Handleiding voor gebruik van het Canon-logo

Advies aan door Canon erkende partners en onafhankelijke resellers

Canon doet er alles aan haar handelsmerken en handelsnamen te beschermen. Daarom heeft Canon deze richtlijnen opgesteld voor erkende partners en onafhankelijke resellers, zodat zij weten wat er wel en niet is toegestaan met betrekking tot het gebruik van Canon-logo's en -handelsmerken op hun website en sociale media-accounts.

Canon_logo_usage

TOEGESTAAN

  • Promoot uzelf en uw bedrijfsnaam.
  • Geef duidelijk aan dat u alleen uw eigen mening geeft, niet die van Canon1.
  • Op een website mag het Canon-logo worden gebruikt als het wordt weergegeven naast een omschrijving of een afbeelding van een Canon-product, om de herkomst aan te duiden van een product dat u in het kader van uw normale, wettelijk toegestane bedrijfsactiviteiten verkoopt.

NIET TOEGESTAAN

  • Gebruik de naam Canon of een handelsmerk van Canon niet als onderdeel van uw eigen domeinnaam of sociale media-accountnaam.
  • Gebruik het Canon-logo of een deel hiervan niet als afbeelding bij uw accountnaam, afbeelding of foto.
  • Kort het Canon-logo niet in, bewerk het niet en combineer het niet met andere woorden of afbeeldingen.
  • Koop geen domeinnaam en maak geen sociale media-account waarin de naam Canon voorkomt. Hiermee schendt u de rechten van Canon2.
  • Gebruik geen afbeeldingen, namen of teksten om uzelf te doen voorkomen als onderdeel van Canon.
  • Post geen inhoud die kan worden aangemerkt als illegaal, lasterlijk of intimiderend voor Canon of derden.

Canon raadt aan onafhankelijk advies in te winnen indien u vragen hebt over het toepassen van deze richtlijnen met betrekking tot uw website of sociale media-account(s).

Als u meer informatie nodig hebt over het gebruik van het Canon-logo en haar handelsmerken, neem dan contact op met corporate.communications@canon.nl voor een volledig PDF-document.¹ Vergeet niet dat u wettelijk verantwoordelijk bent voor de content die u online post. Respecteer copyright, redelijk gebruik, privacy, financiële openheid en andere toepasselijke wetten.

² Canon zal van iedere door derden verworven domeinnaam waarin Canon-handelsmerken voorkomen, eisen dat deze wordt overgedragen. Canon werkt samen met aanbieders van sociale media om accounts waarin de rechten van Canon worden geschonden, te laten verwijderen.