Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Wi-Fi-installatiehandleiding voor de PIXMA iP8750

Sommige toegangspunten (vaak aangeduid als routers of hubs) hebben een knop voor automatische verbinding met het label WPS (Wi-Fi Protected Setup). Hiermee kunnen toegestane apparaten worden verbonden met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren. Dit is de eenvoudigste manier om verbinding te maken met uw PIXMA-printer. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw toegangspunt WPS niet ondersteunt, selecteert u hieronder Standaardverbindingsmethode.

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

  • Het toegangspunt moet over een fysieke WPS-drukknop beschikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie. Als er geen WPS-drukknop is, gebruikt u de instructies in het gedeelte Standaard verbindingsmethode.
  • Voor uw netwerk moet het veiligheidsprotocol WPA (Wi-Fi Protected Access) of WPA2 worden gebruikt. De meeste WPS-toegangspunten gebruiken dit protocol.

Stap 1


1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

2. Houd de knop [Wi-Fi  ] aan de voorkant van de printer ingedrukt totdat het witte stroomlampje één keer knippert en laat deze vervolgens weer los.Stap 2


1. Controleer of deze knop blauw begint te knipperen en ga vervolgens naar uw toegangspunt en druk binnen 2 minuten op de [WPS]-knop.
Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor precieze informatie over het drukken op de WPS-knop.


Het blauwe Wi-Fi-lampje op de printer blijft knipperen tijdens het zoeken naar of verbinding maken met het toegangspunt. Wanneer de printer succesvol verbinding met uw draadloze netwerk heeft gemaakt, stopt het blauwe lampje met knipperen en blijft branden.


Netwerkinstellingen controleren


Om te controleren of uw printer succesvol is aangesloten op uw draadloze netwerk, kunt u de netwerkinstellingen voor uw printer afdrukken indien gewenst:


1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

2. Laad een vel normaal papier (A4- of Letter-formaat).

3. Houd de knop [Resume/Cancel/Hervatten/Annuleren] ingedrukt totdat het witte stroomlampje 6 maal knippert, en laat de knop dan los. De netwerkinformatiepagina wordt afgedrukt.Controleer op de print of de "Verbinding" de status "Actief" aangeeft en of de SSID - Service Set Identifier (de naam van uw draadloze netwerk) de juiste naam van uw draadloze netwerk aangeeft.


Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.


Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA iP8750 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-CD niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden.


Als het instellen van een wireless verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met Canon op voor verdere ondersteuning.


Standaard verbindingsmethode - alleen voor Windows-gebruikers

1. Plaats de cd die bij uw printer is geleverd en voer de installatie uit.


Als de “installatie-cd-rom" niet automatisch wordt gestart, plaatst u de cd-rom opnieuw in de computer en klikt u op [Deze computer]. Selecteer de cd-rom en dubbelklik op [MSETUP4.EXE].Windows 8-gebruikers - dubbelklik op [Canon_IJ]. Als het selectievenster wordt geopend, dubbelklikt u op [MSETUP4.EXE].Als u de meegeleverde installatie-CD niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden.2. Klik op [Next/Volgende] wanneer het beginscherm wordt weergegeven.
3. Selecteer [Draadloze verbinding] als verbindingsmethode.
4. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld, controleer of het witte stroomlampje aan is en klik op [Volgende].
5. Klik op [Verbinden met het netwerk].
6. Klik op [Kabelloze installatie].
7. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, houdt u de knop [Wi-Fi] op de printer ingedrukt tot het witte stroomlampje 2 keer knippert en laat u deze daarna los en klikt u op [Volgende].
8. Controleer of het blauwe Wi-Fi -lamp snel knippert en of het witte stroomlampje brandt. Vervolgens klikt u op [Volgende].Het volgende scherm wordt weergegeven:
9. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw regio en klikt u op [Volgende].
10. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw taal en klikt u op [Volgende].
11. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op [Volgende]. Als u nu nog niet zeker weet welke software u wilt installeren, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt de software later altijd verwijderen, indien gewenst.
12. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Ja] om akkoord te gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.
13. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].
Als het volgende scherm wordt weergegeven tijdens de installatie, klikt u op [Redetect/Opnieuw detecteren] om uw printer opnieuw te zoeken.
Afhankelijk van uw netwerkconfiguratie kan het een paar minuten duren voordat de printer door de software wordt gevonden. Mogelijk moet u een paar keer op Redetect (Opnieuw detecteren) klikken.
Als u uw printer niet in het netwerk kunt detecteren, kunt u de netwerkinstellingen voor uw printer afdrukken om te controleren of uw printer succesvol is aangesloten op uw draadloze netwerk:

• Controleer of de printer is ingeschakeld.

• Laad een vel normaal papier (A4- of Letter-formaat).

• Houd de knop [Hervatten/Annuleren] ingedrukt totdat het witte stroomlampje 6 maal knippert, en laat de knop dan los. De netwerkconfiguratiepagina wordt afgedrukt.
Uw netwerknaam (of SSID) moet in venster 1 worden weergegeven en uw printer moet een IP-adres krijgen dat wordt weergegeven in venster 2.

Als u de bovenstaande instellingen niet op de afdruk kunt zien, start u het installatieproces opnieuw.14. Zodra de installatie is voltooid, wordt het volgende scherm weergegeven om het model van uw printer en de naam (of SSID) van uw draadloze netwerk aan te geven.Klik op [Complete/Voltooien].15. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].
16. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].
17. Als u in dit stadium uw printer wilt registreren, klikt u op [Volgende]. U kunt uw printer ook op een later tijdstip registreren via de Quick Menu-software. In dat geval kunt u nu op [Annuleren] klikken.
18. Als u wilt deelnemen aan het Extended Survey Program (Uitgebreid enquêteprogramma), klikt u op [Akkoord].
U kunt ook klikken op [Do not agree/Ik ga niet akkoord].
19. Klik op [Afsluiten] om de installatie te voltooien
Hiermee is de Windows-installatie voltooidAls het instellen van een wireless verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met Canon op voor verdere ondersteuning.


Standaard verbindingsmethode - alleen voor Mac-gebruikers

Download voordat u begint de installatiesoftware.1. Wanneer het beginscherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].
2. Mogelijk wordt u gevraagd uw wachtwoord in te voeren om verder te gaan met de installatie. Typ uw wachtwoord en klik op [Install Helper/Helper installeren].
3. Klik op [Next/Volgende].
4. Selecteer [Draadloze verbinding] als verbindingsmethode.
5. Controleer of de printer is ingeschakeld en het witte stroomlampje wordt aangegeven zoals hieronder en klik vervolgens op [Volgende].6. Als het volgende scherm verschijnt, selecteert u [Openen].
7. Klik op [Verbinden met het netwerk].
8. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Kabelloze installatie].
9. Volg de instructies op het scherm om Kabelloze installatie op uw printer in te schakelen.
10. Het volgende bericht wordt weergegeven:
11. Klik op [Toestaan] wanneer het volgende bericht wordt weergegeven.
12. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw regio en klikt u op [Volgende].
13. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u het land waarin u woont en klikt u op [Volgende].
14. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op [Volgende]. Als u nu nog niet zeker weet welke software u wilt installeren, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt de software later altijd verwijderen, indien gewenst.
15. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Ja] om akkoord te gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.
16. De software wordt vervolgens gedownload en geïnstalleerd.
17. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Printer toevoegen].
18. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de versie [Canon IJ Network] van uw printer en klikt u vervolgens op [Toevoegen].
19. Het volgende scherm wordt kort weergegeven.
20. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].
21. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].
22. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].
23. Als u in dit stadium uw printer wilt registreren, klikt u op [Volgende]. U kunt uw printer ook op een later tijdstip registreren via de Quick Menu-software. In dat geval kunt u nu op [Annuleren] klikken.
24. Als u wilt deelnemen aan het Extended Survey Program (Uitgebreid enquêteprogramma), klikt u op [Akkoord]. U kunt ook klikken op [Do not agree/Ik ga niet akkoord].
25. Klik op [Afsluiten] om de installatie te voltooien
Hiermee is de Mac-installatie voltooidAls het instellen van een wireless verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met Canon op voor verdere ondersteuning.


Netwerkinstellingen terugzetten naar fabrieksinstellingen

Als u uw netwerkinstellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toegangspunt wijzigt, kunt u dit als volgt doen:

Houd er rekening mee dat door initialisatie alle netwerkinstellingen op het apparaat worden gewist, zodat afdrukken of scannen vanaf een computer via een netwerk wellicht onmogelijk worden totdat de printer opnieuw wordt geconfigureerd met nieuwe netwerkinstellingen.


1. Houd de knop [RESUME/CANCEL/HERVATTEN/ANNULEREN] ingedrukt totdat het witte stroomlampje 9 keer knippert.

2. Laat de knop [RESUME/CANCEL/HERVATTEN/ANNULEREN] los.De netwerkinstellingen zijn teruggezet naar de standaardinstellingen.

Als dit proces na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met Canon op voor verdere ondersteuning.

Feedback