De verschuiving naar een digitaal bouwproces

picture-artikel-4


Traditioneel ging een bouwproject van start met het opstellen van 2D-bouwplannen en het uitwerken van de visie in een 2D-model.
In dit proces gingen de plannen naar de projectontwikkelaar en maakten ze vervolgens deel uit van het contract voor het gebouw. Dit was een omslachtig proces waarbij tekenaars de plannen met de hand tekenden en bouwkundig modelleurs de modellen met de hand vervaardigden uit plastic, karton en balsahout. Verscheidene technologieën hebben de bouwen ontwerpbranche volledig getransformeerd en verouderde manieren van werken in de geschiedenisboeken doen belanden.


Deze technologieën hebben de veranderingen in de AEC-sector vormgegeven:

 • GIS. Een geografisch informatiesysteem (GIS) is een computersysteem dat gegevens met betrekking tot posities op het aardoppervlak op één kaart kan scannen, bewaren, controleren en weergeven. GIS kan worden gebruikt om de technische en managementaspecten van de bouw van nieuwe infrastructuur te verbeteren door gegevens ten aanzien van de locatie en het gebouwontwerp te combineren.
 • De term Computer-Aided Design (CAD) omvat het gebruik van computers om ter ondersteuning van het ontwerpproces grafische voorstellingen te maken van bijvoorbeeld gebouwen en infrastructuur. Met CAD kunnen zowel 2D- als 3D-voorstellingen worden gemaakt en kan er aanvullende informatie zoals afmetingen, beschrijvingen, onderdeelbeschrijvingen, verwijzingen naar specificaties enzovoort worden toegevoegd.
 • BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3D Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. Het is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Een uitgangspunt van BIM is dat verschillende partijen en teams samenwerken in verschillende fasen van de levenscyclus van het gebouw waarbij het aanleveren, ophalen en bewerken van de informatie in het BIM dient als ondersteuning. BIM modellen kunnen rekening houden met een enorm scala aan gegevens en invloeden:
  • 3D-BIM geeft de visuele eigenschappen van het gebouw weer
  • 4D-BIM integreert tijd in het model
  • 5D-BIM neemt kosten in het model op
  • 6D-BIM neemt andere relevante gebouwinformatie op
  • 7D-BIM maakt toepassingen van facilitair management mogelijk

  BIM wordt gebruikt door architecten, ingenieursbedrijven, bouwbedrijven en facilitair managers. De opkomst van BIM in de AEC-sector is baanbrekend, omdat het een duurzaam en kostenefficiënt ontwerp- en productieproces voor bouwprojecten is.

  Benieuwd naar de groei van BIM in de bouwsector? Lees het verder in het Think Build magazine.