Draadloze verbinding instellen voor PIXMA MX924

Hier vindt u instructies voor het instellen van de draadloze verbinding op uw PIXMA MX924-printer en ook hoe u de fabrieksinstellingen van de printer kunt herstellen.

Sommige toegangspunten (ook wel routers of hubs genoemd) hebben een automatische verbindingsknop met de tekst 'WPS' (Wi-Fi Protected Setup).

Hierdoor kunnen toegestane apparaten zoals uw PIXMA MX924 verbinding maken met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren, zodat u uw apparaten snel en eenvoudig kunt verbinden.

Deze methode is verreweg de eenvoudigste manier om uw PIXMA MX924 te verbinden. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u het tabblad WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw router geen WPS ondersteunt, zijn er alternatieve instructies om uw PIXMA MX924 te verbinden. Selecteer daarvoor het tabblad Standaard verbindingsmethode hieronder.

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

  • Het toegangspunt moet over een fysieke WPS-drukknop beschikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie. Als er geen WPS-drukknop is, gebruikt u de instructies op het tabblad Standaard verbindingsmethode.
  • Voor uw netwerk moet het veiligheidsprotocol WPA (Wi-Fi Protected Access) of WPA2 worden gebruikt. De meeste WPS-toegangspunten gebruiken dit protocol.

Stap 1

1. Druk op de knop [Menu] (A) van de printer.

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap1-1 MX924/MX925

Stap 2

1. Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right] (A) om te navigeren naar het pictogram [draadloze LAN instellen] of [WLAN instellen] en druk op de knop [OK] (B).

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap1-2-MX924/MX925

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) gaat branden wanneer een draadloze verbinding is ingeschakeld.

De printer zoekt nu automatisch naar toegangspunten die de WPS-functie ondersteunen.

Stap 3

Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven -

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap1-3 MX924/MX925

1. Houd de [WPS]-knop op het toegangspunt ongeveer 5 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.
Voor instructies voor het starten van WPS op uw toegangspunt raadpleegt u de bijbehorende gebruikershandleiding.

2. Druk binnen 2 minuten op de knop [OK] op de printer.

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje op de printer knippert wanneer u zoekt naar of verbinding maakt met het toegangspunt.

3. Wanneer het onderstaande scherm verschijnt, drukt u op de knop [OK] om de configuratie te voltooien.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page Tap1-4

Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MX924 te halen.
Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

Als het instellen van WPS na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standaard verbindingsmethode

Stap 1

1. Druk op de knop [Menu] (A) van de printer.

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap1-1 MX924/MX925

Stap 2

1. Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right] (A) om te navigeren naar het pictogram [draadloze LAN instellen] of [WLAN instellen] en druk op de knop [OK] (B).

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap2-2-MX924/MX925

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) gaat branden wanneer een draadloze verbinding is ingeschakeld.

Stap 3

Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven -

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap2-3 MX924/MX925

1. Druk op de knop [Stoppen/Hervatten [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button].

Het volgende scherm wordt weergegeven.

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap2-4 MX924/MX925

2. Selecteer [Standaardconfiguratie].

De printer zal nu zoeken in alle beschikbare draadloze netwerken in de directe omgeving.

3. Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down] om de naam (of SSID) van uw draadloze netwerk te markeren en druk vervolgens op [OK] om het te selecteren.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-5

De naam van uw draadloze netwerk kunt u controleren op een bedrukt etiket op uw toegangspunt of door middel van het netwerk waarmee uw computer is verbonden. Als u uw netwerk niet in de netwerklijst ziet, drukt u op de linkerfunctieknop (A) [Opnieuw zoeken].

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-6

4. Een van de onderstaande schermen wordt weergegeven op de printer, afhankelijk van welke beveiligingsmethode uw toegangspunt gebruikt.

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap2-7[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-8

5. Druk op de knop [OK].

6. Voer het netwerkwachtwoord in (WEP-sleutel of beveiligingszin). Indien u niet zeker bent van het wachtwoord van uw draadloze netwerk, kan het op een bedrukt etiket op uw toegangspunt staan. De invoer is hoofdlettergevoelig.

U kunt de tekens invoeren wanneer het toetsenbord wordt weergegeven op de printer.

Volg de onderstaande procedure.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-9

a. Wanneer een toetsenbord op het scherm wordt weergegeven (zoals hierboven), drukt u op de middelste knop (A) om te schakelen naar een toetsenbord dat de tekens ondersteunt die u wilt gebruiken.

Drie soorten toetsenborden (alfabet in hoofdletters, alfabet in kleine letters en numeriek/symbolen) leverbaar. Door op de middelste functieknop te drukken, schakelt u tussen de typen toetsenborden.

b. Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right] (B) om een teken op het toetsenbord te selecteren en druk op de knop [OK] om het in te voeren.

Ingevoerde tekens verschijnen in het bovenste gedeelte (C) van het toetsenbord op het scherm.

c. Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op de rechterfunctieknop [Teken verwijderen].

d. Herhaal a en b voor het invoeren van de resterende tekens.

7. Druk op de linkerfunctieknop om [Gereed] te selecteren als u uw netwerkwachtwoord hebt ingevoerd.

8. Controleer of het netwerkwachtwoord correct is.

Als u een fout hebt gemaakt, drukt u op [OK] om het ingevoerde wachtwoord te bewerken.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-10

9. Druk op de linkerfunctieknop [Configuratie beëindigen] om verbinding met uw netwerk te maken.

10. Wanneer het onderstaande scherm verschijnt, drukt u op de knop [OK] om terug te keren naar het menuscherm.

[MASTER] Picture_MX714/MX715Wireless Connection Setup Page Tap2-11

Hiermee is de standaardconfiguratie van de verbinding voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MX924 te halen.
Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


De netwerkinstellingen van uw PIXMA MX924 terugzetten naar de standaardinstellingen

Als u uw netwerkinstellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toegangspunt wijzigt, kunt u dit als volgt doen:

Stap 1

1. Druk op de knop [Menu] (A) van de printer.

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap1-1 MX924/MX925

Stap 2

1. Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right] (A) om te navigeren naar het pictogram [Instellingen][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page pliers 1.

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap3-2-MX924/MX925

2. Druk op de knop [OK] (B).

Stap 3

1. Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right] (A) om te navigeren naar het pictogram [Apparaatinstellingen].

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap3-3

2. Druk op de knop [OK] (B).

Stap 4

1. Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down] (A) om te navigeren naar [LAN-instellingen]
.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap3-4

2. Druk op de knop [Ok] (B).

Stap 5

1. Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down] (A) om te navigeren naar [LAN-instellingen opnieuw instellen].

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap3-5

Druk op de knop [OK] (B).

3. Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down] (A) om [Ja] te selecteren en druk daarna op de knop [OK] (B) ter bevestiging. Het scherm "Bezig met verwerken….. Een ogenblik geduld" wordt weergegeven.

4. Als het scherm "Het volgende is voltooid." wordt weergegeven, drukt u op de knop [OK] (B) om het herstelproces voor de LAN-instellingen te voltooien.

De instellingen van het draadloze netwerk zijn teruggezet naar de standaardinstellingen.

Als dit proces na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.