Kijk op Inkoop

Meer samenwerken, beter aanbesteden
Het spel tussen inkoop en verkoop is continu in ontwikkeling. Kennisdeling en van elkaar leren zijn belangrijk. Wat gaat al goed en waar ligt ruimte voor verbetering? Een goede dialoog tussen inkoop en verkoop, of juist tussen inkopers en bid managers, draagt daaraan bij. Het Bidcenter van Canon Nederland zoekt regelmatig deze dialoog met inkopers. Wout Groeneveld en Haiko Brinkers deden daarnaast vanuit hun persoonlijke interesse meerdere onderzoeken op dit vlak, waarvan ze de resultaten graag delen. Want naast persoonlijke ervaringen, is er veel data voorhanden over aanbestedingen. Daar kunnen we samen van leren en ons voordeel mee doen.

Op deze webpagina vindt u enkele publicaties van de highlights van hun bevindingen. Ook gaven zij een webinar waarvan u de opname kunt terugkijken.

"Inkopers en bid managers begeleiden beiden hetzelfde proces, zij het vanuit een andere invalshoek. Juist zij zouden, los van de inhoud, veel van elkaar kunnen leren over hoe een goede aanbesteding eruitziet”.

Wout Groeneveld, Senior Manager Commercial Operations, Canon Nederland N.V.

Kijk op de Nota van Inlichtingen

Hoeveel vragen zijn normaal bij een Nota van Inlichtingen (NvI) bij een aanbesteding? Wat zegt het aantal inschrijvers over het aantal vragen? Senior Operations Manager Wout Groeneveld heeft specifiek de data van de NvI uitgediept en geeft naar aanleiding van zijn onderzoek in vakblad Deal! antwoord op deze en andere vragen.

Zijn bevindingen kunnen als handvatten dienen in de dialoog tussen inkoop en verkoop. "Zo wordt de NvI een goed middel om tot een gemeenschappelijk doel te komen: de dialoog aangaan om daar samen beter van te worden."

De dialoog aangaan om daar samen beter van te worden

BEKIJK OOK DE BIJHORENDE INFOGRAPHIC

Kijk het event terug

Webinar Kijk op Inkoop

Inzichten uit meer dan 10.000 tenders
Op donderdag 22 april '21 organiseerde Canon speciaal voor inkoop-professionals, in zowel het publieke als private domein, die graag op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen in hun vakgebied, en nieuwsgierig zijn naar de inzichten uit een onderzoeken naar tenders een webinar.

Tijdens het interactieve programma zijn we ingegaan op de uitkomsten van twee onderzoeken waarin we hebben gekeken naar doelstellingen, gunningscriteria en marktwerking:

 • Het effect van de kwaliteit van een bestek
 • Onderzoek naar meer dan 10.000 Europese aanbestedingen/ percelen in de publieke markt

Canon Camera

Meer weten?

Wout Groeneveld en Haiko Brinkers zijn beiden werkzaam bij Canon, maar de onderzoeken en analyses gaan over meer dan de branche waarin Canon zich begeeft. De enorme database biedt inzichten van allerlei branches. Het doel van deze heren is simpel: inzichten delen die leiden tot een betere samenwerking tussen inkoop en verkoop op het gebied van tenders. Bent u benieuwd naar de belangrijkste inzichten voor uw branche?

Kijk op Europese aanbestedingen

Senior Manager Commercial Operations van Canon, Wout Groeneveld, werd geïnterviewd door Deal! over zijn onderzoek naar 10.000 tenders in 21 productcategorieën. Daaruit zijn belangrijke lessen te trekken door inkoopprofessionals.

De data komt van Tenderned. “In die enorme bak aan data zoek ik naar patronen en naar afwijkingen op die patronen”, zegt hij. Dat levert interessante inzichten op. Met name over de rol van de adviseur, (het ontbreken van) marktwerking, transparantie en gunningscriteria, zijn interessante observaties te maken. De highlights van de bevindingen én de tips van Wout Groeneveld om een bestek te optimaliseren, zijn te lezen in het interview.

Canon Camera

Kijk op Duurzaamheid

Meer gewicht aan duurzaamheid
In dit (klimaat)decennium moet de klimaatverandering aangepakt worden door bedrijven en overheden. Duurzaamheid staat dan ook hoog in het vaandel bij veel organisaties. Uit een gehouden benchmarkonderzoek blijkt echter dat de realisatie van duurzaamheid sterk achterblijft bij de hoge ambities van bedrijven op dit vlak.

Duurzaamheid meer een ‘must’ dan een speerpunt
Haiko Brinkers, manager van het Bidcenter van Canon Nederland: “Vanuit de aanbestedingswet is het verplicht duurzaamheid op te nemen. Wij zien duurzaamheid dan ook vrijwel altijd terugkomen in tenders, maar we zien ook dat er weinig waarde aan gegeven wordt. De lagere weging maakt dat je er als aanbieder niet hoog op kunt scoren, waardoor het naar mijn idee voor veel organisaties meer een must is dan een speerpunt.”

Kijk op Doelstellingen

Leerpunten uit meer dan 100 onderzochte tenders
In een onderzoek werd geconcludeerd dat de kwaliteit van een uitvraag, ofwel bestek, verschilt en invloed heeft op de kwaliteit van de inschrijvingen en het uiteindelijke resultaat van de aanbesteding.

Ook het Bidcenter van Canon Nederland - wat zich dagelijks bezig houdt met het inschrijven op tenders en zo'n 150 tenders per jaar behandeld - ervaart dat er duidelijke verschillen in de kwaliteit van bestekken te zien zijn. Zij hebben onderzocht wat de kwaliteit van een bestek precies inhoudt op basis van een objectief meetinstrument (Framework) en vervolgens bekeken op welke wijze dit effect heeft op inschrijvingen en de daaruit voortvloeiende resultaten in Nederland. Dit heeft geleid tot het whitepaper 'Het effect van de kwaliteit van een bestek'.

Inzicht in de kwaliteit van een uitvraag

Kijk op Marktverkenning

Een inkoper die een product of dienst inkoopt, heeft niet altijd de benodigde marktkennis. Een contract expireert namelijk gemiddeld eens in de 4 jaar en markten zijn aan verandering onderhevig. Om over de gewenste marktkennis te beschikken worden steeds vaker marktconsultaties en marktverkenningen uitgevoerd. In dit artikel gaat Wout in op de mogelijkheden die data biedt om op een eenvoudige wijze een belangrijk deel van deze verkenning te doen.

Betere aansluiting bij de markt levert 80.000 euro op

WILT U MET ONS DE DIALOOG AANGAAN?

Een goede dialoog tussen inkoop en verkoop, of juist tussen inkopers en bid managers, is erg belangrijk. Wout Groeneveld, Haiko Brinkers en de medewerkers van Canon’s Bidcenter zoeken deze dialoog met inkopers regelmatig op. Immers, meer samenwerken, beter aanbesteden.
Wilt u graag meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op met Wout, Haiko of een van onderstaande Bidmanagers.

 • Wout Groeneveld
  Senior Manager Commercial Operations, Document Solutions.

  Wout Groeneveld werkt al zestien jaar voor Canon in verschillende rollen: sales, bid management, commercial operations, maar ook inkoop. Hij kent de processen aan beide kanten van de tafel. En dat is best uniek, want de meeste inkopers hebben een minder duidelijk beeld van het bid management-proces. En andersom heeft bid management vaak maar een beperkt zicht op wat zich aan de inkoopkant afspeelt. Terwijl er naar zijn ervaring juist zoveel te winnen is met een goede dialoog. Want inkoop en bid management zijn beide procesbegeleiders. Juist zij kunnen, los van de inhoud, veel van elkaar leren over hoe een goede aanbesteding eruitziet.

  T. 06 20 53 08 13
  E. wout.groeneveld@canon.nl

 • Haiko Brinkers
  Manager Bidcenter.

  Haiko Brinkers werkt sinds 2009 voor Canon in verschillende rollen van sales tot project- en bid management. Ook begeleidde hij meerdere inkooptrajecten. Momenteel is hij manager van het Bidcenter van Canon, een team van 13 experts die zich dagelijks bezighouden met het inschrijven op aanbestedingen en RFP’s. Per jaar behandelt het Bidcenter zo’n 150 tenders en op basis daarvan verzamelen zij inzichten en kennis op het gebied van inkoop/verkoop. Vanuit de overtuiging dat transparantie dé manier is om elkaar te helpen, deelt hij regelmatig inzichten en ideeën met inkopers om zo de resultaten van de trajecten te verbeteren. Een win-win voor zowel de inkoper als verkoper.

  T. 06 51 68 92 27
  E. haiko.brinkers@canon.nl

Bid Managers Canon Nederland N.V.

De Bid Managers van Canon Nederland zijn de (interne) project leiders van de Bids die wij doen en dé kennishouders van alles rondom inschrijven op aanbestedingen en RfP’s. Graag delen zij hun kennis met u en gaan de dialoog met u aan, of het nu gaat om klankborden over prijs/kwaliteitverhouding en gunningscriteria of over het proces wat zij als Bid Manager doorlopen, zij staan u graag te woord.