Canon lanceert PRISMAcolor Manager voor eenvoudiger kleurkalibratie en -validatie voor alle CMYK digitale productieprinters

’s-Hertogenbosch, 12 juli 2023 - Canon Europe lanceert de PRISMAcolor Manager, een cloud gebaseerde software-app voor kleurbeheer waarmee commerciële en in-house printserviceleveranciers (PSP's) kleuren kunnen kalibreren en valideren voor zowel Canon als niet-Canon CMYK inkjet- en tonerprinters1 op meerdere locaties. Met een eenvoudig, stapsgewijs proces dat strenge controles uitvoert op kwaliteit en consistentie, verifieert PRISMAcolor Manager de kleurnauwkeurigheid aan de hand van erkende industrienormen, zoals van FOGRA2 en IDEAlliance3, of aan de hand van door de gebruiker gedefinieerde doelen en toleranties, zodat operators geprinte kleuren kunnen vergelijken en nauwkeurig reproduceren.

Canon_PRISMAcolor_Manager_logo

PRISMAcolor Manager is een cloud gebaseerde software-app voor kleurbeheer waarmee PSP's kleuren kunnen meten en valideren voor zowel Canon als niet-Canon CMYK-printers op meerdere locaties.

PRISMAcolor_Manager_application

Met een eenvoudig, stapsgewijs proces verifieert PRISMAcolor Manager de kleurnauwkeurigheid aan de hand van erkende industrienormen of door de gebruiker gedefinieerde doelen en toleranties.

PRISMAcolor Manager biedt PSP's een eenvoudige manier om de kleurkwaliteit van digitale prints te bevestigen en te visualiseren ten opzichte van een gekozen doel, door het digitale kleurmeetproces duidelijk te structureren, de weergave en analyse van de resultaten te vereenvoudigen en de kleurmeetresultaten van verschillende printers te verzamelen. PRISMAcolor Manager valideert en beoordeelt de resultaten van de analyse aan de hand van vastgestelde normen.

Dankzij de intuïtieve interface kan de software door iedere operator worden gebruikt, wat tijd en middelen bespaart. PRISMAcolor Manager toont de operator met eenvoudige, stapsgewijze animaties hoe het uitvoeren van kleurmetingen in zijn werk gaat, van initialisatie tot het genereren van rapporten. PRISMAcolor Manager helpt verspillende misprints tot een minimum te beperken door de meetkaarten met de juiste instellingen automatisch naar een apparaat met PRISMAsync- of Fiery-controller te sturen of door de juiste kleurkwaliteitsinstellingen op het scherm weer te geven als instructies voor de operator. Tijdens de meting geven illustraties realtime feedback en verschijnt een vinkje als een stap correct is voltooid.

Met PRISMAcolor Manager kunnen operators kleurkwaliteit op vier manieren valideren:

1. Vanaf een PRISMAsync4 printserver wordt een testkaart geprint met de juiste instellingen en gemeten met de interne fotospectraalsensoren van de printer. De validaties worden vervolgens geüpload naar PRISMAcolor Manager. Dit hele proces vindt automatisch plaats.
2. Vanuit PRISMAcolor Manager wordt een ID-gecodeerde5 testkaart automatisch met de juiste kleurinstellingen geprint op een CYMK-apparaat met PRISMAsync of Fiery controller, en eenvoudig gemeten via een compatibel X-Rite i1 Pro of iSis meetapparaat, waarbij de validatieresultaten via het test-ID aan de test worden gekoppeld.
3. Een ID-gecodeerde testkaart wordt gedownload uit PRISMAcolor Manager en geprint op een SNMP-geschikte CMYK-printer met behulp van de kleurkwaliteitsinstellingen die in PRISMAcolor Manager worden weergegeven. De kaart wordt vervolgens eenvoudig gemeten via PRISMAcolor Manager met een compatibel X-Rite i1 Pro of iSis meetapparaat en de validatieresultaten worden via het test-ID aan de test gekoppeld.
4. Een standaard testkaart voor kleurvalidatie wordt gemeten via PRISMAcolor Manager voor validatie met een compatibel X-Rite i1 Pro of iSis meetapparaat.

Jennifer Kolloczek, Senior Director European Planning, Marketing & Innovation bij Canon Europe zegt: "Het valideren en optimaliseren van kleurconsistentie is essentieel voor aanbieders van printdiensten en is een van de meest kritische aspecten van professioneel printwerk. Het bewaken van de kleurkwaliteit en ervoor zorgen dat die in overeenstemming is met de industrienormen kan zeer tijdrovend en complex zijn en vereist vaak een kleurexpert. Voor PSP's met meer dan één type printer of printerleverancier kan het proces van het meten en analyseren van kleurconsistentie en -kwaliteit bij verschillende apparaten een nog grotere uitdaging zijn. PRISMAcolor Manager biedt PSP's een eenvoudig printerneutraal hulpmiddel om deze processen te ondersteunen. En de gemakkelijk te gebruiken gebruikersinterface stelt operators op alle niveaus in staat om de validatie uit te voeren."

PRISMAcolor Manager is verkrijgbaar via PRISMA Home, waar alle PRISMA Cloud tools en applicaties te vinden zijn. Voor meer informatie over PRISMAcolor, kijk op: https://www.canon.nl/business/products/software/prismacolor-manager/

  1. De CMYK-printer moet geschikt zijn voor SNMP (Simple Network Management Protocol) en de vereiste kleurinstellingen van een gespecificeerde test kunnen verwerken.
  2. FOGRA is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk voor de print- en mediasector. Het voert audits uit die een onafhankelijke kwaliteitsnorm opleveren, waardoor zowel leveranciers als printbedrijven de capaciteiten van hun printsystemen en productieprocessen objectief kunnen beoordelen.
  3. IDEAlliance is de toonaangevende ontwikkelaar van specificaties en certificeringen in de grafische communicatie-industrie, en een wereldwijde vereniging van merken, print- en technologiebedrijven.
  4. Een Advanced Colour Management-licentie is vereist.
  5. Een ID-gecodeerde testkaart heeft een unieke identificatiecode die wordt gebruikt binnen PRISMAcolor Manager.