De juiste keuze voor de toekomst van bosbehoud

2 min
Boom en hyena in een bos

Waarom het tijd is om papierproducten de rug toe te keren om de toekomst van onze planeet te beschermen

Als bossen de 'longen van de aarde' zijn, zijn ze er wat hun gezondheid betreft slecht aan toe. Het is aan ons om voor hen te zorgen en hen te helpen gedijen, anders zullen we lijden onder de gevolgen.

Volgens de Wereldbank is er tussen 1990 en 2016 1,3 miljoen vierkante kilometer aan bos verloren gegaan. Meer dan de helft heeft plaats moeten maken voor landbouw, veeteelt en mijnbouw, maar ook houtkap heeft een grote rol gespeeld.

Dat is onhoudbaar. Het niet beschermen van onze bossen leidt tot permanente vernietiging, wat verwoestende gevolgen heeft voor wat betreft klimaatverandering en verlies van leefruimte over de hele wereld.

De keuzes die we als bedrijf maken en die jij als consument maakt, kunnen een verschil maken.

De 'integriteit van het bos'

Het is belangrijk om te weten dat bossen ook mensen en lokale economieën herbergen: naar schatting zijn zo'n 1,6 miljard mensen zijn afhankelijk van het bos voor hun levensonderhoud, voedsel, brandstof voor koken en verwarmen, medicijnen, onderdak en kleding.

Hoewel er een duidelijke behoefte is aan producten die afkomstig zijn uit het bos, zowel lokaal als internationaal, is er ook een urgentie om de 'integriteit van het bos' te behouden. Dit betekent dat we moeten samenwerken met het ecosysteem, niet tegenwerken.

Strenge normen voor milieubeheer kunnen de negatieve effecten van ontbossing op ecosystemen enorm verzachten, door een robuuste strategie op te stellen voor de manier waarop bossen worden 'gebruikt' en voor de omstandigheden waarin arbeiders werken, lokale gemeenschappen worden beïnvloed en de biodiversiteit in stand wordt gehouden.

Als we het hebben over 'goed beheerde bossen' bedoelen we milieubeheer, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende principes:

  • Milieunormen (behoud en koolstof) en -impact
  • Naleving van wet- en regelgeving
  • Rechten en arbeidsvoorwaarden van werknemers
  • Bewaking en beoordeling
  • De rechten van inheemse volkeren
  • Relaties met de samenleving
  • Het is een complexe onderneming. Maar deze aanpak wordt gelukkig al effectief geïmplementeerd in duizenden bossen over de hele wereld.

Een pak Canon Yellow Label-printpapier op een witte achtergrond

PECF- en FSC-certificeringslogo's zijn opvallend en eenvoudig te vinden op allerlei producten. FSC-licentienummer (FSC-C008945) - PEFC-licentienummer (PEFC/30-31-041)

Een pak Canon Red Superior Label-printpapier op een witte achtergrond

PECF- en FSC-certificeringslogo's zijn opvallend en eenvoudig te vinden op allerlei producten. FSC-licentienummer (FSC-C008945) - PEFC-licentienummer (PEFC/30-31-041)

Meer dan een logo

Wij zijn van mening dat producten uit het bos de juiste keuze zijn. Daarom is ons assortiment papier voor kopieerapparaten en printers voorzien van logo's die aangeven dat het papier afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

Hoe? Via certificeringsprogramma's zoals de Forest Stewardship Council (FSC®) en het Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Ze geven bedrijven en consumenten het vertrouwen dat van bossen afkomstige producten op een verantwoorde en duurzame manier op de markt zijn gebracht, zodat bestaansmiddelen en de integriteit van bossen worden ondersteund.

Als je producten koopt waarop het FSC- of PEFC-logo staat, kies je voor een duurzaam geproduceerd product. Onze ethische keuzes als consument, in een concurrerende wereld, kunnen onethische keuzes van de markt laten verdwijnen.

Daarom kiezen we ervoor om papier voor kopieerapparaten en printers te leveren met duidelijke FSC- en PEFC-logo's. Het is slechts een van de manieren waarop we met de planeet samenwerken, om de toekomst ervan te waarborgen.

Ontdek meer over Canon’s visie op duurzaamheid.

Verwant