ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD

We vinden je afbeelding ("content") geweldig en willen deze graag op de sociale-mediakanalen, in de e-nieuwsbrieven en op de websites van Canon plaatsen. Als je Canon toestaat om je content te gebruiken en te plaatsen, kun je in de onderstaande Algemene voorwaarden lezen hoe Canon met deze content omgaat.

Gebruik van je afbeelding voor commerciële doeleinden
Als Canon je content gebruikt ten behoeve van Canon Europa N.V., geregistreerd op het adres Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Nederland, dochterondernemingen, groepsmaatschappijen en rechtverkrijgenden van Canon (gezamenlijk "Canon", "we" of "ons"), je content gebruiken en/of plaatsen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, zal Canon je content publiceren en daarbij jou als contentmaker vermelden op sociale-mediakanalen, in elektronische nieuwsbrieven en/of op websites van Canon.

Zo komt Canon aan je content
Canon zal je content uit je sociale-mediapost halen en deze content wordt door het sociale-mediaplatform als JPEG-afbeelding of als MP4-video aangeboden aan Canon. De content is mogelijk niet hetzelfde als toen je deze oorspronkelijk naar Instagram uploadde (het kan bijvoorbeeld zijn dat de content is gecomprimeerd of dat de ingesloten EXIF-gegevens ontbreken). De content wordt alleen weergegeven op de sociale-mediakanalen van Canon, in elektronische nieuwsbrieven en/of op de websites van Canon.

Je blijft eigenaar van de content, maar je verleent een licentie aan Canon
Je blijft volledig eigenaar van de content, maar verleent aan Canon een beperkte licentie om de content te gebruiken en weer te geven. Canon behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te beslissen of je content al dan niet wordt weergegeven op sociale-mediakanalen, in elektronische nieuwsbrieven en/of op websites van Canon. De beperkte licentie die je aan Canon verleent is een wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepelijke, rechtenvrije, overdraagbare licentie om je content te gebruiken, te reproduceren, te distribueren of weer te geven en afgeleide werken te maken van de materialen in de content. Net als bij alle content die online wordt geplaatst, mogen kopieën van de content worden gemaakt en gedistribueerd door onafhankelijke derden of eindgebruikers zonder de kennis of toestemming van Canon. Daarom kan Canon geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de manier waarop een derde je content mogelijk zal gebruiken.

Als Canon je content gebruikt, zullen we je naam erbij vermelden
Je verleent Canon ook het recht om je gebruikersnaam, profielafbeelding, pseudoniem en/of afbeelding te gebruiken in verband met het gebruik van de content. Canon kan je naam vermelden in verband met het gebruik van de content door je te identificeren in combinatie met de content. Ook kan Canon een link naar je oorspronkelijke post weergeven met de content, voor zover beschikbaar, op het respectievelijke sociale-mediakanaal.

Je vertegenwoordiging ten opzichte van Canon
Canon gaat ervan uit dat de content je eigen originele werk is en geen inbreuk maakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechten of handelsgeheimen of contractuele rechten, en dat deze content geen enkele kwestie bevat die, indien gepubliceerd, frauduleus, lasterlijk, obsceen of een schending van het recht op privacy, of enige wet of regelgeving zal zijn. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat je beschikt over alle rechten en toestemming hebt van de externe rechthebbenden met betrekking tot je content voordat je ermee akkoord gaat dat Canon je content gebruikt. Een rechthebbende kan een merk of bedrijfsnaam van een derde partij zijn, een persoon die in de content wordt getoond of een beroemd gebouw.

Als je ermee akkoord gaat dat Canon je content gebruikt, zal Canon ervan uitgaan dat je alle benodigde rechten hebt en dat je toestemming hebt verkregen van de mensen of merken die in de content worden weergegeven. Canon kan geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor claims van derden en/of claims van inbreuk op rechten van derden door het gebruik of weergeven van je content en zal claims van derden aan jou richten.

Looptijd
De looptijd van deze overeenkomst gaat in op de datum waarop je bevestigt dat Canon je content mag gebruiken in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden, en deze zal worden voortgezet totdat deze door Canon wordt beëindigd. Je kunt schriftelijk een verzoek tot beëindiging indienen bij socialmedia@canon-europe.com

Canon kan contact met je opnemen
Canon kan contact met je opnemen over je content, bijvoorbeeld als Canon je content op andere manieren wil gebruiken. Je gaat ermee akkoord dat Canon of iemand die door Canon is gemachtigd, contact met je opneemt via de officiële sociale-mediakanalen van Canon.

Toepasselijk recht van deze overeenkomst
Deze Algemene voorwaarden, en elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden of het gebruik en de weergave van de content, zijn onderhevig aan het recht van Engeland en Wales.