Actievoorwaarden

CANON EUROPA N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN CANON EOS RP REWARD-ACTIE

1.DE ORGANISATOR

De organisator van de actie is Canon Europa N.V., geregistreerd op het adres Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen ('Canon').

2. OVER DE ACTIE

2.1. Deelnemers

2.1.1 Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en moeten inwoners zijn van de EER, Andorra, Monaco of Zwitserland. ('Deelnemer').

2.1.2 Alle deelnemers worden geacht te hebben ingestemd met deze algemene voorwaarden.

2.1.3. Retailers en distributeurs zijn van de actie uitgesloten en komen niet in aanmerking voor deelname namens hun klanten.

2.2. Actieproducten, -gebied en -periode

2.2.1 De actie loopt van 27 februari 2019 middernacht tot 30 juni 2019 middernacht. (ˈActieperiodeˈ).

2.2.2 Deze actie is alleen geldig voor producten die zijn genoemd in clausule 3 ('De actieproducten') en ze moeten zijn gekocht bij retailers in Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, Liechtenstein, Estland, Letland, Litouwen, Luxemburg en Monaco, of via een internetwinkel met een domein of geregistreerd adres in een van bovenstaande landen (het 'Actiegebied').

2.2.3 Alle actieproducten moeten nieuwe en originele Canon-producten zijn. De aankoop van tweedehands-, gereviseerde of herstelde producten, imitatieproducten of producten die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van de Canon Group van bedrijven (dit geldt bijvoorbeeld voor, maar is niet beperkt tot, parallelle of 'grijze' producten) komen niet in aanmerking voor deze actie. Ga naar de Canon Store voor meer informatie over parallelle producten

2.2.4 Alle actieproducten moeten zijn geleverd aan de EER, Zwitserland, Andorra of Monaco, en zijn gedistribueerd door Canon Europa N.V. of bedrijven die zijn aangesloten bij de Canon-groep in de EER, Zwitserland, Andorra of Monaco. Controleer dit altijd bij uw verkoper om teleurstellingen te voorkomen.

2.2.5. Actieproducten die (zonder gebreken) retour zijn gezonden naar de verkoper, komen niet in aanmerking voor de actie. Deelnemers kunnen voor deze producten geen aanvraag indienen. Als Canon op de hoogte raakt van dergelijke fraude, staat het haar vrij om juridische maatregelen te nemen tegen betrokken Deelnemers.

3. Deelnemen

3.1.1 Om deel te nemen aan de actie, moet de deelnemer een Canon EOS RP-body of een Canon EOS RP-kit EN een lens kopen die deel uitmaken van de Canon EOS RP-actie EN online een geldige aanvraag indienen. De aanvraag moet binnen de termijn worden ingediend. Let op! Een kit bevat reeds een lens, aanschaf van een 2e lens is noodzakelijk voor deelname aan actie.

3.1.2 Lenzen die in aanmerking komen voor de CANON EOS RP-actie: EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM, RF 35mm f/1.8 IS MACRO IS STM, EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM, EF 24-70mm f/4L IS USM, EF 70-200mm f/4L IS II USM, EF 16-35mm f/4L IS USM, RF 24-105mm f/4L IS USM.

3.2 Om een aanvraag in te dienen, gaat u als volgt te werk:

(i) Vul het online aanvraagformulier volledig en juist in (inclusief het opgeven van een geldig productserienummer).

(ii) Scan de kassabon of een orderbevestiging voor internetaankopen (incl. btw) voor beide producten en upload deze bij het online-aanvraagformulier.

(iii) De deelnemers ontvangen vervolgens een e-mail waarin wordt bevestigd dat hun aanvraag is ontvangen samen met aanmeldingsgegevens voor een portal waar zij de status van hun aanvraag kunnen controleren. Indien je binnen 24 uur na het indienen van je aanvraag geen e-mailbevestiging ontvangt of geen toegang tot een computer hebt, kun je contact opnemen met de Canon-helpdesk op +31 (0) 20 721 9103.

3.3 De Actieproducten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden indien retailers tijdens de Actieperiode niet in staat zijn tegemoet te komen aan de vraag naar Actieproducten.

3.4 Er kan slechts één aanvraag per aangeschaft actieproduct worden ingediend.

3.5 Deze actie kan niet worden gecombineerd met andere acties.

3.6 Deelnemers ontvangen cashback van de genoemde bedragen voor de aankoop van actieproducten na ontvangst en verificatie van de aanvraag. Er worden geen alternatieve regelingen getroffen en er wordt geen contant geld of cheque verstrekt.

3.7 Canon zal er alles aan doen om binnen 28 dagen na ontvangst van een volledige en geldige aanvraag de betaling via een directe bankoverschrijving (BACS) uit te voeren.

3.8 Indien een deelnemer nalaat een van de op het aanvraagformulier genoemde valuta te selecteren, kan er, uitsluitend naar Canon’s oordeel, een valuta worden toegewezen.

3.9 Canon zal geen aanvragen verwerken die worden ontvangen na de sluitingsdatum van 28 september 2019. Incomplete en ongeldige aanvragen worden niet door Canon in behandeling genomen. Canon zal niet verantwoordelijk zijn voor aanvragen die zijn vertraagd of die niet met succes zijn ontvangen.

3.10 Er wordt slechts één betaling via een directe bankoverschrijving (BACS) uitgevoerd per geldige aanvraag.

3.11 Indien u een btw-nummer hebt en een korting ontvangt, kan dit de belastbare waarde van uw aankoop verlagen en dient u mogelijk uw voorbelasting dienovereenkomstig te verlagen.

4. DISCLAIMERS

4.1. Voor zover rechtens toegestaan, zal Canon niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade of letsel van enige aard op welke manier dan ook veroorzaakt, geleden door Deelnemers onder deze promotie. Niets in deze regels zal echter als effect hebben dat de aansprakelijkheid van Canon voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van de bewezen nalatigheid van medewerkers of agenten van Canon wordt uitgesloten of beperkt.

4.2. In uitzonderlijke gevallen kan Canon de actie ongeldig maken en/of andere voorwaarden van de actie wijzigen, mits dergelijke wijzigingen noodzakelijk zijn en kunnen worden gerechtvaardigd door objectieve redenen.

4.3. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen te controleren om naleving van deze voorwaarden te verzekeren en om te verzoeken om aanvullende informatie en ondersteunende documenten. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen en/of Deelnemers uit te sluiten als zij vermoedt dat op enigerlei wijze misbruik wordt gemaakt van de aanbieding. Canon’s beslissingen met betrekking tot de actie zijn definitief en er wordt geen correspondentie over gevoerd.

4.4 Indien enig deel van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt dit deel geacht niet langer opgenomen te zijn in deze voorwaarden, die onverkort geldig blijven voor zover wettelijk toegestaan.

5. GEGEVENSPRIVACY

Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland is de Gegevensbeheerder van alle door de Deelnemers verstrekte persoonlijke gegevens. De verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard en kunnen worden overgedragen naar een beveiligde server buiten de EER. De verzamelde persoonlijke gegevens van Deelnemers zijn onderworpen aan het Privacybeleid van Canon inzake consumentengegevens.

6. WETGEVING EN JURISDICTIE

Als deelnemende consument zijn de Wetten van het land waar u uw verblijfplaats hebt, van toepassing op de Canon-aanbiedingen en is het mogelijk dat u een gerechtelijke procedure kunt aanspannen in uw eigen taal bij uw eigen lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn u te informeren over uw rechten. Deze Voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn.