ARTIKEL

Onze offerings, on-premises en cloud

Volgens het laatste onderzoek van Quocirca verwacht 20% van alle organisaties dat in 2025 hun IT-infrastructuur volledig in de cloud zal draaien, een stijging ten opzichte van 6% nu. Nog eens 41% verwacht dat tegen die tijd het grootste deel van hun IT-infrastructuur in de cloud zal draaien, een stijging ten opzichte van 21% nu. Deze evolutie maakt Cloud computing tot een van de meest voortdurende disruptieve krachten op IT gebied sinds het begin van het digitale tijdperk.

"Het aandeel van IT-uitgaven dat wordt toegewezen aan Cloud zal nog verder versnellen in de nasleep van de COVID-19-crisis"

Onze offerings, on-premises en cloud

De groeiende voorkeur voor ‘Cloud-first’

Onze ervaring is dat organisaties de laatste jaren een aanhoudende voorkeur voor publieke Cloud-diensten tonen, om nieuwe initiatieven mee in te vullen of zelfs om bestaande niet-Cloud systemen mee te vervangen. Het resultaat is wat ook wel Cloud shift wordt genoemd, en het gebeurt steeds vaker als gevolg van een groeiende voorkeur voor "Cloud-first".

Canon heeft zich als doel gesteld om deze trend voor onze klanten te kunnen faciliteren en te ondersteunen, met als belangrijkste reden onze klanten hierin te ontzorgen. Hiervoor hebben wij de licentievorm van onze CCM software oplossingen aangevuld, de door ons ondersteunde hostingsvormen uitgebreid en enkele diensten ter ondersteuning hiervan op basis van een aanvullende SLA toegevoegd.

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Canon Information Management, schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief.

Hostingsvormen

Voor het beschikbaar stellen van onze software oplossingen onderscheiden wij een vijftal hostingsvormen: On-premises installatie, Private Cloud omgeving, Private Cloud by Canon omgeving, Hybrid Cloud omgeving en een Public Cloud oplossing.

  • On-premises installatie;Een on-premises installatie betekent dat de software binnen de eigen IT-infrastructuur van de klant wordt geplaatst. De software wordt hierbij op de eigen servers geïnstalleerd, en niet, zoals het geval is bij cloud computing, op externe servers. De klant dient daarbij zelf te zorgen voor de hosting en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid, de beschikbaarheid, het functioneren en het beheer van het systeem. Dit betekent dat er meestal een IT-afdeling nodig is, die een deel van de werktijd besteedt aan het beheer van de infrastructuur en de software.

  • Private Cloud; Een Private Cloud is een computerdienst of Cloudomgeving, specifiek voor één organisatie, welke niet wordt gedeeld met andere organisaties. Private Cloud computing, ook wel een bedrijfsCloud genoemd, biedt organisaties veel van de voordelen van een Public Cloud - zoals selfservice, schaalbaarheid en elasticiteit - met de extra controle en aanpasbaarheid van resources die beschikbaar zouden zijn bij On-premises infrastructuur. Bovendien biedt een private Cloud een hoger niveau van beveiliging en privacy via bedrijfsfirewalls om ervoor te zorgen dat bedrijfsactiviteiten en gevoelige gegevens niet toegankelijk zijn voor externe leveranciers. De verantwoordelijkheid over het beheer van de private Cloud ligt bij een organisatie zelf.

  • Private Cloud by Canon;Een Private Cloud by Canon is een Cloudomgeving, die door Canon specifiek voor één klant wordt ingericht, en welke niet wordt gedeeld met andere organisaties. Deze omgeving biedt dezelfde voordelen als een Private Cloud omgeving, met als aanvullend voordeel dat het beheer van de cloudoplossing, zoals virtuele machines, netwerkresources, gegevens-opslag en toepassingen wordt beheerd door Canon. De gebruiker hoeft zich dus geen zorgen te maken over de lokale hardware- of softwarekosten, of het up-to-date houden van de lokale hardware en software.

  • Public Cloud; Via de Public Cloud wordt standaard software aan klanten via het internet ter beschikking gesteld. Hierdoor is deze computerdienst voor iedereen beschikbaar die er tegen (pay-per-use) betaling gebruik van wil maken. Hierbij beheert de aanbieder van de cloudoplossing alle aspecten van de toepassingsomgeving, zoals virtuele machines, netwerkresources, gegevens-opslag en toepassingen. De gebruiker hoeft zich dus geen zorgen te maken over de lokale hardware- of softwarekosten, of het up-to-date houden van de lokale hardware en software.

  • Hybrid Cloud; Hybrid Cloud is een combinatie van bovenstaande Cloud omgevingen. Hierbij kunnen de voordelen van beide soorten Cloudplatforms worden benutten, zodat een toepassing op de meest geschikte locatie kan worden gedraaid. Hybrid Cloud is vooral nuttig wanneer sommige gegevens niet in de Cloud kunnen worden geplaatst vanwege juridische redenen. Het is ook nuttig wanneer een organisatie oude hardware/systemen lokaal wilt laten draaien voor applicaties die draaien op oude hardware die niet kan worden bijgewerkt.

Licentievormen

Wat betreft de licentievorm bieden wij onze klanten tegenwoordig naast de traditionele perpetual licenties (ook wel zelfgehoste licentie genoemd) ook subscription licenties aan.

  • Perpetual licenties worden door de klant aangeschaft. Bij deze variant heeft de klant initiële kosten voor het gebruiksrecht van de software, waarbij de hoogte van het bedrag wordt bepaald door de gewenste en verkregen functionaliteit. Daarnaast heeft de klant maandelijkse servicekosten die de klant als gebruiker van de software het recht geeft op updates, upgrades en technische ondersteuning.
  • Subscription licenties kan de klant op basis van een abonnement afnemen. Bij deze variant heeft de klant maandelijkse kosten op basis van pay-per-use voor het gebruiksrecht van de software. De kosten hierbij zijn gebaseerd op het verwerkte volume en het aantal in gebruik zijnde user seats. Deze kosten zijn inclusief de maandelijkse servicekosten die de klant als gebruiker van de software het recht geeft op updates, upgrades en technische ondersteuning.
Door deze uitbreiding in licentievorm kunnen wij klanten die richting de Cloud willen opschuiven, een gefaseerd groeimodel aanbieden. Een subscription model geeft hen hierbij meer flexibiliteit, aangezien een perpetual model alleen op een On-premises of Private Cloud omgeving kan worden toegepast.

Servicevormen

Canon IM biedt diverse diensten en servicevormen om organisaties te ontzorgen op het gebied van klantcommunicatie.

Algemene voorwaarden - Service op software
Onze standaard SLA volgens onze algemene voorwaarden bestaat uit het leveren van service op de door de klant aangeschafte software. Canon zal daarbij naar beste vermogen fouten trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe releases van de software.

Software Support – Managen van de techniek
Op basis aanvullende afspraken zullen wij klanten met een Software Support contract voorrang geven bij het herstellen van en/of verbeteringen aanbrengen in de software. Hiervoor hebben wij onze serviceprocessen op basis van ITIL v3 ingericht, waardoor wij adequaat anticiperen in geval van bijvoorbeeld verstoringen, maar ook in geval van bijvoorbeeld een klacht. Hiervoor hanteren wij standaard ingerichte processen welke geborgd zijn middels ISO 9001.

Application Services – Managen van document- en communicatieprocessen
Organisaties kunnen de algehele dagelijkse operatie rondom document- en communicatie-processen aan Canon IM uitbesteden. Wij nemen daarbij de verantwoordelijkheid betreffende de creatie, productie, distributie en opslag over. Tevens garanderen wij de volledigheid, tijdigheid en juistheid van de communicatie en zorgen voor de aantoonbaarheid ervan. Desgewenst neemt Canon IM de bestaande middelen en mensen binnen de huidige document- en communicatieprocessen over van de klant.

Onze leveringsmodellen

Op basis van bovenstaande hostingsvormen, licentievormen en servicevormen kunnen wij onze klanten onderstaande leveringsmodellen aanleveren.

Onze oplossingen

Transformeer de manier waarop u communicatie met de klant en data gestuurde bedrijfskritische documentatie produceert en beheert via meerdere uitvoerkanalen.

Ontdek meer