Bewustwording in de gehele keten

Bewustwording in de gehele keten - van productie tot gebruik

Als geen ander is Canon zich bewust van de impact op het milieu als gevolg van het produceren, afleveren en gebruiken van media en consumables. Daarom stelt Canon alles in het werk om zo efficiënt mogelijk te produceren en transporteren, met een zo klein mogelijk ecologische impact. Samen met onze klanten kijken we hoe we slimmer én duurzamer om kunnen gaan met onze materialen. Lees hier op welke manier Canon dat doet.

Bewuste leverancierskeuze

Canon werkt samen met papierfabrieken en transporteurs die niet alleen zo dicht mogelijk bij ons gevestigd zijn, maar ook toonaangevend zijn in hun milieuprestaties. Daar waar mogelijk betrekken we producten die geproduceerd zijn in een zogeheten ‘geïntegreerde fabriek’. Dit is onder andere van toepassing voor ons Black Label Zero papier en betekent dat de energie die vrijkomt tijdens de productie van pulp gebruikt wordt voor de productie van papier, waardoor er geen fossiele brandstoffen verbruikt worden. Niet alleen het verbruik van fossiele brandstoffen is een ‘hot topic’ in de papierindustrie; het gebruik van grondstoffen, energie en water, de uitstoot, het afvalbeheer, het aandeel gecertificeerde vezels, het gebruik van chemicaliën en de mogelijkheid tot hergebruik van producten zijn minstens zo belangrijk. Dit wordt door externe organisaties geaudit en ligt vast in milieucertificeringen zoals EMAS, Nordic Swan en het EU-Ecolabel. Een uitleg van de diverse milieucertificeringen en het productassortiment van Canon vindt u hier.

ZERO CO2 Emissie

Canon heeft drie papiersoorten in haar assortiment die volledig klimaatneutraal geproduceerd en geleverd worden. Canon levert het Black Label Zero, Top Colour Zero en Recycled White Zero volledig klimaatneutraal. Deze papiersoorten worden geproduceerd in papierfabrieken die zo efficiënt mogelijk werken. Zo vindt de productie van pulp en papier van Black Label Zero op één en dezelfde locatie plaats. De energie die vrijkomt tijdens de productie van pulp wordt ingezet bij de productie van het papier, op deze manier worden er geen fossiele brandstoffen verbruikt tijdens de productie van het Black Label Zero. De onvermijdelijke uitstoot die plaatsvindt tijdens transport, wordt geneutraliseerd middels een klimaatcompensatieprogramma in samenwerking met Climate Partner.

Black Label Zero

Duurzaam transport

Leveringen vinden plaats vanuit het centraal gelegen magazijn in Amersfoort, waardoor het transport minder milieubelasting met zich meebrengt. Canon heeft geen eigen transportdienst, maar gebruikt externe transporteurs die werken met ‘combinatievrachtwagens’ deze vervoeren ook andere goederen. Dit houdt in dat er - in tegenstelling tot wat vaak gebeurt bij eigen transport - niet met halfvolle vrachtwagens hoeft te worden gereden. De logistieke partners van Canon zijn tevens continu bezig hun milieuprestaties te verbeteren en investeren daarnaast in vrachtwagens volgens de laatste Euronormen voor voertuigen.

Optimale verpakkingen

Canon levert haar goederen in deugdelijke en handzame verpakkingen, waardoor kans op beschadigingen tijdens transport tot een minimum beperkt worden. Op deze manier voorkomen we klachten en retouren en daarmee onnodige transportbewegingen. De verpakkingen die gebruikt worden bevatten geen PVC en zijn biologisch afbreekbaar. De kartonnen dozen zijn gemaakt van gerecycled papier.

Slim materiaalgebruik

Canon werkt nauw samen met haar klanten – onder andere via bewustwordingscampagnes – om slim om te gaan met materiaalgebruik. Dit doen we onder andere door het stimuleren van dubbelzijdig afdrukken en het gebruik van lagere gramsgewichten. Canon heeft een poster ontwikkeld met 10 tips om bewuster met print om te gaan.

Download deze hier [PDF, 23KB]