De digitale waterpas wordt weergegeven tijdens het maken van opnamen (EOS 5D Mark IV)

ID veelgestelde vraag: 8203032300

Release datum: 01 juli 2016

Oplossing

U kunt op het LCD-scherm en in de zoeker een digitale waterpas weergeven om u te helpen kanteling van de camera te corrigeren.

De elektronische waterpas weergeven op de LCD-monitor

1. Schakel de camera in.
  • Zet de camera in de stand <ON> (Aan).

2. Druk op de knop [INFO] om de digitale waterpas weer te geven.

  • Telkens als u op de knop <INFO.> drukt, wordt het informatiedisplay vernieuwd.


OPMERKING
Als de digitale waterpas niet wordt weergegeven, stelt u de [button display options/weergaveopties van de knop : ] zodanig in dat de digitale waterpas kan worden weergegeven.3. Controleer of de camera horizontaal staat.

  • De horizontale en verticale kanteling worden weergegeven in stappen van 1°.

: verticaal waterpas : horizontaal waterpas

  • Als de rode lijn groen wordt, betekent dat dat de camera bijna horizontaal staat.


BELANGRIJK
  • Zelfs als u de camera recht houdt, is er een foutmarge mogelijk van ongeveer 1 °.
  • Hoe schuiner de camera wordt gehouden, hoe groter de foutmarge van de elektronische waterpas.


OPMERKING
Tijdens Live View-opnamen en voor movie-opnamen kunt u tevens de digitale waterpas weergeven, zoals in het voorgaande wordt beschreven (behalve met + Tracking (+ Volgen)).

De elektronische waterpas in de zoeker weergeven

De digitale waterpas kan boven in de zoeker worden weergegeven. Aangezien deze indicator wordt weergegeven tijdens het maken van opnamen, kunt u de foto maken terwijl u de kanteling van de camera controleert.

1. Stel de aan-uitschakelaar in op <ON> (Aan).

2. Druk op de knop <MENU> om het menuscherm weer te geven.

3. Druk op de knop <> en draai vervolgens de regelaar <> om [] te selecteren.

4. Draai aan de regelaar <> om [Viewfinder display/Zoekerweergave] te selecteren en druk op <>.

5. Draai aan de regelaar <> om [Electronic Level/Digitale waterpas] te selecteren en druk op <>.

6. Draai aan de regelaar <> om [Show/Weergeven] te selecteren en druk op <>.

7. Druk de ontspanknop half in.

  • De elektronische waterpas wordt weergegeven in de zoeker.
  • Dit werkt ook bij verticale opnamen.


BELANGRIJK
Zelfs als u de camera recht houdt, is er een foutmarge mogelijk van ongeveer 1 °.

Geschikte modellen

  • EOS 5D Mark IV

Hebt u in dit artikel het antwoord op uw vraag gevonden?