Canon medeoprichter van intellectueel eigendoms-partnerschap om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan

TOKIO, 4 mei 2020 - Canon Inc. kondigde vandaag aan dat de onderneming, om te helpen een snel einde te maken aan de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19), zich als medeoprichter heeft aangesloten bij de COVID-19 Countermeasure Declaration. Volgens deze verklaring belooft Canon haar intellectuele eigendomsrechten niet te handhaven tegen ontwikkeling, productie en andere activiteiten die tot doel hebben de verspreiding van COVID-19 een halt toe te roepen.

Om de verspreiding van COVID-19 een halt toe te roepen, is het dringend noodzakelijk dat het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld de bestaande barrières overwinnen en hun krachten bundelen, vrij van traditionele denkwijzen, om de ontwikkeling en productie te versnellen op gebieden als therapeutische geneesmiddelen, vaccins, medische apparatuur en infectiebestrijdingsmiddelen.


Entiteiten die de COVID-19 Countermeasure Declaration ondertekenen, beloven dat zij hun octrooien, gebruiksmodellen, ontwerp- of auteursrechten tijdens deze crisis niet zullen doen gelden tegen activiteiten die tot doel hebben de verspreiding van COVID-19 te stoppen, met inbegrip van diagnose, preventie, inperking en behandeling.


Door de noodzaak van een ingewikkelde, tijdrovende analyse van de intellectuele eigendomsrechten van de deelnemende partijen en licentieonderhandelingen voor dergelijke intellectuele eigendomsrechten te elimineren, maakt deze verklaring de weg vrij voor de snelst mogelijke manier van onderzoek, ontwikkeling en productie van de meest effectieve tools om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.


Een groot aantal entiteiten met een aanzienlijke octrooiportefeuille en ook industriële organisaties hebben zich bij de verklaring aangesloten naar aanleiding van de uitnodiging van professor Fumihiko Matsuda van de Universiteit van Kyoto en Canon. De initiatiefnemers van de verklaring verwelkomen andere eigenaren van intellectuele eigendomsrechten om zich bij hen aan te sluiten en verder bij te dragen aan het doel om de verspreiding van COVID-19 een halt toe te roepen.


URL van de OPEN ACCESS DECLARATION AGAINST COVID-19 website:
https://www.gckyoto.com/covid