Draadloze verbinding instellen voor PIXMA MX534

Hier vindt u instructies voor het instellen van de draadloze verbinding op uw PIXMA MX534-printer en het herstellen van de fabrieksinstellingen van de printer.

Sommige toegangspunten (ook wel routers of hubs genoemd) hebben een automatische verbindingsknop met de tekst 'WPS' (Wi-Fi Protected Setup).

Hierdoor kunnen toegestane apparaten zoals uw PIXMA MX534 verbinding maken met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren, zodat u uw apparaten snel en eenvoudig kunt verbinden.

Deze methode is verreweg de eenvoudigste manier om uw PIXMA MX534 te verbinden. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u het tabblad WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw router geen WPS ondersteunt, zijn er alternatieve instructies om uw PIXMA MX534 te verbinden. Selecteer daarvoor het tabblad Standaard verbindingsmethode hieronder.

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

  • Het toegangspunt moet over een fysieke WPS-drukknop beschikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie. Als er geen WPS-drukknop is, gebruikt u de instructies op het tabblad Standaard verbindingsmethode.
  • Voor uw netwerk moet het veiligheidsprotocol WPA (Wi-Fi Protected Access) of WPA2 worden gebruikt. De meeste WPS-toegangspunten gebruiken dit protocol.

Stap 1

1. Druk op de knop [Instellen] (A) van de printer.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-1

Stap 2

1. Selecteer [Draadloze LAN-instellingen] en druk op de knop [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2

Het blauwe Wi-Fi-lampje (A) brandt als de draadloze verbinding is ingeschakeld.

De printer zoekt nu automatisch naar toegangspunten die de WPS-functie ondersteunen

Stap 3

Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-3

(Het volgende bericht verschijnt: "Druk ongeveer 5 sec. op de WPS-knop en druk op [OK] op het apparaat)"

1. Houd de [WPS]-knop op het toegangspunt ingedrukt.

Voor instructies voor het starten van WPS op uw toegangspunt raadpleegt u de bijbehorende gebruikershandleiding.

2. Druk binnen 2 minuten op de knop [OK] op de printer.

Het blauwe Wi-Fi-lampje op de printer knippert tijdens het zoeken naar of verbinding maken met het toegangspunt.
Zodra er verbinding is, verschijnt het volgende scherm. Druk op de knop [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-4

Als een ander scherm wordt weergegeven, raadpleegt u "problemen oplossen" in de gebruikershandleiding.

Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MX534 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden.

Als het instellen van WPS na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standaard verbindingsmethode

Stap 1

1. Druk op de knop [Instellen] (A) van de printer.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-1

Stap 2

1. Selecteer [Draadloze LAN-instellingen] en druk op de knop [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2

Stap 3

1. Druk op de knop [Stop/Reset[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-3] en het volgende scherm verschijnt.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-4

2. Druk op [OK] wanneer het bovenstaande scherm wordt weergegeven.

De printer zal nu zoeken in alle beschikbare draadloze netwerken in de directe omgeving.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-5

(####### geeft de beschikbare netwerknamen aan)

3. Gebruik de pijltoetsen om de naam van uw netwerk te selecteren (ook wel SSID genoemd) en druk twee keer op de knop [OK].

De naam van uw draadloze netwerk (SSID) kunt u controleren op een bedrukt etiket op uw toegangspunt of door middel van het netwerk waarmee uw computer is verbonden.

Als u uw netwerk niet in de netwerklijst ziet, selecteert u [Opnieuw zoeken] met de pijltoetsen en drukt u op de knop [OK].

4. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, kunt u met de numerieke knoppen op de computer de beveiligingszin van uw draadloze netwerk invoeren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-6

De machine heeft drie invoermodi: hoofdlettermodus, kleine-lettermodus en numerieke modus. Druk op de knop [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-7 om over te schakelen naar de hoofdlettermodus (:A), kleine-lettermodus (:a) of numerieke modus (:1). (Rechtsboven in het scherm weergegeven).

Als u in de hoofdlettermodus bijvoorbeeld één keer op de knop [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8 drukt, krijgt u "A" en als u twee keer op de knop [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8 drukt, krijgt u "B" etc. Als dezelfde knop 2 tekens bevat, drukt u op de pijltoets om naar het volgende teken te gaan. Als u per ongeluk een fout maakt, kunt u het teken verwijderen door op de toets [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-9 te drukken. Als u klaar bent met het invoeren van de beveiligingszin, drukt u op OK.
Het volgende scherm verschijnt:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-10

Druk op de knop [OK].

Hiermee is de Wi-Fi-installatieprocedure voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MX534 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden.

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


De netwerkinstellingen van uw PIXMA MX534 terugzetten naar de standaardinstellingen

Als u uw netwerkinstellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toegangspunt wijzigt, kunt u dit als volgt doen:

Stap 1

1. Druk op de knop [Instellen] (A) van de printer.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-1

Stap 2

1. Gebruik de pijlknoppen (A) om [Apparaatinstellingen] te selecteren en druk op de knop [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-2

Stap 3

1. Gebruik de pijlknoppen om [Instelling herstellen] te selecteren en druk op de knop [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-3

Stap 4

1. Gebruik de pijlknoppen om [LAN-instellingen] te selecteren en druk op de knop [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-4

Stap 5

1. Gebruik de pijlknoppen om [Ja] te selecteren en druk op de knop [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-5

De volgende schermen worden weergegeven:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-6

De instellingen van het draadloze netwerk zijn teruggezet naar de standaardinstellingen.

Als dit proces na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.