ARTIKEL

Industrie 5.0: Machine ontmoet de mens voor intelligente, klantgestuurde automatisering

Waar Industry 4.0 ging over slimme productie, is er nu sprake van een nieuwe trend - Industry 5.0. Deze trend erkent het belang van menselijke betrokkenheid om ideeën te genereren, veranderingen mogelijk te maken en wederzijds interessante klantrelaties op te bouwen. Je zou het kunnen zien als het opnieuw menselijk maken van de automatisering.

Deze blog is geschreven door Karis Copp, Print editor and industry commentator.

Industrie 5.0: Machine ontmoet de mens voor intelligente, klantgestuurde automatisering

Samenwerking tussen mensen en slimme systemen

Het gaat erom de menselijke maat terug te brengen in de productieomgeving en de samenwerking tussen mensen en slimme systemen te vergroten voor langdurig succes. Het is geen anti-automatiseringsontwikkeling, maar benadrukt het intelligente gebruik van automatisering, waardoor de rol van zowel mens als machine beter tot zijn recht komt.

Industry 5.0 zegt dat het in de toekomst gaat om het creëren van een harmonieuze relatie tussen mens en machine en om het mogelijk maken dat beide beter kunnen samenwerken zodat ook op de lange termijn het succes van een organisatie gewaarborgd is.

Ik ben van mening dat de printindustrie perfect is gepositioneerd om de uitgangspunten van Industry 5.0 over te nemen. Onze industrie heeft altijd technologische innovatie gecombineerd met menselijke creativiteit door engineering van wereldklasse te koppelen aan verbazingwekkende ontwerpen en kunstzinnige expressie. Print is intelligent en verbonden, maar ook suggestief en emotioneel.

Het gaat erom verder te kijken dan automatisering en ons te richten op de toegevoegde menselijke waarde die wordt gecreëerd wanneer je processen optimaliseert. Als je de routinetaken van de operator kunt verminderen, kun je dus de intelligente, creatieve mensen die je in dienst hebt vrijmaken om verantwoordelijkheden op een hoger niveau op zich te nemen. Met meer tijd en hoogwaardige gegevens tot hun beschikking kunnen ze systemen begeleiden, dynamische beslissingstrajecten volgen en zoeken naar mogelijkheden om meer te doen voor klanten.

Het doel van automatisering is niet om afscheid te nemen van medewerkers, maar om hen te veranderen en te verbeteren om zo de echte waarde van het hele team naar boven te halen. Ze kunnen actuele productiegegevens analyseren, waarbij ze de informatie intelligenter en pro-actiever gebruiken om betere zakelijke beslissingen te nemen en misschien zelfs toekomstige trends te identificeren. Technologische ontwikkelingen zoals 5G-netwerken brengen deze gegevens binnen handbereik, waardoor operators een realtime beeld van de organisatie krijgen dat snelle aanpassingen mogelijk maakt die op zich weer tot meer waardevolle en gepersonaliseerde interacties met hun klanten leiden.

Focus op data en klantinzicht

Grafische bedrijven hebben deze gegevens eigenlijk al tot hun beschikking, maar velen gebruiken ze gewoon niet optimaal. Veel medewerkers zijn gericht op hun – vaak individuele – taak en worden niet aangestuurd door bedrijfsgegevens. Zodra deze informatie ter beschikking komt van verkoopteams en medewerkers met klantcontacten, kunnen zij verandering stimuleren en waarde toevoegen, waardoor diensten worden gecreëerd die beter aansluiten bij de verwachtingen van de klant.

Bestaande grafische bedrijven die succesvol willen zijn en willen innoveren, moeten zich aanpassen en kijken naar de manier waarop gegevens kunnen worden gebruikt om betere, meer op maat gemaakte diensten te leveren. Deze focus op data en klantinzicht zal nieuw talent aantrekken en innovatie aanwakkeren.

Ongeacht waar je je op dit moment bevindt in het digitale transformatietraject, je hebt nu de kans om intelligentere, verbonden processen te implementeren die het beste van je technische mogelijkheden en medewerkers samenbrengt om de waarde die je aan je klanten biedt te maximaliseren. En dankzij de vooruitgang op het gebied van software kan print de mogelijkheid aangrijpen om digitale en fysieke communicatie samen te voegen door middel van concepten zoals geïntegreerde printcampagnes.

Gerelateerde oplossingen

Ontdek meer

De toekomst zal in het teken staan van het combineren van menselijke en kunstmatige intelligentie om bijzondere producten en diensten te creëren die jouw zakelijke activiteiten echt onderscheiden. Hierover doorpraten?
-->