Installatiehandleiding Google Cloud Print voor de PIXMA MG6340

Vereisten voor afdrukken met Google Cloud Print

 1. U moet een actieve Google-account hebben om uw printer te kunnen registreren bij Google Cloud Print. Voor de registratie hebt u uw gebruikersnaam en een geldig wachtwoord nodig. Als u geen actieve Google-account hebt, gaat u naar de registratiepagina voor een Google-account en volgt u de instructies op het scherm om een account te maken.

 2. Om de Google Cloud Print-service te kunnen gebruiken moet de printer verbonden zijn met internet. Als u hulp nodig hebt bij het instellen van een internetverbinding, raadpleegt u de Handleidingen voor het instellen van een draadloze verbinding voor de PIXMA MG6340.

Selecteer het tabblad 'Registering Your Printer (Uw printer registreren)' of 'De-registering Your Printer (De registratie van uw printer opheffen)' hieronder voor instructies over dit proces.

Uw printer registreren

Volg onderstaande instructies om uw printer te registreren bij Google Cloud Print

 1. Controleer of de printer is ingeschakeld, of deze is verbonden met het netwerk en of het netwerk met internet is verbonden.

 2. Als het pictogram is verlicht, raakt u [Home/Start] aan om de startpagina weer te geven.

 3. Veeg over het aanraakscherm van rechts naar links om [Web service/Webservice] weer te geven en tik vervolgens op het pictogram om het te selecteren.

 4. Selecteer [Web Service Setup/Webservice instellen].

 5. Selecteer [Cloud Settings/Cloud-instellingen].

 6. Selecteer [Google Cloud Print Setup/Google Cloud Print instellen].

 7. Selecteer [Register with Google Cloud Print/Registreren bij Google Cloud Print].

 8. Wanneer [Register this printer with Google Cloud Print?/Deze printer bij Google Cloud Print registreren?] wordt weergegeven, selecteert u [Yes/Ja].

 9. Tik op [Next/Volgende ] en selecteer de gewenste weergavetaal voor de afdrukinstellingen van Google Cloud Print.

 10. Tik op [OK] om de verificatiepagina af te drukken. Please ensure that you have loaded an A4 sheet of plain paper into your printer.
  The authentication page should now print and your printer will ask if the page was successfully printed. Indien dit het geval is, selecteert u [Yes/Ja], indien dit niet het geval is, selecteert u [No/Nee] om de verificatiepagina opnieuw af te drukken.

 11. De afgedrukte verificatiepagina bevat de unieke URL voor uw printer in de locatie die hieronder wordt aangegeven. Typ deze URL in de adresbalk van uw webbrowser. U kunt de QR-code ook scannen met een QR-codelezer-app op uw smartphone of tablet.


 12. Als u uw printer bij Google Cloud Print wilt registreren, moet u zich met uw Google e-mailadres en wachtwoord aanmelden bij uw Google-account. Deze stap moet binnen 14 minuten worden voltooid. Als u dat niet binnen 14 minuten doet, moet u de stappen 1 t/m 10 herhalen.


 13. Nadat u uw printer hebt geregistreerd bij de Google-server, wordt het volgende op het scherm van de printer weergegeven:[Registration with Google Cloud Print completed/Registratie bij Google Cloud Print voltooid].
  “Registration with Google Cloud Print completed.
  E-mail
  <Your email address>@gmail.com
  Printernaam
  Canon MXxxx series_xxxxxx”


  Tik op [OK] om te voltooien.

 14. Tik op het pictogram [Home/Start] om terug te keren naar het beginscherm.

Hiermee is de registratieprocedure voltooid en u kunt nu via Google Cloud Print naar de PIXMA MG6340 afdrukken. Als u nog steeds problemen ondervindt bij de installatie van Google Cloud Print, neem dan contact met ons op.

Google Cloud Print™ is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc.

De registratie van uw printer ongedaan maken

Als u Google Cloud Print niet langer met uw printer wilt gebruiken, kunt de registratie van de printer als volgt ongedaan maken:

 1. Controleer of de printer is ingeschakeld, of deze is verbonden met het netwerk en of het netwerk met internet is verbonden.

 2. Als het pictogram is verlicht, raakt u [Home/Start] aan om de startpagina weer te geven.

 3. Veeg over het aanraakscherm van rechts naar links om [Web service/Webservice] weer te geven en tik op het pictogram om het te selecteren.

 4. Selecteer [Web Service Setup/Webservice instellen].

 5. Selecteer [Cloud Settings/Cloud-instellingen].

 6. Selecteer [Google Cloud Print Setup/Google Cloud Print instellen].

 7. Selecteer [Delete from Google Cloud Print/Uit Google Cloud Print verwijderen].

 8. Wanneer [Unregister from Google Cloud Print/Registratie bij Google Cloud Print opheffen] wordt weergegeven, drukt u op [OK].

 9. Wanneer [Unregistered from Google Cloud Print/Registratie bij Google Cloud Print opgeheven] wordt weergegeven, selecteert u [OK].

 10. Tik op het pictogram [Home/Start] om terug te keren naar het beginscherm.

Uw PIXMA MG6340 is niet meer geregistreerd bij Google Cloud Print.

Als u problemen ondervindt bij het opheffen van uw registratie bij Google Cloud Print, neem dan contact met Canon op.

Google Cloud Print™ is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc.

Dit is wellicht ook iets voor jou...