen zit er bij ieder product over het algemeen een European Remote PTZ System Warranty-kaart in de doos. Deze kaart lijkt op het volgende voorbeeld:

 

V: Moet ik documentatie invullen en terugsturen naar Canon om mijn European Warranty te registreren?

A: Het is niet nodig om documentatie terug te sturen naar Canon om u te registreren voor de European Remote PTZ System Warranty. Als u een specifiek verzoek voor een reparatie onder de European Remote PTZ System Warranty wilt indienen, dient u Canon altijd te voorzien van een origineel en geldig aankoopbewijs (inclusief oorspronkelijke aankoopdatum) voor het product in kwestie.

V: Welke documentatie is vereist om een reparatie te claimen die onder de European Remote PTZ System Warranty valt?

A: Als u een specifiek verzoek voor een reparatie onder de European Remote PTZ System Warranty wilt indienen, dient u Canon altijd te voorzien van een origineel en geldig aankoopbewijs (inclusief oorspronkelijke aankoopdatum) voor het Remote PTZ-product in kwestie.

V: Hoelang is een standaard Canon European Remote PTZ System Warranty geldig?

A: De garantieperiode voor Canon PTZ camera's is 3 jaar en voor controllers 1 jaar.

V: Als ik een Canon Remote PTZ-product heb aangeschaft in een land dat niet onder de European Remote PTZ System Warranty van Canon valt, kan ik dan nog wel aanspraak maken op de European Remote PTZ System Warranty als ik me weer in een land bevindt dat daar wel onder valt?

A: Over het algemeen vallen producten onder de garantie die van toepassing is op de betreffende verkoopregio. Eindklanten dienen de producten in deze regio aan te bieden om aanspraak te kunnen maken op een reparatie die onder de garantie valt. Canon biedt over het algemeen geen wereldwijde dekking tenzij dit uitdrukkelijk vermeld is voor specifieke producten/regio's.

 

ContactgegevensIn de volgende tabel staan de landen waar de Canon European Remote PTZ System Warranty wordt aangeboden. Zie voor meer informatie de Algemene voorwaarden voor de Canon European Remote PTZ System Warranty.

Hieronder vindt u de contactinformatie voor elk land.

Land Contactgegevens van de helpdesk
Oostenrijk +43 1 360 277 45 67

Canon Oostenrijk
België +32 (0)2 620 01 97

Canon België (Nederlands)
Canon België (Frans)
Bulgarije +359 (0)2 8079 260
Canon Bulgarije
Cyprus +357 250 569 60
Canon Bulgarije
Tsjechië +420 296 335 619

Canon Tsjechië
Denemarken +45 70 20 55 15

Canon Denemarken
Estland +372 2660 2265

Canon Estland
Finland +358 (020) 366 466
(Gesprekken kosten 0,15 cent/min vanaf een vaste telefoon. De kosten kunnen verschillen per mobiele provider. Neem voor meer informatie contact op uw telefoonmaatschappij)

Canon Finland
Frankrijk +33 (0)1 70 48 05 00

Canon Frankrijk
Duitsland 069 2999 3680

Canon Duitsland
Griekenland +302 10 969 6422
Canon Griekenland
Hongarije +36 (06)1 235 53 15

Canon Hongarije
IJsland +354 533 34 11

Beco
Ierland +353 16 990 990

Canon Ireland
Italië +39 02 3859 2000

Canon Italië
Letland 00800 2561 2566

Canon Letland
Litouwen 00800 2561 2566

Canon Litouwen
Luxemburg +352 27 302 054

Canon Luxemburg
Malta +356 279 227 39
Canon Malta
Noorwegen +47 23 50 01 43

Canon Noorwegen
Polen +48 22 583 4307

Canon Polen
Portugal +351 21 424 51 90

Canon Portugal
Roemenië 0311 305 090
Canon Roemenië
Slowakije +421 (0)250 102 612

Canon Slowakije
Slovenië +386 1888 8053
Canon Slovenië
Spanje +34 91 375 45 55

Canon Spanje
Zweden +46 (0)8 519 923 69

Canon Zweden
Zwitserland +41 22 567 58 58

Canon Zwitserland (Frans)
Canon Zwitserland (Duits)
Nederland +31 (0)20 721 91 03

Canon Nederland
Verenigd Koninkrijk 088 732 2666

Canon UK

Dit is wellicht ook iets voor jou...

Feedback