Communication Services

Volgende stappen

Case studies

Lees wat deze organisaties vinden van hun partnership met Canon.

Canon voor Marketing- en Communicatiemanagers in het onderwijs

Om uw marketing- en communicatiedoelstellingen te bereiken, biedt Canon verschillende oplossingen en diensten. Denk bijvoorbeeld aan een platform voor crossmedia-campagnes of aan een totaaloplossing voor Customer Communication Management of Marketing Communications Services.


Crossmedia-campagnes

Met het platform voor crossmedia-campagnes kunt u studenten en/of leerlingen werven. Door geïndividualiseerde communicatie via direct mailing, webpagina’s of social media kunt u hen persoonlijk begeleiden in het maken van de juiste studiekeuze, zodat de uitval gering is. U heeft real-time inzicht in uw aspirant-studenten en hun interesses en keuzes. De gegevens verrijken uw database door een koppeling met uw CRM-systeem of door uitwisseling van data tussen de verschillende systemen. Op deze manier kunt u uw inspanningen analyseren en uw strategie aanpassen.

Customer Communication Management

Met Customer Communication Management van Canon coördineert u uitgaande en inkomende communicatie met studenten, alumni of andere doelgroepen waarmee u wilt communiceren.

  • Uitgaande communicatie: u bent in staat om alle beschikbare informatie binnen de onderwijsinstelling om te zetten in een geïndividualiseerde boodschap voor de ontvanger en die te versturen via het door de ontvanger gewenste kanaal en tijdstip. Hierdoor heeft uw boodschap maximaal effect.
  • Inkomende informatie: u kunt elke boodschap vanuit de klant/student (ongeacht het kanaal, formaat of type boodschap) herkennen en doorsturen naar de juiste persoon, afdeling of proces en de boodschap direct opslaan. Hierdoor is informatie te allen tijde geborgd en beschikbaar.

Marketing Communication Services

Canon Marketing Communication Services biedt u gemak in het realiseren van effectieve marketingcommunicatie.

  • Wij maken besparingen en effectiviteitsverbeteringen in uw marketingorganisatie aantoonbaar en realiseerbaar. Dit door uw marketingorganisatie en –communicatie te koppelen aan automatisering, expertise en uitvoering en door het leveren van de juiste mensen, processen en middelen.
  • Wij beheren en bewerken de content van uw organisatie in de vorm van tekst, beeld, video en (profiel)data, die uiteindelijk worden samengevoegd tot een communicatieuiting op papier, digitaal of tot een complete crossmediale campagne.

Al deze middelen komen uiteindelijk samen in een centraal platform dat we voor u kunnen inrichten en onderhouden. Dit platform biedt de basis voor een gestroomlijnde communicatiestrategie.