Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Canon streeft ernaar culturele diversiteit binnen het bedrijf en een inclusieve werkplek te creëren, voor een gelijkwaardige samenleving voor iedereen. Met meer dan 22.000 werknemers en 102 nationaliteiten uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en 180.000 werknemers wereldwijd, kom je bij Canon een grote verscheidenheid aan mensen tegen.
Group of people standing in front of a park bridge
Wij geloven in de filosofie van Kyosei: samen leven en werken voor het algemeen belang. De wens om een rol te spelen in de ontwikkeling van een betere samenleving ligt aan de basis van ons streven naar een meer inclusieve en rechtvaardige wereld en werkomgeving, die de diverse gemeenschappen waarin wij actief zijn en de klanten die wij in heel EMEA bedienen weerspiegelt.

We willen dit bereiken door een werkomgeving te creëren waarin mensen gewaardeerd en gerespecteerd worden, zich thuis en veilig voelen en zich persoonlijk en professioneel kunnen ontplooien.

PETER SAAK, Executive Vice President, Canon EMEA Developing Regions Business Group

Een inclusieve visie realiseren

"Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie vormen de basis voor de manier waarop collega's de bedrijfsfilosofie 'kyosei' van Canon weerspiegelen en uitdragen. Zo drukt Canon haar toewijding uit om een diverse organisatie op te bouwen waarin mensen zichzelf kunnen zijn en elke kans krijgen om te slagen in hun rol zodat ze hun carrière verder kunnen ontwikkelen."
Group of people standing on a softball pitch

Een diverse cultuur creëren

Met behulp van haar leiderschap en medewerkers is Canon een voorvechter van inclusief gedrag. Canon streeft naar een omgeving waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt en op persoonlijk en professioneel vlak kan groeien.

Canon Camera

Een inclusieve werkplek ontwikkelen

Canon streeft ernaar dat alle stadia van het werkzame leven van haar werknemers gekenmerkt worden door inclusiviteit en gelijkwaardigheid in de werkomgeving.

Canon Camera
Group of people at a food buffet
Two people having a meeting

Een rechtvaardige samenleving voor iedereen

Canon streeft ernaar een verantwoordelijke zakenpartner te zijn volgens de bedrijfsfilosofie 'kyosei'. Door een inclusieve en rechtvaardige werkomgeving te creëren, wordt er een bijdrage geleverd aan een betere samenleving voor iedereen.

Canon Camera

Ontdek meer

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie zijn belangrijke pijlers onder Canon’s duurzaamheidsagenda, die haar bedrijfswaarden onderstrepen. Canon wil kansen bieden voor groei, educatie en ontwikkeling door technologische innovaties te ontwikkelen die bedrijven stimuleren en levens verbeteren.