Canon, Gemeente Den Haag en SimplyMile zetten sein op groen voor duurzame stadsdistributie via centrale hub

Den Haag/Den Bosch - 24 februari 2020 - Canon Imaging Supplies en SimplyMile - een organisatie die zich richt op duurzame stadsdistributie - slaan de handen opnieuw ineen om - na een eerste succesvolle start in de gemeente Groningen - nu ook bedrijven en overheidsinstellingen in de gemeente Den Haag te bevoorraden op basis van een volledig emissieloos distributieconcept. Canon gaat onder andere haar CO2-neutraal geproduceerde Canon Black Label Zero-papier rechtstreeks vanuit de fabriek leveren aan een ‘hub’ van SimplyMile aan de rand van Den Haag. Vanuit dit knooppunt wordt het papier door PostNL met elektrische voertuigen de stad ingereden. Klanten van Canon krijgen zo een volledig CO2-neutraal product geleverd: van productie tot levering.

De samenwerking tussen Canon en SimplyMile in de regio Den Haag komt voort uit een aanbesteding van de Gemeente Den Haag en de rijksoverheid. Zij schreven deze aanbesteding uit met de ambitie een duurzame invulling te geven aan de logistiek in de stad. Om bij te dragen aan deze doelstelling, maakt Canon gebruik van de voorraadlocatie van SimplyMile in Den Haag. Op deze locatie is naast het Canon Black Label Office Archive, dat voor de gemeente Den Haag op voorraad ligt, nu ook het CO2-neutraal geproduceerde Canon Black Label Zero 75 en 80 grams papier op voorraad. Klanten met vestigingen in Den Haag die bij Canon een bestelling plaatsen, krijgen dit papier voortaan automatisch via SimplyMile en volledig emissievrij geleverd.


Op 23 januari vond de officiële opening plaats van de nieuwe logistieke hub in Den Haag. Dit gebeurde in aanwezigheid van Raymond Knops, minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties. Canon is de eerste leverancier die klanten via de hub bevoorraadt. Enkele dagen later vond de eerste levering van Canon Black Label Zero plaats. Hierbij was Danny Bottenheft, contract- en leveranciersmanager van de gemeente Den Haag aanwezig. “De lucht in de stad moet schoner en gezonder worden. Daarnaast moet de stad bereikbaar en veilig zijn. De logistieke hub helpt dat voor Den Haag mogelijk te maken”, vertelt hij.


“Mede dankzij onze samenwerking met Canon kunnen we nu ook in Den Haag een logistieke bijdrage leveren aan een beter leefklimaat in de stad: met minder fijnstof, volledig CO2-neutraal en met minder transportbewegingen. Alle producten worden in bulk aangeleverd bij onze hub aan de rand van de stad, waardoor leveranciers hun ritten drastisch kunnen reduceren. Vanuit deze hub worden de producten één of enkele malen per week in één zending samengevoegd en met elektrische voertuigen afgeleverd door PostNL”, aldus Erwin Bouman, Hubexploitant van SimplyMile.


“Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van Canon’s bedrijfsfilosofie ‘Kyosei’- samen leven en samenwerken voor het algemeen belang - en is verankerd in ons DNA. We zijn ons in elke levensfase van onze producten bewust van de impact die deze kunnen hebben op het milieu. Canon zet zich daarom voortdurend in om deze impact tot een minimum te beperken”, zegt Jeroen De Groot, Channel Head Imaging Supplies Benelux van Canon. “Het aanbieden van CO2-neutraal geproduceerd papier is hiervan een mooi voorbeeld en vanaf nu kan dit papier emissieloos worden geleverd. We zijn er trots op dat we in samenwerking met SimplyMile nu ook in Den Haag een duurzame stadsdistributie kunnen introduceren.”