FEITEN & CIJFERS

HYBRIDE WERKEN BINNEN DE ONDERWIJSSECTOR

Uit onderzoek van Canon blijkt dat er een kloof bestaat tussen de ervaringen van IT-managers en eindgebruikers bij het hybride werken. Lees hieronder de resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen voor de onderwijsbranche.

Ondersteuning op afstand

Als het gaat om hybride werken, is er een kloof tussen IT-managers en eindgebruikers wat betreft hun technologie-ervaring. Daar waar 78% van de IT-beslissers van mening is dat hun onderneming de juiste technologie biedt om mensen in staat te stellen thuis te werken, moet 1 op de 5 eindgebruikers nog steeds zorgen voor eigen apparatuur en ervaren zij moeite om IT-ondersteuning op afstand te krijgen. Uit het onderzoek blijkt ook dat deze verschuiving voor de IT-afdeling zelf niet gemakkelijk is geweest – meer dan de helft van de IT-beslissers zegt dat ze worden gevraagd om ondersteuning op afstand te geven voor apparatuur.

Technologie in het onderwijs

Hoe zien we deze ontwikkelingen terug in de onderwijssector? Ook werknemers in de onderwijssector hebben nog steeds moeite om de technologische ondersteuning te krijgen om te gedijen in een hybride omgeving.

52% van de organisaties in de onderwijssector beweert dat ze weer overwegend op locatie werken. Dat is een heel ander beeld dan we zien in andere sectoren zoals overheid, gezondheidszorg en communicatie, waar meer mensen het hybride model omarmen. Toch is het misschien een weerspiegeling van pandemische inzichten waarbij duidelijk werd dat leren in de klas effectiever is dan online. Persoonlijk onderwijs is een primaire drijfveer voor het merendeel van de onderwijssector dat terugkeert op locatie.

Pre-pandemie zouden de IT-afdelingen binnen het onderwijs relatief klein zijn geweest, aangezien ze weinig behoefte hadden aan technologische ondersteuning buiten de omgeving van het klaslokaal. Dit zou kunnen verklaren waarom de ondersteuning voor print- en scanmogelijkheden na de pandemie aanzienlijk achterblijft bij andere sectoren, waarbij 36% van de IT-beslissers problemen meldt bij het repareren en onderhouden van printers of scanners op afstand, met name meer dan in de maakindustrie (27%) en zelfs de gezondheidszorg (25%).

Dit is hoogstwaarschijnlijk een neveneffect van het feit dat 52% van de onderwijsinstellingen overwegend een on-site model nastreeft, maar hun technologie nog steeds moeten aanpassen om degenen die thuis willen werken, in staat te stellen dit te doen. Ook geeft 42% van de respondenten aan dat ze naar kantoor moeten om toegang te krijgen tot de documenten die ze nodig hebben, wat 5% meer is dan gemiddeld.

Driekwart van de IT-beslissers vindt de compatibiliteit van printers buiten de onderwijsinstelling een uitdaging en 20% beweert dat ze geen ondersteuning op afstand hebben voor printhardware, meer dan het dubbele van het gemiddelde van 9%.

Blik op hybride werken: de impact op medewerkers en IT-teams

Hoe denken medewerkers en IT-afdelingen over hybride werken? In het rapport Blik op hybride werken: de impact op medewerkers en IT-teams ontdekt u hoe IT-besluitvormers en eindgebruikers o.a. denken over werken op afstand, cloudgebruik en informatiebeveiliging. Op basis van de gegevens van meer dan 3.000 medewerkers van Europese organisaties, waarvan 450 uit Nederland, willen we besluitvormers een beter inzicht bieden in de typische valkuilen van hybride werken en hen helpen deze te vermijden.

Digitaliseringsimpuls onderwijs

Vóór de recente wereldwijde verschuivingen hoefden scholen minder te investeren in hun technologische infrastructuur, aangezien iedereen in dezelfde ruimte aan het leren en werken was. Door de nieuwe ontwikkelingen en de omslag naar hybride leren en werken dienen onderwijsinstellingen te investeren in de juiste tools om hybride werken mogelijk te maken en te ondersteunen.

Uit het Europese onderzoek blijkt dat 64% van de deelnemers aangeeft dat ze in de komende twee jaar geen verandering in investeringen in hardware en software verwachten. Dat staat echter in groot contrast met de Nederlands situatie, aangezien in Nederland wel budget is vrijgemaakt om te investeren in digitalisering van het onderwijs. Denk aan het Versnellingsplan – Onderwijsinnovatie met ICT en de Digitaliseringsimpuls Onderwijs die vanaf januari 2023 van start is gegaan, met financiële ondersteuning vanuit het Nationaal Groeifonds. De digitaliseringsimpuls geeft docenten meer gelegenheid hun onderwijs te vernieuwen en biedt docenten en lerenden betere toegang tot digitale leermaterialen. Mede door te investeren in de technologische infrastructuur van het onderwijs kunnen de kansen van digitalisering beter worden benut en kan men de kwaliteit van het onderwijs vergroten. Zo zien we dat er makkelijke en snelle printdiensten voor thuis aangeboden worden waarbij documenten door uw printpartner binnen een ‘veilig’ netwerk worden geprint en thuis of op locatie worden bezorgd.

Gerelateerde oplossingen

 • ThereforeTM

  Kies voor Therefore, een oplossing voor documentbeheer die speciaal is ontwikkeld om de manier te transformeren waarop u uw zakelijke documenten beheert en deelt. Bezoek vandaag nog onze website!

 • uniFLOW Online

  Ontdek Canon's software voor print- en scanprocessen. Bezoek de website van Canon voor veilige en geïntegreerde printoplossingen.

 • Print & Bezorg

  Canon biedt u met Print & Bezorg de makkelijke en snelle printdienst voor thuis. Met deze dienst laat u eenvoudig documenten door Canon printen en binnen één dag bij u thuis bezorgen.

 • Digital Transformation Services

  Versnel uw digitale transformatie, ongeacht waar u werkt, met onze gecombineerde services en oplossingen voor apparaat- en informatiebeheer die zijn ontwikkeld voor naadloze integratie van papieren en digitale documenten.

Ontdek meer

Benieuwd of wij met onze oplossingen ook u kunnen helpen?