Voorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN 3 JAAR GARANTIE

Organisator

1. De Promotor is Canon Europa N.V., geregistreerd op Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland (hierna 'Canon' genoemd).


Aanbieding

2. Voor de geselecteerde Canon-producten ("Actieproducten") hieronder, biedt deze aanbieding: 3 jaar garantie ("Garantie-actie"):

o Een jaar verlenging van de standaard commerciële Canon-garantie van twee jaar - European Warranty System (" EWS ").
o Een service-upgrade en één jaar verlenging van het standaard EWS .
o Voor de PIXMA G-serie is dit een verlenging van één jaar op de van toepassing zijnde commerciële garantie van Canon van twee jaar of 30.000 pagina's, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
o Voor de PIXMA G650 en G550 is dit een verlenging van 1 jaar of 10.000 pagina's, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

3. De EWS-voorwaarden van toepassing voor garantieservice geleverd onder deze garantie-actie, behalve als deze voorwaarden expliciet worden gewijzigd (door verlenging en/of upgrade). In het geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden van de service geleverd onder deze garantie-actie en die van het EWS, hebben de voorwaarden van deze garantie-actie voorrang.


Deelnemers

4. Deze garantie-actie is alleen beschikbaar voor eindgebruikers (bedrijven of personen) ("Deelnemers" of "Deelnemer"). Distributeurs en retailers zijn van de actie uitgesloten en mogen niet deelnemen namens hun klanten.

5. Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn.

6. Alle deelnemers worden geacht te hebben ingestemd met deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden").


Actieproducten

7. De geselecteerde Canon-producten die in aanmerking komen voor deze garantie-actie ("Actieproducten") en de toepasselijke garantie-actie zijn opgenomen in de lijst Actieproducten in Appendix 1 van deze voorwaarden. Canon zal producten toevoegen aan of verwijderen uit de lijst met actieproducten. Raadpleeg daarom de actiepagina hier en Bijlage 1 bij deze voorwaarden voor de meest recente informatie over de producten die onder deze garantie-actie vallen.


APPENDIX 1


Lijst van actieproducten


Productgroep Systeem / Printer Actieaanbod Actieservice
PIXMA G550 Extensie Return To Base
G650 Return To Base
G1520 Return To Base
G1530 Return To Base
G2520 Return To Base
G2560 Return To Base
G2570 Return To Base
G3501 Return To Base
G3510 Return To Base
G3520 Return To Base
G3560 Return To Base
G3570 Return To Base
G3571 Return To Base
G3572 Return To Base
G4510 Return To Base
G4511 Return To Base
G4570 Return To Base
GM2050 Return To Base
GM4050 Return To Base
G5050 Return To Base
G6050 Return To Base
G7050 Return To Base
MAXIFY MB2150 Upgrade en verlenging On-site vervanging
MB2155 On-site vervanging
MB2750 On-site vervanging
MB2755 On-site vervanging
GX1050 On-site vervanging
GX2050 On-site vervanging
GX3050 On-site vervanging
GX4050 On-site vervanging
GX5050 On-site vervanging
GX5550 On-site vervanging
GX6050 On-site vervanging
GX6550 On-site vervanging
GX7050 On-site vervanging
iB4150 Extensie On-site vervanging
MB5150 On-site vervanging
MB5155 On-site vervanging
MB5450 On-site vervanging
MB5455 On-site vervanging
i-SENSYS LBP243dw Extensie On-site reparatie
LBP246dw On-site reparatie
LBP631Cw On-site reparatie
LBP633Cdw On-site reparatie
LBP673Cdw On-site reparatie
LBP732Cdw On-site reparatie
MF453dw On-site reparatie
MF455dw On-site reparatie
MF461dw On-site reparatie
MF463dw On-site reparatie
MF465dw On-site reparatie
MF552dw On-site reparatie
MF553dw On-site reparatie
MF651Cw On-site reparatie
MF655Cdw On-site reparatie
MF657Cdw On-site reparatie
MF752Cdw On-site reparatie
MF754Cdw On-site reparatie
MF842Cdw On-site reparatie
imageFORMULA P-208II Extensie Return To Base
P215II Return To Base
R10 Return To Base
R40 Return To Base
RS40 Return To Base
DR-F120 Return To Base


8. Alle actieproducten moeten nieuwe en originele Canon-producten zijn en moeten aan retailers zijn geleverd en gedistribueerd door bedrijven van de Canon Group binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Ga bij uw retailer na of dit het geval is om teleurstelling te voorkomen. De aankoop van tweedehands-, gereviseerde of herstelde producten of producten die imitatieproducten zijn of inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van de Canon Group van bedrijven (dit geldt voor, maar is niet beperkt tot, parallelle of "grijze" producten) voldoet niet aan de voorwaarden van deze actie. Voor meer informatie over parallelle producten klikt u hier .

9. Aanvragen door deelnemers die bulkaankopen doen (dat wil zeggen meer dan 25 actieproducten per deelnemer) komen niet in aanmerking voor deelname aan deze promotie.


Actieperiode

10. Deze garantie-actie is nu definitief. Actieproducten moeten uiterlijk 30 dagen na aankoop worden geregistreerd, zoals bevestigd door een geldig aankoopbewijs. Registreer uw actieproduct door uw aanvraag volgens de instructies in deze voorwaarden in te dienen.


Actiegebieden

11. Actieproducten moeten worden aangekocht bij winkels in of bij een webwinkel met een domein of een geregistreerd adres in de hieronder vermelde gebieden ("Actiegebieden"). Actieproducten moeten ook zijn geregistreerd op een adres binnen de actiegebieden.

De actiegebieden zijn: , België, Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.


Uw product registreren en uw garantie aanvragen

12. Om aanspraak te maken op de garantie-actie, dienen deelnemers binnen dertig dagen na aankoop van het actieproduct een ingevuld online aanvraagformulier in om het actieproduct te registreren (inclusief geldige productserienummer(s)*). Aanvragen die later dan 30 dagen na aankoop van het actieproduct worden ontvangen, worden niet geaccepteerd door Canon. Deelnemers moeten een geldig aankoopbewijs scannen, uploaden en bij het online aanvraagformulier voegen (bijvoorbeeld een kassabon of een online bestelling en betalingsbevestiging, inclusief btw). Let op: een verzendbewijs wordt niet geaccepteerd als geldig aankoopbewijs.

* Voor hulp bij het vinden van het serienummer van het product, klik hier .

13. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, ontvangen Deelnemers een e-mailbevestiging dat hun aanvraag is geaccepteerd en hun actieproduct is geregistreerd. Als een deelnemer niet binnen 8 werkdagen na indiening van de aanvraag een dergelijke e-mail ontvangt, kan de deelnemer contact opnemen met Canon via +31(0)20 721 9103. Bewaar uw e-mailbevestiging zorgvuldig. Deze kan later dienen als bewijs van een geldige aanvraag in het geval dat u aanspraak wenst te maken op bepaalde garantieservices.

14.  Canon behoudt zich het recht voor onvolledige, onjuiste of niet-onderbouwde aanvragen ongeldig te verklaren.


Disclaimers

15. Voor zover rechtens toegestaan, zal Canon niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade of letsel van enige aard op welke manier dan ook veroorzaakt, geleden door Deelnemers onder deze promotie. Niets in deze regels zal echter als effect hebben dat de aansprakelijkheid van Canon voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van de bewezen nalatigheid van medewerkers of agenten van Canon wordt uitgesloten of beperkt..

16.  Canon behoudt zich het recht voor aanvragen te controleren om naleving van deze voorwaarden te verzekeren en om te verzoeken om aanvullende informatie en ondersteunende documenten. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen en/of Deelnemers uit te sluiten als zij vermoedt dat op enigerlei wijze misbruik wordt gemaakt van de Actie. Beslissingen van Canon met betrekking tot de Actie zijn definitief en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

17.  De actieproducten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden indien retailers tijdens de Actieperiode niet in staat zijn tegemoet te komen aan de vraag naar Actieproducten.

18. Canon behoudt zich het recht voor deze actie op elk moment nietig te verklaren, aan te passen en/of te wijzigen zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden, maar zal altijd doen wat in haar vermogen ligt om het effect voor deelnemers zoveel mogelijk te beperken om onnodige teleurstelling te voorkomen.


Bescherming van persoonsgegevens

19. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB Amstelveen, Nederland is de gegevensbeheerder van alle door de Deelnemers verstrekte persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens die aan Canon worden verstrekt, worden verwerkt door Benamic Unlimited Company, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland voor het beheer van deze actie. De verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard en kunnen worden overgedragen naar een beveiligde server buiten de EER.

20. De verzamelde persoonlijke gegevens van Deelnemers zijn onderhevig aan het Canon Business- en Canon Consumer-privacybeleid die beschikbaar zijn op /privacy-policy/ .


Aanspraak maken op de services die onder de garantie-actie vallen

21. Zodra de aanvraag is gevalideerd en deelnemers gebruik willen maken van de uitgebreide en/of verlengde garantieservices die via deze actie worden verstrekt, dienen deelnemers contact op te nemen met de relevante Canon-helpdesk en het volgende bij de hand te houden:

a. Vermeld de volledige modelnaam en het serienummer van het apparaat/de printer*;
b. Welk besturingssysteem op de computer is geïnstalleerd, indien van toepassing;
c. Bevestiging van de contactgegevens van de deelnemer, het adres van het apparaat/de printer en het e-mailadres;
d. Bewijs van de aanschaf van het product en geactiveerde actiegarantie zoals uiteengezet in de bevestiging die via e-mail is verzonden na de onlineregistratie voor de garantie(s);
. Geef een duidelijke omschrijving van het probleem en voer diagnosehandelingen uit volgens de aanwijzingen;
f. Volg eventuele instructies van de helpdesk om garantie te krijgen.

* Voor hulp bij het vinden van het serienummer van het product, klik hier .


Wetgeving en bevoegdheid

22. Voor zo ver rechtens toegestaan zullen op deze actie, deze actievoorwaarden en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of met deze promotie in verband staan, de wetten van Engeland en Wales van toepassing zijn en zullen de rechtbanken in Engeland en Wales niet-exclusieve bevoegdheid hebben.

23. Als u een consument bent, zijn de wetten van het land waar u uw verblijfplaats hebt, van toepassing op deze actie en is het mogelijk dat u een gerechtelijke procedure kunt aanspannen in uw eigen taal bij uw eigen lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn u te informeren over uw rechten. Deze voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn.