Voorwaarden

CANON EOS RP GRATIS PRIJSTREKKING

1. CANON EN DEELNEMERS

1.1. Deze wedstrijd wordt gehouden door Canon Europa N.V., 59 Bovenkerweg, 1185 XB, Nederland (ˈCanonˈ).

1.2. Inwoners uit België, Nederland, Luxemburg, Polen, Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Griekenland, Turkije, Bahrein, Iran, Irak, Jordanië, Koeweit, Libanon, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, Syrië, Verenigde Arabische Emiraten, Jemen, Roemenië, Bulgarije, Oostenrijk, of Kroatië van 18 jaar of ouder mogen deelnemen (‘Deelnemers).

1.3. Werknemers van Canon en haar dochterondernemingen, hun familieleden, agenten en andere partijen die rechtstreeks betrokken zijn bij deze promotie en de sponsoring, komen niet in aanmerking voor deelname.

1.4. Door deelname aan deze wedstrijd worden alle deelnemers geacht akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is meegedeeld.

2. PRIJSTREKKING EN WIJZE VAN DEELNAME

2.1. De gratis prijstrekking vindt plaats bij Canon in de periode van 14 februari tot 14 april 2019.

2.2. Om mee te doen aan de gratis prijstrekking om een Canon EOS RP (ˈde prijsˈ) te winnen, moeten deelnemers hun gegevens invullen om mee te doen aan de prijstrekking.

2.3. Er is slechts één inzending per persoon toegestaan.

2.4. Inzendingen die ontvangen worden na de sluitingsdatum, komen niet in aanmerking voor deelname aan deze gratis prijstrekking. Canon behoudt zich het recht voor om formulieren met onvolledige of onleesbare gegevens van deelname uit te sluiten.

3. PRIJS

3.1. Twee winnaars worden willekeurig getrokken uit alle geldige inzendingen die tussen 14 februari en 14 april 2019 zijn ontvangen.

3.2. Elke winnaar ontvangt een Canon EOS RP.

3.3. De prijs is niet-overdraagbaar en kan niet worden geruild tegen contant geld of andere middelen. In het geval dat de aangeboden prijs door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is, behoudt Canon zich het recht voor om een alternatieve prijs aan te bieden van dezelfde of grotere waarde.

4. SELECTIE

4.1. Met behulp van een willekeurige nummergenerator worden de winnaars geselecteerd uit alle in aanmerking komende inzendingen. De namen van de winnaars zullen door Canon worden bevestigd.

4.2. Canon zal op 1/5/2019 de gegevens van de winnaar[s] publiceren. Vervolgens zal Canon met elke winnaar contact opnemen via het e-mailadres dat is ingevuld op het ingediende formulier om het leveringsadres te achterhalen.

4.3. Als de prijs wordt afgewezen of niet binnen 7 dagen na de poging tot contactopname via het opgegeven e-mailadres wordt geclaimd bij Canon, zal de oorspronkelijk aangekondigde winnaar zijn of haar prijs verliezen.

4.4. De prijs kan worden toegekend aan andere deelnemers volledig naar eigen goeddunken van Canon.

4.5. De prijs wordt uiterlijk op 31-05-2019 bij de winnaars afgeleverd.

4.6. De prijs is zoals vermeld bij publicatie.

4.7. De prijs wordt door Canon in goed vertrouwen uitgereikt aan de winnaars van de gratis prijstrekking. Indien een winnaar de prijs niet kan aanvaarden, om welke reden dan ook, dient Canon zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd.

5. PERSOONLIJKE GEGEVENS

5.1. Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland is de Gegevensbeheerder van alle door de Deelnemers verstrekte persoonlijke gegevens. De verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard en kunnen worden overgedragen naar een beveiligde server buiten de EER. De verzamelde persoonlijke gegevens van Deelnemers zijn onderworpen aan het Privacybeleid van Canon inzake consumentengegevens: https://myid.canon/canonid/#/policy.

5.2. Er zal door Canon contact met je worden opgenomen voor het administratieve proces rondom de gratis prijstrekking of als Canon het gebruik van de gegevens die je hebt opgegeven bij je inzending voor de gratis prijstrekking, wil bespreken.

5.3. Canon behoudt zich het recht voor om de naam en de stad van de winnaar bekend te maken of presentaties van de prijsuitreiking te publiceren na de datum van de gratis prijstrekking.

6. DISCLAIMER

6.1. In uitzonderlijke gevallen kan Canon de prijs ongeldig maken en/of andere voorwaarden van de prijstrekking wijzigen, mits dergelijke wijzigingen noodzakelijk zijn en kunnen worden gerechtvaardigd door objectieve redenen.

6.2. Canon behoudt zich het recht voor om een inzending te weigeren of om de volledige waarde van de prijs terug te vorderen als blijkt dat er sprake is geweest van misbruik of een schending van de algemene voorwaarden van deze gratis prijstrekking.

6.3. Canon is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies, beschadiging of letsel, veroorzaakt of opgelopen door een deelnemer aan deze promotie. Niets in deze algemene voorwaarden zal echter resulteren in het uitsluiten of beperken van de aansprakelijkheid van Canon voor persoonlijke verwondingen of dood veroorzaakt door bewezen nalatigheid door haar werknemers of agenten.

6.4. In het geval van een geschil over de interpretatie of de uitvoering van de regels met betrekking tot de gratis prijstrekking, zal het besluit van het bestuur van Canon bindend zijn en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

6.5. Indien enig deel van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt dit deel geacht niet langer opgenomen te zijn in deze voorwaarden, die onverkort geldig blijven voor zover wettelijk toegestaan.

7. WETGEVING EN BEVOEGDHEID

Als deelnemende consument zijn de wetten van het land waar je je verblijfplaats hebt van toepassing op deze prijstrekking en is het mogelijk dat je een gerechtelijke procedure kunt aanspannen in je eigen taal bij je eigen lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn je te informeren over je rechten. Deze voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn.