Is de werkplek de laatste verovering voor de metaverse?

5 min
Een man in een blauw T-shirt draagt een VR-headset terwijl hij achter een bureau zit met een laptop die voor hem openstaat. Hij maakt een kader met zijn vingers.

In onze nieuwste verkenningstocht in de metaverse kijken we naar manieren waarop bedrijven kunnen profiteren van deze nieuwe, indrukwekkende wereld, en naar enkele van de echte uitdagingen die dit mogelijk met zich meebrengt.

Het is algemeen bekend dat wanneer het om nieuwe technologie gaat, de standaardwerkplek vaak moeite heeft om aan te sluiten.

Vandaag de dag zijn er nog steeds bedrijven te vinden waarvan hun eigen proces van digitale transformatie pas in de kinderschoenen staat. En er wordt nog steeds veel geschreven over het onderwerp, terwijl nerveuze CEO's de woelige wateren van technologie en verandering verkennen.

Toegegeven, het is momenteel niet de gemakkelijkste tijd om dit te doen. Een recent technisch rapport van KPMG werpt nieuw licht op dit gegeven. Aan de ene kant is de boodschap dat bedrijven melden dat investeren in technologie hen helpt om productiever en efficiënter te werken. Aan de andere kant worden ze beperkt door budgetten en tekort aan vaardigheden.

Als dat alleen al geldt voor technologie in het algemeen, stel je zich dan eens voor hoe dat voelt bij opkomende oplossingen zoals de metaverse.

Het moet gezegd dat sommige sectoren de metaverse al volledig omarmen. Denk bijvoorbeeld aan modebedrijven, met hun bloeiende NFT-samenwerkingen en digitale modeweken of de event management-organisaties, vastgoed, digitale-activabedrijven en meer waar de metaverse meer en meer prioriteit krijgt.

Maar helaas loopt de werkplek nog mijlenver achter. Het potentieel van deze geweldige technologie op de arbeidsmarkt is enorm en toch is het vaak zo dat bedrijven er onvoldoende kennis van hebben of niet inzien hoe dit voor hen zou kunnen werken.

We vroegen onze Canon-experts naar hun mening over het metaversedebat en de vele manieren waarop het de weg kan plaveien voor de werkplek van de toekomst:

Hoe VR werkplektraining verandert

Een belangrijk probleem dat acceptatie van de metaverse op de werkplek in de weg staat, is dat, in tegenstelling tot recreatieve of zelfs educatieve ruimtes, er binnen een bedrijf beperkte tot geen mogelijkheden zijn om te experimenteren.

Bedrijfsdoelstellingen komen op de eerste plaats en elke metaverse-technologie zal moeten aantonen dat deze geld oplevert of zeer waardevolle nieuwe efficiëntieverbeteringen creëert - in beide gevallen een aantoonbaar en gegarandeerd rendement op investering.

Marc Bory, Vice President DP&S Marketing and Innovation van Canon EMEA, zegt: "Voor mij moet de implementatie van de metaverse equivalent zijn met een tool die een doelstelling gaat ondersteunen. Augmented Reality verhoogt bijvoorbeeld de productiviteit op gebieden als operationele oplossingen of onderhoud [bij producten].

"Aan de andere kant biedt Virtual Reality weer andere mogelijkheden. Het feit dat je hierdoor wordt losgekoppeld van de werkelijkheid, maakt het voorlopig niet geschikt voor de meeste algemene dagelijkse activiteiten. Voor trainings- en simulatiedoeleinden zal het echter veel waarde toevoegen."

VR-training en het gebruik van digitale tweelingen om operationele scenario's te simuleren is, voor metaversestandaarden, relatief oude technologie. NASA simuleert al sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw omstandigheden aan boord en bedrijven zoals Boeing begonnen enkele jaren geleden VR te integreren in hun trainingsprogramma's.

Tegelijkertijd geeft het feit dat de investeringen nu pas weer gaan groeien blijk van de investeringen die nodig zijn, maar ook van de cultuur van voorzichtigheid die nog altijd bestaat op dit gebied.

Dat toont duidelijk aan dat ondanks de mogelijkheden en interesse in deze oplossingen, deze technologieën nog steeds voor zeer specifieke scenario's worden gezien. Dus als er in het kantoorleven geen behoefte is aan gesimuleerde ervaringen of digitale tweelingen, zoals waarschijnlijk voor de meesten van ons geldt, wat heeft de metaverse dan te bieden?

Een digitale illustratie van vijf mensen die in de metaverse werken. Het zijn zwevende bovenlichamen, zonder benen, op lichte houten stoelen rondom een lichte houten tafel. Om hen heen worden andere vergaderingen in andere ruimten afgebeeld, alsof ze door glazen ramen op kantoor te zien zijn.

Is een volledig immersieve werkplek praktisch voor de meeste bedrijven? Waarschijnlijk niet, maar we zien waarschijnlijk dat een combinatie van gemengde, verbeterde en virtuele realiteiten verschillende problemen binnen toekomstige organisaties oplost.

De ultieme werkvergaderingservaring

Het kantoorleven is de laatste jaren enorm veranderd. De pandemie heeft ons allemaal gedwongen om op een volledig nieuwe manier te kijken naar de communicatie en samenwerking op de werkplek, waardoor het hybride werkmodel algemeen wordt geaccepteerd als evenwichtige oplossing.

De nadruk ligt op het woord 'balans'. Marc geeft zelf toe dat er een middenweg moet zijn tussen thuiswerken en werken op kantoor. "Persoonlijk heb ik de fysieke interactie met mensen gemist, dus een combinatie van videoconferenties en fysieke vergaderingen zou goed zijn."

Op dit vlak kampt de metaverse momenteel toch enigszins met een uitdaging: de meeste oplossingen voor virtuele ontmoetingen halen het niet bij een videogesprek, door de sociale beperkingen van avatars en het ontbreken van de subtiliteiten van menselijke expressie.

Het oplossen van deze problemen is een heilige graal geworden voor metaverse-ontwikkelaars. Voor Canon USA heeft dit geleid tot wat Kohei Maeda, adviseur van New Business and Development, omschrijft als "de toevalstreffer bij de waterkoeler" - ofwel de vergaderoplossing met de naam Activate My Line Of Sight (AMLOS).

"Stel je even voor, er is een AMLOS-camera op kantoor en bij toeval begint er een gesprek, maar er moet iemand bij betrokken zijn die die dag thuis werkt", zegt hij. "Ze hoeven dan alleen maar naar de camera te kijken en één gebaar te maken. Vervolgens herkent het AMLOS-systeem de persoon in de kantoorruimte en zet op basis van dit gebaar spontaan een Microsoft Teams-vergadering op."

Verfijning voor de avatar op de werkplek

De insteek die AMLOS beoogt, weerspiegelt in hoge mate de behoefte die geografisch verspreide teams hebben als het gaat om brainstormen en de wens om verbondenheid en kameraadschap te creëren. Maar ook hier spelen verschillende uitdagingen.

Zoals we al eerder hebben gezegd, behoren zeer nauwkeurige gezichtsuitdrukkingen en gebaren niet tot de sterke punten van de huidige virtuele werkruimte die de metaverse biedt. En daar komt bij dat uit een enorme hoeveelheid onderzoek blijkt dat lange perioden in VR-omgevingen kunnen leiden tot gevoelens van loskoppeling. Met dit in het achterhoofd, zouden organisaties die hun teams willen migreren naar welke vorm van metaverse ook er dan goed aan doen om net zo veel nadruk te leggen op de menselijke beleving als op de opwindende technologische voordelen.

Eén van de aanbevelingen is om experts op het gebied van lichamelijk en geestelijk welzijn te laten werken binnen projectimplementatieteams, om het proces te begeleiden en eventuele problemen aan te kaarten. Met andere woorden, binnenkort hebben we misschien een werkplek waar verschillende aspecten op verschillende niveaus van immersie, betrokkenheid, look en feel worden uitgevoerd.

Dit is iets waar de Kokomo-videobelsoftware van Canon USA al voor zorgt. Dit stelt jou en de persoon die belt in staat om zich in menselijke vorm te presenteren, tot aan de gezichtsuitdrukkingen en kleding die gedragen wordt.

Het is een zeer geavanceerd niveau van persoonlijke avatars waarvan wij denken dat ze in de toekomst het verschil zullen maken. Onderzoek toont aan dat het bouwen van biofiele ontwerpen enorm stimulerend kan zijn voor de geestelijke gezondheid.

Meeliften op de metaverse-hype

Quentyn Taylor, Senior Director of Information Security and Global Response van Canon EMEA, zinspeelt op de mogelijke risico's die implementatie van de metaverse met zich mee kan brengen.

"Ik denk dat mensen goed zijn in het accepteren dat ze voor de gek worden gehouden", zegt hij over de opkomst van generatieve AI en de kans dat AI-avatars onderdeel worden van de virtuele werkplek. "Als je weet dat het een bot is, kun je dat voor jezelf goedpraten en zo de controle houden."

Door het perspectief te verschuiven van persoonlijke naar organisatorische risico's, voelt hij zich ook grotendeels ongestoord door het vooruitzicht van eventuele nieuwe en complexe cyberbeveiligingsgevaren die kunnen ontstaan wanneer een bedrijf overstapt op de metaverse. "Je richt je op de gegevens en kijkt vanuit het perspectief van de voordelen ten opzichte van de nadelen", stelt hij gerust.

“Kijk bijvoorbeeld eens naar de cloud. Vanuit het perspectief van het beveiligingsteam zorgt het voor meer blootstelling aan risico's, maar aan de andere kant kun je er ook grootschalig mee werken. Over het algemeen zijn de voor- en nadelen in evenwicht."

Hij voegt eraan toe dat we waarschijnlijk een overvloed aan verschillende oplossingen in gebruik zullen zien in onze organisaties voordat we zelfs formeel beginnen te erkennen dat we in feite in de metaverse werken. "Om het onzekerheidsprincipe van Heisenberg te parafraseren: we kunnen het niet zien omdat we er middenin zitten", glimlacht hij.

"We kunnen het pas zien als het is gebeurd."

Lees hier meer over AMLOS en Kokomo. Als je meer wilt weten over de toekomst van de werkplek, bekijk dan hier ons nieuwste artikel.

Verwant