Canon doet er alles aan om in 2050 een netto CO2-uitstoot van nul te hebben.

1526_Energy Tree_Sustainability Pavilion_

Op weg naar een toekomst met weinig uitstoot

Canon werkt in het hele bedrijf aan de verlaging van de CO2-uitstoot

We ervaren allemaal de verwoestende invloed van klimaatverandering op onze planeet, die zich vooral manifesteert in een wereldwijde toename van natuurrampen die door extreme weersomstandigheden worden veroorzaakt. Het is cruciaal dat iedereen nu in actie komt.

Canon's doel is om het milieu wereldwijd te beschermen door de impact van haar producten te verkleinen. Hiervoor richt Canon zich erop om de CO2-uitstoot op alle gebieden te verlagen, van inkoop en gebruik van grondstoffen en onderdelen tot fabricage en logistiek.

Netto nul CO2 bereiken

Canon doet er alles aan om in 2050 een netto CO2-uitstoot van nul te hebben.

'Netto nul' wordt bereikt wanneer de hoeveelheid koolstof die aan de atmosfeer wordt toegevoegd niet groter is dan de hoeveelheid die eruit wordt gehaald.

Om dit doel te halen, verlaagt Canon actief de uitstoot van broeikasgassen. Canon kwantificeert de uitstoot gedurende de gehele levenscyclus van een product om de uitstoot in elke fase te kunnen verlagen.

Het doel is om de CO2-uitstoot per product gedurende de levenscyclus jaarlijks met 3% terug te brengen. Als dat lukt, zal de uitstoot in 2030 ongeveer 50% lager zijn dan die in 2008.

Momenteel zit Canon op schema om dit doel te bereiken, met tussen 2008 en 2022 een gemiddelde verbetering van 4,1%. De cumulatieve verlaging sinds 2008 is 43%.

GREEN

Externe validatie van de doelen

Canon heeft sinds 2008 aanzienlijke vooruitgang geboekt met betrekking tot dit doel en andere doelen binnen het bedrijf. De inzet is geen moment verslapt. Canon reviewt haar langetermijndoelen regelmatig om te controleren of de maatregelen in lijn zijn met het doel om een bijdrage te leveren aan een koolstofarme samenleving en in 2050 netto nul te bereiken.

Het is niet voldoende om alleen naar de eigen prognoses en maatregelen te kijken, maar om doelen te hebben die zijn ontwikkeld in overeenstemming met de nieuwste klimaatwetenschappen en met wat er nodig is om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Daarom heeft Canon zich aangemeld voor een validatie via het Science Based Targets-initiatief (SBTi).

Inzicht in de cijfers achter de doelen

Canon past zowel intensiteitsdoelen als absolute doelen toe op haar activiteiten.

Het intensiteitsdoel is een verlaging die specifiek is gericht op de levenscyclus van producten. Canon heeft zich tot doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2030 met 50% te hebben verlaagd ten opzichte van 2008, in de hele levencyclus van producten. Hierbij gaat het om de manier waarop Canon's producten worden ontworpen, geproduceerd, verzonden en door klanten worden gebruikt.

Een absoluut doel gaat over de totale uitstoot van een bedrijf, waaronder Canon's kantoren, het vervoer dat door medewerkers wordt gebruikt, de manier waarop productielocaties van stroom worden voorzien en beheerd, en ook via de toeleveringsketen.

Om in aanmerking te komen voor SBTi-validatie, moet Canon een absoluut doel opnemen met een basiscijfer uit 2015 of later voor de totale jaarlijkse uitstoot van de organisatie.

Canon streeft ernaar om, ten opzichte van het basisjaar 2022, de absolute scope 1- en 2-uitstoot van broeikasgassen in 2030 te verlagen met 42% en de absolute scope 3-uitstoot (categorie 1 en 11) met 25%, in overeenstemming met de criteria van de SBTi.

De reductiemaatregelen en algemene doelstellingen zijn onveranderd, en Canon is nog steeds even toegewijd om haar milieubelasting te verkleinen en in 2050 een netto nuluitstoot te bereiken.

CDP

Erkenning in de CDP A-lijst

Voor 2023 heeft Canon een A-score gekregen van CDP in de categorie klimaatverandering. Het is de derde keer dat we zijn opgenomen in hun A-lijst, de hoogste classificatie, en we hebben ons daarmee in de top 2% van de bedrijven in deze categorie geplaatst.

Het CDP is een internationale non-profit milieuorganisatie die grote bedrijven en organisaties over de hele wereld beoordeelt op hun inspanningen om milieukwesties aan te pakken.

Overstappen op hernieuwbare energie

In Europa wordt 82% van Canon's elektriciteit gegenereerd uit hernieuwbare bronnen

Canon gebruikt zoveel mogelijk hernieuwbare energie voor haar Europese activiteiten en blijft het gebruik van hernieuwbare bronnen uitbreiden om de CO2-uitstoot te verminderen.

In 2021 werd 45% van de totale energiebehoefte van Canon in Europa geleverd door elektriciteit. En 82% daarvan werd gegenereerd uit hernieuwbare bronnen. Canon's productielocatie in Poing, Duitsland, gebruikt 100% hernieuwbare energie.

Het nieuwe Canon-hoofdkantoor voor EMEA en het Verenigd Koninkrijk en Ierland heeft de BREEAM*-certificering 'excellent' gekregen voor het energiezuinige ontwerp en het gebruik van hernieuwbare energie. Dankzij het nieuwe gebouwbeheersysteem en de zonnepanelen op het dak is het energieverbruik van het gebouw met bijna 50% gedaald.

In Nederland maakt Canon's gebouw in Venlo gebruik van een warmtepompsysteem, efficiënte opslagsystemen voor warm en koud water en LED-verlichting om het energieverbruik te verlagen. Er zijn ook zonnepanelen en op beide locaties zijn er oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Canon streeft ernaar om zoveel mogelijk hernieuwbare energie als effectieve energiebron te benutten om in 2050 een netto CO2-uitstoot van nul te bereiken.

Canon_Carbon Emissions_Infographics

Verdere informatie

Ga naar de wereldwijde pagina's voor meer informatie over Canon's wereldwijde inspanningen om haar milieubelasting te verkleinen: