CANON CLUB-PRIJSTREKKING (september 2023)

Mis het niet: maak kans op exclusieve prijzen met de Canon Club-prijstrekking

1. CANON EN DEELNEMERS

1.1. Deze gratis prijstrekking ('Canon Club-prijstrekking') wordt beheerd door Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland ('Canon').

1.2. Alle deelnemers ('Deelnemers') moeten inwoners zijn van deelnemende landen en 18 jaar of ouder zijn. De deelnemende landen zijn: Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, Ierland, Nederland, Spanje, Portugal, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, , Noorwegen, Denemarken, Tsjechië, Slowakije, Zuid-Afrika.

1.3. Werknemers van Canon en haar dochterondernemingen, hun familieleden, agenten en andere partijen die rechtstreeks betrokken zijn bij deze promotie en de sponsoring, komen niet in aanmerking voor deelname.

1.4. Door deelname aan deze gratis prijstrekking worden alle Deelnemers geacht akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden van de prijstrekking, tenzij schriftelijk anders is meegedeeld.

2. PRIJSTREKKING EN WIJZE VAN DEELNAME

2.1. De Canon Club-prijstrekking staat open voor alle geldige Canon Club-leden, waaronder bestaande leden en degenen die zich hebben aangemeld/aanmelden binnen de Registratieperiode (27 september 2023 00:00 uur tot 29 oktober 2023 23:59 uur). Let op: Bestaande leden moeten toestemming geven voor deelname aan deze prijstrekking en nieuwe leden die zich registreren bij Canon Club, moeten, in overeenstemming met de Canon Club-voorwaarden, eveneens instemmen met deelname aan de Canon Club-prijstrekking (september 2023) als zij hieraan willen deelnemen.
De prijstrekking zelf vindt plaats tussen 30 oktober en 31 oktober 2023, waarbij de winnaars zullen worden geselecteerd.

2.2. Om deel te kunnen nemen aan de Canon Club-prijstrekking en in aanmerking te komen voor een van de tien prijzen ('de Prijzen' indien gezamenlijk, of 'de Prijs' indien afzonderlijk vermeld), moet de Deelnemer voldoen aan de algemene voorwaarden van de Canon Club-prijstrekking.

De tien prijzen zijn:
Grote prijs: Canon EOS R5-systeemcamera en RF 24-105mm F4L IS USM-lens (EUR 5.509)
2e prijs: Canon EOS R6-systeemcamera en RF 24-105mm F4-7.1 IS STM-lens (EUR 2.859)
3e prijs: Canon EOS R8-systeemcamera en RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM-lens (EUR 1.999)
4e prijs: Canon EOS R7-systeemcamera en RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM-lens (EUR 1.989)
5e prijs: Canon EOS R10-systeemcamera en RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM-lens (EUR 1.295)
6e prijs: Canon PIXMA G6050 3-in-1 MegaTank-printer met navulbare inkttanks (EUR 359)
7e prijs: Canon PIXMA G4570 All-in-One wireless MegaTank-kleureninkjetprinter met navulbare inkttanks (EUR 355)
8e prijs: Canon PIXMA G3570 wireless 3-in-1 MegaTank-kleurenprinter met navulbare inkttanks (EUR 335)
9e prijs: Canon PIXMA iX6850 (EUR 215)
10e prijs: Canon PIXMA G1520 MegaTank-kleurenprinter met navulbare inkttanks (EUR 199)

De vermelde prijzen zijn de geldige detailhandelsprijzen op de website van Canon Duitsland op het moment van publicatie van deze voorwaarden.

2.3. Er is slechts één inzending per persoon toegestaan.

2.4. Inzendingen die worden ontvangen na de Registratieperiode, komen niet in aanmerking voor deelname aan deze Canon Club-prijstrekking. Canon behoudt zich het recht voor om inzendingen met onvolledige of onleesbare gegevens van deelname uit te sluiten.

2.5. Als een Deelnemer 1) zich wil terugtrekken uit deze prijstrekking of 2) hun toestemming aan Canon voor het gebruik van diens persoonlijke gegevens voor het beheer van deze prijstrekking wil intrekken, kan de Deelnemer dit doen middels een verzoek via het webformulier. In dit geval zal de inzending van de Deelnemer ongeldig worden verklaard.

3. DE PRIJZEN

3.1. Er zullen willekeurig tien winnaars (elk een 'Winnaar') worden gekozen uit alle geldige inzendingen die tijdens de Registratieperiode zijn ontvangen.

3.2. Elke Winnaar ontvangt een Prijs.

3.3. De Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingeruild tegen contant geld of andere middelen. In het geval dat de aangeboden prijs door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is, behoudt Canon zich het recht voor om een alternatieve prijs aan te bieden van dezelfde of grotere waarde.

4. DE SELECTIE

4.1. Met behulp van een willekeurige nummergenerator worden de Winnaars geselecteerd uit alle in aanmerking komende inzendingen. De namen van de Winnaars zullen door Canon worden bevestigd.

4.2. Canon neemt na 31 oktober 2023 zo snel mogelijk contact op met de Winnaars via het e-mailadres dat tijdens de aanmelding bij Canon Club is opgegeven voor het doorgeven van de leveringsgegevens en de datum waarop de Prijs wordt bezorgd.

4.3. Als de prijs wordt afgewezen of niet binnen 14 dagen na de poging tot contactopname via het opgegeven e-mailadres wordt geclaimd bij Canon, zal de oorspronkelijk aangekondigde Winnaar zijn of haar prijs verliezen.

4.4. De prijs kan worden toegekend aan andere deelnemers volledig naar eigen goeddunken van Canon.

4.5. De prijs is zoals vermeld bij publicatie.

4.6. De prijs wordt te goeder trouw door Canon aan de Winnaar verstrekt. Indien een winnaar de prijs niet kan aanvaarden, om welke reden dan ook, dient Canon zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd.

5. PERSOONLIJKE GEGEVENS

5.1. Alle persoonlijke gegevens die bij Canon zijn ingediend, worden verwerkt door Canon's agenten of aangesloten ondernemingen voor het administratieve proces rondom deze Canon Club-prijstrekking.

5.2. Er wordt contact opgenomen met Deelnemers voor het administratieve proces rondom de Canon Club-prijstrekking of als Canon het gebruik van de gegevens die zijn opgegeven bij de inzending voor de Canon Club-prijstrekking, wil bespreken.

5.3. Deelnemers die toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens door Canon voor het faciliteren van deze prijstrekking, kunnen deze toestemming intrekken via de methode die wordt vermeld in sectie 2.5. Houd er rekening mee dat uw deelname aan deze prijstrekking hierdoor ongeldig wordt verklaard.

5.4. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB Amstelveen, Nederland ('Canon') is de Gegevensbeheerder van alle door de Deelnemers verstrekte persoonlijke gegevens.

5.5. De verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard en kunnen worden overgedragen naar een beveiligde server buiten het VK en de EER. Ga voor meer informatie over de bescherming van Deelnemersgegevens door Canon naar Canon’s privacybeleid voor consumenten

6. DISCLAIMER

6.1. In uitzonderlijke gevallen kan Canon de prijs ongeldig maken en/of andere voorwaarden van de prijstrekking wijzigen, mits dergelijke wijzigingen noodzakelijk zijn en kunnen worden gerechtvaardigd door objectieve redenen.

6.2. Canon behoudt zich het recht voor om een inzending te weigeren of om de volledige waarde van de Prijs terug te vorderen als blijkt dat er sprake is geweest van misbruik of een schending van de algemene voorwaarden van deze Canon Club-prijstrekking.

6.3. Canon is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies, beschadiging of letsel, veroorzaakt of opgelopen door een Deelnemer aan deze promotie. Niets in deze algemene voorwaarden zal echter resulteren in het uitsluiten of beperken van de aansprakelijkheid van Canon voor persoonlijke verwondingen of dood veroorzaakt door bewezen nalatigheid door haar werknemers of agenten.

6.4. In het geval van een geschil over de interpretatie of de uitvoering van de regels met betrekking tot de Canon Club-prijstrekking, zal het besluit van het bestuur van Canon bindend zijn en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

6.5. Indien enig deel van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt dit deel geacht niet langer opgenomen te zijn in deze voorwaarden, die onverkort geldig blijven voor zover wettelijk toegestaan.

7. WETGEVING EN BEVOEGDHEID

Als deelnemende consument zijn de wetten van het land waar u uw verblijfplaats heeft van toepassing op deze wedstrijd en is het mogelijk dat u een gerechtelijke procedure kunt aanspannen in uw eigen taal bij uw eigen lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn je te informeren over je rechten. Deze voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn.