Klokkenluidersbeleid (Speak Up)

Canon zet zich volledig in voor effectief bestuur, risicobeheer en compliance in de hele organisatie, en heeft als zodanig een proactieve benadering om zorgen te uiten over onethisch of illegaal gedrag. We hebben een rapporteringssysteem opgezet, ‘Speak Up’, waarmee we informatie kunnen ontvangen met betrekking tot nalevingskwesties, waaronder schendingen van wetten of gedragsregels van de Canon Group.

De vertrouwelijkheid van informanten wordt strikt gehandhaafd, en bescherming tegen represailles op de werkplek wordt gegarandeerd. We werken er voortdurend aan om een passend gebruik van het systeem aan te moedigen door het bewustzijn ervan te bevorderen. Wanneer er een melding wordt ontvangen van een mogelijke overtreding, wordt een onderzoek gestart om de feiten vast te stellen en wordt er een definitieve beslissing genomen over de vraag of er sprake is van een overtreding. Als wordt vastgesteld dat een overtreding van de regelgeving heeft plaatsgevonden, worden de noodzakelijke corrigerende maatregelen genomen, samen met maatregelen om herhaling te voorkomen.

Als je iets wilt melding, klik dan hier