Draadloze verbinding instellen voor PIXMA MG2950

Sommige toegangspunten (ook wel routers of hubs genoemd) hebben een automatische verbindingsknop met de tekst 'WPS' (Wi-Fi Protected Setup). 

Hierdoor kunnen toegestane apparaten zoals uw PIXMA MG2950 verbinding maken met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren, zodat u uw apparaten snel en eenvoudig kunt verbinden. 

Deze methode is verreweg de eenvoudigste manier om uw PIXMA MG2950 te verbinden. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u het tabblad WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw router geen WPS ondersteunt, zijn er alternatieve instructies om uw PIXMA MG2950 te verbinden. Selecteer daarvoor het tabblad Standaard verbindingsmethode hieronder.


WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

 • Het toegangspunt moet over een fysieke WPS-drukknop beschikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
  Als er geen WPS-drukknop is, gebruikt u de instructies op het tabblad Standaard verbindingsmethode.
 • Voor uw netwerk moet het veiligheidsprotocol WPA (Wi-Fi Protected Access) of WPA2 worden gebruikt. De meeste WPS-toegangspunten gebruiken dit protocol

 1. Controleer of de printer is ingeschakeld.
 2. Houd de knop [Wi-Fi[MASTER] Wi-Fi-knop] aan de voorkant van de printer ingedrukt totdat het oranje alarmlampje één keer knippert en laat deze vervolgens weer los.
 3. Controleer of deze Wi-Fi-knop blauw begint te knipperen en ga vervolgens naar uw toegangspunt en druk binnen 2 minuten op de [WPS]-knop.
  Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor precieze informatie over het drukken op de WPS-knop.

Het blauwe Wi-Fi-lampje op de printer blijft knipperen tijdens het zoeken naar of verbinding maken met het toegangspunt. Tijdens de installatie zal het groene stroomlampje ook beginnen te knipperen. Wanneer de printer succesvol verbinding met uw draadloze netwerk heeft gemaakt, stoppen het blauwe en groene lampjes met knipperen en blijven ze branden.

Om te controleren of uw printer succesvol is aangesloten op uw draadloze netwerk, kunt u de netwerkinstellingen voor uw printer afdrukken indien gewenst:

 1. Controleer of de printer is ingeschakeld.
 2. Laad een vel normaal papier (A4- of Letter-formaat).
 3. Houd de knop [Cancel/Annuleren[MASTER] knop Cancel (Annuleren)] ingedrukt totdat het oranje alarmlampje 15 maal knippert en laat de knop vervolgens los. De netwerkinformatiepagina wordt afgedrukt.

Controleer op de print of de 'Verbinding' de status 'Actief' aangeeft en of de SSID - Service Set Identifier (of de naam van uw draadloze netwerk) de juiste naam van uw draadloze netwerk aangeeft.


Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MG2950 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden.

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.

Back to top


Standaard verbindingsmethode

Gebruik de onderstaande koppelingen om de juiste instructies weer te geven voor uw besturingssysteem -

Standaard verbindingsmethode - alleen voor Windows-gebruikers

 1. Plaats de cd die bij uw printer is geleverd en voer de installatie uit.
  Als de 'installatie-cd-rom' niet automatisch wordt gestart, plaatst u de cd-rom opnieuw in de computer en klikt u op [My Computer/Mijn computer] of [This PC/Deze computer]. Selecteer de cd-rom en dubbelklik op [MSETUP4.EXE].
  Als u de meegeleverde cd('s) niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden.

 2. Wanneer het beginscherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 1

 3. Selecteer [Draadloze LAN-verbinding] als verbindingsmethode en klik op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 2

 4. Selecteer [Verbinding voor het toegangspunt (aanbevolen)] als de methode voor de draadloze LAN-verbinding en klik op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 3

 5. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld, controleer of het groene stroomlampje aan is en klik op [Next/Volgende].

  [MASTER] Scherm 4

 6. De software zoekt nu kort naar verbonden printers in uw netwerk.
  Als dit de eerste keer is dat u uw printer wilt instellen, zal deze niet worden gevonden. Zorg ervoor dat [Instellen printer kan niet worden gevonden in de lijst] is geselecteerd en klik op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 5

 7. De installatie van de installatiehandleiding wordt nu gestart.

  [MASTER] Scherm 6

 8. Klik op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 7

 9. Klik op [Kabelloze installatie].

  [MASTER] Scherm 8

 10. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, houdt u de knop [Wi-Fi [MASTER] Wi-Fi-knop] op de printer ingedrukt tot het oranje stroomlampje 2 keer knippert en laat u deze daarna los en klikt u op [Next/Volgende].

  [MASTER] Scherm 9

 11. Controleer of het blauwe Wi-Fi-lampje snel knippert en of het witte stroomlampje brandt. Vervolgens klikt u op [Next/Volgende].

  [MASTER] Scherm 10

 12. Het volgende bericht wordt weergegeven

  [MASTER] Scherm 11

 13. Nadat de verbinding met het toegangspunt is voltooid, klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 12

 14. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw regio en klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 13

 15. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw taal en klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 14

 16. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op [Volgende]. Als u nu nog niet zeker weet welke software u wilt installeren, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt de software later altijd verwijderen, indien gewenst.

  [MASTER] Scherm 15

 17. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Ja] om akkoord te gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

  [MASTER] Scherm 16

 18. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 17

 19. De software wordt nu geïnstalleerd.

  [MASTER] Scherm 18

  Als het volgende scherm wordt weergegeven tijdens de installatie, klikt u op [Opnieuw detecteren] om uw printer opnieuw te zoeken.
  Afhankelijk van uw netwerkconfiguratie kan het een paar minuten duren voordat de printer door de software wordt gevonden. Mogelijk moet u een paar keer op Opnieuw detecteren klikken.

  [MASTER] Scherm 19

 20. Zodra de installatie is voltooid, wordt het volgende scherm weergegeven om het model van uw printer en de naam (of SSID) van uw draadloze netwerk aan te geven. Klik op [Voltooien].

  [MASTER] Scherm 20

 21. Als dit de eerste keer is dat u uw printer wilt instellen en het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Execute/Uitvoeren] om de printkop uit te lijnen en volgt u de instructies op het scherm. Klik anders op [Next/Volgende].

  [MASTER] Printkop

 22. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 22

 23. Als u in dit stadium uw printer wilt registreren, klikt u op [Volgende]. U kunt uw printer ook op een later tijdstip registreren via de Quick Menu-software. In dat geval kunt u nu op [Annuleren] klikken.

  [MASTER] Scherm 23

 24. Als u wilt deelnemen aan het Extended Survey Program (Uitgebreid enquêteprogramma), klikt u op [Akkoord]. U kunt ook klikken op [Ik ga niet akkoord].

  [MASTER] Scherm 24

 25. Als het volgende scherm wordt weergegeven en u een testafdruk wilt sturen naar uw printer, klikt u op [Uitvoeren]. Als dit niet het geval is, klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 25

 26. Klik op [Afsluiten] om de installatie te voltooien.

  [MASTER] Scherm 26

Hiermee is de Windows-installatie voltooid
Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning. 

Kabelloze configuratiemethode (alleen voor Mac-gebruikers)

Download voordat u begint de installatiesoftware.


 1. Nadat u het bestand heb gedownload, zoekt u het bestand op en dubbelklikt u erop. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, dubbelklikt u op [Volgende].

  [MASTER] Instellen 

 2. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Openen].

  [MASTER] Scherm 28

 3. Wanneer het beginscherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 29

 4. Mogelijk wordt u gevraagd uw wachtwoord in te voeren om verder te gaan met de installatie. Typ uw wachtwoord en klik op [Helper installeren].

  [MASTER] Scherm 30

 5. Klik op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 31

 6. Selecteer [Draadloze LAN-verbinding] als verbindingsmethode en klik op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 32

 7. Selecteer [Verbinding voor het toegangspunt (aanbevolen)] als de methode voor de draadloze LAN-verbinding en klik op [Volgende]

  [MASTER] Scherm 33

 8. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en het groene stroomlampje aan is en klik op [Next/Volgende].

  [MASTER] Scherm 34

 9. De software zoekt nu kort naar verbonden printers in uw netwerk.
  Als dit de eerste keer is dat u uw printer wilt instellen, zal deze niet worden gevonden. Zorg ervoor dat [Instellen printer kan niet worden gevonden in de lijst] is geselecteerd en klik op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 35

 10. Als het volgende scherm verschijnt, selecteert u [Openen].

  [MASTER] Scherm 36

 11. Klik op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 7

 12. Klik op [Kabelloze installatie].

  [MASTER] Scherm 8
 13. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, houdt u de knop [Wi-Fi [MASTER] Wi-Fi-knop] op de printer ingedrukt tot het oranje alarmlampje 2 keer knippert en laat u deze daarna los en klikt u op [Next/Volgende].

  [MASTER] Scherm 9

 14. Controleer of het blauwe Wi-Fi-lampje snel knippert en of het groene stroomlampje brandt. Vervolgens klikt u op [Next/Volgende].

  [MASTER] Scherm 10

 15. Het volgende bericht wordt weergegeven:

  [MASTER] Scherm 37

 16. Klik op [Toestaan] wanneer het volgende bericht wordt weergegeven.

  [MASTER] Scherm 38

 17. Nadat de verbinding met het toegangspunt is voltooid, klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 12

 18. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw regio en klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 13

 19. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw taal en klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 14

 20. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op [Volgende]. Als u nu nog niet zeker weet welke software u wilt installeren, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt de software later altijd verwijderen, indien gewenst.

  [MASTER] Scherm 39

 21. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Ja] om akkoord te gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

  [MASTER] Scherm 40

 22. Als het volgende scherm wordt weergegeven en u wilt een alias maken van de handleiding op uw bureaublad, klikt u op [Akkoord], anders klikt u op [Niet akkoord] om deze stap over te slaan.

  [MASTER] Scherm 41

 23. De software wordt vervolgens gedownload en geïnstalleerd.

  [MASTER] Scherm 18

 24. Selecteer in het scherm Canon IJ Network Tool de gedetecteerde printer en klik op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 42

 25. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Printer toevoegen].

  [MASTER] Scherm 43

 26. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de versie [Canon IJ Network] van uw printer en klikt u op [Toevoegen].

  [MASTER] Scherm 44

 27. Het volgende scherm wordt kort weergegeven.

  [MASTER] Scherm 45

 28. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 46

 29. Als dit de eerste keer is dat u uw printer wilt instellen en het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Execute/Uitvoeren] om de printkop uit te lijnen en volgt u de instructies op het scherm. Klik anders op [Next/Volgende].

  [MASTER] Printkop

 30. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 48

 31. Als u in dit stadium uw printer wilt registreren, klikt u op [Volgende]. U kunt uw printer ook op een later tijdstip registreren via de Quick Menu-software. In dat geval kunt u nu op [Annuleren] klikken.

  [MASTER] Scherm 49

 32. Als u wilt deelnemen aan het Extended Survey Program (Uitgebreid enquêteprogramma), klikt u op [Akkoord]. U kunt ook klikken op [Ik ga niet akkoord].

  [MASTER] Scherm 50

 33. Als het volgende scherm wordt weergegeven en u wilt een testafdruk uitvoeren om de netwerkinstellingen te controleren, klikt u op [Uitvoeren], anders slaat u deze stap over en klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 51

 34. Klik op [Afsluiten] om de installatie te voltooien.

  [MASTER] Scherm 52


Hiermee is de Mac-installatie voltooid

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.

Back to top


De netwerkinstellingen van uw PIXMA MG2950 terugzetten naar de standaardinstellingen

Als u uw netwerkinstellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toegangspunt wijzigt, kunt u dit als volgt doen:

Houd er rekening mee dat door initialisatie alle netwerkinstellingen op het apparaat worden gewist, zodat afdrukken of scannen vanaf een computer via een netwerk wellicht onmogelijk worden totdat de printer opnieuw wordt geconfigureerd met nieuwe netwerkinstellingen.

 1. Houd de knop [CANCEL/ANNULEREN[MASTER] knop Cancel (Annuleren)] ingedrukt totdat het alarmlampje 17 keer knippert.
 2. Laat de knop [CANCEL/ANNULEREN [MASTER] knop Cancel (Annuleren)] los.


De netwerkinstellingen zijn teruggezet naar de standaardinstellingen.


Als dit proces na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.

Back to top