Draadloze verbinding instellen voor PIXMA MG3150

Hier vindt u instructies voor het instellen van de draadloze verbinding op uw PIXMA MG3150-printer en ook hoe u de fabrieksinstellingen van de printer kunt herstellen.

Sommige toegangspunten (ook wel routers of hubs genoemd) hebben een automatische verbindingsknop met de tekst 'WPS' (Wi-Fi Protected Setup).

Hierdoor kunnen toegestane apparaten zoals uw PIXMA MG3150 verbinding maken met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren, zodat u uw apparaten snel en eenvoudig kunt verbinden.

Deze methode is verreweg het eenvoudigste manier om uw PIXMA MG3150 te verbinden. Selecteer het tabblad WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw router geen WPS ondersteunt, zijn er alternatieve instructies om uw PIXMA MG3150 te verbinden. Selecteer daarvoor het tabblad Standaard verbindingsmethode hieronder.

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

  • Het toegangspunt moet over een fysieke WPS-drukknop beschikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie. Als er geen WPS-drukknop is, gebruikt u de instructies op het tabblad Standaard verbindingsmethode.
  • Voor uw netwerk moet het veiligheidsprotocol WPA (Wi-Fi Protected Access) of WPA2 worden gebruikt. De meeste WPS-toegangspunten gebruiken dit protocol.

Stap 1

Controleer of de printer is ingeschakeld.

Als het apparaat is ingeschakeld, brandt de LED (Light Emitting Diode) zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-1

1. Houd de knop [Onderhoud] (A) op de printer gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-2

2. Controleer of de LED knippert, zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-3

Stap 2

1. Druk op de knop [Passend op papierformaat] (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-4

2. Controleer of de LED knippert zoals aangegeven in de bovenstaande afbeelding, en druk vervolgens binnen 2 minuten op de [WPS]-knop op uw toegangspunt.
Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor precieze informatie over het drukken op de WPS-knop.

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje op de printer knippert wanneer u zoekt naar of verbinding maakt met het toegangspunt.

3. Wanneer de draadloze verbinding is voltooid, gaat de LED ongeveer 3 seconden branden en wijzigt vervolgens naar "1", zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven. Controleer of het (blauwe) Wi-Fi -lampje op de printer ook brandt.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-5

Als een van de volgende foutcodes worden weergegeven op de LED (afwisselend knipperen tussen de letter "E" en dan een "Getal" gevolgd door nog een "Getal" ), drukt u op de knoppen [Zwart] of [Kleur] om het foutbericht te verwijderen en herhaalt u stap 1 en 2.

Specifieke foutcodes:

Fout E, 2, 1.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-6

Deze fout treedt op wanneer de installatie van de draadloze verbinding niet is voltooid binnen 2 minuten nadat u op de WPS-knop hebt gedrukt.

  • Is het toegangspunt ingeschakeld? Als het toegangspunt reeds is ingeschakeld, schakelt u het uit en weer in.

Fout E, 2, 3.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-7

Deze fout treedt op wanneer meerdere WPS toegangspunten worden gedetecteerd. Wacht enige tijd, en configureer de WPS-instellingen dan opnieuw.

Als u meer dan één toegangspunt hebt, drukt u op de [WPS]-knop op slechts één toegangspunt.

Netwerkinstellingen controleren

Om te controleren of uw printer succesvol is aangesloten op uw draadloze netwerk, kunt u de netwerkinstellingen voor uw printer afdrukken:

1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

2. Laad een vel normaal papier (A4- of Letter-formaat).

3. Druk herhaaldelijk op de knop [Onderhoud] (A) tot de LED verschijnt [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-9

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-8

4. Druk op de knop [Kleur] of de knop [Zwart].

Controleer op de afdruk of de "Verbinding" "Actief" aangeeft en of de SSID - Service Set Identifier (de naam van uw draadloze netwerk) de juiste naam van uw draadloze netwerk aangeeft.

Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MG3150 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

Als het instellen van WPS na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standaard USB-verbindingsmethode

Stap 1

1. Plaats de cd die bij uw printer is geleverd en voer de installatie uit.

Windows-gebruikers - als de “installatie-cd-rom" niet automatisch start, plaatst u de cd-rom opnieuw in de computer en klikt u op [Deze computer]. Selecteer de cd-rom en dubbelklik op [MSETUP4.EXE].
Windows 8-gebruikers - dubbelklik op [Canon_IJ]. Als het selectievenster wordt geopend, dubbelklikt u op [MSETUP4.EXE]).

Mac-gebruikers - dubbelklik op het pictogram [Canon_IJ] dat op uw bureaublad is geplaatst. Als het selectievenster wordt geopend, klikt u op [INSTALLATIE] om de downloadkoppeling voor de software te starten.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

2. Wanneer het beginscherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

3. Selecteer [Draadloze verbinding] als verbindingsmethode.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

4. Controleer of de printer is ingeschakeld en klik op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3


Stap 2

1. Klik op [Verbinden met het netwerk].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

2. Houd de knop [Onderhoud] (A) op de printer gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_5

Klik vervolgens op [Volgende].

3. Controleer of de LED knippert, zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_6

Klik vervolgens op [Volgende].

4. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Draadloze installatie met behulp van de USB-kabel].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7

5. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw regio en klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8

6. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw taal en klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9

7. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op [Volgende]. Als u nu nog niet zeker weet welke software u wilt installeren, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt de software later altijd verwijderen, indien gewenst.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10

8. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Ja] om akkoord te gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11

9. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

Windows-gebruikersMac-gebruikers

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_12

Stap 3

1. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, sluit u de printer aan op uw computer via de meegeleverde USB-kabel. Dit is de kabel met het[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13symbool op de aansluiting.

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-2

(Voor Mac-gebruikers: klik op [Volgende]).

2. Nadat uw printer is gedetecteerd, verschijnt het volgende scherm. De naam van het toegangspunt waarop uw computer is aangesloten, wordt weergegeven (waarbij "xxxxxxxxxxxxx" verschijnt). Als dit het draadloze netwerk is waarop u uw printer wilt aansluiten, klikt u op [Ja]. Wilt u dit niet, klik dan op [Nee].

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_15-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_15-2

<Alleen voor Mac-gebruikers>

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Toestaan].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_16

3. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, koppelt u de printer los van uw computer en klikt u op [Volgende].

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_17-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_17-2

4. Het volgende scherm geeft het model van uw printer aan en de naam (of SSID) van uw draadloze netwerk.

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_18

Klik op [Voltooien]. Klik op [OK].

Hiermee is de Windows-installatie voltooid

<Alleen voor Mac-gebruikers>

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Printer toevoegen].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_19

Selecteer in het volgende scherm de [Canon IJ Network]-driver en klik op [Toevoegen].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_20


Hiermee is de Mac-installatie voltooid

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


De netwerkinstellingen van uw PIXMA MG3150 terugzetten naar de standaardinstellingen

Als u uw netwerkinstellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toegangspunt wijzigt, kunt u dit als volgt doen:

Houd er rekening mee dat door initialisatie alle netwerkinstellingen op het apparaat worden gewist, zodat afdrukken of scannen vanaf een computer via een netwerk wellicht onmogelijk worden totdat de printer opnieuw wordt geconfigureerd met nieuwe netwerkinstellingen.

1. Druk herhaaldelijk op de knop [Onderhoud] (A) tot de LED verschijnt [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_1

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2

2. Druk op de knop [Kleur] of de knop [Zwart].

De netwerkinstellingen worden nu geïnitialiseerd.

De netwerkinstellingen zijn teruggezet naar de standaardinstellingen.

Als dit proces na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.