VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ's)

Hieronder vindt u een aantal handige vragen en antwoorden over uw Self Service Portal-account.

Wat is de Canon Self Service Portal?

De Canon Self Service Portal is een veilige, gebruiksvriendelijke online portal, die is ontworpen om klanten meer controle, zichtbaarheid en tevredenheid over hun producten en services van Canon te geven.

Er kunnen vijf rollen worden ingesteld in de portal:

 • Administrator (beheerder):

  De beheerder, voorheen accountmanager, is het belangrijkste aanspreekpunt binnen een organisatie voor het beheren van Canon producten en services. De beheerder heeft zicht op alle Canon-producten die zijn toegewezen aan zijn account(s) en kan verantwoordelijkheden aan andere gebruikers geven die ook als beheerder kunnen worden aangewezen.

 • Device Manager (apparaatbeheerder):

  De apparaatbeheerder, voorheen productmanager, is verantwoordelijk voor de service-activiteiten van een product (bijv. tickets maken, tellerstanden invoeren en de productlocatie bijwerken). De apparaatbeheerder heeft alleen zicht op producten die aan hem zijn toegewezen.

 • Stock Manager (voorraadbeheerder):

  Een voorraadbeheerder is verantwoordelijk voor het bijhouden van informatie over de voorraad van een set apparaten, die zijn ingesteld voor automatische tonervervanging via e-Maintenance. Deze rol geeft ook toegang tot informatie over de voorraadlocatie, zoals naam, verzendinstructies en voorraadniveaus.

 • Device -Stock Manager (apparaat - voorraadbeheerder):

  Deze rol is een combinatie van de twee bovengenoemde rollen.

 • Knowledge User (kennisgebruiker):

  Een kennisgebruiker kan alleen kenniscontent bekijken en kan geen andere acties uitvoeren op de portal.

Waarom heeft Canon de Self Service Portal geïntroduceerd?

Met de introductie van de Self Service Portal speelt Canon in op de vraag van de klant voor een effectieve online oplossing, waarmee de klant verzoeken kan plaatsen wanneer dat uitkomt. Deze verzoeken worden op een tijdige, effectieve manier door Canon opgepakt en afgehandeld. De klant kan daarnaast waar mogelijk zelf problemen oplossen of contact opnemen met het Canon Contact Center voor een snelle en effectieve oplossing.

Via de Canon Self Service Portal kunnen klanten 24 uur per dag en 7 dagen per week zelf hun accountgegevens bekijken en beheren, hun producten beheren, tellerstanden indienen (voor een nauwkeurige facturering), tickets indienen en de voortgang ervan volgen.

Ziet het Canon Contact Center dezelfde informatie als ik via de Canon Self Service Portal en wordt de informatie direct bijgewerkt?

Het Canon Contact Center ziet dezelfde informatie als u, maar ziet ook aanvullende informatie over uw ticketgeschiedenis, betalingsgeschiedenis en de kredietstatus, zodat u zo goed mogelijk geholpen kan worden als u contact opneemt met Canon. De Canon Self Service Portal is gekoppeld aan de systemen van het Canon Contact Center, planners en engineers van Canon (De voor hen beschikbare informatie varieert al naar gelang hun werkzaamheden). Wanneer u of Canon accountgegevens of ticketwijzigingen in het systeem doorvoert, zijn deze voor alle betrokken partijen beschikbaar.

Hoe veilig zijn de portal en de methode die worden gebruikt voor de gegevensoverdracht tussen de verschillende systemen en partijen, gezien de hoeveelheid informatie die Canon mogelijk over mijn organisatie heeft?

De Siebel-technologie van Canon achter de Canon Self Service Portal, contactcentersysteem en externe tools voor het uitwisselen van klantgegevens zijn volledig gecontroleerd en goedgekeurd door Canon's ICT-beveiligingsteam en voldoen aan de vereiste standaarden voor gegevenscompliance en beveiliging. Er zijn strenge databeveiligingsregels tussen Canon en de services en supportleveranciers. Zij hebben hun eigen strenge gedragscodes en kwaliteitsprocedures om gegevens te beschermen.

De Canon Self Service Portal lijkt niet correct te worden weergegeven. Welke internetbrowser moet ik gebruiken?

Internet Explorer 11, Firefox en Google Chrome worden allemaal ondersteund, maar Google Chrome wordt aanbevolen voor de beste resultaten voor gebruik van de Self Service Portal.

Wie is de Canon Self Service-beheerder voor mijn organisatie? Ben ik dat?

De Canon Self Service-beheerder moet het voornaamste aanspreekpunt zijn voor het beheren van Canon producten en services binnen uw organisatie. Als u dit bent, kunt u uw verantwoordelijkheden ook aan andere gebruikers toewijzen. Zij kunnen ook worden aangesteld als beheerder of apparaatbeheerder voor uw organisatie.

Dus als u normaal gesproken een groot aantal Canon-producten beheert op meerdere locaties, kunt u andere collega's op andere locaties hiervoor de verantwoordelijkheid geven, maar behoudt u de algehele controle en het overzicht op het productassortiment. Als Canon contact met u moet opnemen over informatie over services en support of een probleem met uw account of een bepaald apparaat, wordt de desbetreffende beheerder gecontacteerd.

Wie is de Canon Self Service-apparaatbeheerder voor mijn organisatie?

Dit moet iemand in uw organisatie zijn die door de beheerder(s) is aangesteld om de service-activiteiten van een product (bijv. het maken van tickets, de tellerstanden opgeven en het bijwerken van de productlocatie) te beheren. In tegenstelling tot de beheerder, kan hij geen verantwoordelijkheden toewijzen aan andere beheerders of apparaatbeheerders en is hij niet het eerste aanspreekpunt voor alle informatie met betrekking tot de service en support van Canon.

Wanneer gaat de reactietijd in als ik een ticket indien via Canon Self Service Portal?

Tickets zullen worden behandeld tijdens reguliere werkuren. Aanvragen die buiten deze uren worden ingediend, worden de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen. Canon streeft ernaar om binnen de contractuele reactietijd te reageren op een ticket. (Indien nodig wordt een engineer gestuurd om het probleem op te lossen.)

Ik ben verplicht om een e-mailadres op te geven. Wat als ik dat niet wil?

U moet een e-mailadres hebben om u te kunnen registreren bij de Canon Self Service Portal, de functies te gebruiken en belangrijke updates voor uw accountgegevens te ontvangen van Canon. Als u Canon deze informatie niet wilt geven, zult u, als gebruikelijk, telefonisch tickets moeten indienen via onze reguliere nummers.

Ik heb me bij de Canon Self Service Portal geregistreerd met een onjuist e-mailadres. Hoe kan ik dit corrigeren?

Om uw e-mailadres te laten corrigeren, kunt u contact opnemen met het Canon Contact Center voor ondersteuning.

Ik heb mijn gegevens ingevoerd bij de Canon Self Service, maar heb geen bevestiging per e-mail ontvangen.

Om uw e-mailadres te laten corrigeren, kunt u contact opnemen met het Canon Contact Center voor ondersteuning.

Ons account geeft apparaten weer die wij niet meer hebben. Hoe kunnen we deze verwijderen?

Neem contact op met het Canon Contact Center voor ondersteuning. Uw accountgegevens worden vervolgens bijgewerkt.

Als ik me aanmeld bij de Canon Self Service Portal zie ik twee accountreferentienummers. Hoe komt dat?

Het klantaccountnummer is de accountreferentie die momenteel op uw Canon-contract, -factuur, -offerte of -aanbestedingsdocumenten wordt weergegeven. Het Canon Contact Center identificeert u aan de hand van uw systeemaccountnummer

De Canon Self Service Portal accepteert mijn tellerstanden niet. Wat moet ik doen?

Controleer bij het invoeren van de tellerstanden of deze voldoen aan de volgende instructies:

 1. De tellerstanden mogen niet lager zijn dan de vorige stand.
 2. Tellerstanden kunnen slechts één keer per dag worden ingevoerd.

Neem, als hier aan voldaan is, telefonisch contact op met het Canon Contact Center. Het probleem zal dan worden onderzocht en de tellerstanden zullen eventueel worden bijgewerkt.

Geaccepteerde tellerstanden worden de eerstvolgende keer dat u inlogt bij de Canon Self Service Portal, weergegeven in het overzicht.