Sponsoring

Canon Camera

Canon's sponsoractiviteiten in de EMEA-regio omvatten sociale, culturele en sportieve activiteiten die Canon's doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunen en in lijn zijn met het doel van het merk Canon: de wereld veranderen met beelden.

Op basis van de bedrijfsfilosofie, Kyosei, streeft Canon ernaar om met haar beeldexpertise een essentiële bijdrage te leveren aan de maatschappij. Kyosei belichaamt Canon's wens dat alle mensen, ongeacht cultuur, gebruiken, taal of ras, harmonieus samenleven en samenwerken voor het algemeen belang.

Visa pour l’image

Visa pour l'Image, het internationale festival voor fotojournalistiek, verwelkomt bezoekers van over de hele wereld voor tentoonstellingen, rondetafeldiscussies, filmvertoningen en prijsuitreikingen.

Canon is er trots op Visa pour l'Image al meer dan 30 jaar te ondersteunen.

Visa pour l’image 2022
Canon foundation final

Canon Foundation in Europa

De Foundation ondersteunt Kyosei, de bedrijfsfilosofie van Canon. Kyosei betekent samen leven en werken voor het algemeen belang.

Canon wil erop toezien dat haar partneractiviteiten een band met haar brede klantenkring stimuleren en communiceren op een emotieve manier die Canon's merkdoel 'De wereld veranderen met beelden' ondersteunt.

Alle partnerschappen die Canon aangaat, moeten in lijn zijn met haar waarden en daarom streeft Canon ernaar om samen te werken met activiteiten die: 

 • Innovatief, gedurfd en/of visionair zijn
 • Een platform bieden om Canon's beeldtechnologie en services te presenteren
 • Canon's streven naar duurzaamheid promoten
 • Canon's bedrijfsfilosofie Kyosei uitstralen: 'samenleven en samenwerken voor het algemeen belang'
 • Aansluiten bij Canon's visie, 'Levens en organisaties verrijken door beeldervaringen'

 Momenteel overweegt Canon geen nieuwe partnermogelijkheden, maar in het algemeen worden bij de beoordeling van een voorstel de volgende criteria gebruikt:

 • Canon sponsort geen individuen of teams. Hieronder vallen ook bloggers, vloggers en alle reisprojecten waarbij een individueel persoon een gratis product verlangt in ruil voor het maken van reclame. Bezoek de Canon Pro-site voor meer informatie over het Ambassadeursprogramma van Canon.
 • Het evenement of de activiteit moet een pan-Europees project zijn. Voor lokale activiteiten kunt u contact opnemen met het desbetreffende kantoor van Canon.
 • Het evenement of de activiteit mag niet verbonden zijn aan een religieuze vereniging, geen politieke connecties hebben en mag niet worden geassocieerd met oorlogsvoering van welke aard dan ook.
 • Alle evenementen/activiteiten die Canon overweegt, moeten de duurzaamheidsdoelstellingen van Canon ondersteunen.

Wellicht vind je dit ook interessant

 • Informatie over Canon

  Lees meer over Canon als wereldwijd bedrijf, Canon in Europa en ontdek meer over de bedrijven in de Canon Group.

 • Duurzaamheid

  Duurzaamheid is de sleutel tot Canon's missie om de wereld te veranderen met beelden. Lees meer over hoe Canon dat doet via haar initiatieven op sociaal en ecologisch gebied.

 • Redactieruimte

  Hier vind je het laatste nieuws en de laatste inzichten van Canon, waaronder Canon's blog en het VIEW-platform.

Contact

Contact opnemen met Canon.