Canon Support

Waar kunt u uw serienummer vinden?

De exacte locatie van het serienummer verschilt per Canon-product. Gebruik de onderstaande tabbladen om een productgroep te selecteren en handige instructies te vinden over de locatie van het serienummer van uw product.

EOS-camera's

Het serienummer van uw EOS-camera bevat waarschijnlijk 12 tekens en bestaat alleen uit cijfers. Enkele oudere EOS-modellen bevatten mogelijk serienummers van 6 of 10 cijfers. Het serienummer wordt weergegeven op de onderkant van de camera, afgedrukt in zwarte, grijze of witte nummers. Voor bepaalde modellen wordt het serienummer voorafgegaan door de letters "NO.", bij andere modellen bestaat het nummer slechts uit cijfers. De mogelijke locaties waar het serienummer zich kan bevinden zijn weergegeven in de onderstaande afbeeldingen -

PowerShot en IXUS

Het serienummer van uw PowerShot of IXUS-camera bestaat gewoonlijk uit 12 cijfers. Enkele oudere modellen kunnen echter een serienummer hebben van een combinatie van letters en cijfers, negen of tien tekens lang. Dit staat altijd in het zwart op een sticker op de onderkant van de camera. De kleur van de sticker is echter afhankelijk van de kleur van uw camera.

Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen voor de mogelijke locaties van serienummers:

EF-objectieven

Het serienummer van EF-objectieven bestaat altijd alleen uit een reeks van 5 of 6 cijfers. Het serienummer kan worden gevonden op de objectiefcilinder in het wit of op de elektronische bevestiging in het zwart. Beide voorbeelden worden in de volgende afbeeldingen weergegeven:

Objectiefcilinder

Elektronische bevestiging

Sommige objectieven bevatten ook een bedrijfscode. Deze kan worden aangezien voor het serienummer. De bedrijfscode kan echter gemakkelijk worden geïdentificeerd omdat deze zowel letters als cijfers bevat. Een voorbeeld van de bedrijfscode en het serienummer is hieronder weergegeven

Speedlites

Bij oudere Speedlite-modellen is het serienummer in de flitserkop gegraveerd, zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding -

Bij nieuwere Speedlite-modellen staat het serienummer op een sticker in de flitserkop. Het nummer bestaat uit zwarte cijfers op een zilveren/grijze achtergrond, zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding -

PIXMA

Het serienummer van uw PIXMA-printer is 9 tekens lang en bestaat uit 4 letters gevolgd door 5 cijfers, bijvoorbeeld XXXX00000. Dit nummer staat op een sticker, die te vinden is op de achterzijde of binnenzijde van de printer. Enkele mogelijke plaatsen staan hieronder aangegeven

Op de achterzijde van uw printer:

Op de binnenzijde van uw printer:
Houd er rekening mee dat er inkt op de witte sticker in de machine terecht kan komen, waardoor het serienummer niet meer zichtbaar is. De inkt kan met een droge doek worden weggeveegd.

U kunt uw serienummer ook vinden op een witte sticker aan de zijkant van de doos waarin uw PIXMA-printer is geleverd. De plaats van het serienummer op deze sticker is gemarkeerd in de onderstaande afbeelding:

i-SENSYS

De samenstelling van het serienummer van uw i-SENSYS is afhankelijk van het model, zoals hieronder wordt uitgelegd:

  • Als uw product alleen een printfunctie heeft, dan bestaat het serienummer uit tien tekens, waarvan vier letters en zes cijfers, bijvoorbeeld XXXX-000000.
  • Als uw apparaat kan printen en kopiëren, scannen of faxen, dan bestaat het serienummer uit acht tekens, waarvan drie letters en vijf cijfers, bijv. XXX-00000.

U kunt het serienummer vinden op een sticker op de achterzijde van het apparaat of bij sommige modellen aan de binnenzijde van het apparaat.

Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen voor de mogelijke locaties van serienummers:

SELPHY Compact Photoprinters

Het serienummer staat aan de onderzijde van de printer, zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding -


LEGRIA, professionele camcorders en Cinema EOS-camera's

Het serienummer van uw camcorder kan bestaan uit een reeks cijfers en letters of een reeks die alleen uit cijfers bestaat. Deze bestaan gewoonlijk 12 uit tekens voorafgaand door de letters S/N. Het serienummer is normaal gesproken afgedrukt op een sticker die zich op de onderzijde van de camcorder of onder de accu bevindt.

Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen voor de mogelijke locaties van serienummers


CanoScan en CanoScan LiDE-series

Het serienummer van uw CanoScan- of CanoScan LiDE-scanner is 9 tekens lang en bestaat uit 4 letters gevolgd door 5 cijfers, bijvoorbeeld XXXX00000. Op bepaalde modellen staat 'Serial Number' (Serienummer), op andere modellen staan de letters 'S/N'. Deze bevindt zich op een sticker op de achter- of onderkant van de scanner.

Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen voor de mogelijke locaties van serienummers

Multimediaprojectoren

Het serienummer van projectoren staat aan de onderzijde van het product, zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeeldingen. Een serienummer bestaat altijd uit een combinatie van letters en cijfers -

Calculators

Het serienummer van een rekenmachine met printer staat op een witte sticker aan de onderzijde van het product, vooraf gegaan door de letters 'NO', of op de originele productverpakking, zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeeldingen -

Faxapparaten

Het serienummer staat aan de achterzijde van het product, zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding -

Verrekijkers

Over het algemeen staat het serienummer aan de onderzijde van verrekijkers, maar bij IS-modellen staat het op de accuklep.

Personal Copiers

Het serienummer staat aan de achterzijde van het product, zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding -

Netwerkcamera's

Het serienummer staat aan de onderzijde van het product, in het vak dat is gemarkeerd met 'serial number' (serienummer). Het serienummer staat bij de rode balk, zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding -