De camera met een USB-kabel op een computer aansluiten (EOS 7D Mark II)

ID veelgestelde vraag: 8202219200

Release datum: 18 september 2014

Oplossing

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de camera op een computer aansluit voor het importeren van de foto's naar de computer of voor het opgeven van camera-instellingen via de computer.


BELANGRIJK
Gebruik de meegeleverde interfacekabel of een kabel van Canon. Gebruik de meegeleverde kabelbescherming wanneer u de interfacekabel aansluit. Gebruik van de kabelbescherming voorkomt dat de kabel per ongeluk wordt losgetrokken en de terminal beschadigd raakt.

ATTENTIE
  • De interfacekabel aansluiten zonder de kabelbeschermer kan schade aan de digitale aansluiting tot gevolg hebben.
  • Gebruik geen USB 2.0-kabel met een micro-B-plug. Hierdoor kunt u de digitale aansluiting van de camera beschadigen.
  • Controleer of de interfacekabel stevig op de digitale aansluiting is aangesloten.

1. Controleer of de camera niet op de computer is aangesloten en zet vervolgens de camera in de stand <ON> (Aan).

2. Druk op de knop <MENU> om het menu weer te geven.

3. Wijzig de instellingen van de automatische uitschakelingsfunctie van de camera.
3-1. Druk op de toets <> en selecteer het tabblad [ ].

3-2. Draai aan het instelwiel <> om het tabblad [ ] te selecteren.

3-3. Draai aan het instelwiel <> om [Auto power off Automatisch uitschakelen] te selecteren en druk op <>.

3-4. Draai aan het instelwiel < > om [Disable/Uitschakelen] te selecteren en druk vervolgens op <>.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij uw camera voor meer informatie over de automatische uitschakelingsfunctie.

4. Druk op de knop <MENU> om de weergave op het LCD-scherm uit te schakelen en zet vervolgens de camera in de stand <OFF> (Uit).

5. Verwijder de klem (A) van de kabelbeschermer.

6. Open het aansluitingenklepje en bevestig de kabelbescherming (B) op de interface-aansluiting van de camera.

7. Bevestig vervolgens de klem die u in stap 5 hebt verwijderd, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

8. Sluit de kabel aan op de digitale aansluiting en zorg ervoor dat het pictogram <> op de stekker naar de achterzijde van de camera wijst.

9. Sluit de stekker van het snoer aan op de USB-aansluiting van de computer.
De locatie van de aansluiting varieert per computer. Raadpleeg de instructiehandleiding van uw computer voor meer informatie over de locatie van de aansluitingen.

10. Zet de camera in de stand <ON> (Aan).

11. De communicatie tussen de camera en de computer begint.

  • Windows

Klik op [] in de taakbalk om het volgende scherm weer te geven.
Klik op [EOS Utility] om EOS Utility te starten.

  • Macintosh

EOS Utility start wanneer de camera en computer met elkaar kunnen communiceren.
Als EOS Utility niet wordt weergegeven, klikt u op het symbool [EOS Utility] in het Dock.

Het bericht dat op het scherm wordt weergegeven, is afhankelijk van het besturingssysteem, van de software die al op de computer is geïnstalleerd en van het feit of de camera voor de eerste keer wordt aangesloten of al eerder is aangesloten.
Als er een venster verschijnt waarin u een programma (toepassing) kunt selecteren, selecteer dan [Download images from EOS camera using Canon EOS Utility/Foto's van camera downloaden met EOS Utility] en klik op [OK].

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de camera voor informatie over wat u moet doen na het aansluiten van de camera op de computer.
Hiermee is de procedure voor het aansluiten van de camera op de computer voltooid.


OPMERKING
  • Voordat u de kabel verwijdert, dient u de camera uit te schakelen. Pak bij het verwijderen van de kabel de stekker vast en niet de kabel zelf.

Geschikte modellen

  • EOS 7D Mark II

Hebt u in dit artikel het antwoord op uw vraag gevonden?