Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Wi-Fi-installatiehandleiding voor de PIXMA MG3150

Sommige toegangspunten (vaak aangeduid als routers of hubs) hebben een knop voor automatische verbinding met het label WPS (Wi-Fi Protected Setup). Hiermee kunnen toegestane apparaten worden verbonden met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren. Dit is de eenvoudigste manier om verbinding te maken met uw PIXMA-printer. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw toegangspunt WPS niet ondersteunt, selecteert u hieronder Standaardverbindingsmethode.

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

  • Het toegangspunt moet over een fysieke WPS-drukknop beschikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
    Als er geen WPS-drukknop is, gebruikt u de instructies in het gedeelte Standaard USB-verbindingsmethode.

  • Voor uw netwerk moet het veiligheidsprotocol WPA (Wi-Fi Protected Access) of WPA2 worden gebruikt. De meeste WPS-toegangspunten gebruiken dit protocol.


Stap 1


Controleer of de printer is ingeschakeld.

Als het apparaat is ingeschakeld, brandt de LED (Light Emitting Diode) zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.1. Houd de knop [Maintenance/Onderhoud] (A) op de printer gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt.2. Controleer of de LED knippert, zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.Stap 2


1. Druk op de knop [Fit to Page/Passend op papierformaat] (A).2. Controleer of de LED knippert zoals aangegeven in de bovenstaande afbeelding, en druk vervolgens binnen 2 minuten op de [WPS]-knop op uw toegangspunt.
Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor precieze informatie over het drukken op de WPS-knop.

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje op de printer knippert wanneer u zoekt naar of verbinding maakt met het toegangspunt.


3. Wanneer de wireless verbinding is voltooid, gaat de LED ongeveer 3 seconden branden en wijzigt vervolgens naar "1", zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven. Controleer of het (blauwe) Wi-Fi -lampje op de printer ook brandt.Als een van de volgende foutcodes worden weergegeven op de LED (afwisselend knipperen tussen de letter "E" en dan een "Getal" gevolgd door nog een "Getal" ), drukt u op de knoppen [Zwart] of [Kleur] om het foutbericht te verwijderen en herhaalt u stap 1 en 2.

Specifieke foutcodes:

Fout E, 2, 1.Deze fout treedt op wanneer de installatie van de draadloze verbinding niet is voltooid binnen 2 minuten nadat u op de WPS-knop hebt gedrukt.

  • Is het toegangspunt ingeschakeld? Als het toegangspunt reeds is ingeschakeld, schakelt u het uit en weer in.Fout E, 2, 3.Deze fout treedt op wanneer meerdere WPS toegangspunten worden gedetecteerd. Wacht enige tijd, en configureer de WPS-instellingen dan opnieuw.

Als u meer dan één toegangspunt hebt, drukt u op de [WPS]-knop op slechts één toegangspunt.


Netwerkinstellingen controleren


Om te controleren of uw printer succesvol is aangesloten op uw draadloze netwerk, kunt u de netwerkinstellingen voor uw printer afdrukken:

1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

2. Laad een vel normaal papier (A4- of Letter-formaat).

3. Druk herhaaldelijk op de knop [Maintenance/Onderhoud] (A) tot de LED verschijnt4. Druk op de knop [Colour/Kleur] of de knop [Zwart].

Controleer op de afdruk of de "Verbinding" "Actief" aangeeft en of de SSID - Service Set Identifier (de naam van uw wireless netwerk) de juiste naam van uw wireless netwerk aangeeft.


Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MG3150 te halen.


Als u de meegeleverde installatie-CD niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden om door te gaan.


Als het instellen van WPS na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standaard USB-verbindingsmethode

Stap 1


1. Plaats de CD die bij uw printer is geleverd en voer de installatie uit.

Windows-gebruikers - als de “installatie-cd-rom" niet automatisch start, plaatst u de cd-rom opnieuw in de computer en klikt u op [Deze computer]. Selecteer de cd-rom en dubbelklik op [MSETUP4.EXE].
Windows 8-gebruikers - dubbelklik op [Canon_IJ]. Als het selectievenster wordt geopend, dubbelklikt u op [MSETUP4.EXE]).


Mac-gebruikers - dubbelklik op het pictogram [Canon_IJ] dat op uw bureaublad is geplaatst. Als het selectievenster wordt geopend, klikt u op [INSTALLATIE] om de downloadkoppeling voor de software te starten.

Als u de meegeleverde installatie-CD niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door het relevante tabblad hier boven te selecteren.


2. Klik op [Next/Volgende] wanneer het beginscherm wordt weergegeven.
3. Selecteer [Draadloze verbinding] als verbindingsmethode.
4. Controleer of de printer is ingeschakeld en klik op [Volgende].
Stap 2


1. Klik op [Verbinden met het netwerk].
2. Houd de knop [Onderhoud] (A) op de printer gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt.Klik vervolgens op [Volgende].


3. Controleer of de LED knippert, zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.Klik vervolgens op [Volgende].


4. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Draadloze installatie met behulp van de USB-kabel].
5. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw regio en klikt u op [Next/Volgende].
6. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw taal en klikt u op [Next/Volgende].
7. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op [Next/Volgende]. Als u nu nog niet zeker weet welke software u wilt installeren, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt de software later altijd verwijderen, indien gewenst.
8. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Yes/Ja] om akkoord te gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.
9. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Next/Volgende].


Windows-gebruikers
Mac-gebruikers
Stap 3


1. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, sluit u de printer aan op uw computer via de meegeleverde USB-kabel. Dit is de kabel met het -symbool op de aansluiting.


WindowsMac(Voor Mac-gebruikers: klik op [Volgende]).


2. Nadat uw printer is gedetecteerd, verschijnt het volgende scherm. De naam van het toegangspunt waarop uw computer is aangesloten, wordt weergegeven (waarbij "xxxxxxxxxxxxx" verschijnt). Als dit het draadloze netwerk is waarop u uw printer wilt aansluiten, klikt u op [Ja]. Wilt u dit niet, klik dan op [Nee].


WindowsMac<Alleen voor Mac-gebruikers>

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Toestaan].
3. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, koppelt u de printer los van uw computer en klikt u op [Volgende].


WindowsMac
4. Het volgende scherm geeft het model van uw printer aan en de naam (of SSID) van uw draadloze netwerk.


Windows
MacKlik op [Complete/Voltooien]. Klik op [OK].

Hiermee is de Windows-installatie voltooid


<Alleen voor Mac-gebruikers>

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Add printer/Printer toevoegen].Selecteer in het volgende scherm de [Canon IJ Network]-driver en klik op [Toevoegen].Hiermee is de Mac-installatie voltooid

Als het instellen van een wireless verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met Canon op voor verdere ondersteuning.


Netwerkinstellingen terugzetten naar fabrieksinstellingen

Als u uw netwerkinstellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toegangspunt wijzigt, kunt u dit als volgt doen:

Houd er rekening mee dat door initialisatie alle netwerkinstellingen op het apparaat worden gewist, zodat afdrukken of scannen vanaf een computer via een netwerk wellicht onmogelijk worden totdat de printer opnieuw wordt geconfigureerd met nieuwe netwerkinstellingen.

1. Druk herhaaldelijk op de knop [Maintenance/Onderhoud] (A) tot de LED verschijnt2. Druk op de knop [Colour/Kleur] of de knop [Black/Zwart].


De netwerkinstellingen worden nu geïnitialiseerd.

De netwerkinstellingen zijn teruggezet naar de standaardinstellingen.


Als dit proces na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met Canon op voor verdere ondersteuning.

Feedback