Draadloze verbinding instellen voor PIXMA MX525

Hier vindt u instructies voor het instellen van de draadloze verbinding op uw PIXMA MX525-printer en ook hoe u de fabrieksinstellingen van de printer kunt herstellen.

Sommige toegangspunten (ook wel routers of hubs genoemd) hebben een automatische verbindingsknop met de tekst 'WPS' (Wi-Fi Protected Setup).

Hierdoor kunnen toegestane apparaten zoals uw PIXMA MX525 verbinding maken met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren, zodat u uw apparaten snel en eenvoudig kunt verbinden.

Deze methode is verreweg de eenvoudigste manier om uw PIXMA MX525 te verbinden. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u het tabblad WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw router geen WPS ondersteunt, zijn er alternatieve instructies om uw PIXMA MX525 te verbinden. Selecteer daarvoor het tabblad Standaard verbindingsmethode hieronder.

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

  • Het toegangspunt moet over een fysieke WPS-drukknop beschikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie. Als er geen WPS-drukknop is, gebruikt u de instructies op het tabblad Standaard verbindingsmethode.
  • Voor uw netwerk moet het veiligheidsprotocol WPA (Wi-Fi Protected Access) of WPA2 worden gebruikt. De meeste WPS-toegangspunten gebruiken dit protocol.

Stap 1

1. Druk op de knop [Menu] (A) van de printer.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_1

Stap 2

1. Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (A) om het pictogram [WLAN instellen] te selecteren en druk op de knop [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_2

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) gaat branden wanneer een draadloze verbinding is ingeschakeld.

De printer zoekt nu automatisch naar toegangspunten die de WPS-functie ondersteunen.

Stap 3

Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven -

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_3

1. Houd de [WPS]-knop op het toegangspunt ongeveer 5 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los. Voor instructies voor het starten van WPS op uw toegangspunt raadpleegt u de bijbehorende gebruikershandleiding.

2. Druk binnen 2 minuten op de knop [OK] op de printer.

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje op de printer knippert wanneer u zoekt naar of verbinding maakt met het toegangspunt.

3. Wanneer het onderstaande scherm verschijnt, drukt u op de knop [OK] om de configuratie te voltooien.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_4

Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MX525 te halen.
Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

Als het instellen van WPS na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standaard verbindingsmethode

Stap 1

1. Druk op de knop [Menu] (A) van de printer.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

 

Stap 2

1. Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (A) om het pictogram [WLAN instellen] te selecteren en druk op de knop [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) gaat branden wanneer een draadloze verbinding is ingeschakeld.

 

Stap 3

Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven -

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3

1. Druk op de knop [Stop/Opnieuw instellen [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button], het volgende scherm wordt weergegeven.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

2. Druk op de knop [OK] om [Standaardconfiguratie] te selecteren.

De printer zal nu zoeken in alle beschikbare draadloze netwerken in de directe omgeving.

3. Gebruik de pijltoetsen om de naam (of SSID) van uw draadloze netwerk te selecteren en druk op [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_5

De naam van uw draadloze netwerk kunt u controleren op een bedrukt etiket op uw toegangspunt of door middel van het netwerk waarmee uw computer is verbonden.

Als u uw netwerk niet in de netwerklijst ziet, selecteert u [Opnieuw zoeken] met de pijltoetsen en drukt u op de knop [OK].

4. Een van de onderstaande schermen wordt weergegeven, afhankelijk van de beveiligingsmethode die uw netwerk gebruikt.

WEP WPA/WPA2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_6[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7

5. Voer het netwerkwachtwoord (WEP-sleutel of beveiligingszin) van uw draadloze netwerk in. De invoer is hoofdlettergevoelig.
Als u niet zeker bent van het wachtwoord van uw draadloze netwerk, kan het op een bedrukt etiket op uw toegangspunt staan.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8

U kunt tekens invoeren op deze printer als de alfanumerieke knoppen (A) op het bedieningspaneel branden. Volg de onderstaande procedure.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9

De machine heeft drie invoermodi: hoofdlettermodus, kleine-lettermodus en numerieke modus. Druk op de knop [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10 om over te schakelen naar de hoofdlettermodus (A), kleine-lettermodus (a) of numerieke modus (1). (De invoermodus die u hebt geselecteerd, wordt rechtsboven in het scherm weergegeven)

Als u een symbool moet invoeren, drukt u herhaaldelijk op de toets # totdat uw gewenste symbool wordt weergegeven.
Als u in de hoofdlettermodus bijvoorbeeld eenmaal op de knop [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11 drukt, krijgt u "A" en als u twee keer op de knop [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11 drukt krijgt u "B" etc.

Als dezelfde knop 2 tekens bevat, drukt u op de pijltoets om naar het volgende teken te gaan.

Als u per ongeluk een fout maakt, kunt u het teken verwijderen door op de middelste functieknop te drukken.

6. Als u klaar bent met het invoeren van de tekens, drukt u op de knop [OK]

7. Controleer of het netwerkwachtwoord dat u hebt ingevoerd juist is.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_12

8. Als het juist is, drukt u op de knop [OK].
Als u een fout hebt gemaakt en het wachtwoord moet corrigeren, drukt u op de knop [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab arrow].

9. Wanneer scherm (1) wordt weergegeven, drukt u op de knop [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13

10. Wanneer scherm (2) wordt weergegeven, drukt u op de knop [KOPIËREN] (A) om terug te keren naar het kopieerscherm.


Hiermee is de standaardconfiguratie van de verbinding voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MX525 te halen.
Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.

Back to top


De netwerkinstellingen van uw PIXMA MX525 terugzetten naar de standaardinstellingen

Als u uw netwerkinstellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toegangspunt wijzigt, kunt u dit als volgt doen:

Stap 1

1. Druk op de knop [Menu] (A) van de printer.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_1

Stap 2

1. Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up ] (A) en selecteer [Instellen].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2

2. Druk op de knop [OK] (B).

Stap 3

1. Gebruik de knop [ [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left ] (A) om [Apparaatinstellingen] te selecteren en druk op [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_3

Stap 4

1. Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down ] (A) om [LAN-instellingen] te selecteren en druk op [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_4

Stap 5

1. Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down ] (A) om [LAN-instellingen opnieuw instellen] te selecteren en druk op de knop [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_5

Stap 6

1. Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] om [Ja] te selecteren en druk daarna op de knop [OK] ter bevestiging.

Stap 7

1. Als op het scherm het bericht [Het volgende is voltooid] wordt weergegeven, drukt u op de knop [OK] om het herstelproces voor de LAN-instellingen te voltooien.

Stap 8

1. Wanneer het onderstaande scherm verschijnt, drukt u op de knop [KOPIËREN] om terug te keren naar het kopieerscherm.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_8

De instellingen van het draadloze netwerk zijn nu teruggezet naar de standaardinstellingen.

Als dit proces na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.