Voorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN 3 JAAR GARANTIE

Actie en promotor

1. De Organisator is Canon Europa N.V., geregistreerd op Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland (hierna "Canon" genoemd).

2. Voor de geselecteerde Canon-producten ("Actieproducten") hieronder, biedt deze actie: 3 jaar Garantie ("Actie"):

2 jaar verlenging van de standaard Canon commerciële garantie van 1 jaar - European Warranty System ('EWS'); of

Een service-upgrade en twee jaar verlenging van het standaard EWS.

3. Behalve als deze expliciet worden gewijzigd (door verlenging en/of upgrade), zijn de EWS-voorwaarden van toepassing voor garantieservice geleverd onder deze Actie. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de service geleverd onder deze Actie en die van het EWS, hebben de voorwaarden van deze Actie voorrang.

Actieperiode

4.    Producten moeten binnen 30 dagen na aankoop zijn geregistreerd. De datum van de productaankoop moet worden bevestigd door een geldig aankoopbewijs.

Actiegebied

5.    De Actieproducten moeten zijn gekocht in en geregistreerd op een adres binnen een van de volgende Actiegebieden: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Actieproducten

6.    De geselecteerde Canon-producten in het kader van deze Actie (de "Actieproducten"), zijn:


Productgroep  Systeem / Printer  Actieaanbod  Actieservice 
MAXIFY
MB2150
Upgrade en verlenging  On-site vervanging 
MB2155
On-site vervanging 
MB2750 On-site vervanging 
MB2755
On-site vervanging 
MB5150
Verlenging  On-site vervanging 
MB5155
On-site vervanging 
MB5450
On-site vervanging 
MB5455
On-site vervanging 
iB4150
On-site vervanging 
i-SENSYS
LBP212dw
Verlenging  On-site reparatie 
LBP214dw
On-site reparatie 
LBP611Cn
Upgrade en verlenging  On-site vervanging 
LBP613Cdw
Verlenging  On-site reparatie 
LBP621Cw
Upgrade en verlenging  On-site vervanging 
LBP623Cdw
Verlenging  On-site reparatie 
LBP653Cdw
On-site reparatie 
LBP663Cdw
On-site reparatie 
LBP664Cx
On-site reparatie 
MF421dw
On-site reparatie 
MF426dw
On-site reparatie 
MF428x
On-site reparatie 
MF429x
On-site reparatie 
MF522x
On-site reparatie 
MF525x
On-site reparatie 
MF631Cn
On-site reparatie 
MF633Cdw
On-site reparatie 
MF635Cx
On-site reparatie 
MF641Cw
On-site reparatie 
MF643Cdw
On-site reparatie 
MF645Cx
On-site reparatie 
MF732Cdw
On-site reparatie 
MF734Cdw
On-site reparatie 
MF735Cx
On-site reparatie 
MF742Cdw
On-site reparatie 
MF744Cdw
On-site reparatie 
MF746Cx
On-site reparatie 
imageFORMULA
P-208II
Verlenging  Return to Base
P215II
Return to Base
DR-F120
Return to Base
imageRUNNER
iR C1225iF
Verlenging  On-site reparatie 

Canon kan in deze Promotie nieuwe modellen opnemen van de Producten die in deze clausule worden vermeld wanneer ze gedurende de Promotie worden uitgebracht. De einddatum van deze Promotie voor de nieuwe toegevoegde producten blijft zoals vastgelegd in clausule 4 van deze Algemene voorwaarden.

7. Actieproducten moeten nieuwe en originele Canon-producten zijn en moeten aan retailers zijn geleverd en gedistribueerd door bedrijven van de Canon Group binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Ga bij uw retailer na of dit het geval is om teleurstelling te voorkomen. De aankoop van tweedehands-, gereviseerde of herstelde producten of producten die imitatieproducten zijn of inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van de Canon Group van bedrijven (dit geldt voor, maar is niet beperkt tot, parallelle of 'grijze' producten) voldoet niet aan de voorwaarden van deze actie. Voor meer informatie over parallelle producten klikt u hier.

8.    Actieproducten moeten binnen 30 dagen na aankoop zijn geregistreerd om voor deze Promotie in aanmerking te komen. Registreer uw product door uw aanvraag volgens onderstaande instructies in te dienen.

9.    Deze aanbieding is alleen beschikbaar voor eindgebruikers. Aanvragen van bedrijven of particulieren die bulkaankopen doen (meer dan 25 actieproducten gedurende de actieperiode), komen NIET in aanmerking voor deze actie.

Verkopers en distributeurs zijn van de actie uitgesloten en mogen niet deelnemen namens hun klanten.

10.    Alle Deelnemers worden geacht te hebben ingestemd met deze Algemene voorwaarden.

Uw product registreren en uw garantie aanvragen

11.    Alle Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Door het indienen van een aanvraag en het registreren van uw product in het kader van deze actie, stemt u in met deze voorwaarden. U wordt verzocht geen aanspraak te maken op uw Actiegarantie als u nog geen 18 bent en/of niet akkoord wenst te gaan met de voorwaarden van deze Actie.

12. Voor het aanvragen van uw garantie, dient u hier het ingevulde online aanvraagformulier in om uw product te registreren (inclusief geldige productserienummer(s)*). Dien het formulier binnen dertig dagen na aankoop hier in. Aanvragen die later dan 30 dagen na aankoop worden ontvangen, worden niet geaccepteerd door Canon. Deelnemers moeten een geldig aankoopbewijs scannen, uploaden en bij het online aanvraagformulier voegen (bijvoorbeeld een kassabon of een online bestelling en betalingsbevestiging). Let op: een verzendbewijs wordt niet geaccepteerd als geldig aankoopbewijs.

* Voor hulp bij het vinden van het serienummer van het product, klik hier.

13.    Zodra de aanvraag is goedgekeurd, ontvangen Deelnemers een e-mailbevestiging dat hun aanvraag is geaccepteerd en hun product is geregistreerd. Indien u binnen 8 werkdagen na het indienen van uw aanvraag geen e-mailbevestiging ontvangt of geen toegang tot een computer hebt, kunt u contact opnemen met onze helpdesk op +31 (0)20 721 9103. Bewaar uw e-mailbevestiging zorgvuldig. Deze kan later dienen als bewijs van een geldige aanvraag in het geval dat u aanspraak wenst te maken op bepaalde garantieservices.

14.    Canon behoudt zich het recht voor onvolledige, onjuiste of niet-onderbouwde aanvragen ongeldig te verklaren.

Disclaimers

15.    Voor zover rechtens toegestaan, zal Canon niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade of letsel van enige aard op welke manier dan ook veroorzaakt, geleden door Deelnemers onder deze actie. Niets in deze regels zal echter als effect hebben dat de aansprakelijkheid van Canon voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van de bewezen nalatigheid van medewerkers of agenten van Canon wordt uitgesloten of beperkt.

16.    Canon behoudt zich het recht voor aanvragen te controleren om naleving van deze voorwaarden te verzekeren en om te verzoeken om aanvullende informatie en ondersteunende documenten. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen en/of Deelnemers uit te sluiten als zij vermoedt dat op enigerlei wijze misbruik wordt gemaakt van de actie. Canon’s beslissingen met betrekking tot de actie zijn definitief en er wordt geen correspondentie over gevoerd.

17.    De Actieproducten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden indien retailers tijdens de Actieperiode niet in staat zijn tegemoet te komen aan de vraag naar Actieproducten.

18.    Canon behoudt zich het recht voor deze actie op elk moment nietig te verklaren, aan te passen en/of te wijzigen zonder daarvoor enige aansprakelijkheid op zich te nemen, maar zal altijd doen wat in haar vermogen ligt om het effect voor de Deelnemer zoveel mogelijk te beperken om onnodige teleurstelling te voorkomen.

Bescherming van persoonsgegevens

19.    Canon Europa N.V. en Canon Europe Limited, geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder registratienummer 4093977, gevestigd op het adres 3 The Square, Stockley park, Uxbridge UB11 1ET, Verenigd Koninkrijk, zijn de Gegevens Verantwoordelijken in het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, ten aanzien van persoonsgegevens die door Deelnemers zijn verstrekt met betrekking tot deze actie. De bescherming en verwerking van persoonlijke gegevens, door Canon of door Canon bevoegde derden, verloopt strikt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving in verband met privacy en persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend door Canon of door Canon bevoegde derden opgeslagen en verwerkt ten behoeve van registratie van deze Actie en de services onder de Actiegarantie, tenzij anders overeengekomen. Als Deelnemers willen dat hun contactinformatie niet wordt gebruikt voor marketingdoeleinden of om Canon in staat te stellen om in de toekomst contact met hen op te nemen met betrekking tot soortgelijke acties, moeten zij bij het invullen van het aanvraagformulier het desbetreffende hokje 'opt-in' NIET aanvinken.

Aanspraak maken op de garantieservices die onder de actie vallen

20. Zodra uw aanvraag is gevalideerd en u gebruik wilt maken van de uitgebreide en/of verlengde garantieservices die via deze actie worden verstrekt, neemt u contact op met uw plaatselijke Canon-helpdesk en houdt u het volgende bij de hand:

    a.    De volledige modelnaam en het serienummer van het apparaat/printer*;
    b.    Welk besturingssysteem op uw computer is geïnstalleerd, indien van toepassing;
    c.    Bevestiging van uw contactgegevens, het adres van het apparaat/de printer en uw e-mailadres;
    d.    Bewijs van de aanschaf van het product en geactiveerde actiegarantie zoals uiteengezet in de bevestiging die via e-mail naar u is verzonden na uw onlineregistratie voor de garantie(s);
    E-mail    Geef een duidelijke omschrijving van het probleem en voer diagnosehandelingen uit volgens de aanwijzingen;
    f.    Volg eventuele instructies van de helpdesk om garantie te krijgen.

* Voor hulp bij het vinden van het serienummer van het product, klik hier.

Wetgeving en bevoegdheid

21.    Niets in deze bepalingen beperkt uw rechten als eindgebruiker.

22.    Voor zo ver rechtens toegestaan zullen op deze promotie, deze actievoorwaarden en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of met deze promotie in verband staan, de wetten van Engeland en Wales van toepassing zijn en zullen de rechtbanken in Engeland en Wales niet-exclusieve bevoegdheid hebben.

23.    Als eindgebruiker kunt u recht hebben op het instellen van gerechtelijke procedures in uw eigen taal en bij uw lokale rechtbanken. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn u te informeren over uw rechten. Deze Voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn.