Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Wi-Fi-installatiehandleiding voor de PIXMA MX524

Sommige toegangspunten (vaak aangeduid als routers of hubs) hebben een knop voor automatische verbinding met het label WPS (Wi-Fi Protected Setup). Hiermee kunnen toegestane apparaten worden verbonden met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren. Dit is de eenvoudigste manier om verbinding te maken met uw PIXMA-printer. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw toegangspunt WPS niet ondersteunt, selecteert u hieronder Standaardverbindingsmethode.

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

  • Het toegangspunt moet over een fysieke WPS-drukknop beschikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
    Als er geen WPS-drukknop is, gebruikt u de instructies in het gedeelte Standaard verbindingsmethode.

  • Voor uw netwerk moet het veiligheidsprotocol WPA (Wi-Fi Protected Access) of WPA2 worden gebruikt. De meeste WPS-toegangspunten gebruiken dit protocol.


Stap 1

1. Druk op de knop [Menu] (A) van de printer.Stap 2

1. Gebruik de knoppen [] (A) om het pictogram [WLAN Setup/WLAn instellen] te selecteren en druk op de knop [OK] (B).
Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) gaat branden wanneer een draadloze verbinding is ingeschakeld.

De printer zoekt nu automatisch naar toegangspunten die de WPS-functie ondersteunen.


Stap 3

Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven -

 

 

1. Houd de [WPS]-knop op het toegangspunt ongeveer 5 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los. Voor instructies voor het starten van WPS op uw toegangspunt raadpleegt u de bijbehorende gebruikershandleiding.

2. Druk binnen 2 minuten op de knop [OK] op de printer.

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje op de printer knippert wanneer u zoekt naar of verbinding maakt met het toegangspunt.

3. Wanneer het onderstaande scherm verschijnt, drukt u op de knop [OK] om de configuratie te voltooien.


 

Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MX524 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-CD niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden om door te gaan.


Als het instellen van WPS na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standaard verbindingsmethode

Stap 1

1. Druk op de knop [Menu] (A) van de printer.
Stap 2

1. Gebruik de knoppen [] (A) om het pictogram [WLAN instellen] te selecteren en druk op de knop [OK] (B).


 

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) gaat branden wanneer een draadloze verbinding is ingeschakeld.


Stap 3

Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven -

 


1. Druk op de knop [Stop/Opnieuw instellen ], het volgende scherm wordt weergegeven.2. Druk op de knop [OK] om [Standard setup/Standaardconfiguratie] te selecteren.

De printer zal nu zoeken in alle beschikbare draadloze netwerken in de directe omgeving.

3. Gebruik de pijltoetsen om de naam (of SSID) van uw draadloze netwerk te selecteren en druk op [OK].De naam van uw draadloze netwerk kunt u controleren op een bedrukt etiket op uw toegangspunt of door middel van het netwerk waarmee uw computer is verbonden.

Als u uw netwerk niet in de netwerklijst ziet, selecteert u [Opnieuw zoeken] met de pijltoetsen en drukt u op de knop [OK].

4. Een van de onderstaande schermen wordt weergegeven, afhankelijk van de beveiligingsmethode die uw netwerk gebruikt.


WEPWPA/WPA2


5. Voer het netwerkwachtwoord (WEP-sleutel of beveiligingszin) van uw draadloze netwerk in. De invoer is hoofdlettergevoelig.
Als u niet zeker bent van het wachtwoord van uw draadloze netwerk, kan het op een bedrukt etiket op uw toegangspunt staan.U kunt tekens invoeren op deze printer als de alfanumerieke knoppen (A) op het bedieningspaneel branden. Volg de onderstaande procedure.

 De machine heeft drie invoermodi: hoofdlettermodus, kleine-lettermodus en numerieke modus. Druk op de knop om over te schakelen naar de hoofdlettermodus (A), kleine-lettermodus (a) of numerieke modus (1). (De invoermodus die u hebt geselecteerd, wordt rechtsboven in het scherm weergegeven)

Als u een symbool moet invoeren, drukt u herhaaldelijk op de toets # totdat uw gewenste symbool wordt weergegeven.
Als u in de hoofdlettermodus bijvoorbeeld eenmaal op de knop drukt, krijgt u "A" en als u twee keer op de knop drukt krijgt u "B" etc.


Als dezelfde knop 2 tekens bevat, drukt u op de pijltoets om naar het volgende teken te gaan.

Als u per ongeluk een fout maakt, kunt u het teken verwijderen door op de middelste functieknop te drukken.

6. Als u klaar bent met het invoeren van de tekens, drukt u op de knop [OK]

7. Controleer of het netwerkwachtwoord dat u hebt ingevoerd juist is.
8. Als het juist is, drukt u op de knop [OK].
Als u een fout hebt gemaakt en het wachtwoord moet corrigeren, drukt u op de knop [].


9. Wanneer scherm (1) wordt weergegeven, drukt u op de knop [OK].10. Wanneer scherm (2) wordt weergegeven, drukt u op de knop [KOPIËREN] (A) om terug te keren naar het kopieerscherm.

Hiermee is de standaardconfiguratie van de verbinding voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MX524 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-CD niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden om door te gaan.


Als het instellen van een wireless verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met Canon op voor verdere ondersteuning.


Netwerkinstellingen terugzetten naar fabrieksinstellingen

Als u uw netwerkinstellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toegangspunt wijzigt, kunt u dit als volgt doen:


Stap 1

1. Druk op de knop [Menu] (A) van de printer.Stap 2

1. Gebruik de knoppen [] (A) en selecteer [Instellen].


2. Druk op de knop [OK] (B).


Stap 3

1. Gebruik de knop [ ] (A) om [Apparaatinstellingen] te selecteren en druk op [OK] (B).Stap 4

1. Gebruik de knoppen [ ] (A) om [LAN-instellingen] te selecteren en druk op [OK] (B).Stap 5

1. Gebruik de knoppen [ ] (A) om [LAN-instellingen opnieuw instellen] te selecteren en druk op de knop [OK] (B).Stap 6

1. Gebruik de knoppen [] om [Ja] te selecteren en druk daarna op de knop [OK] ter bevestiging.


Stap 7

1. Als op het scherm het bericht [Het volgende is voltooid] wordt weergegeven, drukt u op de knop [OK] om het herstelproces voor de LAN-instellingen te voltooien.


Stap 8

1. Wanneer het onderstaande scherm verschijnt, drukt u op de knop [KOPIËREN] om terug te keren naar het kopieerscherm.De instellingen van het draadloze netwerk zijn nu teruggezet naar de standaardinstellingen.

Als dit proces na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met Canon op voor verdere ondersteuning.

Feedback