Gebruiksvoorwaarden Canon Club

Gebruiksvoorwaarden Canon Club

Deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke websitevoorwaarden die hierop betrekking hebben, zijn van toepassing op uw Canon Club-lidmaatschap (inclusief toegang tot de Community) en het gebruik van alle voordelen van het Canon Club-lidmaatschap, zoals hierin uiteengezet. Deze gebruiksvoorwaarden worden u aangeboden door Canon Europa N.V., gevestigd te Bovenkerkerweg 59, Postbus 2260, 1185 XB, Amstelveen, onder KvK-nummer 33166721, en omvat haar groepsmaatschappijen ('Canon', 'Wij', 'Onze', 'Ons').

Alle verwijzingen naar 'u' of 'uw' betekenen u, de klant op wie deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en omvat elke persoon die met uw autoriteit handelt.

Om lid te worden van Canon Club, moet u 18 jaar of ouder zijn, moet u woonachtig zijn in een deelnemend land en moet u een in aanmerking komend Canon-product kopen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: een videocamera, camera, printer, lens, projectoren, fax, persoonlijke kopieerapparaten, scanners, opslagapparaten en verrekijkers, en deze producten moeten een serienummer bevatten ('In aanmerking komende producten') en moeten binnen 12 maanden na aankoop worden geregistreerd. Dit levert u punten op en er wordt een bijbehorend niveau aan u toegewezen. Er zijn 3 niveaus, afhankelijk van het aantal punten dat u verdient. Hoe hoger uw niveau, hoe meer voordelen u ontvangt:

i. Niveau 1: Keep on exploring – 1-100 punten;
ii. Niveau 2: Keep on creating – 101-350 punten; en
iii. Niveau 3: Keep on mastering – 351+ punten

U kunt ook punten verdienen door contact met ons merk, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Canon Club Community, een nieuwe plek voor gelijkgestemde gepassioneerde creatievelingen waar u dingen kunt ontdekken, met anderen kunt communiceren en kunt leren. Deze Community is alleen beschikbaar voor Canon Club-leden. Zie de Community-richtlijnen en de bepalingen hierin die van toepassing zijn op het gebruik en moeten worden nageleefd.

1. Canon Club-lidmaatschap


Voordelen


1.1 Hoewel de voordelen in elk deelnemend land kunnen verschillen, kunnen ze het volgende omvatten:

- Exclusieve inhoud van Ambassadors;
- Betrokkenheid bij de Community en lessen, bijvoorbeeld via de Community;
- Exclusieve ledentoegang en aanbiedingen (inclusief aanbiedingen van geselecteerde partners);
- Korting op Onderhoudsservice en Upgradeservice van Canon Professional Service Centers voor producten die zijn geregistreerd in 'Mijn producten' in je Canon-account. Dit voordeel kan niet worden gebruikt voor reparaties.
- Tutorials en masterclasses van toonaangevende fotografen, filmmakers en creatievelingen.

1.2 Je dient je Canon Club-lidmaatschapsnummer te vermelden wanneer je gebruikmaakt van je voordelen, zoals bij het plannen van Onderhoudsservice en Upgradeservice of het inwisselen van lidmaatschapsaanbiedingen (indien van toepassing).

1.3 De services en voordelen waar u recht op hebt, staan vermeld in het gedeelte 'Voordelen en aanbiedingen' van uw Canon-account, overeenkomstig uw land en niveau.

1.4 Alle voordelen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijziging en kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken van Canon worden ingetrokken of gewijzigd. Wij houden ons, zonder beperking, het recht voor om uitsluitingen of uitzonderingen te maken wat betreft de beschikbaarheid van voordelen. Lokale wijzigingen in de gepubliceerde lidmaatschapsvoordelen kunnen ook van toepassing zijn. Voor alle duidelijkheid: aanbiedingen en/of acties zijn mogelijk alleen beschikbaar zolang de voorraad strekt en kunnen daarom eindigen vóór de einddatum van de aanbieding en/of actie als er geen voorraad meer is.

1.5 Er kan geen aanspraak op voordelen worden gemaakt met terugwerkende kracht, d.w.z. u kunt geen aanspraak maken op een voordeel waarop u rechtens aanspraak kon maken, maar geen aanspraak maakte op het moment dat u daartoe gerechtigd was.

2. Geschiktheidseisen voor toegang tot de Canon Club


2.1 U moet 18 of ouder zijn en wonen in een deelnemend land

Uw lidmaatschapsaccount moet geregistreerd zijn op uw eigen e-mailadres (dat door Canon kan worden gebruikt om met u te communiceren en voor identificatiedoeleinden). U bent verantwoordelijk voor het registreren van de juiste gegevens voor communicatie over het lidmaatschap.

2.2 U dient te zorgen dat uw Canon Club-profiel wordt bijgewerkt in geval van wijzigingen van uw geregistreerde In aanmerking komende Canon-product of van uw persoonsgegevens.

2.3 U moet binnen 12 maanden voorafgaand aan de registratiedatum een Canon-product hebben gekocht, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: een videocamera, camera, printer, lens, projectoren, fax, persoonlijke kopieerapparaten, scanners, opslagapparaten en verrekijkers, en deze producten moeten een serienummer bevatten ('In aanmerking komende producten'). Niet alle Canon-producten (waaronder sommige accessoires, handelswaar, papier of inkt) kunnen worden geregistreerd en niet bij alle producten wordt er een niveau aan u toegewezen. Alleen Canon-producten met serienummers kunnen worden geregistreerd. Als u hulp nodig hebt om uw serienummer te vinden, klikt u hier.

2.4 U kunt een hoger of lager Canon Club-lidmaatschapsniveau krijgen als u geregistreerde In aanmerking komende producten toevoegt of verwijdert. De punten die zijn verdiend met uw geregistreerde In aanmerking komende product(en) kunnen afnemen of niet langer in aanmerking komen voor punten, als een In aanmerking komend product achterhaald is of wordt vervangen of als het niet langer mogelijk is voor Canon om service te verlenen.

2.5 Voordelen zijn persoonlijk voor u en niet overdraagbaar. Alleen geregistreerde Canon Club-leden kunnen aanspraak maken op voordelen op grond van hun lidmaatschap en alleen met betrekking tot het In Aanmerking Komende Product dat is geregistreerd door en juridisch eigendom is van dat lid. U kunt geen aanspraak maken op voordelen voor een andere persoon of niet-geregistreerde of gedeeltelijk geregistreerde apparatuur, noch enige andere persoon toestaan om aanspraak te maken op voordelen namens u. Voor volledige registratie van een product moeten productnaam, serienummer, land van aankoop, datum en winkel van aankoop zijn ingevuld en moeten de productpunten (indien van toepassing) zijn gevalideerd en opgeteld bij het puntentotaal.

3. Hoe kunt u lid worden van Canon Club


3.1 Kijk hier;
3.2 Maak uw Canon-account aan (of log in als u al een Canon-account hebt); en
3.3 Registreer uw In aanmerking komende producten

4. Punten verzamelen en in aanmerking komen voor de niveaus


U kunt punten verdienen en in aanmerking komen voor de verschillende niveaus door:

4.1 aankopen te doen en aanvullende In aanmerking komende producten te registreren;
4.2 Uw profiel in te vullen; en
4.3 onder voorbehoud van uw succesvolle deelname aan Canon Club (en door te voldoen aan de hierin beschreven geschiktheidscriteria), kunt u ook Canon-producten registreren die u meer dan 12 maanden geleden hebt gekocht om meer punten te verdienen.

Deze lijst is niet volledig. Controleer de website en het gedeelte 'Mijn account' van tijd tot tijd om te zien hoe u punten kunt verdienen en om te controleren op updates.

5. Annulering van uw lidmaatschap


5.1 U hebt het recht om uw Canon Club-lidmaatschap te allen tijde te beëindigen. U kunt dit doen door hier. contact met ons op te nemen via het online webformulier. Vragen over de Community kunt u stellen in de Community.

Canon Club Community


6. Materialen en gebruikersgedrag


6.1 U stemt ermee in geen berichten, opmerkingen, afbeeldingen, video's, inhoud of ander creatief materiaal ('Materialen') te publiceren die:
• lasterlijk zijn;
• obsceen, aanstootgevend, beledigend, hatelijk of opruiend zijn;
• discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen;
• naam, adres, telefoon-, gsm- of faxnummer, e-mailadres of andere persoonsgegevens van een persoon bekendmaken;
• inbreuk maken op auteursrechten, databankrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon;
• wettelijke verplichtingen jegens een derde schenden, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwelijkheidsplicht;
• een belediging van de rechtbank zijn;
• een andere persoon waarschijnlijk lastigvallen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren;
• een verklaring bevatten waarvan u weet of meent, of redelijke gronden hebt om aan te nemen, dat leden van het publiek aan wie de verklaring is of zal worden gepubliceerd, deze waarschijnlijk zullen opvatten als een directe of indirecte aanmoediging of andere aansporing voor de opdracht tot, voorbereiding van of het aanzetten tot terroristische daden of andere vormen van misdaad; of
• advertenties bevatten of diensten of weblinks naar andere sites promoten die niet geassocieerd zijn met of gelieerd zijn aan Canon
• de verkoop of aankoop van wat dan ook, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot items, producten, software en/of diensten organiseren, promoten of faciliteren

We hebben het recht om materiaal te verwijderen waarbij dit het geval is.

6.2 U mag de Community niet gebruiken:

• voor activiteiten die onwettig, misleidend, kwaadwillig of discriminerend zijn;
• om iemand te stalken, pesten, lastigvallen, intimideren, bedreigen of om u voor te doen als iemand anders;
• om activiteiten uit te voeren die ertoe kunnen leiden dat een van de aspecten van de Community uitgeschakeld of overbelast raakt of die de goede werking of het uiterlijk ervan zou kunnen schaden, zoals een denial-of-service-aanval of inmenging met functionaliteit;
• om u voor te doen als een andere persoon, of om uw identiteit of band met een persoon verkeerd voor te stellen;
• voor doeleinden met betrekking tot de verkoop of aankoop van een fysiek of digitaal product en/of dienst of
• om een derde partij aan te moedigen, te stimuleren en aan te zetten tot het plegen van of helpen bij illegale of criminele daden.

6.3 We zullen naar eigen goeddunken beslissen of uw materialen of het gebruik van het Community-platform in strijd is met deze voorwaarden. We hebben het recht om alle materialen die volgens ons in strijd zijn met deze voorwaarden, of die de toepasselijke wetgeving of de rechten van een derde schenden, uit de Community te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Als u herhaaldelijk de rechten van derden schendt of de toepasselijke wetgeving of deze voorwaarden schendt, kunnen we uw account uitschakelen of beëindigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor materialen die u verliest als gevolg van het uitschakelen of beëindigen van uw account door Canon in overeenstemming met deze paragraaf.

6.4 U stemt ermee in geen afbeeldingen, video's of inhoud te plaatsen waarop kinderen te zien zijn (jonger dan 18 jaar).

6.5 Stel u bij het uploaden van afbeeldingen de vraag 'had de persoon op de foto een redelijke verwachting betreffende zijn/haar privacy'?

6.6 We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor afbeeldingen die u upload als u identificeerbare personen laat zien zonder hun toestemming.

6.7 Als we een klacht ontvangen, wordt de afbeelding/video/inhoud verwijderd en worden uw gegevens gedeeld in het geval dat men gerechtelijke stappen wil ondernemen.

6.8 We behouden ons het recht voor om materialen uit de Community te verwijderen wanneer redelijkerwijs wordt vermoed dat dergelijk materiaal door dit artikel is verboden en uw toegang tot de Canon Community zal permanent door ons worden ingetrokken.

6.9 Alle inhoud die u upload of indient, is op eigen risico. De Community bevat ook gesprekken over ondersteuning en aanbevelingen tussen leden. Canon is niet verantwoordelijk voor door gebruikers gegenereerde inhoud, zoals berichten of aanbevelingen van leden. U volgt deze op eigen risico en als u ondersteuning of advies van Canon nodig hebt, neem dan contact op met uw lokale ondersteuning via het online webformulier.

6.10 De materialen die u uploadt, mogen geen reclame bevatten voor bedrijven en/of merken van uzelf of van anderen. We hebben het recht om alle materialen te verwijderen wanneer dit het geval is.

6.11 We hebben het recht om alle materialen die in de Community zijn gepubliceerd, te verwijderen, te bewerken, te beheren, te dupliceren en te kopiëren.

7. Eigendomsrechten


7.1 Door inhoud op de Canon Club Community te plaatsen, geeft u aan dat uw inzending vrijwillig is en dat u de enige eigenaar van de inhoud bent.

7.2 Zonder afbreuk te doen aan Artikel 6.11, zullen we, wanneer we uw inzending willen gebruiken voor commercieel gebruik, om uw toestemming vragen. Wanneer dergelijke toestemming wordt gegeven, geeft u ons onbeperkte, royaltyvrije, eeuwigdurende rechten om dergelijke inhoud of enig idee daarin, of een deel daarvan, op welke manier dan ook, in alle nu bekende of hierna ontwikkelde media te publiceren, te gebruiken zonder territoriale aanspraak of andere beperking, zonder u iets verschuldigd te zijn.

7.3 Met inachtneming van bovenstaand Artikel 7.2, geeft u ons door het plaatsen van materialen op de Community toestemming om uw materialen te gebruiken voor de galerij op de homepage van de klant.

7.4 U uploadt inhoud en afbeeldingen op eigen risico en u erkent dat, zoals bij elk forum, alle inhoud die u plaatst openbaar en in verschillende gebieden beschikbaar zal worden gesteld en dat Canon niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor zaken die voortkomen uit het gebruik van uw inhoud of afbeeldingen.

8. Afbeeldingen downloaden die door leden zijn geüpload


In overeenstemming met bovengenoemd Artikel 7.3 erkennen leden dat ze inhoud/afbeeldingen openbaar en op eigen risico uploaden. We verzoeken u echter om geen afbeeldingen en/of inhoud die door andere leden zijn geüpload, te downloaden/gebruiken, tenzij zij u toestemming hebben gegeven om dit te doen.

9. Moderatorrol


Een moderator beheert de Community en alle vragen die verband houden met dit platform ('Moderator'). Een moderator mag alle afbeeldingen, berichten, opmerkingen of andere materialen die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden verwijderen. Af en toe zal het langer duren om sommige vragen te beantwoorden. Wij vragen u minimaal 48 uur te wachten op een antwoord.

10. Uitdagingen


10.1 Voor elke inzending voor deelname aan uitdagingen moeten dit uw originele materialen zijn en niet gekopiëerd zijn van ergens anders of van het werk van een andere persoon.

10.2 Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen deelnemen aan uitdagingen die op de Community worden getoond.

10.3 Houd er rekening mee dat voor elke uitdaging specifieke voorwaarden gelden.

11. Gebruik van gegevens


11.1 We willen u erop wijzen dat we gegevens over het merk en model en de instellingen van uw camera zullen weergeven als u deze invoert wanneer u uw afbeeldingen uploadt. Zorg ervoor dat de gegevens die u invoert nauwkeurig zijn, aangezien we deze gegevens weergeven als hulpmiddel voor leden van de Community om te leren en hen te inspireren bij het maken van soortgelijke afbeeldingen.

11.2 Bevestig dat de foto is gemaakt met een Canon-camera (en bij voorkeur een Canon-lens) voordat u deze plaatst. Als een opname is gemaakt met een Canon-camera, maar met een lens van een derde partij, laat dan de lensinformatie in uw bericht weg. We zullen de locatie van de gemaakte foto niet delen, maar u bent meer dan welkom om deze zelf toe te voegen.

11.3 Lees het Privacybeleid voor klantenvan Canon over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en hoe u uw individuele rechten kunt uitoefenen.

12. Diversen


12.1 U kunt uw vragen en klachten met betrekking tot uw Canon Club-lidmaatschap of de Community indienen door contact met ons op te nemen via het online webformulier hier. Algemene vragen over het Canon Club-lidmaatschap of de Community kunt u ook stellen in de Community.

12.2 Het lidmaatschap van Canon Club en het gebruik van de Community is strikt onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Wanneer u op enig moment besluit dat u geen lid wenst te zijn of dat u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u uw lidmaatschap te annuleren, zoals beschreven in Artikel 5 van deze gebruiksvoorwaarden.

12.3 U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met betrekking tot uw Canon Club-lidmaatschap of op het Community-platform en het is uw verantwoordelijkheid om ons te waarschuwen als u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van uw account.

12.4 Canon behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, met inbegrip van, zonder beperking, lidmaatschapsniveaus en voordelen, en kan van tijd tot tijd wijzigingen of updates implementeren zonder kennisgeving aan u; U dient de Canon Club-website derhalve regelmatig te controleren. Canon zal echter proberen om belangrijke wijzigingen in de voorwaarden te melden en te benadrukken.

12.5 Indien bepalingen of voorwaarden op enig moment niet strikt worden toegepast of nageleefd door Canon, zal dit Canon er niet van weerhouden om die bepaling of voorwaarde of andere bepalingen of voorwaarden op een ander moment strikt toe te passen of na te leven.

12.6 Tenzij anders en uitdrukkelijk door ons aangegeven, heeft het lidmaatschap van Canon Club geen invloed op en vormt geen uitbreiding van uw rechten onder commerciële garanties van Canon die bij uw product zijn geleverd op het moment van aankoop, of op uw wettelijke rechten.

12.7 Uw Canon Club-lidmaatschap en -account kunnen direct door Canon worden uitgeschakeld of beëindigd wanneer u inbreuk hebt gemaakt op deze Gebruiksvoorwaarden of wanneer Canon constateert dat u uw lidmaatschap en/of de uit hoofde hiervan geboden services op enig moment op ongepaste wijze hebt gebruikt. In dit geval verliest u de toegang tot andere gekoppelde Canon-services, zoals de Canon Community.

12.8 Bovendien behoudt Canon zich het recht voor om een lidmaatschap naar eigen inzicht te beëindigen in geval van een vermoeden van diefstal, fraude of ongepast gebruik.

12.9 Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en de Engelse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie over alle geschillen, vorderingen of zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden. Als u een consument bent, zijn deze voorwaarden onderworpen aan uw lokale consumentenwetten. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de relevante rechtbanken van uw land. U kunt ondersteuning krijgen bij het beschermen van uw consumentenrechten van de plaatselijke autoriteit voor consumentenbescherming.

VOORWAARDEN BIJGEWERKT: 7 maart 2022