Canon European WG Series Warranty

Work professional strengthening security and compliance

This is a commercial end-customer warranty offered by Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (“Canon”) to the end-customers, who purchase Canon WG Series products for their own use, but not acting as consumers under the local laws of the country where the WG Series products are purchased.
If you are a consumer, you are not entitled to this warranty, but your consumer's statutory rights under applicable national legislation in force will apply to you.
These Terms and Conditions and the offer herein shall be governed by the laws of England and Wales and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales. 


The service offering is as follows: 


• On-Site Warranty


Canon WG series products intended for sale and purchased within the European Economic Area (“EEA” – namely EU, Iceland, Lichtenstein, Norway) plus Switzerland & The United Kingdom are covered by the Canon European WG series Warranty. Canon warrants that should the new WG series product be found to be defective within the applicable warranty period, the fault is resolved free of charge (terms & conditions apply – see below).
For any product, outside of the applicable warranty terms or period and for damage or repairs not covered by the warranty, a chargeable repair service is available.
This warranty will be your sole and exclusive remedy, and neither Canon nor its subsidiaries or other European WG Series Warranty members shall be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty of this product.

 • Onsite garantie


  Canon garandeert dat de hardware van dit product uit de WG-serie gedurende de garantieperiode goed werkt. In het geval dat de hardware binnen de garantieperiode defect blijkt te zijn, wordt de hardware in de deelnemende landen kosteloos onsite gerepareerd.
  Deze Onsite garantie geldt voor Canon-producten van de WG-serie die bestemd zijn voor en aangeschaft zijn binnen de Europese Economische Ruimte ('EER'), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
  Deze kosteloze service kan alleen worden verkregen op vertoon van de originele factuur/aankoopbon aan de eindklant verstrekt door de verkoper.
  Canon behoudt zich verder het recht voor om in plaats van het defecte product te repareren het defecte product te vervangen door een ander, gelijkwaardig product van dezelfde of een hogere kwaliteit als/dan het defecte product. 


  1. Garantieperiode

  De Onsite garantie is geldig gedurende 1 jaar vanaf de aankoopdatum van uw nieuwe Canon-product uit de WG-serie (zoals blijkt uit het aankoopbewijs) of tot 300.000 afdrukken, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt. 


  2. Garantieservice verkrijgen 

  Onsite reparatieservice onder garantie is beschikbaar door telefonisch contact op te nemen met de helpdesk van Canon (Onsite garantie contactgegevens).
  Onsite garantieservice wordt geleverd op een van de volgende manieren: 

  • Onsite reparatie (door een technicus)*, waarbij alle bijbehorende arbeidskosten (met inbegrip van oproepkosten, reistijd en uurloon) en de kosten van alle vervangende onderdelen gedekt worden 

  • Verzending van vervangende onderdelen (via een koerier), waarbij de kosten van de serviceonderdelen en de bijbehorende verzendkosten gedekt worden.

  *De services krachtens deze Onsite garantie mogen namens Canon door een derde partij worden uitgevoerd volgens redelijke maatstaven van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. 

  Deze service dekt alle bijbehorende arbeidskosten (met inbegrip van oproepkosten, reistijd en uurloon) en de kosten van alle serviceonderdelen. 


  3. Deelnemers van de Canon WG Series Warranty 

  De landen waar de gebruik kan worden gemaakt van de Onsite garantieservice, zijn deelnemers van de Canon WG Series Warranty. 

  Neem contact op met het desbetreffende deelnemende land aan de European WG Series Warranty als u meer informatie over deze garantie wenst. 


  4. Beperkingen

  Onder deze garantie valt niet het volgende: 

  - Verbruiksartikelen;
  - Elke software;
  - Bij dit product gebruikte onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage (bijvoorbeeld paneel, externe kap), alsmede benodigdheden en accessoires (bijvoorbeeld extra papiercassette, standaardsteun enz.);
  - Defecten veroorzaakt door wijzigingen die zijn aanbracht zonder toestemming van Canon
  - Door Canon gemaakte kosten voor aanbrengen van aanpassingen aan of wijzigingen in een Canon-product uit de WG-serie om te voldoen aan landspecifieke technische normen of specificaties of veiligheidsnormen of -specificaties, of andere kosten om het Canon-product uit de WG-serie aan te passen als gevolg van sinds de levering van het product gewijzigde specificaties;
  - Schade als gevolg van het feit dat het product uit de WG-serie niet voldoet aan landspecifieke normen of specificaties in een ander land dan het land van aankoop. Onsite reparatieservice krachtens de garantie wordt uitgesloten als de schade of het defect is veroorzaakt door:
  - Het op onjuiste wijze of buitensporig gebruiken, behandelen of bedienen van het product uit de WG-serie, zoals aangegeven in de gebruiks- of bedieningshandleidingen en/of relevante gebruikersdocumentatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het op onjuiste wijze opbergen van het product, het laten vallen van het product, het blootstellen van het product aan excessieve schokken en schade als gevolg van corrosie, vuil, water of zand;
  - Schade veroorzaakt door het gebruik van reserveonderdelen, software of verbruiksartikelen (zoals inktcartridges of onderhoudscartridges) die niet compatibel zijn met het product. Compatibiliteit met uw specifieke Canon-product uit de WG-serie moet zijn vermeld op de verpakking, maar is verzekerd bij gebruik van officiële reserveonderdelen, software of verbruiksartikelen van Canon aangezien deze allemaal zijn getest. U wordt geadviseerd om compatibiliteit voorafgaand aan het gebruik te controleren;
  - Het aansluiten van het product uit de WG-serie op apparatuur die niet door Canon voor aansluiting is goedgekeurd;
  - Ongevallen, calamiteiten of andere oorzaken waarop Canon geen invloed heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bliksem, overstroming, brand, verstoringen van de openbare orde en ondeugdelijke ventilatie.
  - Periodieke controles of ander standaardonderhoud van het product uit de WG-serie; In aanvulling op het hierbovengenoemde omvat de Onsite garantie niet:
  - Services en serviceonderdelen die nodig zijn als gevolg van een ondeugdelijke installatie of netwerkaansluiting van uw product als de installatie en netwerkaansluiting van uw product is niet geleverd door Canon;
  - Werkzaamheden als gevolg van het loskoppelen en opnieuw aansluiten van het product uit de WG-serie, met inbegrip van benodigde voorbereidingen voor veilig transport anders dan door of namens Canon verricht;
  - Werkzaamheden verricht buiten de reguliere werktijden van Canon (maandag t/m vrijdag van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags, met uitzondering van nationale feestdagen). 


  Houd er rekening mee dat voor de levering van de Onsite garantieservice de voorwaarde geldt dat uw product uit de WG-serie zich moet bevinden in een land dat deelneemt aan de Canon WG Series Warranty. Onsite garantiewerkzaamheden kunnen bovendien alleen worden verricht indien u de service-engineer toegang verleent tot het product en tot ondersteuning die redelijkerwijs met betrekking tot de werkzaamheden kan worden verlangd.
  Wanneer u het product overbrengt naar een ander land, dient u te controleren of het land waarheen u uw product verplaatst, voorkomt in de lijst met landen die deelnemen aan de Canon WG Series Warranty om te verifiëren of Canon de Onsite garantie in dat land biedt. 


  5. Overig 

  De reparatieservice kan vertraagd raken wanneer deze wordt uitgevoerd buiten het oorspronkelijke land van aankoop doordat het product uit de WG-serie nog niet in dat land wordt verkocht of doordat er in dat land een landspecifiek model van wordt verkocht. Bijgevolg zijn bepaalde reserveonderdelen voor het product uit de WG-serie mogelijk niet op voorraad in het land van de reparatie. Canon neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor claims, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims van verlies van opnamemedia, verlies van gegevens enz. die niet specifiek in deze garantie zijn vastgelegd. 

 • V: Welke garantie is van toepassing op Canon-producten uit de WG-serie die binnen Europa zijn aangeschaft?

  A: De European WG series Warranty van Canon is van toepassing op producten die zijn aangeschaft in: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Bekijk de volledige voorwaarden en bepalingen van deze garantie. 

  V: Welke informatie met betrekking tot de garantie wordt meegeleverd in de verpakking als ik een Canon-product aanschaf? 

  A: Voor garantie op de WG-serie in toepasselijke Europese landen zit er bij ieder product over het algemeen een garantiekaart voor European WG series Warranty in de doos. Deze kaart lijkt op het volgende voorbeeld:

   

  V: Moet ik documentatie invullen en terugsturen naar Canon om mijn European Warranty te registreren?

  A: Het is niet nodig om documentatie terug te sturen naar Canon om u te registreren voor de European WG series Warranty. Als u een specifiek verzoek voor een reparatie onder de European WG series Warranty wilt indienen, dient u Canon altijd te voorzien van een origineel en geldig aankoopbewijs (inclusief oorspronkelijke aankoopdatum) voor het product in kwestie.

  V: Welke documentatie is vereist om een reparatie te claimen die onder de European WG serie Warranty valt? 

  A: Als u een specifiek verzoek voor een reparatie onder de European WG series Warranty wilt indienen, dient u Canon altijd te voorzien van een origineel en geldig aankoopbewijs (inclusief oorspronkelijke aankoopdatum) voor het product uit de WG-serie in kwestie. Garantie-aanbiedingen kunnen onderhevig zijn aan aanvullende vereisten. Raadpleeg de betreffende voorwaarden van deze garantieaanbiedingen (indien van toepassing).

  V: Hoelang is een standaard Canon European WG series Warranty geldig? 

  A: Over het algemeen is de garantieperiode voor Canon-producten uit de WG-serie geldig voor 1 jaar of 300.000 afdrukken, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt. Er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn, zie het tabblad Rechten voor meer informatie. 

  V: Als ik een Canon-product uit de WG-serie heb aangeschaft in een land dat niet onder het European WG series Warranty van Canon valt, kan ik dan nog wel aanspraak maken op de European WG Series Warranty als ik me weer in een land bevindt dat daar wel onder valt? 

  A: Over het algemeen vallen producten onder de garantie die van toepassing is op de betreffende verkoopregio. Eindklanten dienen de producten in deze regio aan te bieden om aanspraak te kunnen maken op een reparatie die onder de garantie valt. Canon biedt over het algemeen geen wereldwijde dekking tenzij dit uitdrukkelijk vermeld is voor specifieke producten/regio's. 

  Q: Onder welk scenario verzendt Canon vervangende onderdelen naar de gebruiker en hoe vervang ik de defecte onderdelen? 

  A: Wanneer u contact met de Canon Helpdesk opneemt, zal deze de problemen van de klant proberen vast te stellen en kan het zijn dat de Helpdesk tot de conclusie komt dat de gebruiker zelf de defecte onderdelen kan vervangen met behulp van toegestuurde vervangende onderdelen. Als de gebruiker de onderdelen heeft ontvangen, moet deze de defecte onderdelen vervangen door de stapsgewijze procedure op de interface van de printer te volgen.

 • In de volgende tabel staan de landen waar de Canon European WG Series Warranty wordt aangeboden. Zie voor meer informatie de Algemene voorwaarden voor de Canon European WG Series Warranty.

  Hieronder vindt u de contactinformatie voor elk land.

  Land Contactgegevens van de helpdesk Beperkingen on-site-service
  Oostenrijk +43 1 360 277 45 67
  Canon Oostenrijk
  Geen
  België +32 (0)2 620 01 97
  Canon België (Nederlands)
  Canon België (Frans)
  Geen
  Bulgarije Cantek
  0700 42 555
  callcenter@cantek.bg
  www.cantek.bg
  Geen
  Kintech Ltd
  +359 2 961 72 77
  office@kintech.bg
  www.kintech.bg
  Geen
  Kroatië KOPITEHNA d.o.o.
  +385 (0)42 200 400
  info@kopitehna.hr
  www.kopitehna.hr
  Geen
  PROPRINT d.o.o.
  +385 (0)1 55 65 800
  info@proprint.hr
  www.proprint.hr
  Geen
  KSU d.o.o.
  +385 (0)1 6222 122
  prodaja@ksu.hr
  www.ksu.hr
  Geen
  Tehnicar Copyservis
  +385(0)13820 333
  copyservis@copyservis.hr
  www.copyservis.hr
  Geen
  Cyprus Multitech
  (+357) 22 711300
  info@multitech.com.cy
  www.multitech.com.cy
  Geen
  Tsjechië +420 296 335 619
  Canon Tsjechië
  Geen
  Denemarken +45 70 20 55 15
  Canon Denemarken
  Alleen op het vasteland van Denemarken (inclusief eilanden die via een brug te bereiken zijn). Afgelegen gebieden zijn uitgesloten.
  Estland +372 630 0530
  overall@overall.ee
  Overall
  Geen
  Finland +358 (020) 366 466
  (Gesprekken kosten 0,15 cent/min vanaf een vaste telefoon. De kosten kunnen verschillen per mobiele provider. Neem voor meer informatie contact op uw telefoonmaatschappij)
  Canon Finland
  Alleen op het vasteland van Finland (inclusief eilanden die via een brug te bereiken zijn). Afgelegen gebieden zijn uitgesloten.
  Frankrijk +33 (0)1 70 48 05 00
  Canon Frankrijk
  Alleen op het vasteland van Frankrijk (inclusief eilanden die via een brug te bereiken zijn).
  Duitsland 069 2999 3680
  Canon Duitsland
  Alleen op het vasteland van Duitsland (inclusief eilanden die via een brug te bereiken zijn).
  Griekenland Intersys SA
  +30 210 9554 007
  intersys@intersys.gr
  www.intersys.gr
  Geen
  Digimark
  +30 210 2518 666
  sales@digimark.gr
  www.digimark.gr
  Alleen verkrijgbaar in Athene
  Hongarije +36 (06)1 235 53 15
  Canon Hongarije
  Geen
  IJsland +354 569 77 60
  Origo
  Geen
  Ierland +353 16 990 990
  Canon Ireland
  Alleen op het vasteland van Ierland (inclusief eilanden die via een brug te bereiken zijn).
  Italië +39 02 3859 2000
  Canon Italië
  Geen
  Letland +371 67 20 40 80
  info@ibs.canon.lv
  I B Serviss
  Geen
  Litouwen +370 5 239 5510
  Orgsis
  Geen
  Luxemburg +352 27 302 054
  Canon Luxemburg
  Geen
  Malta Avantech
  (356)21488800
  service@avantech.com.mt
  https://www.avantech.com.mt/
  Geen
  Noorwegen +47 23 50 01 43
  Canon Noorwegen
  Alleen op het vasteland van Noorwegen (inclusief eilanden die via een brug te bereiken zijn). Afgelegen gebieden zijn uitgesloten.
  Polen +48 22 583 4307
  Canon Polen
  Alleen op het vasteland van Polen (inclusief eilanden die via een brug te bereiken zijn).
  Portugal +351 21 424 51 90
  Canon Portugal
  Alleen op het vasteland van Portugal (inclusief eilanden die via een brug te bereiken zijn).
  Roemenië Sama Consul
  +40 21 2423094
  service@sama.ro
  www.sama.ro
  Geen
  Expert Line
  +40 21 3202440
  secretariat@expertline.ro
  http://www.expertline.ro
  Geen
  Slowakije +421 (0)250 102 612
  Canon Slowakije
  Geen
  Slovenië BIROTEHNA d.o.o.
  01 585 37 77
  info@birotehna.si
  www.birotehna.si
  Geen
  Spanje +34 91 375 45 55
  Canon Spanje
  Geen
  Zweden +46 (0)8 519 923 69
  Canon Zweden
  Alleen op het vasteland van Zweden (inclusief eilanden die via een brug te bereiken zijn). Afgelegen gebieden zijn uitgesloten.
  Zwitserland +41 22 567 58 58
  Canon Zwitserland (Frans)
  Canon Zwitserland (Duits)
  Geen
  Nederland +31 (0)20 721 91 03
  Canon Nederland
  Alleen op het vasteland van Nederland (inclusief eilanden die via een brug te bereiken zijn).
  Verenigd Koninkrijk 088 732 2666
  Canon UK
  Alleen op het vasteland van het Verenigd Koninkrijk (inclusief eilanden die via een brug te bereiken zijn).

Dit is wellicht ook iets voor jou...

Onderzoek