CANON PROFESSIONAL SERVICES-LIDMAATSCHAP – GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden ('voorwaarden') zijn van toepassing op het lidmaatschap op Canon Professional Services ('CPS'). Hierin worden de specifieke algemene voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op het CPS-lidmaatschap en het gebruik van alle CPS-lidmaatschapsvoordelen, zoals hierin uiteengezet.

Lees deze aandachtig door voordat u het CPS-lidmaatschap aanschaft. Door een abonnement aan te schaffen, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

1. INFORMATIE OVER CANON

Het CPS-lidmaatschap wordt uw organisatie ('organisatie', 'u', 'uw') aangeboden door Canon Europa N.V, ('Canon', 'we', 'wij', 'ons', 'onze'), statutair gevestigd te Bovenkerkerweg 59, Postbus 2260, 1185 XB, Amstelveen, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33166721.

2. CPS-LID WORDEN

2.1 Om in aanmerking te komen voor het CPS-lidmaatschap, moet de aanvrager:

 1. een geregistreerde zakelijke entiteit zijn in (een van) de 'CPS-deelnemende landen': België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden;
 2. het vereiste aantal productpunten hebben gespaard om in aanmerking te komen voor CPS-lidmaatschap onder deze voorwaarden. U spaart productpunten met Canon-producten die volledig zijn geregistreerd ('in aanmerking komende producten') in uw zakelijke account. In aanmerking komende producten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, videocamera's, camera's, printers, objectieven, projectoren, faxapparaten, persoonlijke kopieerapparaten, scanners, opslagapparaten en verrekijkers. Daarnaast moeten deze producten een serienummer bevatten. Niet alle Canon-producten (waaronder bepaalde accessoires, merchandise, papier en inkt) kunnen worden geregistreerd en niet alle producten leveren u punten op. De waarde van punten van afzonderlijke producten kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Om alle twijfel weg te nemen: wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast;
 3. de jaarlijkse CPS-lidmaatschapskosten betalen per periode (zoals hierna gedefinieerd).
2.2 Om zich voor een CPS-lidmaatschap te kunnen aanmelden, moet de aanvrager:
 1. hier een zakelijk Canon-account voor uw organisatie aanmaken;
 2. in aanmerking komende producten waarvan uw organisatie eigenaar is volledig registreren in uw zakelijke account en deze producten moeten punten opleveren;
 3. zich online aanmelden voor het CPS-lidmaatschap via de abonnementspagina in uw zakelijke account of via deze link.
2.3 Alle aanmeldingen moeten door Canon naar eigen goeddunken worden goedgekeurd. Canon behoudt zich het recht voor om te controleren of de aanvraaggegevens van het aspirant-lid juist zijn en kan verzoeken om aanvullend bewijs. Canon kan naar eigen goeddunken een aanvrager weigeren in het geval van vermoedelijke fraude of op basis van andere redelijke overwegingen. Aanvragers komen niet in aanmerking voor CPS-lidmaatschap als zij reeds eerder uit huidige of vorige Canon-klantenprogramma's zijn verwijderd of hun deelname aan deze programma's is beëindigd, waaronder het huidige CPS-programma en alle voorlopers ervan.

2.4 U verklaart en garandeert hierbij dat alle informatie die samen met uw aanvraag is verzonden, waar en nauwkeurig is. Elke verkeerde voorstelling van zaken kan tot gevolg hebben dat uw CPS-lidmaatschap onmiddellijk wordt beëindigd zonder terugbetaling van de jaarlijkse lidmaatschapskosten.

3. CPS-LIDMAATSCHAP

3.1 Het CPS-lidmaatschap moet op naam staan van de zakelijke entiteit en de aangewezen 'superusers' van het zakelijke account zijn verantwoordelijk voor het registreren van de juiste en nauwkeurige gegevens voor communicatie met betrekking tot het CPS-lidmaatschap.

3.2 De 'superusers' van uw zakelijke account moeten ervoor zorgen dat het zakelijke account wordt aangepast aan eventuele wijzigingen in de geregistreerde producten of in de bedrijfsinformatie.

4. CPS-LIDMAATSCHAPSABONNEMENT

4.1 Een abonnement op het CPS-lidmaatschap biedt u verschillende voordelen, zoals uitgebreide reparatie-, onderhouds- en uitleenmogelijkheden die rechtstreeks worden geleverd door onze Canon Professional Service-centra ('PSC's') in Europa met vestigingen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden; toegang tot Canon's speciale CPS Priority Support-helpdesk; extra informatie over foto- en videoproducten en -services van Canon; productsupport voor geaccrediteerde fotografen bij grote internationale evenementen; en uitnodigingen voor het bijwonen van evenementen voor leden of speciale aanbiedingen van Canon en onze partners.

4.2 We bieden dit CPS-lidmaatschapsabonnement aan aan professionele en zakelijke klanten in de volgende 'CPS-deelnemende landen': België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

4.3 We bieden verschillende niveaus van CPS-lidmaatschap aan. Welke niveaus voor u beschikbaar zijn, is afhankelijk van de productpunten (zoals gedefinieerd in artikel 11.2 van deze voorwaarden) die u hebt gespaard op basis van uw geregistreerde, in aanmerking komende producten waarvan u de eigenaar bent en van de abonnementskosten die u wilt betalen. De CPS-lidmaatschapsniveaus zijn Zilver, Goud, Platina en Corporate (welke worden onderverdeeld in drie niveaus: A, B en C). Een volledige uitleg van de CPS-lidmaatschapsniveaus is te vinden in artikel 11.2.

4.4 Als Canon uw aanmelding voor het CPS-lidmaatschapsprogramma heeft goedgekeurd, biedt Canon u de voordelen die horen bij het door u gekozen CPS-lidmaatschapsniveau, zoals beschreven in de onderstaande sectie Voordelen (artikel 11). Als uw organisatie zijn lidmaatschapsniveau wil up- of downgraden, moet u zich aanmelden voor het gewenste niveau op de CPS-abonnementspagina in uw zakelijke account. Wijzigingen in uw CPS-lidmaatschapsniveau worden pas van kracht na afloop van uw huidige abonnementsperiode. Het volledige bedrag van het nieuwe CPS-lidmaatschap met het hogere of lagere niveau wordt dan bij u in rekening gebracht.

4.5 Uw CPS-lidmaatschapsnummer staat vermeld op uw CPS-lidmaatschapskaart en op de CPS-abonnementspagina van uw zakelijke account. Alle aangewezen 'superusers' of 'users' van uw zakelijke account moeten dit CPS-lidmaatschapsnummer opgeven wanneer zij gebruikmaken van de CPS-voordelen, zoals bij het aanvragen van reparaties of onderhoud, bij toegang tot evenementen of bij gebruikmaking van andere aanbiedingen.

5. UW CPS-LIDMAATSCHAPSABONNEMENT BETALEN

5.1 Alle CPS-lidmaatschapsniveaus zijn beschikbaar voor een periode van één (1) jaar. Bepaalde CPS-lidmaatschapsniveaus zijn echter beschikbaar voor één (1) tot drie (3) jaar.

5.2 De looptijd van het abonnement op het CPS-lidmaatschapsprogramma is afhankelijk van het door u gekozen CPS-lidmaatschapsniveau en de duur van het abonnement (indien van toepassing). Uw abonnement gaat in op de datum waarop u een bestelling plaatst voor een CPS-abonnement en u de gebruiksvoorwaarden accepteert.

5.3 De lidmaatschapskosten worden vooraf in rekening gebracht wanneer u zich abonneert. U geeft ons toestemming om het bedrag in rekening te brengen op een betaalpas of via een andere betaalmethode die gekoppeld is aan uw zakelijke account.

5.4 Als een betaling niet is gelukt of om een of andere reden is geweigerd, kan Canon uw toegang tot uw CPS-lidmaatschap opschorten tot u voor een geldige betaalmethode zorgt. Canon aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid als uw CPS-lidmaatschap niet kan worden verlengd of verloopt vanwege ongeldige betalingsgegevens.

5.5 U blijft verantwoordelijk voor alle niet-geïnde bedragen. Uw betaling wordt verwerkt via WorldPay, onze externe betalingsverwerker.

6. UW CPS-LIDMAATSCHAPSABONNEMENT AUTOMATISCH VERLENGEN

6.1 Uw CPS-lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor hetzelfde lidmaatschapsniveau aan het einde van de abonnementsperiode, tenzij u uw voorkeuren voor automatisch verlengen vóór het einde van uw huidige abonnementsperiode wijzigt. Op de CPS-abonnementspagina in uw zakelijke account vindt u meer informatie over uw lidmaatschap en kunt u uw lidmaatschapsinstellingen wijzigen of uw CPS-lidmaatschap opzeggen.

6.2 Voordat de abonnementskosten automatisch worden gefactureerd op de verlengingsdatum die op de CPS-abonnementspagina in uw zakelijke account staat aangegeven, sturen we een bericht via e-mail aan de aangewezen 'superusers' dat uw lidmaatschap wordt verlengd en wat de geldende CPS-lidmaatschapskosten zijn (indien van toepassing) voordat het lidmaatschap daadwerkelijk wordt verlengd. U hebt dan de mogelijkheid om uw lidmaatschap op te zeggen voordat het wordt verlengd.

6.3 Canon aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid als het ons niet lukt om contact met u op te nemen omdat de contactgegevens van uw zakelijke account zijn gewijzigd of verouderd.

6.4 Voor gevallen waarin betaling met een betaalpas de door u gewenste betalingsmethode is, brengen wij het bedrag in rekening op de pas die in ons abonnementenbeheersysteem staat op het moment van automatische verlenging. Wanneer u zich de eerste keer aanmeldt, geeft u ons daarmee toestemming om de pas te gebruiken die in ons abonnementenbeheersysteem staat voor het betalen van uw eerste lidmaatschapsabonnement en alle volgende verlengingen van het lidmaatschap. Wanneer u kiest voor automatisch verlengen, begrijpt u dat uw lidmaatschap automatisch wordt verlengd en geeft u Canon toestemming om de dan geldende lidmaatschapskosten in rekening te brengen op de pas die in het abonnementenbeheersysteem staat. U begrijpt ook dat als u de automatische verlenging wilt annuleren, u uw CPS-lidmaatschap op de abonnementspagina in uw zakelijke account moet opzeggen.

7. UW CPS-LIDMAATSCHAPSNIVEAUS UP- OF DOWNGRADEN

7.1 U kunt op elk moment tijdens de abonnementsperiode een upgrade of downgrade van uw lidmaatschapsniveau aanvragen. De wijzigingen gaan echter pas in bij uw volgende abonnementsperiode.

7.2 Als u uw CPS-lidmaatschapsniveau wilt upgraden, moet u het benodigde aantal productpunten hebben om in aanmerking te komen voor het gewenste niveau. U kunt echter op elk gewenst moment downgraden naar een niveau dat lager is dan uw huidige niveau.

8. UW CPS-LIDMAATSCHAPSABONNEMENT OPZEGGEN

8.1 Als u uw CPS-lidmaatschap wilt opzeggen, gaat u naar de abonnementspagina in uw zakelijke account en volgt u de instructies voor het opzeggen.

8.2 U kunt uw CPS-lidmaatschap op elk moment opzeggen, maar het bedrag voor het resterende deel van uw abonnementsperiode wordt niet aan u terugbetaald.

8.3 Als u uw CPS-lidmaatschap opzegt, hebt u nog steeds toegang tot uw CPS-lidmaatschapsabonnement en kunt u gebruikmaken van de voordelen tot het einde van uw huidige factureringsperiode.

9. RECHTEN MET BETREKKING TOT BEËINDIGEN EN OPSCHORTEN

We kunnen uw toegang tot uw CPS-lidmaatschap beëindigen, beperken of opschorten zonder kosten te verrekenen of aan u terug te betalen als we vaststellen dat uw activiteiten in strijd zijn met deze voorwaarden, ongeschikt zijn, worden beschouwd als fraude of misbruik, of onze belangen of die van andere partijen schaden of belemmeren.

11. CPS-LIDMAATSCHAPSVOORDELEN

De services en voordelen waar u volgens uw CPS-lidmaatschapsniveau recht op hebt, staan vermeld in het CPS-abonnement op de abonnementspagina van uw zakelijke account.

11.1 De CPS-lidmaatschapsvoordelen zijn als volgt:

 1. Onderhoudstegoed – Inbegrepen volgens het CPS-lidmaatschapsniveau. Uw tegoed kan worden gebruikt voor onderhoudsservices van Canon die u worden aangeboden door onze Canon Professional Service-centra ('PSC's') in Europa met vestigingen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het tegoed kan niet worden gebruikt voor andere soorten services (d.w.z. upgrades of reparaties). Het bedrag van het onderhoudstegoed per CPS-lidmaatschapsniveau staat vermeld in de tabel in artikel 11.2.
 2. Servicekortingspercentage (%) – Wordt toegepast op elk type reparatie, onderhoud of upgradeservice die door onze Canon Professional Service-centra ('PSC's') wordt aangeboden in Europa met vestigingen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. De hoogte van de korting varieert per CPS-lidmaatschapsniveau en staat vermeld in de tabel in artikel 11.2.
 3. Fast Track-servicetijd – Inbegrepen voor onderhoud of reparaties die worden aangeboden door onze Canon Professional Service-centra ('PSC's') in Europa met vestigingen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden voor geselecteerde Canon-producten (d.w.z. EOS-camera's, EF- en RF-objectieven, videocamera's en Cinema EOS-camera's) die in aanmerking komen voor 'Fast Track-servicetijd'.
  1. De lijst met Canon-producten die in aanmerking komen voor 'Fast Track-servicetijd' wordt van tijd tot tijd gewijzigd. De meest actuele lijst vindt u hier.
  2. De beoogde servicetijd per CPS-lidmaatschapsniveau vindt u in de tabel in artikel 11.2. Deze servicetijden gelden uitsluitend voor maximaal drie (3) producten die onderhoud krijgen bij een bepaald service- en/of reparatieverzoek dat door een CPS-lid is ingediend.
  3. De beoogde servicetijden worden niet gegarandeerd en zijn bovendien onder voorbehoud van de beschikbaarheid van reserveonderdelen. Onze Canon PSC's in Europa streven er echter naar de genoemde beoogde servicetijden na te komen.
  4. De beoogde servicetijden zijn gebaseerd op werkdagen (d.w.z. dagen die niet in het weekend, op door Canon gehanteerde feestdagen en in periodes vallen waarbij er geen beschikbaarheid is vanwege omstandigheden buiten de macht van Canon) en worden geacht aan te vangen op de werkdag na ontvangst van het product door het Canon PSC en te eindigen op de dag waarop het product klaar is om het Canon PSC te verlaten. Niet inbegrepen is de duur van transport (van of naar het Canon PSC) of de tijd die verstrijkt met wachten op informatie van de klant (zoals ontbrekende documentatie) of een beslissing van de klant (zoals aanvaarding van de offerte voor tijd en kosten voor reparaties of services die in rekening worden gebracht).
 4. Leenproducten – Inbegrepen voor producten waarop 'Fast Track-servicetijd' van toepassing is en die in reparatie zijn in onze Canon Professional Service-centra ('PSC's') in Europa met vestigingen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
  1. Indien van toepassing en op basis van beschikbaarheid worden vervangende producten te leen aangeboden in het geval de beoogde servicetijd niet kan worden gehaald of op aanvraag voor alleen het Platina CPS-lidmaatschapsniveau (nadat uw reparatieverzoek bij Canon is ingediend).
  2. De verstrekking van leenproducten is strikt onderworpen aan de standaard uitleenvoorwaarden van Canon (zie onderstaande bijlage) die u wordt geacht te hebben aanvaard als u een leenproduct via uw CPS-lidmaatschap accepteert of aanvraagt.
 5. Gratis verzending en retourzending (volgende werkdag) – Inbegrepen voor alle service- of reparatieverzoeken die bij onze Canon PSC's worden ingediend. Alleen producten die volledig in uw zakelijke account zijn geregistreerd, komen in aanmerking voor gratis verzending op de volgende werkdag.
 6. CPS Priority Support-helpdesk – Canon heeft een speciale CPS Priority Support-helpdesk die alleen beschikbaar is voor CPS-leden en technische productsupport en hulp biedt bij kwesties met betrekking tot service en support. De beschikbaarheid van de CPS Priority Support-helpdesk voor CPS-deelnemende landen is gebaseerd op werkdagen (d.w.z. dagen die niet in het weekend, op door Canon gehanteerde feestdagen en in periodes vallen waarbij er geen beschikbaarheid is vanwege omstandigheden buiten de macht van Canon). Canon is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van deze support.
 7. Pro-oplossingen – Omvat een reeks virtuele coachingsessies en samenwerkingen voor organisaties ter ondersteuning van CPS-leden.
 8. Professionele community – Omvat toegang tot de besloten CPS-groep in de Canon-community.
 9. Support internationale evenementen – Gespecialiseerde CPS-productsupport voor geaccrediteerde professionals en organisaties bij grote internationale evenementen.
 10. Aanbiedingen van Canon en partners, exclusief voor leden – Speciale en exclusieve aanbiedingen van Canon en geselecteerde partners.
 11. CPS-welkomstpakket en digitale CPS-lidmaatschapskaart – Bij aanvang van de eerste periode van het CPS-lidmaatschap wordt er een welkomstpakket verzonden naar de 'superusers' op het geregistreerde zakelijke adres. Alle 'gebruikers' van uw zakelijke account kunnen een digitale CPS-lidmaatschapskaart downloaden op het moment dat ze zich aansluiten bij uw zakelijke account.
 12. Onderhoudsdag (reiniging en controle) op locatie – Indien van toepassing en als onderdeel van uw CPS-lidmaatschapsvoordelen kan een CPS-lid een aanvraag indienen voor onderhoud (reiniging en controle) op locatie door een of meerdere Canon PSC-technici die op locatie reiniging en onderhoud uitvoeren voor in aanmerking komende producten waarop 'Fast Track-servicetijd' van toepassing is.
  1. Deze service is niet beschikbaar tijdens weekenden (tenzij overeengekomen met Canon) en elk bezoek duurt acht (8) uur, met inbegrip van één (1) uur pauze.
  2. Als u gebruik wilt maken van een onderhoudsdag (reiniging en controle) op locatie, maar deze service valt niet onder uw CPS-lidmaatschapsniveau (d.w.z. CPS Corporate C), of als u meer onderhoudsdagen (reiniging en controle) op locatie wenst dan het aantal dat in uw abonnement is inbegrepen, kunt u Canon vragen om een offerte voor dergelijke extra services.
  3. Gedurende één bezoek van acht (8) uur voert één (1) Canon PSC-technicus het hieronder beschreven onderhoud uit voor maximaal zevenentwintig (27) spiegelreflex-/systeemcameraproducten; of drieëndertig (33) EF-/RF-objectiefproducten; of drieëndertig (33) videocamera-/Cinema EOS-producten of twintig (20) EOS R5C-producten.
  4. Als u onderhoud nodig hebt voor in aanmerking komende spiegelreflex-/systeem-/EF- en RF-objectiefproducten en ook voor videocamera-/Cinema EOS-producten of twintig (20) EOS R5C-producten, zijn er minimaal twee (2) Canon PSC-technici nodig, waarvoor extra kosten bij u in rekening worden gebracht.
  5. Als uw CPS-lidmaatschapsniveau Corporate A is, kunt u ervoor kiezen om twee (2) technici voor één (1) dag of één technicus voor twee (2) opeenvolgende dagen op locatie te laten komen, overeenkomstig uw lidmaatschapsvoordeel. Als echter voor uw aanvraag twee (2) technici nodig zijn (overeenkomstig de bovenstaande bepaling), zijn er twee (2) Canon-technici nodig voor één (1) dag, waarmee uw lidmaatschapsvoordeel van twee (2) onderhoudsdagen (reiniging en controle) op locatie is verbruikt.
  6. Tijdens een onderhoudsdag (reiniging en controle) op locatie worden de volgende services uitgevoerd:

Inhoud onderhoudsservices (reiniging en controle) op locatie

Spiegelreflex-/systeemcamera
LENS
VIDEO /
CINEMA EOS
EOS R5 C

Reiniging: beeldsensor

-

LP-filter
(alleen CINEMA EOS)
-

Reiniging: spiegel

-
-

Reiniging: scherpstelscherm

-
-

Reiniging: body van camera/objectief (buitenkant)

Reiniging: contacten van objectief/accessoireschoen

Reiniging: externe optica van objectief

-

(alleen VIDEO)
-

Externe schroeven aandraaien

Werking van alle schakelaars, knoppen en functies controleren en valideren

Beeldkwaliteit controleren en valideren door een eenvoudige opnametest, bijv. kleur en scherpstelpunten

Werking van audio-ingang en HDMI-uitgang controleren en valideren

-
-

Firmware-update (indien van toepassing)

 1. Tijdens het onderhoud (reiniging en controle) op locatie kan de Canon PSC-technicus adviseren om een of meerdere bepaalde producten naar een Canon PSC te sturen voor reparatie of onderhoud. Producten die naar het Canon PSC worden verzonden, worden in behandeling genomen volgens artikel 11.3 hieronder.
12. Producttraining voor technische vaardigheden (één-op-veel) – Indien van toepassing en als onderdeel van uw CPS-lidmaatschapsvoordelen kan een CPS-lid een aanvraag indienen voor producttraining voor de gebruikers van het zakelijke account. De training wordt uitgevoerd als een virtueel evenement en verzorgd door Canon's team van productspecialisten. Om van dit voordeel gebruik te kunnen maken, moet van tevoren een aanvraag worden ingediend via
de CPS Priority Support-helpdesk.

11.2 De volledige lijst met voordelen volgens het CPS-lidmaatschapsniveau is als volgt:

Lidmaatschapsniveau

Zilver
Goud
Platina
Corporate C
Corporate B
Corporate A

Productpunten vereist

500-999
1000-1599
1600-2499
2500-4499
4500-10000
10000+

Onderhoudstegoed

€ 100,00
€ 200,00
€ 350,00
€ 1000,00
€ 2000,00
€ 3000,00

Servicekortingspercentage
(reparatie, onderhoud en upgrades)

10%
15%
20%
20%
20%
20%

Fast Track-servicetijd
(EOS-, EF- en RF-objectieven)

5 werk-
dagen
3 werk-
dagen
2 werk-
dagen
3 werk-
dagen
3 werk-
dagen
3 werk-
dagen

Fast Track-servicetijd
(video- en Cinema EOS-body's)

5 werk-
dagen
5 werk-
dagen
5 werk-
dagen
5 werk-
dagen
5 werk-
dagen
5 werk-
dagen

Leenproducten
(alleen reparatie)

Nee
Als service-
tijd (TAT)
wordt overschreden
Op
aanvraag
Als service-
tijd (TAT)
wordt overschreden
Als service-
tijd (TAT)
wordt overschreden
Als service-
tijd (TAT)
wordt overschreden

Verzending en retourzending
(volgende werkdag)

Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen

CPS Priority Support-helpdesk

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Pro-oplossingen:
reeks coachingsessies en samenwerkingen voor organisaties

Per kwartaal
Per kwartaal
Per kwartaal
-
-
-

Professionele community

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Aanbiedingen van Canon en partners, exclusief voor leden

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Welkomstpakket

Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen

Onderhoudsdag (reiniging en controle) op locatie

-
-
-
0
1
2

Producttraining voor technische vaardigheden
(één-op-veel)

-
-
-
Ja
Ja
Ja

11.3 Alle service- en reparatieverzoeken op grond van deze service zijn onderworpen aan de respectievelijke 'Service- en reparatievoorwaarden' van onze Canon Professional Service-centra ('PSC's') in Europa met vestigingen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In geval van services tegen een vaste prijs of reparaties die in rekening worden gebracht, dient u alle kosten te betalen die zijn verbonden aan de reparatie of het onderhoud van uw product(en), tenzij deze kosten worden gedekt als onderdeel van uw CPS-lidmaatschapsvoordelen.

11.4 Alle voordelen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijziging en kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken van Canon worden ingetrokken of gewijzigd. Canon behoudt zich, zonder beperking, het recht voor om uitsluitingen of uitzonderingen te maken wat betreft de beschikbaarheid van voordelen. Lokale wijzigingen in de gepubliceerde lidmaatschapsvoordelen kunnen ook van toepassing zijn.

11.5 CPS-lidmaatschapsvoordelen behoren toe aan uw zakelijke entiteit met een actief CPS-lidmaatschap en zijn niet overdraagbaar. Alleen de geregistreerde 'supergebruiker(s)' of 'gebruiker(s)' van uw zakelijke account kan/kunnen aanspraak maken op voordelen op grond van het CPS-lidmaatschap en alleen met betrekking tot de producten die volledig op naam staan van uw zakelijke account en juridisch eigendom zijn van uw organisatie.

11.6 Het is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden om aanspraak te maken op voordelen voor andere personen of organisaties of met betrekking tot niet-geregistreerde of deels geregistreerde producten, en tevens om andere personen of organisaties toe te staan aanspraak te maken op voordelen namens uw organisatie. Een product is pas volledig geregistreerd wanneer de productnaam, het serienummer, het land van aankoop, de datum van aankoop en de winkel zijn ingevuld en de productpunten (indien van toepassing) zijn gevalideerd en opgeteld bij het totaal van productpunten voor uw organisatie.

11.7 Er kan geen aanspraak op voordelen worden gemaakt met terugwerkende kracht (d.w.z. u kunt geen aanspraak maken op een voordeel waarop u rechtens aanspraak kon maken, maar geen aanspraak maakte op het moment dat u daartoe gerechtigd was) na afloop van uw huidige abonnementsperiode of na het indienen van uw service- en reparatieverzoeken.

11.8 Let op: het CPS-lidmaatschap heeft geen invloed op uw rechten en verleent geen rechten op grond van enige commerciële garantie van Canon die bij uw product(en) is geleverd op het moment van de aankoop of op grond van uw wettelijke rechten.

12. CPS-LIDMAATSCHAP - VOORDELEN EN SERVICES

12.1 Tegoed voor onderhoudsservices – Het gebruik van uw 'onderhoudstegoed' als een van uw voordelen is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het saldo van uw 'onderhoudstegoed' wordt weergegeven op de CPS-abonnementspagina in uw zakelijke account en is ook zichtbaar voor uw 'superuser(s)' of 'user(s)' binnen het service- en reparatieverzoekproces.
 2. Canon stelt alles in het werk om het saldo van uw 'onderhoudstegoed' up-to-date te houden.
 3. Uw 'onderhoudstegoed' wordt weergegeven in tokens en omgerekend op basis van de lokale valuta van het Canon PSC. De wisselkoers wordt opgeslagen in ons systeem en vertegenwoordigt de actuele kosten van de onderhoudsservice (exclusief btw).
 4. De 'superusers' of 'users' van uw zakelijke account moeten een serviceverzoek indienen voor de betreffende Canon-producten via uw zakelijke account. Selecteer de gewenste onderhoudsservice voor de producten en geef aan dat u gebruik wilt maken van uw 'onderhoudstegoed'.
 5. Indien 'users' van uw zakelijke account gebruik willen maken van uw 'onderhoudstegoed', worden de 'supergebruikers' van uw zakelijke account gevraagd dit goed te keuren voordat het verzoek via ons online proces naar Canon wordt verzonden.
 6. Indien het resterende saldo van uw 'onderhoudstegoed' in uw CPS-abonnement minder is dan de kosten van de gevraagde onderhoudsservice, wordt uw organisatie verzocht het verschil te betalen en wordt het voordeel van een servicekortingspercentage (%) niet toegepast op dit specifieke verzoek. De 'gebruikers' die het verzoek indienen, krijgen hierover een bericht met hoge urgentie binnen het service- en reparatieverzoekproces. Uw 'superusers' moeten het voorafgaand aan indiening goedkeuren.
 7. Uw 'onderhoudstegoed' is uitsluitend geldig voor de periode van één jaar. Eventueel resterend saldo is niet overdraagbaar bij verlenging van uw CPS-abonnement aan het einde van de jaarlijkse looptijd.
12.2 Servicekortingspercentage (%) – Het toepasselijke servicekortingspercentage (%) voor uw CPS-lidmaatschapsniveau wordt toegepast door onze Canon Professional Service-centra op alle goedgekeurde service- en/of reparatieverzoeken die in rekening worden gebracht en die door uw organisatie tijdens de abonnementsperiode van uw actieve CPS-lidmaatschap worden ingediend, behalve verzoeken die vallen onder artikel 12.1 (vi).

12.3 Fast Track-servicetijd – De toepasselijke Fast Track-servicetijd voor uw CPS-lidmaatschap wordt als volgt toegepast op producten die in aanmerking komen voor 'Fast Track-servicetijd':
 1. De 'superusers' of 'users' van uw zakelijke account moeten een serviceverzoek indienen voor de betreffende Canon-producten via uw zakelijke account.
 2. Zij ontvangen zowel een verzendlabel (met vermelding van uw CPS-lidmaatschapsnummer) en een 'CPS Priority-label' dat kan worden geprint aan het einde van het online verzoekproces of via uw bevestigingsmail.
 3. Het verzendlabel (met vermelding van uw CPS-lidmaatschapsnummer) en het 'CPS Priority-label' moeten aan de buitenkant van het pakket worden aangebracht. Het is de verantwoordelijkheid van uw 'superusers' of 'users' om ervoor te zorgen dat deze labels duidelijk zichtbaar zijn op het pakket.

12.4 Leenproducten – Als uw CPS-lidmaatschapsniveau (zie artikel 11.2) u recht geeft op een of meer leenproducten, wordt dit als volgt toegepast:
 1. Voor alle producten waarop 'Fast Track-servicetijd' van toepassing is en die in onze Canon PSC's in onderhoud of reparatie zijn, geldt dat het Canon PSC contact opneemt met de desbetreffende 'gebruiker' van uw zakelijke account indien de beoogde servicetijd niet kan worden gehaald om regelingen met betrekking tot leenproducten rechtstreeks te bespreken.
 2. Als uw zakelijke account een actief CPS Platina-lidmaatschap heeft, kunnen uw 'gebruikers' of 'superusers' vragen om onmiddellijk een leenproduct te krijgen voor elk product dat voor reparatie wordt opgestuurd en waarop 'Fast Track-servicetijd' van toepassing is. Voor deze aanvraag moet contact worden opgenomen met Canon via de speciale CPS Priority Support-helpdesk nadat het reparatieverzoek is ingediend. We stellen alles in het werk om het gevraagde leenproduct te verstrekken, maar dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 3. De verstrekking van leenproducten is strikt onderworpen aan de standaard uitleenvoorwaarden van Canon (zie onderstaande bijlage) die u wordt geacht te hebben aanvaard als u een leenproduct via uw CPS-lidmaatschap accepteert of aanvraagt.
 4. Leenproducten kunnen alleen worden geleverd in de CPS-deelnemende landen volgens afspraak met de Canon PSC's en kunnen mogelijk bij het betreffende PSC (op verzoek) worden opgehaald.
 5. U bent verplicht de leenproducten binnen vijf (5) dagen na ontvangst van uw zakelijke producten te retourneren op het adres opgegeven door Canon.
 6. Uw organisatie dient ervoor te zorgen dat elk item wordt geretourneerd in dezelfde staat als waarin het bij u werd bezorgd, en u bent verantwoordelijk voor verlies of diefstal van of schade aan de aan u uitgeleende producten en u dient Canon schadeloos te stellen voor de noodzakelijke reparaties of vervangingen van de producten. U wordt geadviseerd een geschikte verzekering af te sluiten op apparatuur/producten die aan u wordt/worden uitgeleend.
 7. Canon aanvaardt voor zover wettelijk toegestaan geen enkele aansprakelijkheid jegens u aangaande aan u uitgeleende apparatuur/producten.

12.5 Gratis verzending en retourzending (volgende werkdag) – Alle service- en reparatieverzoeken die via uw zakelijke account worden ingediend, komen automatisch in aanmerking voor gratis verzending en retourzending (op de volgende werkdag) naar en van onze Canon PSC's. Dit geldt voor alle CPS-lidmaatschapsniveaus. Alleen producten die volledig in uw zakelijke account zijn geregistreerd, komen in aanmerking voor gratis verzending op de volgende werkdag.

12.6 CPS Priority-helpdesk – Alle 'superusers' of 'users' van uw zakelijke account met een actief CPS-lidmaatschap kunnen contact opnemen met de speciale CPS Priority Support-helpdesk voor uw land. Dit geldt voor alle CPS-lidmaatschapsniveaus. Om een beroep te kunnen doen op CPS Priority Support, moeten uw 'supergebruikers' of 'gebruikers' een geldig CPS-lidmaatschapsnummer opgeven dat via een Canon-systeem of -systemen wordt gevalideerd.

12.7 Pro-oplossingen – Alle 'superusers' of 'users' van uw zakelijke account met een actief CPS-lidmaatschap kunnen evenementen (die ieder kwartaal plaatsvinden) boeken en bijwonen. Dit geldt voor de lidmaatschapsniveaus Platina, Goud en Zilver. Virtuele evenementen worden uitsluitend online gehouden en kunnen via de 'Evenementenkalender' worden geboekt, die beschikbaar is op de accountpagina van uw zakelijke account.

12.8 Professionele community – Alle 'superusers' of 'users' van uw zakelijke account met een actief CPS-lidmaatschap hebben toegang tot de besloten CPS-communitygroep bij Canon Club. Dit geldt voor alle CPS-lidmaatschapsniveaus.

12.9 Support voor internationale evenementen – Er is gespecialiseerde CPS-productsupport beschikbaar voor geaccrediteerde professionals en organisaties bij grote internationale evenementen.

12.10 Aanbiedingen van Canon en partners, exclusief voor leden – Speciale en exclusieve aanbiedingen van Canon en geselecteerde partners worden gepubliceerd in 'Voordelen en aanbiedingen', dat beschikbaar is op de accountpagina van uw zakelijke account.

12.11 Onderhoudsdag (reiniging en controle) op locatie – Als uw zakelijke account een actief CPS Corporate A- of B-lidmaatschap heeft, kunnen uw 'gebruikers' of 'superusers' een aanvraag indienen voor onderhoud (reiniging en controle) op locatie door contact op te nemen met Canon via de speciale CPS Priority Support-helpdesk, waarbij het volgende geldt:
 1. Alle aanvragen moeten uiterlijk zestig (60) dagen vóór de door u gewenste datum worden ingediend.
 2. U dient twee (2) of drie (3) alternatieve datums op te geven.
 3. U dient een lijst met producten op te geven die onderhoud moeten krijgen.
 4. Nadat uw aanvraag is beoordeeld, krijgt u van Canon een offerte (indien van toepassing) die u moet goedkeuren en u krijgt een bevestiging van de datum van de onderhoudsdag.
 5. Op de onderhoudsdag is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er voorbereidende maatregelen zijn getroffen (d.w.z. producten zijn uitgepakt en tafel, stoelen, ruimte, stroom, verlichting en internet zijn beschikbaar).
 6. Verzoeken om de datum van het geplande onderhoud (reiniging en controle) op locatie te wijzigen, worden niet gehonoreerd vanaf dertig (30) dagen voorafgaand aan de geplande datum.
12.12 Producttraining voor technische vaardigheden (één-op-veel) – Als uw zakelijke account een actief CPS Corporate A-, B- of C-lidmaatschap heeft, kunnen uw 'gebruikers' of 'superusers' producttraining aanvragen door contact op te nemen met Canon via de speciale CPS Priority Support-helpdesk, waarbij het volgende geldt:
 1. Alle aanvragen moeten uiterlijk zestig (60) dagen vóór de door u gewenste datum worden ingediend.
 2. U dient twee (2) of drie (3) alternatieve datums op te geven.
 3. U dient een lijst met producten op te geven waarvoor u van ons een training wilt krijgen.
 4. Nadat uw aanvraag is beoordeeld, zal Canon de datum van de training bevestigen.
 5. Op de dag van de training is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw 'superusers' of 'users' over de benodigde voorzieningen beschikken om de training te kunnen bijwonen (d.w.z. producten zijn uitgepakt en tafels, stoelen, ruimte, stroom, verlichting en internet zijn beschikbaar).
 6. Verzoeken om de datum van de geplande producttraining te wijzigen, worden niet gehonoreerd vanaf dertig (30) dagen voorafgaand aan de geplande datum.

14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

14.1 Deze gebruiksvoorwaarden, Canon's privacybeleid voor zakelijke klanten en eventuele andere beleidsregels op de site vormen de volledige overeenkomst tussen u en Canon en bepalen uw gebruik van de CPS, en vervangen eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en Canon met betrekking tot de CPS.

14.2 Het onvermogen van Canon om een recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden uit te oefenen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

14.3 Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt geacht, komen partijen desondanks overeen dat de rechter niet de letter maar de geest van de betreffende bepaling moet volgen, en dat overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht zullen blijven.

14.4 U stemt ermee in dat ongeacht afwijkende statuten of wetgeving, een claim of reden tot actie voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de service of deze gebruiksvoorwaarden binnen één (1) jaar moet worden ingediend nadat een dergelijke claim of reden tot actie zich voordeed, anders vervallen uw rechten.

14.5 U mag deze gebruiksvoorwaarden niet toewijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon, maar Canon kan deze gebruiksvoorwaarden wel geheel of gedeeltelijk zonder beperking toewijzen of overdragen. De titels van de secties in deze gebruiksvoorwaarden dienen uitsluitend voor uw gemak en hebben geen juridische of contractuele gevolgen.

14.6 Het CPS-lidmaatschap is strikt onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Wanneer u op enig moment besluit dat u geen lid wenst te zijn of dat u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u uw CPS-lidmaatschap op te zeggen, zoals beschreven in artikel 8.

14.7 Canon behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, met inbegrip van, zonder beperking, lidmaatschapsniveaus en voordelen, en kan van tijd tot tijd wijzigingen of updates implementeren zonder kennisgeving aan u; u dient de CPS-website derhalve regelmatig te controleren. Canon zal echter proberen om belangrijke wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden te melden en de aandacht erop te vestigen.

15. ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U

15.1 U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de door Canon gevrijwaarde partijen niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade (zelfs als een van de door Canon gevrijwaarde partijen op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade) (gezamenlijk de 'schade'), die voortvloeit uit: (a) het gebruik of het onvermogen tot het gebruik van de service; of (b) enige kwestie die aan de service is gerelateerd.

15.2 Deze disclaimer is van toepassing op alle schade die of letsel dat voortvloeit uit nalatigheid of verzuim door Canon, een computervirus of een vergelijkbaar item, telecommunicatiefouten of ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van gebruikersgegevens via diefstal of andere middelen. We zijn niet aansprakelijk voor criminele, onrechtmatige of nalatige handelingen of verzuim door derde partijen die de service beïnvloeden. In geen enkel geval kunnen de door Canon gevrijwaarde partijen aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige of illegale handelingen van andere gebruikers. In geen enkel geval kunnen de door Canon gevrijwaarde partijen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan apparatuur, hardware of andere eigendommen van een gebruiker of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit het gebruik van de service. Deze beperkingen zijn van toepassing voor zover wettelijk is toegestaan.

15.3 We sluiten in geen geval onze aansprakelijkheid uit of beperken deze voor: a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; b) fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken en grove nalatigheid; (c) niet-nakoming van wettelijke bepalingen; en we sluiten in geen geval onze aansprakelijkheid uit of beperken deze verder dan is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

15.4 U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Zuora, inc., een externe serviceverwerker, uw betaling aan Canon verwerkt middels het gebruik van een betaalmethode. U begrijpt en stemt ermee in dat noch Zuora, inc. noch een andere partij die is betrokken bij het verwerkingsproces van de betaalmethode voor de service, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het bedrijf dat de creditcard aan u verstrekt en de handelsbank (gezamenlijk de 'gevrijwaarde partijen') aansprakelijk zullen zijn voor enige schade (zoals in deze voorwaarden is gedefinieerd en onderhevig aan de beperkingen die in deze sectie worden genoemd) die u oploopt als gevolg van het onvermogen van Canon om u de service te leveren volgens deze algemene voorwaarden of enige schending van deze algemene voorwaarden door Canon. U vrijwaart hierbij alle gevrijwaarde partijen van enige en alle schade die u mogelijk oploopt door de service of het niet werken van de service die aan u wordt geleverd onder deze algemene voorwaarden. U stemt ermee in alle gevrijwaarde partijen te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor enige en alle schade die ze kunnen oplopen als gevolg van het schenden van deze sectie door u.

Geen enkele bepaling in dit artikel of elders in deze gebruiksvoorwaarden tast uw wettelijke rechten aan.

16. GEBEURTENISSEN WAAROP WIJ GEEN INVLOED HEBBEN

We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige tekortkomingen of vertragingen in de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden die niet kunnen worden toegeschreven aan ons onder deze gebruiksvoorwaarden, andere toepasselijke bepalingen en voorwaarden of het toepasselijk recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gebeurtenissen die in redelijkheid buiten onze invloedssfeer liggen, waaronder natuurrampen, brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, explosies, oorlog (al dan niet officieel verklaard), terrorisme, arbeidsconflicten (met of zonder betrokkenheid van onze medewerkers), of handelingen van lokale of centrale overheden of van andere bevoegde autoriteiten, alsmede andere overmacht krachtens het toepasselijke recht.

17. GESCHILLENBESLECHTING

17.1 Indien u een geschil met ons hebt in verband met uw CPS-lidmaatschap, neem dan in eerste instantie contact met ons op via de speciale CPS Priority Support-helpdesk en probeer het geschil met ons op te lossen.

17.2 Indien wij een geschil met u hebben in verband met uw CPS-lidmaatschap, zullen wij ook rechtstreeks contact met u opnemen en proberen de zaak op te lossen. We gebruiken daarvoor de contactgegevens die u hebt opgegeven in uw zakelijke account.

17.3 In het onwaarschijnlijke geval dat wij niet in staat zijn een geschil op te lossen, zullen we met u een effectieve manier bespreken om het geschil onafhankelijk op te lossen. Dit doet geen afbreuk aan uw rechten om een geschil op welke manier dan ook aan de bevoegde rechtbank voor te leggen.

18. UPDATES EN AANPASSINGEN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

18.1 We kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

18.2 U kunt de huidige versie van de gebruiksvoorwaarden hier bekijken. U kunt ook contact met ons opnemen via de CPS Priority Support-helpdesk en een exemplaar van de huidige gebruiksvoorwaarden opvragen.

19. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

19.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Engelse recht. Dit betekent dat een met ons gesloten overeenkomst voor de aankoop van het CPS-lidmaatschap en eventuele geschillen of claims die daaruit voortvloeien of daarmee in verband staan, zijn onderworpen aan het Engelse recht.

19.2 Wij en u komen overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales over niet-exclusieve jurisdictie beschikken.

20. CONTACT OPNEMEN

Neem voor vragen over uw CPS-lidmaatschap contact met ons op via de speciale CPS Priority Support-helpdesk. Ons team van de klantenservice staat klaar om u te helpen.

VOORWAARDEN BIJGEWERKT OP: 17 februari 2023

BIJLAGE

CANON-UITLEENSERVICE – GEBRUIKSVOORWAARDEN

Canon Europa N.V., diens ondergeschikte nationale of regionale verkoopkantoor van Canon (zoals gedefinieerd op: https://www.canon-europe.com/contact_us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices), ('Canon') verklaart aan mij te leen te geven, zonder kosten, de aan ommezijde genoemde items en gerelateerde accessoires, zoals beschreven in de leningsorder (tezamen de 'apparatuur'). Ik verklaar dat mijn gebruik van de apparatuur onderworpen is aan de volgende voorwaarden:

1. De apparatuur is voor mijn persoonlijke gebruik, overeenkomstig de voorwaarden van deze overeenkomst, en ik zal de apparatuur niet uitlenen aan derden.

2. Ik erken dat Canon zich het recht voorbehoudt om apparatuur, om welke reden dan ook, op enig moment na kennisgeving terug te roepen. Alle apparatuur zal worden teruggestuurd naar Canon met gebruik van de meegeleverde verzendetiketten (indien van toepassing), binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van mijn gerepareerde product of binnen de termijn die is opgegeven in elke leningsorder, of zoveel eerder als Canon retourzending verlangt. Als de apparatuur niet wordt teruggestuurd naar Canon wanneer dit wordt gevraagd of verlangd, zal Canon de volledige door de fabrikant aanbevolen verkoopprijs van de apparatuur aan mij in rekening brengen.

3. Ik zal de apparatuur op de aangegeven retourneringstijd in goede, werkende staat, met te verwachten redelijke slijtage, retourneren. Ik zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om de apparatuur te beschermen tegen schokken, stoten, waterschade, zand, vuil en andere schadelijke stoffen waardoor de apparatuur kan worden beschadigd. Ik bevestig en aanvaard dat ik alle risico's van verlies of schade aan de apparatuur draag, zolang de apparatuur in mijn bezit is en tot aan de ontvangst ervan door Canon. Ik verklaar dat ik noodzakelijke kosten van reparatie of vervanging van apparatuur als gevolg van onjuist gebruik, onachtzaamheid of nalatigheid terwijl ik de apparatuur te leen had, aan Canon zal vergoeden.

4. Ik verklaar dat ik de apparatuur zal gebruiken conform de gepubliceerde instructies van Canon. Ik zal in geen geval onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de apparatuur uitvoeren. Als onderhoud of reparatie van de apparatuur nodig is, zal ik contact opnemen met Canon voor nadere instructies.

5. Ik bevestig en aanvaard dat de apparatuur aan mij wordt uitgeleend "in de staat waarin deze zich bevindt". Er zijn geen garanties van welke aard dan ook, expliciet noch impliciet, met betrekking tot het gebruik of de werking van de apparatuur, en al dergelijke garanties worden uitdrukkelijk afgewezen, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Canon is niet aansprakelijk voor schade, met inbegrip van, zonder beperking, persoonlijk letsel, zaakschade, winstderving of andere directe, bijzondere of incidentele schade of gevolgschade, voortvloeiend uit deze overeenkomst of het gebruiken of het niet kunnen gebruiken van de apparatuur.

6. Ik begrijp dat ik aansprakelijk ben voor de retourkosten en verantwoordelijk ben voor het regelen van de retourzending naar Canon, tenzij vooraf anders met Canon is overeengekomen.

Ik begrijp mijn verantwoordelijkheden ten aanzien van de apparatuur, zoals vermeld in deze overeenkomst, en ik garandeer persoonlijk de retourzending van deze apparatuur, of betaling van enig niet-geretourneerd onderdeel daarvan, wanneer de apparatuur door Canon wordt teruggeroepen.

VERSIE: 5.0

LAATST BIJGEWERKT OP: 24 januari 2022